Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Företagsansvar


Norwegian arbetar i linje med ansvarsfull, etisk, hållbar och god affärssed med respekt för människor och miljö.

Coltsfoot and Norwegian airplane

Vår uppförandekod ger anvisningar för en god arbetsmiljö och belyser bolagets riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, förhindrande av korruption, arbetstagarnas rättigheter och säkerhet för alla – både kunder och anställda. Norwegian har ett nära samarbete med UNICEF på grund av organisationens fokus på barns rättigheter.

 • Miljö

  Norwegian deltar aktivt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och fortsätta minska utsläppen från luftfarten.

 • Arbetsförhållanden

  Alla på Norwegian har ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och utveckla en sund företagskultur som kännetecknas av öppenhet och tolerans. 

 • Local development and humanitarian engagement

  Creating economic and social value at our bases and destinations are important objectives that underlines Norwegian’s ambition to be a good corporate citizen.

 • Samarbete med UNICEF

  “Barnen är vår framtid och vi måste göra allt vi kan för att göra världen till en bättre plats för dem som behöver den mest”, säger Norwegians vd Bjørn Kjos. Därför samarbetar Norwegian med Unicef, FN:s barnfond. 

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.