Pass, visum and ID


Bespara dig tid och möda genom att innan du reser ta reda på vilka krav som gäller för ID-handlingar och inresa på din destination. För ingen vill väl fastna på flygplatsen och tillbringa sin semester där?

Förbered dig före resan

Se till att du har alla nödvändiga resehandlingar i god tid före avgångsdagen.

  • När du reser med oss måste du på begäran kunna uppvisa en giltig ID-handling med foto. Namnet på din biljett måste vara identiskt med namnet såsom det står i din ID-handling. Biljetter och flygreservationer hos oss är personliga för varje passagerare och kan inte överlåtas.
  • Du måste se till att du har alla nödvändiga resehandlingar, inklusive pass och visum, för din resa. Vi förbehåller oss rätten att neka ombordstigning om du inte kan uppvisa en giltig ID-handling och nödvändiga resehandlingar. Våra biljetter och flygreservationer är personliga för innehavaren och kan inte överlåtas från en passagerare till en annan.
  • Du ansvarar för att följa alla lagar, förordningar och bestämmelser som åläggs av myndigheterna i samband med resor i de länder du flyger från, till eller mellanlandar i. Vi ansvarar inte för eventuella följder som du kan drabbas av om du inte införskaffar erforderliga dokument eller om du underlåter att följa sådana lagar, förordningar och påbud.

Ta reda på vilka krav som gäller för inresa på din destination

 Inresekraven kan variera beroende på din destination och nationalitet.

Länder inom Schengen-området

  • Vi rekommenderar starkt att du tar med dig ett giltigt pass eller nationellt ID-kort (om tillämpligt) vid resor till/ från länder i Schengen-området, eftersom du på begäran måste kunna bevisa ditt medborgarskap. Även om det inte längre sker några immigrationskontroller mellan länderna i Schengen, kan gränserna återställas när som helst.
  • Nationella ID-kort utfärdas endast i vissa länder och anger nationaliteten på kortinnehavarenEtt giltigt pass är det enda internationellt erkända beviset på medborgarskap för danska medborgare.
  • För medborgare från vissa länder kan det gälla särskilda inrese-/viseringskrav. För att få veta vilken dokumentation som krävs, kontakta nationella myndigheter (t.ex. ambassad/konsulat).
  • Sådana villkor gäller även flyg mellan de nordiska länderna. Svalbard är inte med i Schengen och därför är det ID-kraven för länder utanför Schengen-området som är aktuellt i detta fall.

Länder utanför Schengen-området

  • Du måste uppvisa ett giltigt pass som bevis på din identitet. Barn måste uppvisa egna pass.
  • Observera att vissa destinationer har särskilda viseringsvillkor och regler för hur lång giltighetstid ditt pass måste ha kvar. Vissa länder godkänner också att du kan visa upp ett giltigt nationellt ID-kort (utfärdas endast i vissa länder och visar nationaliteten på kortinnehavaren) istället för pass.
  • Kontakta relevanta myndigheter (t.ex. ambassad/konsulat) för ytterligare information.

ID-handling för barn under 18 år

Vissa länder kräver kompletterande dokumentation och har speciella krav för alla barn under 18 år som vill resa till, från och inom landet. Du måste därför vända dig till webbplatsen för landets ambassad eller nationella myndigheter för mer information innan du bokar och påbörjar din resa, då dessa krav kan variera beroende på land och kan komma att ändras.

För att undvika eventuell osäkerhet gällande barnets ålder ber vi dig att alltid resa med ett dokument som styrker barnets ålder (t.ex. ett födelsebevis eller pass).