Nekad ombordstigning


Om du mot förmodan nekas ombordstigning på ett av våra flyg på grund av överbokning hjälper vi dig på följande sätt.

Så hjälper vi dig

Det är ovanligt att vi överbokar våra flyg, men om det mot förmodan saknas platser på grund av överbokning kommer vi i första hand att fråga efter frivilliga som är beredda att avstå från sin plats i utbyte mot kompensation som avtalas med Norwegian.

Ombokning och återbetalning

Vi ska också göra vårt bästa för att boka om resan så att du så snabbt som möjligt når ditt resmål, alternativt kan du välja att ändra bokningen till ett senare datum till samma resmål (inklusive anslutningsflyg och returresa med oss) där det finns lediga platser.

Om du inte längre vill resa kan du begära återbetalning för din outnyttjade biljett, inklusive anslutningsflyg och returresa (förutsatt att du flyger med oss).

Om det inte finns tillräckligt många frivilliga som är beredda att avstå från sin plats kan det hända att du blir nekad ombordstigning. I händelse av sådan ofrivillig nekad ombordstigning har du rätt till kostnadsfri ombokning eller återbetalning, assistans och kompensation.

Ombokning och återbetalning

Vid ofrivillig nekad ombordstigning ska vi göra vårt bästa för att boka om resan så att du så snabbt som möjligt når ditt resmål, alternativt kan du välja att ändra bokningen till ett senare datum till samma resmål (inklusive anslutningsflyg och returresa med oss) där det finns lediga platser.

Om du inte längre vill resa kan du begära återbetalning för din outnyttjade biljett, inklusive anslutningsflyg och returresa (förutsatt att du flyger med oss).

Medan du väntar

Om du nekas ombordstigning och väljer att resa med ett senare flyg med oss har du rätt till mat och dryck samt 2 telefonsamtal (eller andra kommunikationsmedel) medan du väntar. Om det är nära till avgång kan det hända att vi inte kan erbjuda måltidskuponger om det finns risk för att du missar ditt flyg.

Om du köper mat och dryck täcker vi rimliga kostnader under förutsättning att du inte erhållit några måltidskuponger. Kom ihåg att spara de specificerade originalkvittona – du behöver dessa för din reklamation. Observera att vi inte återbetalar köp av alkoholdrycker.

Försening över natten

Om du nekas ombordstigning och vi bokar om dig på ett flyg som avgår nästa dag har du rätt till följande:

  • Boende (om du inte har möjlighet att återvända hem)
  • Transport mellan ditt boende och flygplatsen

Om du ordnar boende och transport på egen hand, tänk på att välja ett boende till rimligt pris och billigast möjliga transportalternativ (dvs. tåg eller buss). Kom ihåg att spara de specificerade originalkvittona – du behöver dessa för din reklamation.

Kompensation

Om du nekas ombordstigning har du rätt till kompensation i enlighet med EU-förordning 261/2004. Läs mer om dina rättigheter som passagerare.

Om du reser från USA har du rätt till kompensation i enlighet med US DOT part 250.

Om du nekas ombordstigning har du rätt till ersättning in enlighet med de regler som gäller för din resa.

Alla flyg

För alla flyg, har du rätt till ersättning i enlighet med EU-förordning 261/2004.

Om du nekas ombordstigning kan du ansöka om kompensation online. Vi ser till att din ansökan skickas direkt till vår kundavdelning för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.

Flyger du från USA?