Medlemsvillkor

1. Medlemskap 

1.1 Medlemskap i Norwegian Reward upprättas mellan Norwegian LoyaltyCo AS, organisationsnummer 992 197 552, Postboks 115, NO-1330 Fornebu, Norge (nedan kallade ”Norwegian Reward”) och den enskilda medlemmen (”medlemmen”). Medlemskap i lojalitetsprogrammet, Norwegian Reward, upprättas genom registrering av en profil och godkännande av dessa villkor med (i) flygbolaget Norwegian (ii) på Norwegian Rewards webbplats eller (iii) genom att ingå avtal med en Reward Partner. Medlemskapet är personligt och endast den registrerade medlemmen har tillåtelse att använda det. För personer under 16 år krävs vårdnadshavares samtycke. 

1.2 Medlemskap i Norwegian Reward beviljas endast en person per medlemsnummer och endast fysiska personer kan bli medlemmar. Det är inte tillåtet att ha fler än en medlemsprofil. Medlemskapet registreras i medlemmens fullständiga namn med den e-postadress som medlemmen anger. Det är förbjudet att nyttja medlemskapet för kommersiella ändamål. 

Norwegian Reward kan tillåta att medlemmar skapar ett ”Familjekonto” och överför alla CashPoints som inbjudna medlemmar har tjänat in till ett enda konto som hanteras av den ansvarige för Familjekontot som är den som kontrollerar kontot och kan använda CashPoints. CashPoints som överförs till Familjekontot kan inte överföras tillbaka till den enskilda medlemmens konto. Se avsnitt 5 för mer information om Familjekonton. 

1.3 Överträdelser av dessa medlemsvillkor eller missbruk av medlemskapet kan leda till att medlemskapet sägs upp med omedelbar verkan. Vid en sådan uppsägning kommer alla intjänade CashPoints och förmåner att raderas. Vid misstanke om brottsliga överträdelser av dessa medlemsvillkor, eller andra brottsliga handlingar som begås av en medlem i samband med dennes medlemskap i Norwegian Reward, kan en anmälan göras till myndigheterna. 

1.4 Det är kostnadsfritt att registrera sig i Norwegian Reward, men kvalificerande köp krävs för att man ska tjäna in CashPoints och förmåner. Se avsnitt 3.1 för kvalificerande inköp. 

1.5 Norwegian Reward förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande godkänna, neka eller återkalla ett medlemskap av vilken anledning som helst. 

1.6 För att ett medlemskap i Norwegian Reward ska kunna upprättas är det nödvändigt för Norwegian Reward att samla in och använda personuppgifter om medlemmarna. Norwegian LoyaltyCo AS är ansvarigt för hantering av medlemmarnas personuppgifter. Norwegian Rewards policy för integritetsskydd förklarar hur Norwegian Reward samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter när medlemmarna nyttjar Norwegian Reward-tjänsterna och på annat sätt interagerar med programmet. Som medlem kan du när som helst välja att avsluta ditt medlemskap genom att radera din profil. I vår policy för integritetsskydd kan du ta del av mer detaljerad information om hur vi raderar personuppgifter.  

2. Lojalitetsprogrammet 

2.1 Norwegian Reward är ett kostnadsfritt lojalitetsprogram där medlemmarna ges möjlighet att tjäna in CashPoints och andra fördelar (”förmåner”) genom köp av varor och tjänster från flygbolaget Norwegian och från andra leverantörer av varor och tjänster som är knutna till Norwegian Reward (”Reward Partners”). 

2.2 Norwegian Reward strävar kontinuerligt efter att utöka utbudet av varor och tjänster som ger intjäning av CashPoints och förmåner genom att knyta nya Reward Partners till lojalitetsprogrammet. Norwegian Reward ger medlemmarna regelbunden information om sin aktuella medlemsstatus, nyheter i programmet, intjäningsmöjligheter och erbjudanden hos flygbolaget Norwegian och andra Reward Partners. På norwegianreward.com hittar du en översikt över fördelar och erbjudanden. 

