Dina rättigheter som passagerare


Om det inte skulle fungera som planerat, ger vi dig assistans i enlighet med den lagstiftning som gäller för din resa.

ANAC Directive 400/16

Dina passagerarrättigheter gällande flyg inom Brasilien i händelse av försening, inställt flyg eller nekad ombordstigning.

Resolution 1532/98

Dina passagerarrättigheter gällande flyg inom Argentina i händelse av försening, inställt flyg eller nekad ombordstigning.

US DOT part 250

Dina passagerarrättigheter vid nekad ombordstigning på flyg från USA

EU-förordning 261/2004

Dina passagerarrättigheter  i händelse av försening, inställt flyg eller nekad ombordstigning