Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Företagsansvar


Norwegians arbete med att ta ansvar baseras främst på hur Norwegian som flygbolag kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att använda nya och bränsleeffektiva flygplan. Norwegian arbetar i linje med ansvarsfull, etisk, hållbar och god affärssed med respekt för människor och miljö.

Coltsfoot and Norwegian airplane

Vår uppförandekod ger anvisningar för en god arbetsmiljö och belyser bolagets riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, förhindrande av korruption, arbetstagarnas rättigheter och säkerhet för alla – både kunder och anställda. Norwegian har ett nära samarbete med UNICEF på grund av organisationens fokus på barns rättigheter.

  • Miljö

    Norwegian deltar aktivt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och fortsätta minska utsläppen från luftfarten.

  • Arbetsförhållanden

    Alla på Norwegian har ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och utveckla en sund företagskultur som kännetecknas av öppenhet och tolerans. 

  • Local development and humanitarian engagement

    Creating economic and social value at our bases and destinations are important objectives that underlines Norwegian’s ambition to be a good corporate citizen.

  • Partnership with Unicef

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.