2.3 Norwegian Reward tar inget ansvar för, och frånsäger sig allt ansvar för, produkter och tjänster som erbjuds av andra involverade företag och/eller Reward Partners som samarbetar med Norwegian Reward.  

3. Så här tjänar du in CashPoints och förmåner

3.1 Du som medlem tjänar in CashPoints och förmåner genom att köpa varor och tjänster av flygbolaget Norwegian och Reward Partners enligt gällande intjäningsnivåer och villkor som anges av flygbolaget Norwegian och Reward Partners. 

CashPoints är Norwegians digitala valuta med ett värde som motsvarar den norska kronan. 

Medlemmarna kan tjäna in förmåner genom sin aktivitet, t.ex. antal köpta och gjorda flygresor. Vilka förmåner som finns tillgängliga kan variera, och det kan också förekomma särskilda kampanjförmåner. Som medlem kan du bara tjäna in förmåner på flygresor som du köpt och använt själv. Du kan aldrig tjäna in förmåner genom att köpa en flygresa åt någon annan. Förmåner kan bara nyttjas av den medlem som tjänat in dem och inte delas med någon annan. Som medlem kan du tjäna in flera förmåner som du sedan kan kombinera och använda. Se förmånssidan för mer information.

3.2 När du köper varor och tjänster tjänar du in dina CashPoints och/eller förmåner så fort betalningstransaktionen för det aktuella köpet är oåterkalleligt genomförd. Om en betalning för en vara eller tjänst (inklusive resor) återbetalas eller avbryts kommer intjänade CashPoints och/eller förmåner att upphävas. Dina förmåner blir tillgängliga på ditt medlemskonto när den aktuella resan är genomförd. 

3.3 Det är bara möjligt att tjäna in CashPoints och/eller förmåner på köp av varor och tjänster som betalas på elektronisk väg. Godkända betalningsmetoder för att tjäna kvalificerade CashPoints är kreditkort, betalkort, telefon eller andra betalningsmetoder som är godkända för ditt medlemskonto i Norwegian Reward och registrerade hos aktuell Reward Partner. Medlemmar kan inte tjäna CashPoints på den del av ett köp som betalats med CashPoints. Medlemmen är själv ansvarig för att se till att dennes Reward-nummer registreras vid köp i enlighet med gällande regler för den specifika partnern. 

3.4 Medlemmen kan ges möjlighet att registrera CashPoints efter det att köpet av en vara eller tjänst hos Norwegian och/eller en Reward Partner har genomförts, vilket kallas retroaktivt tillgodoräknande. Huruvida medlemmen faktiskt kan registrera CashPoints när köpet väl är genomfört bestäms av respektive Reward Partner. Norwegian kan tillåta att medlemmen lägger till sitt Reward-nummer upp till trettio (30) dagar efter flygets avgång så att medlemmen kan få sina CashPoints tillgodoräknade. Medlemmen måste kontakta Norwegian eller den aktuella Reward Partnern för registrering av CashPoints efter ett genomfört köp. Norwegian och deras Reward Partners har rätt att fastställa och ändra reglerna för beviljande av registrering av CashPoints efter ett köp, och att neka begäran om registrering av CashPoints utan att behöva motivera beslutet. Gå in på sidan för Hjälp och kontakt om du vill ha mer information om vilka Reward Partners som tillåter registrering av CashPoints efter ett köp. 

3.5 Intjänade CashPoints blir tillgängliga för användning när transaktionsdatan eller informationen om intjänade CashPoints överförs från en Reward Partner till Norwegian Reward. Vilken tidpunkt transaktionsdatan överförs kan variera avsevärt. Mer detaljerad information om hur lång tid det brukar ta för varje Reward Partner finns tillgänglig på norwegianreward.com. Det tar normalt 14 arbetsdagar från det att transaktionsdatan har mottagits av Norwegian Reward tills CashPoints blir tillgängliga för medlemmen. Om det av någon anledning, oavsett vilken, inte sker någon registrering av transaktionsdatan ska alla krav på uteblivna CashPoints riktas direkt till den Reward Partner hos vilken köpet har gjorts. Norwegian Reward frånsäger sig allt ansvar för utebliven registrering av CashPoints hos Reward Partners. 

