Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Pass, visum and ID


Bespara dig tid och möda genom att innan du reser ta reda på vilka krav som gäller för ID-handlingar och inresa på din destination. För ingen vill väl fastna på flygplatsen och tillbringa sin semester där?

Förbered dig före resan

Se till att du har alla nödvändiga resehandlingar i god tid före avgångsdagen.

 • När du reser med oss måste du på begäran kunna uppvisa en giltig ID-handling med foto. Namnet på din biljett måste vara identiskt med namnet såsom det står i din ID-handling. Biljetter och flygreservationer hos oss är personliga för varje passagerare och kan inte överlåtas.
 • Du måste se till att du har alla nödvändiga resehandlingar, inklusive pass och visum, för din resa. Vi förbehåller oss rätten att neka ombordstigning om du inte kan uppvisa en giltig ID-handling och nödvändiga resehandlingar. Våra biljetter och flygreservationer är personliga för innehavaren och kan inte överlåtas från en passagerare till en annan.
 • Du ansvarar för att följa alla lagar, förordningar och bestämmelser som åläggs av myndigheterna i samband med resor i de länder du flyger från, till eller mellanlandar i. Vi ansvarar inte för eventuella följder som du kan drabbas av om du inte införskaffar erforderliga dokument eller om du underlåter att följa sådana lagar, förordningar och påbud.

Ta reda på vilka krav som gäller för inresa på din destination

 Inresekraven kan variera beroende på din destination och nationalitet.

Länder inom Schengen-området

 • Vi rekommenderar starkt att du tar med dig ett giltigt pass eller nationellt ID-kort (om tillämpligt) vid resor till/ från länder i Schengen-området, eftersom du på begäran måste kunna bevisa ditt medborgarskap. Även om det inte längre sker några immigrationskontroller mellan länderna i Schengen, kan gränserna återställas när som helst.
 • Nationella ID-kort utfärdas endast i vissa länder och anger nationaliteten på kortinnehavarenEtt giltigt pass är det enda internationellt erkända beviset på medborgarskap för norska och danska medborgare.
 • För medborgare från vissa länder kan det gälla särskilda inrese-/viseringskrav. För att få veta vilken dokumentation som krävs, kontakta nationella myndigheter (t.ex. ambassad/konsulat).
 • Sådana villkor gäller även flyg mellan de nordiska länderna. Svalbard är inte med i Schengen och därför är det ID-kraven för länder utanför Schengen-området som är aktuellt i detta fall.

Länder utanför Schengen-området

 • Du måste uppvisa ett giltigt pass som bevis på din identitet. Barn måste uppvisa egna pass.
 • Observera att vissa destinationer har särskilda viseringsvillkor och regler för hur lång giltighetstid ditt pass måste ha kvar. Vissa länder godkänner också att du kan visa upp ett giltigt nationellt ID-kort (utfärdas endast i vissa länder och visar nationaliteten på kortinnehavaren) istället för pass.
 • Kontakta relevanta myndigheter (t.ex. ambassad/konsulat) för ytterligare information.

ID-handling för barn under 18 år

Vissa länder kräver kompletterande dokumentation och har speciella krav för alla barn under 18 år som vill resa till, från och inom landet. Du måste därför vända dig till webbplatsen för landets ambassad eller nationella myndigheter för mer information innan du bokar och påbörjar din resa, då dessa krav kan variera beroende på land och kan komma att ändras.

För att undvika eventuell osäkerhet gällande barnets ålder ber vi dig att alltid resa med ett dokument som styrker barnets ålder (t.ex. ett födelsebevis eller pass).

Förhandsinformation om passagerare (APIS)

Myndigheter i flera länder kräver att alla flygbolag samlar in förhandsinformation från samtliga passagerare före resan.

