Barnstolar


Du får gärna använda en egen barnstol eller ett eget babyskydd ombord på våra flygplan, förutsatt att anordningen är godkänd och försedd med säkerhetsmärkning.

Vi tar inte ut någon avgift för användningen av bilstol eller babyskydd, men eftersom anordningen måste fästas i ett flygplanssäte är det nödvändigt att köpa en barnbiljett – även om barnet ifråga är under två år.

Som regel passar det bäst att montera anordningen på en fönsterplats och medföljande vuxen måste sitta bredvid barnet.

Säkerhetsanordningar för barn

Följande barnstolar och babyskydd får användas ombord på våra flygplan. Observera att det kan finnas vissa begränsningar på grund av olika bredd på sätena i olika flygplan (se tabellen nedan).

  • Barnstolar godkända av ett JAA-medlemsland (Joint Aviation Authorities), Federal Aviation Administration i USA (FAA) eller Transport Canada avsedda enbart för användning i flygplan och märkta därefter.
  • Barnstolar som uppfyller kraven i den europeiska säkerhetsstandarden ECE R44/03, 04 eller senare versioner för användning i motorfordon och för barn med begränsad rörlighet.
  • Säkerhetsanordningar som uppfyller den kanadensiska standarden CMVSS 213 beträffande barnstolar eller 213.1 beträffande babyskydd.
  • Anordningar som är godkända enligt den amerikanska standarden FMVSS no. 213 för användning i motorfordon och flygplan och försedda med ett klistermärke med följande text i rött: “THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLES SAFETY STANDARDS” och “THIS RESTRAINT IS CERTIFIED FOR USE IN MOTOR VEHICLES AND AIRCRAFT”.
  • Barnstolar märkta med TÜV Reinlands godkännande “For use in Aircraft”.
  • Anordningar godkända enbart för användning på flygplan (ACSD, Aviation Child Safety Device).
Flygplanstyp Stolstyp Smalaste säte
737-800   409 mm
737-MAX   410 mm