{{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceText' | translate}} {{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceButton' | translate}}

Företagsansvar


Norwegian arbetar i linje med ansvarsfull, etisk, hållbar och god affärssed med respekt för människor och miljö.

Coltsfoot and Norwegian airplane

Vår uppförandekod ger anvisningar för en god arbetsmiljö och belyser bolagets riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, förhindrande av korruption, arbetstagarnas rättigheter och säkerhet för alla – både kunder och anställda. Norwegian har ett nära samarbete med UNICEF på grund av organisationens fokus på barns rättigheter.

  • Miljö

    Norwegian deltar aktivt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och fortsätta minska utsläppen från luftfarten.

  • Arbetsförhållanden

    Alla på Norwegian har ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och utveckla en sund företagskultur som kännetecknas av öppenhet och tolerans. 

  • Local development and humanitarian engagement

  • Samarbete med UNICEF

    “Barnen är vår framtid och vi måste göra allt vi kan för att göra världen till en bättre plats för dem som behöver den mest”, säger Norwegians vd Bjørn Kjos. Därför samarbetar Norwegian med Unicef, FN:s barnfond. 

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

{{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceText' | translate}}

{{'FrontPageDesktopVersionOnMobileDeviceText' | translate}}