Du kan registrera förhandsinformation om passagerare via Mina resor

Du anmodas tillhandahålla samtliga eller vissa av följande uppgifter:

 • Samtliga namn (förnamn, mellannamn och efternamn) exakt såsom de står i passet
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Passnummer och land där passet är utfärdat
 • Passets utgångsdatum
 • Nationalitet

Om du är från ett EES-land eller Schweiz och reser till Storbritannien kan du använda ett nationellt ID-kort istället för ett pass.

Om du reser med ett flyg till eller från USA måste du även tillhandahålla:

 • din adress i USA för den första natten (gäller ej medborgare eller invånare i USA)
 • ditt Redress-nummer (om tillämpligt). Redress-numret är ett referensnummer som utfärdas av USA:s departement för inrikes säkerhet (DHS) till resenärer som tidigare har haft svårt att få inträde till USA

Ett visum kan också krävas för att du ska kunna resa in i USA. Se information beträffande ESTA och Visa Waiver-programmet nedan.

Sekretesspolicy

Den amerikanska transportsäkerhetsmyndigheten TSA (Transportation Security Administration) kräver att du anger ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön för kontroll mot övervakningslistan, på bemyndigande av 49 U.S.C paragraf 114, lagen om reform av underrättelseväsendet och förebyggande av terrorism (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) från 2004 och 49 C.F.R del 1540 och 1560. Du kan också i förekommande fall ange ditt Redress-nummer. Underlåtenhet att ange ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön kan leda till nekad transport eller avslag från myndigheter att komma in i ombordstigningsområdet.

TSA kan dela information som du lämnar med rättsvårdande myndigheter eller underrättelsemyndigheter eller andra enligt dess publicerade meddelande om system för registrering av uppgifter. För mer information om TSA:s sekretesspolicy, eller om du vill läsa meddelandet om system för registrering av uppgifter och sekretesskonsekvensanalysen, besök TSA:s webbplats på www.tsa.gov.

Resa till USA (ESTA)

Visa Waiver-programmet (VWP) gör det möjligt för medborgare i länder som är medlemmar i VWP att resa till USA utan att ansöka om ett specifikt visum. Det är dock ett krav från USA:s departement för inrikes säkerhet (DHS) att alla passagerare som omfattas av Visa Waiver-programmet ska ansöka om ett elektroniskt godkännande för resa (ESTA).

ESTA-ansökningar måste skickas in online och godkännas före avresa. De flesta ansökningar godkänns omedelbart. De amerikanska myndigheterna rekommenderar dock passagerare att lämna in sin ansökan senast 72 timmar före avgång.

För uppdaterad information om Visa Waiver-programmet och krav på pass för medborgare, besök departementet för inrikes säkerhet.

VWP-krav:

 • Du måste ha ett e-pass, det vill säga ett biometriskt pass (gäller från den 1 april 2016)
 • Enbart affärsresor, nöjesresor eller mellanlandningar
 • Stanna i USA mindre än 90 dagar
 • Ha en bekräftad returbiljett eller biljett för att resa vidare
 • Få en ESTA (du rekommenderas skicka in ansökan senast 72 timmar före avgång)

Om du inte är medborgare i ett land som är medlem i VWP eller inte uppfyller kraven för VWP, kontakta USA:s ambassad för information.

Resa till Kanada (eTA)

Utländska medborgare som är undantagna från visumkrav och reser till Kanada med flyg måste inneha ett elektroniskt inresetillstånd (eTA). Ett eTA-godkännande är elektroniskt kopplat till passagerarens pass och gäller i upp till fem år eller tills passet går ut, beroende på vilket som infaller först.  Om du skaffar ett nytt pass måste du ansöka om ett nytt eTA.
 
Med ett giltigt eTA kan du resa till Kanada så ofta du vill för korta vistelser (vanligtvis upp till sex månader åt gången). Du behöver inget eTA för resor inom Kanada.

Ett eTA är ingen garanti för att du får resa in i Kanada. Vid ankomsten kommer en gränskontrolltjänsteman att be om ditt pass och andra dokument – till exempel ett amerikanskt Green Card. Du måste kunna bevisa för tjänstemannen att du uppfyller kraven för inresa i Kanada.