Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Organisation


Norwegian-flygplan

 • Bolagsstruktur

  Norwegiankoncernen består av moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA och dess direkt och indirekt ägda dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Storbritannien och Singapore.

 • Styrelse

  Norwegians styrelse arbetar i enlighet med gällande regler i norsk lagstiftning. Styrelsen fastställer arbetsordningen för sitt eget arbete.

 • Koncernledning

  Norwegiankoncernens högsta ledning utgörs av representanter från vår skandinaviska och internationella verksamhet.

 • Investor relations

  Find our financial reports, quarterly results, traffic figures, share information, corporate governance, analyst information and investor contacts.

 • Företagsansvar

  Norwegians strategi för företagsansvar utgår huvudsakligen från hur Norwegian som flygbolag kan bidra till mindre föroreningar och utsläpp genom att flyga nya och bränsleeffektiva flygplan.

 • Karriärmöjligheter

  Norwegian är ett ständigt växande företag och vi är alltid på jakt efter kvalificerade och entusiastiska nya medarbetare.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.