Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Koncernledning

Norwegian Air Shuttle ASA – grundat av Bjørn Kjos som är koncernchef för bolaget – han är även ansvarig för Norwegians operationella och kommersiella verksamhet samt att bolagets drivs och utvecklas enligt företagets strategi.

Bjørn Kjos

Bjørn Kjos

Chief Executive Officer

Bjørn Kjos (född 1946) har varit VD på Norwegian sedan oktober 2002. Han är en av Norwegian Air Shuttles grundare och var styrelseordförande i bolaget 1993 - 1996. Bjørn Kjos var också syrelseordförande under uppstarten av Boeing 737-verksamheten från juni till september 2002. Kjos har över 20 års erfarenhet från advokatyrket och har sedan 1993 rätt att företräda klienter i Högsta domstolen. Han har tidigare varit stridspilot i skvadron 334 i sex år och har en juridisk examen från universitetet i Oslo.

Geir Karlsen

Geir Karlsen

Chief Financial Officer

Geir Karlsen (född 1965) är finansdirektör på Norwegian sedan april 2018. Karlsen kommer närmast från det Londonbaserade rederibolaget Navig8 Group där han var CFO. Navig8 Group har verksamhet över hela världen. Han har bred erfarenhet från börsnoterade bolag inom shipping och offshore. De senaste 12 åren har han haft olika CFO-befattningar i internationella bolag som Golden Ocean Group och Songa Offshore. Geir Karlsen är civilekonom från norska Handelshögskolan BI.

Anne-Sissel Skånvik

Anne-Sissel Skånvik

Chief Communications Officer

Anne-Sissel Skånvik (född 1959) har varit kommunikationsdirektör på Norwegian sedan 2009. Innan hon började på Norwegian var hon Senior Vice President på Telenor ASA med ansvar för kommunikation och samhällskontakter. Hon har varit kommunikationschef och avdelningschef på Finansdepartementet 1996-2004. Hon har även erfarenhet från Statistiska Centralbyrån (SSB) i Norge samt ett flertal norska tidningar. Skånvik har en masterexamen i statskunskap (”Cand. Polit”) från universitet i Oslo och en examen i journalistik från journalisthögskolan i Norge. Hon har även en chefsutbildning vid Försvarets högskola i Norge (FSH).

Asgeir Nyseth

Asgeir Nyseth

Chief Operating Officer

Asgeir Nyseth (född 1957) är driftchef för Norwegiankoncernen sedan 2016. Han har tidigare varit driftansvarig och Accountable Manager för Norwegian Air Shuttle samt verkställande direktör för Norwegians långdistansverksamhet. Nyseth hade en nyckelroll vid etableringen av Norwegian Air International och Norwegian Air UK. Nyseth har bred erfarenhet som flygingenjör från både Lufttransport och SAS. Han var teknisk chef för Lufttransport under tre år och blev år 2000 utnämnd till vd för Lufttransport. Han har en officersutbildning och en teknisk utbildning från norska Flygvapnet.

Helga Bollmann Leknes

Helga B Leknes

Chief Commercial Officer

Helga Bollmann Leknes (född 1972) är kommersiell direktör sedan november 2018. Hon började arbeta på Norwegian i oktober 2017 då hon anställdes som HR-direktör. Sedan mars 2018 är hon även Managing Director för Norwegian Air Resources. Hon kommer närmast från Kongsberg Automotive ASA där hon var Executive Vice President HR & Communications samt var med i koncernledningen. Bollman Leknes har tidigare varit Senior Vice President / Head of Staff Functions i Frontica Business Solutions och har haft flera ledande roller inom HR på Aker Solutions. Hon har även erfarenhet inom luftfart och har haft olika befattningar på SAS, båden inom IT och som HR-direktör i Norge. Helga har en Bachelor of Management från norska Handelshögskolan BI och en Master of Management från Norges tekniska- naturvetenskapliga universitet (NTNU).

Frode Berg

Frode Berg

Chief Legal Officer

Frode Berg (född 1968) har varit chefsjurist på Norwegian sedan februari 2013. Han har arbetat som advokat sedan 1997 och innan han började på Norwegian var han delägare i advokatfirman Simonsen Vogt Wiig. Som advokat har han framförallt arbetat med bolagsrätt, transaktioner och internationella avtal. Han var juridisk rådgivare för Norwegian under bolagets uppstart och i samband med etablerandet av Bank Norwegian. Berg har en juridikexamen och en kandidatexamen i ekonomi från universitetet i Tromsø samt en masterexamen (LL.M) från University of Cambridge.

Tore Jenssen

Tore Jensen

Chief Executive Officer - Norwegian Air International

Tore Jenssen (född 1978) är vd för bolagets irländska verksamhet Norwegian Air International Ltd (NAI). Han började arbeta på Norwegian 2007 som cost controller på bolagets tekniska avdelning och 2010 blev han chef för flygplansflottan. Under 2013 flyttade han till Irland och blev driftchef för Norwegians bolag Arctic Aviation Assets Ltd (AAA), en befattning som han fortfarande innehar utäver ansvaret för NAI. Innan han började arbeta på Norwegian jobbade han på Grilstad. Tore Jensen är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Bodø.

Kurt Simonsen

Chief Information Officer

Kurt Simonsen (född 1958) tillträdde tjänsten som IT-direktör på Norwegian i januari 2018. Han kommer närmast från en tjänst på Infocom Group AS där han var partner. På Infocom har han implementerat några av de största IT-sourcing och omstruktureringsprojekten i Norge inom telekom, bank, finans, olja och energi. Simonsen har bred erfarenhet inom IT-branschen och har haft olika tjänster hos Hewlett Packard Norge AS och Telenor. Simonsen är utbildad elektronikingenjör.

Edward Thorstad

Edward Thorstad

Chief Customer Officer

Edward Thorstad (född 1969) har varit Chief Customer Officer på Norwegian sedan 2015. Han har varit en del av den kommersiella ledningen samt varit chef för Norwegians kundtjänstavdelning sedan 2005. Thorstad har varit verksam inom flygindustrin sedan 1996 och har arbetat på Delta Air Lines där han ansvarade för uppbyggnaden av deras europeiska callcenter i London. Han har en kandidatexamen från University College i London.

Bjørn Erik Barman-Jenssen

Bjørn Erik Barman-Jenssen

CEO- Norwegian Air Resources

Bjørn Erik Barman-Jenssen (född 1963) är Managing Director för Support Services och ansvarig för flera operationella funktioner som Ground Operations och Inflight tjänster. Han är även VD för Norwegians Cargobolag. Barman-Jensen har varit en del av bolagets ledningsgrupp sedan 2007. Han har 30 års erfarenhet inom flygbranschen och har tidigare innehaft både operationella och kommersiella befattningar på Braathens och SAS.

Brede Huser

Brede Huser

Chief Sales and Marketing Officer

Brede G. Huser (född 1971) har varit chef för Norwegian Reward sedan januari 2015. Han är anställd på Norwegian sedan 2006 och arbetade tidigare i bolagets finansiella ledning. Huser har tio års erfarenhet från Orkla, Arthur Andersen och Ernst & Young där han innehaft tjänster inom ekonomi och konsultverksamhet. Huser har en Master of Science i finasiell ekonomi från Handelshögskolan BI i Norge.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.