Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Rabatter för barn


Vi välkomnar alla unga resenärer ombord! Biljettpriset beror på barnets ålder och resmål.

Spädbarnsbiljett – under 2 år

På inrikesflyg flyger spädbarn gratis om de sitter i ditt knä. Barnet ska vara under 2 år på dagen för resan (vid enkel resa) respektive returresan (vid tur- och returresa). På inrikesflyg i Spanien måste du betala flygplatsavgift för spädbarn.

På utrikesflyg flyger spädbarn med spädbarnsbiljett om de sitter i ditt knä. Biljettpriset motsvarar 10 procent av priset för en vuxenbiljett plus eventuella flygplatsskatter. Barnet ska vara under 2 år på dagen för resan (vid enkel resa) respektive returresan (vid tur- och returresa). Spädbarnsrabatten gäller inte för Premium- och Premium Flex-biljetter. 

För att undvika eventuell osäkerhet gällande barnets ålder ber vi dig att alltid resa med ett dokument som styrker barnets ålder (t.ex. ett födelsebevis eller pass).

Barnbiljett – 2 till 11 år

På alla flyg (exkl. internationella långdistansflyg), reser barn mellan 2 och 11 år på dagen för resan (vid enkel resa) respektive returresan (vid tur- och returresa) på barnbiljett. Biljettpriset motsvarar 75% av priset för en vuxenbiljett plus eventuella flygplatsskatter. Barnrabatten gäller inte för inrikesflyg inom Spanien eller för LowFare-biljetter i våra lägsta priskategorier (t.ex. kampanjpriser).

På internationella långdistansflyg, reser barn mellan 2 och 11 år på dagen för resan (vid enkel resa) respektive returresan (vid tur- och returresa) på barnbiljett. Biljettpriset motsvarar 90% av priset för en vuxenbiljett plus eventuella flygplatsskatter. Barnrabatten gäller inte för biljetterna Premium och PremiumFlex eller för LowFare-biljetter i våra lägsta priskategorier (t.ex. kampanjpriser).

För att undvika eventuell osäkerhet gällande barnets ålder ber vi dig att alltid resa med ett dokument som styrker barnets ålder (t.ex. ett födelsebevis eller pass). 

Vuxenbiljett – 12 år och uppåt

Barn som har fyllt 12 år reser med vanlig vuxenbiljett.