3.6 Oanvända CashPoints går ut och raderas 24 månader efter slutet av det kalenderår då poängen intjänats. CashPoints måste användas under det år de tjänats in eller under de kommande två åren, såvida inte specifik giltighetsperiod angavs när dessa CashPoints anskaffades. Förmåner löper ut 12 månader efter den månad då medlemmen inte längre har tillräckligt många kvalificerande flygresor för att denna förmån ska finnas kvar för medlemmen. CashPoints som erhållits genom presentkort löper ut enligt andra regler. Läs mer på våra presentkortssidor.  

3.7 Norwegian Reward har rätt att ändra reglerna för vilken typ av aktivitet eller köp som krävs för att tjäna in förmåner. De krav som gäller just nu för intjäning av förmåner finns beskrivna på norwegianreward.com. På norwegianreward.com finns alltid aktuell information om vilka regler som gäller för intjäning av förmåner. 

3.8 Förmåner kan ha olika giltighet. Vilka villkor som gäller för en specifik Reward anges på norwegianreward.com. 

4. Så här löser du in CashPoints och förmåner

4.1 Det registrerade antalet CashPoints som finns tillgängligt på ett konto kan användas vid köp av varor och tjänster hos flygbolaget Norwegian, inklusive flygresor (både inrikes och utrikes), extra bagage, platsreservering m.m. Reservation görs för att Norwegian Reward när som helst kan ta nytt beslut på vilket antal CashPoints som kan användas som hel eller delbetalning. Exempel på detta inkluderar en maximal inlösengräns för CashPoints eller en minimisumma som betalas i en annan form än CashPoints.

CashPoints kan endast användas vid elektroniska transaktioner hos flygbolaget Norwegian, eller eventuellt hos en Reward Partner. CashPoints kan inte användas vid bokning via t.ex. en resebyrå eller andra jämförbara försäljningskanaler. CashPoints kan inte utbetalas i kontanter. 

När du löser in CashPoints används de äldsta poängen först. 

Aktiverade förmåner  kan endast användas vid elektroniska transaktioner när du är inloggad i din användarprofil hos flygbolaget Norwegian, eller hos en Reward Partner. Förmåner kan bara användas av den medlem som tjänat in dem. Förmåner kan inte säljas eller utbetalas i kontanter. 

4.2 Det finns inga särskilda villkor eller begränsningar för resor, varor eller tjänster som betalas med CashPoints, eller då förmåner har använts vid köp. De generella regler som gäller för köp (inklusive biljettyp) gäller även för biljetter som helt eller delvis betalas med CashPoints. 

4.3 Medlemmen är själv ansvarig för skattemässiga konsekvenser knutna till användning av Norwegian Reward och CashPoints, t.ex. där CashPoints tjänas in på tjänsteresor som betalas av arbetsgivare. Norwegian Reward avsäger sig allt ansvar för skatter och skatteskyldigheter som uppstår för medlemmen i samband med intjäning eller inlösning av CashPoints och/eller förmåner. 

4.4 Medlemmen och Partners får inte att köpa, sälja eller byta Norwegian Rewards CashPoints utöver de alternativ som erbjuds av Norwegian Reward. 

5. Familjekonto 

5.1 Allmänna villkor för Familjekonto 

Familjekontot är en funktion som erbjuds medlemmar som vill samla CashPoints som har tjänats in av familjemedlemmar på ett och samma konto. Detta gör det lättare att använda familjens intjänade CashPoints vid bokning av biljetter på Norwegian.com. Läs noga igenom följande innan du ansluter dig till ett Familjekonto. 

