Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Sekretesspolicy


Vi respekterar och skyddar alltid din personliga information och integritet.

Som ett ansvarstagande bolag förstår vi på Norwegian Air Shuttle ASA (”Norwegian”) hur viktigt det är att behandla dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med gällande lagar om skydd för personuppgifter.

Du finner bolagets adress längst ned i detta dokument. Följande riktlinjer för personlig säkerhet gäller för webbplatsen Norwegian.com, vår mobilapp samt Norwegians övriga distributionskanaler.

Insamling och användning av personliga uppgifter.

Vi samlar endast in personlig information som vi får från dig och som är nödvändig för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som kund, i enlighet med gällande juridiska krav. Fältet kommer att vid behov markeras med "Obligatoriskt" om det lämnas tomt. Om den obligatoriska personliga informationen inte ges kan det medföra att norwegian inte kan förse dig med önskade produkter och tjänster.

Den information som vi samlar in innefattar men är ej begärnsad till namn, kön, födelsedatum , passnummer, kontaktinformation (som t.e.x.adress, telefonnummer  eller eMail-adress och betalningsinformation (som t.e.x. kreditkorts- eller betalkortsdetaljer. Ändamålet med vårt insamlande av personliga uppgifter innefattar t.ex.att du kan göra en bokning hos oss och att vi kan erbjuda flybolags-, flygplats- och bagagehanteringstjänster och kommunikation som har samband med de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Norwegian samlar in specifik information om den maskinvara och programvara du använder. Denna information används i driften av bolaget och för att bibehålla kvaliteten på vår service samt tillhandahålla generell statistik gällande användningen av Norwegian.com.

Norwegian samlar också in information om vilka sidor du besöker på Norwegian.com. Denna information identifieras endast genom ett unikt identitetsnummer och är inte kopplad till annan personliga uppgifter såvida inte medgivande lämnats.

Utlämning av personliga uppgifter

Din personliga information kommer endast att med ditt medgivande användas till andra syften eller delas med tredje part  eller när det är nödvändigt för oss för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund. Vi kan till exempel ingå avtal med en tjänsteleverantör om att utföra tekniska, administrativa, marknadsföringsmässiga eller andra tjänster åt oss, och därvid dela din information med en sådan tjänsteleverantör.

Norwgians huvudkontor ligger i Norge och där finns också vårt datacenter och våra data. Vi kan lämna information till Norwegians represetantkontor , närstående bolag eller agenter, både i Norge och i utlandet i samband med Norwegians utförande av sina tjänster för dig.

En del av dessa länder kanske inte har samma eller i huvudsak samma lagar till skydd för den peersonliga integriteten som lagarna i ditt hemland. Under dessa förhållande kommer Norwegian attt säkerställa att mottagare i dessa länder kommer att erbjuda en skyddsstandard som är minst likvärdig med skyddet i ditt hemland.

Din personliga information kan komma att lämnas ut när det krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Norwegians rättigheter och säkerhet som bolag samt dess anställda, kunder eller allmänheten. Vi kan t.ex. lämna ut dina personliga uppgifter till polisiära myndigheter och regeringar för säkerhets-, tull- och migrationsändamål vilka krävs enligt lag. Vid sådana tillfällen kommer tredje man endast ha tillgång till den specifika information som krävs i det aktuella fallet. Dessutom kan vi vid behov lämna ut personliga uppgifter för att undersöka misstänkta olagliga aktiviteter som bedrägeri och intrång i upphovsrätt eller privatliv. 

Din information kan också komma att lämnas ut som en del i ett köp, en överlåtelse eller en försäljning av tjänster eller tillgångar (i händelse av att större delen av våra tillgångar övertas av annan part kan vår kundinformation vara en av de tillgångar som överlåts).

Norwegian samlar in specifik information om den maskinvara och programvara du använder. Denna information används i driften av bolaget och för att bibehålla kvaliteten på vår service samt tillhandahålla generell statistik gällande användningen av Norwegian.com.

Norwegian samlar också in information om vilka sidor du besöker på Norwegian.com. Denna information identifieras endast genom ett unikt identitetsnummer och är inte kopplad till andra personliga uppgifter såvida inte medgivande därtill lämnats.

Medgivande

Medgivande till vårt insamlande, användning och utgivande av personliga uppgifter kommer att användas under vissa omständigheter beroende på uppgiften eller transaktionen för vilken du har givit oss dessa personliga uppgifter. När lagen så kräver har vi tillämpat en "opt-in"-policy för att erhålla medgivande när det gäller direktmarknadsföring och utskick av nyhetsbrev.

När du bokar för någon annans räkning åtar du dig och kommer att säkerställa att du har fått medgivande att delge oss dennes personliga uppgifter.

Norwegian kan inte kontrollera åldern hos personer  som besöker vår webbplats. Om en underårig har delgivit oss personliga uppgifter utan föräldrarnas eller målsmans medgivande bör föräldrarna eller målsmannen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) för att avlägsna den akuella informationen och avregistrera den underårige.

Om du inte längre vill få utskick i form av direktmarknadsföring från Norwegian och inte vill att vi ska dela dina personliga uppgifter med andra parter, följ avregistreringsstegen som framgår av våra utskick. Vi kommer att anstränga oss att möta dina önskemål inom rimlig tid efter mottagande av din begäran. Observera att ett återkallande av tillåtelsen till utnyttjandet av dina personliga uppgifter av tredje man kan medföra att vi inte längre kan erbjuda dig de produkter och tjänster  du har beställt av oss.

