Bolagsstruktur

Norwegian Group består av moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA och dess direkt eller indirekt ägda dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Spanien och Storbritannien.

2021 genomförde Norwegian en betydande förenkling av företagsstrukturen i linje med företagets ändrade verksamhet till en tydlig satsning på Norge, Norden och destinationerna i Europa. Norwegian har huvudkontor på Fornebu i Norge men har även anställda i Norden och Europa.
Bolaget har skapat en flexibel struktur, anpassad för marknaden. Koncernen är indelad i tre affärsområden med ansvar för flygplansflotta, besättning och flygverksamhet med nödvändiga driftstillstånd (AOC). Den kommersiella flygverksamheten är idag organiserad i moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) och de helägda operativa AOC:erna är baserade i Norge och Sverige.

Koncernens tillgångsgrupp är indelad i flera dotterbolag baserade i Dublin, Irland, med Arctic Aviation Asset Ltd (tidigare September Aviation Assets Ltd) som moderbolag. Leasing av flygplan och ägarskap har överförts till tillgångsgruppen.

Norwegiankoncernens flygverksamhet, besättning och administrativa funktioner är organiserade inom eller via dotterbolag i affärsområdet People and Services. De levererar tjänster inom koncernes affärsområden. Huvudkontoret finns i Fornebu utanför Oslo. 

Norwegian-gruppen består även av andra verksamhetsområden och har ett samarbeten med andra företag inom turistbranschen och flygsektorn i Norge och Europa. Verksamhetsområdena inkluderar bland annat frakt av gods och varor, ägarskap och förvaltning av företagets varumärken, paketresor samt förmånsprogrammet Norwegian Reward.