Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Bolagsstruktur


Norwegiankoncernen består av moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA och dess direkt eller indirekt helägda dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland och Storbritannien.

Norwegian aircraft

2014 bildade bolaget flera nya enheter för att säkerställa internationell tillväxt och nödvändiga trafikrättigheter. En viktig faktor har varit att bygga en struktur som bevarar Norwegians flexibilitet och anpassningsförmåga i och med bolagets tillväxt och inträde på nya marknader. De olika bolagen erbjuder fast anställning och villkor enligt lokala lagar och regler. Verksamheten är indelad i fyra huvudverksamheten: En kommersiell flygkoncern med erforderliga drifttillstånd (AOC), People and Services, en resursgrupp och andra områden som Norwegian Brand och Norwegian Reward.

Norwegian Air Shuttle ASA (Norge)

Norwegian Air Shuttle ASA är koncernens moderbolag. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo.

Flygkoncernen

Koncernens kommersiella flygdrift organiseras av moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) och de helägda dotterbolagen Norwegian Air International Ltd (NAI) och Norwegian Air Norway AS (NAN). NAI har sin bas i Dublin, Irland, och NAN i Fornebu utanför Oslo.

Tillgångsgrupp

Koncernens tillgångsgrupp är indelad i flera dotterbolag baserade i Dublin, Irland, med Arctic Aviation Asset Ltd (tidigare September Aviation Assets Ltd) som moderbolag. Leasing av flygplan och ägarskap har överförts till tillgångsgruppen.

Resursgrupp

Norwegiankoncernen upprättar majoritetsägda landspecifika resursbolag där medarbetarna erbjuds fast anställning lokalt. Koncernen har nyligen blivit delägare i OSM Aviation Ltd.

Andra affärsområden:

Norwegian Brand Ltd (Dublin, Irland)

Norwegian Brand Ltd grundades 2013 med intentionen att upprätthålla koncernens varumärke och marknadsföringsarbete.

Norwegian Cargo AS (Fornebu, Norge)

Norwegian Cargo AS grundades 2013 och ansvarar för koncernens kommersiella fraktverksamhet. Norwegian Air Shuttle ASA äger 65 procent.

Norwegian Holidays AS (Fornebu, Norge)

Norwegian Holidays AS grundades 2013 och tillhandahåller semesterpaket till slutkund genom koncernens webbokning.

Norwegian Finans Holding ASA (Norge)

Norwegian Air Shuttle ASA äger 20 procent av aktierna i internetbanken Bank Norwegian AS genom det närstående bolaget Norwegian Finans Holding ASA. Flygbolagets lojalitetsprogram Norwegian Reward drivs i samarbete med banken.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.