Alla intjänade CashPoints överförs från medlemmen till Familjekontot i och med att Familjekontot skapas och inbjudan till Familjekontot accepteras. CashPoints som tjänas in av medlemmen medan denne är knuten till ett Familjekonto överförs till Familjekontot. När CashPoints har överförts från medlemmens enskilda konto till Familjekontot kan de inte återföras till det enskilda kontot. 

Om du ansluter dig till eller skapar ett Familjekonto förbinder du dig att vara en del av detta Familjekonto i minst tre (3) månader. Det går bara att vara medlem i ett (1) Familjekonto.  

Alla medlemmar i ett Familjekonto kan lösa in CashPoints, men det är bara administratören för Familjekontot (den ”Kapten”) som kan ge medlemmarna behörighet att lösa in CashPoints på norwegianreward.com. 

Medlemmens förmåner och registrerade flygresor påverkas inte när denne ansluter sig till ett Familjekonto. Medlemmen behåller registrerade flygresor och intjänade förmåner som individuella förmåner. 

Medlemmen kan använda Familjekontot för personliga ändamål vid affärsresor, men inte för kommersiella eller andra ändamål. Norwegian Reward förbehåller sig rätten att radera Familjekonton som används för kommersiella ändamål.  

5.2 Så här skapar du ett Familjekonto 

Du måste vara arton (18) år eller äldre för att starta ett Familjekonto. När du startar ett Familjekonto blir du samtidigt ansvarig för Familjekontot. Den som är ansvarig för Familjekontot kan bjuda in upp till sex (6) andra medlemmar till Familjekontot. En Norwegian Reward-medlem som bjuds in till Familjekontot accepterar inbjudan genom att logga in på sitt Norwegian Reward-konto, slutföra den elektroniska registreringen och ange all nödvändig information. Om den ansvariga bjuder in en Norwegian Reward-medlem som är under sexton (16) år till Familjekontot måste denna persons vårdnadshavare gå in på personens Norwegian Reward-konto online och ge sitt godkännande i personens ställe. 

Så fort en (1) Norwegian Reward-medlem accepterar inbjudan från den ansvariga har Familjekontot tillräckligt många medlemmar och Familjekontot skapas officiellt. 

Om den ansvariga för ett Familjekonto vill lämna Familjekontot eller avsluta sitt Norwegian Reward-medlemskap måste en annan medlem i Familjekontot utses till ansvarig för Familjekontot. När den ansvariga lämnar sin roll som ansvarig för Familjekontot stannar befintliga CashPoints kvar i Familjekontot. Det går inte att göra en tillbakaöverföring av CashPoints till ett enskilt konto. För att ändra den som är ansvarig för Familjekontot måste du kontakta oss.

Den som är ansvarig för Familjekontot: 

  • har kontroll över Familjekontot, både vad gäller att lösa in CashPoints från Familjekontot och vad gäller att bevilja/upphäva andra medlemmars rätt att lösa in CashPoints från Familjekontot  
  • kan lösa in CashPoints från Familjekontot utan tillåtelse från andra familjemedlemmar  
  • kan när som helst ta bort andra medlemmar från Familjekontot samtidigt som alla CashPoints stannar i Familjekontot  
  • behåller registrerade flygresor och intjänade förmåner som personliga förmåner  
  • har bara åtkomst till transaktionsinformation från sin egen medlemsprofil och inga andra medlemmar i Familjekontot

5.3 Medlemmar i Familjekontot 

Medlemmar som accepterar inbjudan till Familjekontot blir automatiskt medlemmar i Familjekontot. Genom att acceptera inbjudan till Familjekontot accepterar medlemmen följande:  

