Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Är flyget i tid?