Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Norwegians Företagsansvar

Norwegian strävar efter att vara en bra företagsmedborgare i alla led i bolagets verksamheter. Bolaget arbetar i enlighet med ansvarsfulla, etiska och hållbara affärsmodeller med respekt för människor, miljö och samhälle.  

Norwegians internatioella affärsverksamheter arbetar enligt visionen att "alla ska ha råd att flyga" vilket för samman människor, kulturer och ekonomier. Global expansion och nya linjer leder till ökad turism lokalt, skapar nya arbetstillfällen och bidrar till ökad ekonomisk tillväxt. 

En växande befolkning i en alltmer globaliserad värld kommer att leda till ökad rörlighet och ökat behov av flygresor. Norwegian arbetar aktivt för att minska utsläppen per passagerare för att göra luftfarten mer miljövänlig. Bolaget har en av världens nyaste och modernaste flygplansflottor.

Norwegian har över 11 000 medarbetare globalt och mångfald gör organisationen både rikare och bättre. Oavsett var i världen man är anställd har man samma rättigheter och möjligheter. 

Norwegian har ett nära samarbete med UNICEF som fokuserar på barns rättigheter.

Här kan du läsa Norwegians senaste hållbarhetsrapport


 Norwegians företagsansvar består av tre delar:

För att integrera bolagtes företagsansvar (Corporate Responsibility) i den dagliga verksamheten är arbetet koncentrerat i tre delar. Alla aktiviteter inom CR bör vara relevanta, enkla och direkta. Inom de tre delarna har Norwegian tydliga ambitioner som är grundläggande för koncernens CR-insatser:

Miljö

Norwegian deltar aktivt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och fortsätta minska utsläppen från luftfarten.

Arbetsförhållanden

Alla på Norwegian har ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och utveckla en sund företagskultur som kännetecknas av öppenhet och tolerans.


Vårt samarbete med UNICEF

"Barnen är vår framtid och vi måste göra allt vi kan för att göra världen till en bättre plats för dem som behöver det mest," säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos. Därför samarbetar Norwegian med UNICEF, FN:s barnfond.

Visit our UNICEF-page.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.