Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Bolagsstruktur

Norwegiankoncernen består av moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA och dess direkt eller indirekt helägda dotterbolag
i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Spanien, Argentina, Storbritannien och Singapore.

  • Under 2014 omorganiserades verksamheten för att säkerställa internationell tillväxt och nödvändiga trafikrättigheter. En av de viktigaste byggstenarna har varit att bygga en struktur som tar tillvara Norwegians flexibilitet och anpassningsförmåga när bolaget växer och går in på nya marknader. De olika bolagen erbjuder fast anställning och villkor enligt lokal lagstiftning och regelverk. Norwegian har fyra huvudverksamheter:  Ett kommersiellt flygbolag med nödvändiga drifttillstånd (AOC), People and Services, en tillgångsgrupp och andra verksamhetsområden som  Norwegian Brand och Norwegian Reward.

  • Koncernens tillgångsgrupp är indelad i flera dotterbolag baserade i Dublin, Irland, med Arctic Aviation Asset Ltd (tidigare September Aviation Assets Ltd) som moderbolag. Leasing av flygplan och ägarskap har överförts till tillgångsgruppen.

  • Norwegiankoncernens flygverksamhet, besättning och administrativa funktioner är organiserade inom eller via dotterbolag i affärsområdet People and Services. De levererar tjänster inom koncernes affärsområden. Huvudkontoret finns i Fornebu utanför Oslo. 

  • Norwegian Brand Ltd (Dublin, Irland): Norwegian Brand Ltd bildades 2013 med intentionen att upprätthålla koncernens varumärke och marknadsföringsarbete.

    Norwegian Cargo AS (Fornebu, Norge): Norwegian Cargo AS bildades 2013 och ansvarar för koncernens kommersiella fraktverksamhet. Norwegian Air Shuttle ASA äger 65 procent.

    Norwegian Holidays AS (Fornebu, Norge): Norwegian Holidays AS bildades 2013 och tillhandahåller semesterpaket till slutkund genom koncernens webbokning.

    Norwegian Finans Holding ASA (Norge): Norwegian Air Shuttle ASA äger 20 procent av aktierna i internetbanken Bank Norwegian AS genom det närstående bolaget Norwegian Finans Holding ASA. Flygbolagets lojalitetsprogram Norwegian Reward drivs i samarbete med banken.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.