  • Alla CashPoints i medlemmens konto överförs till Familjekontot. Alla medlemmar kan tjäna in CashPoints, även barn under två (2) år, förutsatt att nettokostnaden för medlemmens biljett överstiger noll (0). 
  • Rätten att lösa in CashPoints från Familjekontot beviljas av den som är ansvarig för Familjekontot. Om den ansvarige inte beviljar denna rätt har medlemmen i Familjekontot ingen rätt att lösa in CashPoints. 
  • Om medlemmen lämnar Familjekontot eller om den ansvarige för Familjekontot tar bort medlemmen från Familjekontot stannar medlemmens CashPoints kvar i Familjekontot. CashPoints kan inte föras tillbaka till medlemmens personliga konto.  
  • Medlemmen behåller registrerade flygresor och intjänade förmåner som personliga förmåner.  
  • Medlemmen har bara åtkomst till information om sina egna transaktioner från sin egen medlemsprofil, inte till sådan information om andra medlemmar i Familjekontot. 

5.4 Andra bonuserbjudanden inom Norwegian Reward 

Berättigande till Norwegian Reward-bonusar och förmåner, eller andra erbjudanden, utgår enbart från individuella aktiviteter. Detta inbegriper, men är inte begränsat till: resor, användning av Norwegian Reward Partners, deltagande i tävlingar, eller andra programrelaterade aktiviteter som medlemmen kan delta i. CashPoints som tjänats in av andra medlemmar i ett Familjekonto utgör inte underlag för bonusar eller förmåner för medlemmar baserat på deras individuella aktivitet inom ramen för Norwegian Reward-programmet. 

6. Barnkonto  

6.1 Även barn kan bli medlemmar i Norwegian Reward och tjäna in CashPoints och förmåner på sina resor med Norwegian. Om barnet är under 16 år måste en vårdnadshavare skapa barnets medlemskap (”barnkonto”) och ansvara för det i barnets ställe tills barnet har fyllt 16 år. Om vårdnadshavaren önskar ansvara för barnkontot tills barnet har fyllt 18 är detta tillåtet.  

6.2 För att uppfylla lagstadgade krav samlar Norwegian Reward in information om barnets födelsedatum. Det säkerställer att all marknadsföring som riktas till barnet som medlem av Norwegian Reward-programmet följer de aktuella reglerna för marknadsföring med barn som målgrupp. Information om en medlems födelsedatum är också nödvändig för att kunna påbörja processen att omvandla ett barnmedlemskap till ett vuxenmedlemskap.  

6.3 Vårdnadshavaren som skapar ett barnkonto måste vara minst 18 år. Vårdnadshavaren som skapar barnkontot har åtkomst till barnets CashPoints och kan styra över barnets förmåner.  

När ett barnkonto skapas, skapas samtidigt också ett Familjekonto med vårdnadshavaren som administratör, eller ”ansvarig”, för Familjekontot. Om vårdnadshavaren redan är ansluten till ett Familjekonto krävs det att Familjekontots administratör (den ”ansvariga”) kan skapa ett barnkonto. Alla villkor som är kopplade till Familjekontot gäller när barnet blir en del av Familjekontot. 

När en medlem med ett barnkonto fyller 16 år får vårdnadshavaren ett e-postmeddelande där denne ombeds registrera barnets e-postadress. När vårdnadshavaren har angett en e-postadress får barnet i fråga ett separat e-postmeddelande med information om medlemskapet i Norwegian Reward och möjlighet att välja att vara kvar som medlem eller inte. Om barnet önskar att fortsätta vara medlem i Norwegian Reward kan det själv styra över sitt medlemskap, vilket innefattar att lämna samtycke för bearbetning av profilinformation och kommunikation med medlemmen.  

Om vårdnadshavaren inte uppger barnets e-postadress innan barnet fyller 18 raderas barnets medlemskap och profilinformation, inklusive intjänade förmåner. 

7. Allmänna bestämmelser 

7.1 Ändringar eller avbrytande av program:  

Norwegian Reward förbehåller sig rätten att när som helst ändra, upphäva eller avbryta Reward-programmet och/eller Familjekontot helt eller delvis. Eventuella ändringar gjorda av Norwegian Reward träder i kraft samtidigt som de tillkännages, antingen genom att de publiceras på Norwegian Rewards webbplats eller via e-post direkt till medlemmarna. Om medlemmen fortsätter sitt deltagande i programmet efter tidpunkten då ändringarna tillkännagivits betraktas det som att medlemmen godkänner ändringarna.  