Din användarprofil

Norwegian behöver din hjälp för att säkerställa att dina personliga uppgifter är aktuella, fullständiga och exakta. Om du själv registrerar en personlig profil på norwegian.com och anmäler dig till ett nyhetsbrev, kommer du att kunna se, redigera och ta bort den personliga information som finns sparad i "Din profil". Du måste uppge ett användarnamn och lösenord innan du får tillgång till denna information. Säkerställ att du uppdaterar dina personliga uppgifter på "Din profil" vid behov eftersom en del av informationen kan behövas för bokningsändamål och vi enligt lag kan behöva lämna ut information till gräns- och migrationsmyndigheter. Om du skickar ett e-postmeddelande till oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller begär information kommer vi att spara din e-postadress och använda den för att besvara ditt ärende. Vi kan också komma att använda din e-postadress för att informera dig om kommande event, paketerbjudanden och annan information om Norwegian.

Åtkomst

Du har enligt lag rätt att se de personliga uppgifter vi har om dig. Du kan anhålla om att se denna information genom att kontakta oss på nedan angivet sätt. Du kan få tillgång till den personliga information som finns sparad i ”din profil” enligt anvisningarna ovan.

Bevarande

Norwegian har rätt att behålla dina personliga uppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, förutom i det fall att Norwegian enligt lag är tvingat att behålla informationen. Norwegian avlägsnar även oväsentlig personlig information på eget initiativ när den inte längre behövs.

Skydd av personuppgifter

Norwegian använder flera typer av säkerhetsteknologi för att skydda personlig information mot otillåten åtkomst, användning eller spridning. Vi sparar till exempel personuppgifterna som vi får av dig på en server med begränsad åtkomst på platser med säkerhetsövervakning. När vi överför känslig information (så som kreditkortsnummer) via internet, skyddar vi denna information genom användning av kryptering, inklusive säkerhetsmekanismen SSL (Secure Socket Layer).  

För att säkerställa att annan part inte får tillgång till dina personuppgifter måste alla som kontaktar Norwegian med frågor gällande bokade resor eller liknande information uppge en referenskod och det kreditkort med vilket bokningen gjordes.

Användning av cookies

Vår webbplats, norwegian.com, använder cookies. En cookie är en liten datafil som skickas från vår webbplats och lagras på din dator.

Typer av cookies

Vi använder fyra olika typer av cookies på vår webbplats.

Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Utan dessa cookies kan vi inte garantera att du kommer att kunna navigera på webbplatsen, söka efter och boka flyg och andra tjänster, logga in på din profil eller göra ändringar i dina bokningar.

Funktionalitetscookies

Dessa cookies kommer ihåg de val du har gjort på vår webbplats för att förbättra din upplevelse.

Prestandacookies

Dessa är cookies som låter oss förstå hur våra besökare använder och interagerar med vår webbplats. Vi använder denna information för att förbättra vår webbplats så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse. Dessa cookies är inte knutna till några av dina personuppgifter.

Målinriktade/annonseringscookies

Dessa cookies används för att visa annonser för dig som är relevanta för dig på andra webbplatser som du kan komma att besöka. De placeras på vår webbplats av tredje partsannonseringsnätverk på våra vägnar och med vårt godkännande.

Samtycke till vår användning av cookies

När du använder norwegian.com godkänner du vår användning av cookies.

Hantera eller välja bort cookies

Om du vill hantera eller välja bort cookies kan du göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare till att inte godkänna vissa eller alla cookies. Läs i din webbläsares hjälpinformation för att ta reda på hur du gör detta eller besökaboutcookies.org. Om du väljer att göra detta kan vi inte garantera att vår webbplats kommer att fungera korrekt och vi ansvarar inte före eventuella fel som du kan komma att uppleva.

Transportation Security Administration Secure Flight Notice

Den amerikanska transportsäkerhetsmyndigheten TSA (Transportation Security Administration) kräver att du anger ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön för kontroll mot övervakningslistan, på bemyndigande av 49 U.S.C paragraf 114, lagen om reform av underrättelseväsendet och förebyggande av terrorism (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) från 2004 och 49 C.F.R del 1540 samt 1560 gällande all kommersiell flygtrafik inom, till eller från USA som bokas från och med den 15 augusti 2009.  Du kan också i förekommande fall få ange ditt Redress-nummer.

Om du bokar en resa med kommersiellt flyg inom, till eller från USA kommer vi att be om denna information från dig och vidarebefordra den till TSA i enlighet med lagen.  Underlåtenhet att uppge ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön kan leda till nekad transport eller avslag från myndigheter att komma in i ombordstigningsområdet. TSA kan dela information som du lämnar med rättsvårdande myndigheter eller underrättelsemyndigheter eller annan part enligt dess publicerade meddelande om system för registrering av uppgifter.  Besök TSA:s webbplats, www.tsa.gov, för mer information om TSA:s sekretesspolicy eller om du vill läsa meddelandet om system för registrering av uppgifter och sekretesskonsekvensanalysen.

Kontakt

Om du vill få reda på vilken personlig information vi har om dig eller för att korrigera felaktigheter eller be om att få information avlägsnad kan du kontakta oss via e-post eller skicka ett brev till adressen nedan med en kopia av din id-handling (körkort/pass).

Norwegian Air Shuttle ASA
Postbox 115
1330 Fornebu, Norge

Ikraftträdandedatum och ändringar

Denna policy gäller sedan den 8 november 2012 och ersätter alla tidigare versioner.  Vi publicerar vår senaste policy på våra webbplatser. Om vi gör några betydande ändringar kommer vi att publicera en uppdaterad policy med nytt ikraftträdandedatum.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.