Norwegian strävar efter att vara en bra företagsmedborgare i alla led i bolagets verksamheter. Bolaget arbetar i enlighet med ansvarsfulla, etiska och hållbara affärsmodeller med respekt för människor, miljö och samhälle.  

Norwegians internatioella affärsverksamheter arbetar enligt visionen att "alla ska ha råd att flyga" vilket för samman människor, kulturer och ekonomier. Global expansion och nya linjer leder till ökad turism lokalt, skapar nya arbetstillfällen och bidrar till ökad ekonomisk tillväxt. En växande befolkning i en alltmer globaliserad värld kommer att leda till ökad rörlighet och ökat behov av flygresor. Norwegian arbetar aktivt för att minska utsläppen per passagerare för att göra luftfarten mer miljövänlig. Bolaget har en av världens nyaste och modernaste flygplansflottor med en genomsnittsålder på endast 3,8 år. 

Norwegian har över 11 000 medarbetare globalt och mångfald gör organisationen både rikare och bättre. Oavsett var i världen man är anställd har man samma rättigheter och möjligheter.  Norwegian har ett nära samarbete med UNICEF som fokuserar på barns rättigheter.

Miljö

Norwegian deltar aktivt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och fortsätta minska utsläppen från luftfarten.

Lokal utveckling och humanitärt engagemang

Att bidra lokalt på våra baser och destinationer är viktigt för oss och en del av vårt mål om att vara en bra företagsmedborgare.

Arbetsförhållanden

Alla på Norwegian har ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och utveckla en sund företagskultur som kännetecknas av öppenhet och tolerans.


Vårt samarbete med UNICEF

"Barnen är vår framtid och vi måste göra allt vi kan för att göra världen till en bättre plats för dem som behöver det mest," säger Norwegians grundare Bjørn Kjos. Därför samarbetar Norwegian med UNICEF, FNs barnfond.

Visit our UNICEF-page.