7.2 Ändringar i dessa villkor: Norwegian Reward förbehåller sig rätten att när som helst, med minst en månads varsel, ändra existerande villkor, inklusive, att ändra reglerna för intjäning och användning av CashPoints och förmåner. För ändringar som rör redan genomförda transaktioner har medlemmen rätt till besked tre (3) månader i förväg. För ändringar som rör kommande transaktioner gäller en (1) månads varsel. Under uppsägningstiden kan medlemmen tjäna in och lösa in redan intjänade CashPoints och förmåner genom att göra kvalificerade köp i enlighet med gällande villkor. Information om ändringarna kan meddelas medlemmen via e-post. Det går också att ta del av ändringsinformation på norwegianreward.com. Medlemmar förbehåller sig rätten att när som helst säga upp sitt Norwegian Reward-medlemskap.

Medlemmarna bör regelbundet läsa igenom dessa villkor för att försäkra sig om att de känner till den senaste versionen. Medlemmarna kan se när den senaste versionen uppdaterades genom att klicka på ”senast uppdaterad”-datumet längst ner i villkoren. 

7.3 Alla frågor eller tvister som uppstår i anslutning till programmet, inklusive, men utan begränsning, sådana som innefattar behörighet, deltagande, bedrägeri och missbruk, hanteras av Norwegian Reward efter Norwegian Rewards eget gottfinnande. 

7.4 Norwegian Reward har rätt att överföra medlemmarnas rättigheter och skyldigheter till en annan juridisk person (företag), till exempel i samband med omarbetning av programmet eller omstrukturering av företaget. 

7.5 Medlemmen godkänner att all kommunikation som rör Norwegian Reward, inklusive ändringar av villkoren, sker på elektronisk väg. 

7.6 Norwegian Reward frånsäger sig allt ansvar vid fel i datorsystem eller liknande hos Reward Partners eller underleverantörer, som hindrar eller försvårar intjäning eller användning av CashPoints, Rewards eller andra förmåner i programmet. Detta gäller oavsett om felet ligger hos flygbolaget Norwegian, Norwegian Reward, Reward Partners eller någon av deras underleverantörer. 

7.7 Medlemmen skall behandla sina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) konfidentiellt och ansvarar för att tredje part inte får tillgång till dessa inloggningsuppgifter. Alla transaktioner som sker med medlemmens inloggningsuppgifter anses godkända av medlemmen. Norwegian Reward bär inget ansvar för stöld, missbruk eller obehörig användning av medlemmens inloggningsuppgifter. Om något av detta inträffar ansvarar medlemmen för att kontakta Norwegian Reward så fort som möjligt för att försöka förhindra missbruk av medlemmens konto. 

7.8 Om det uppstår en situation som gör det omöjligt eller orimligt svårt för Norwegian Reward att uppfylla skyldigheterna gentemot medlemmen, och detta beror på omständigheter som ligger bortom Norwegian Rewards kontroll, upphävs Norwegian Rewards skyldigheter så länge denna situation kvarstår. 

8. Tvister och gällande lag 

8.1 Norwegian LoyaltyCo AS, en norsk organisation, har organisationsnummer 992 197 552, Postboks 115, NO-1330 Fornebu, Norge, och i händelse av en möjlig tvist som rör villkoren för Norwegian Reward ska norsk lag gälla. Tvister ska avgöras i norsk domstol. Parterna godkänner Asker och Bærum (Norge) tingsrätt som den exklusiva platsen för eventuella tvister som kan uppstå under eller till följd av detta avtal. 

Senast uppdaterad: 2023-04-11

Bli medlem i Norwegian Reward

Lojalitetsprogrammet som ger dig billigare och ännu bättre flygresor.
Helt gratis!

Bli medlem/ Logga in