Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

EU-förordning 261/2004


Om allt inte går enligt planerna hjälper vi dig i enlighet med EU-förordning 261/2004 – ett antal grundläggande regler som alla europeiska flygbolag följer.

Försenad flygresa

Du har rätt till hjälp i enlighet med punkterna under ”Rätt till assistans” nedan om du blir försenad med

 • 2 timmar eller mer för flygresor upp till 1 500 km, eller
 • 3 timmar eller mer för flygresor inom Europa som är längre än 1 500 km och alla andra flygresor mellan 1 500 och 3 500 km, eller
 • 4 timmar eller mer för flygresor som är minst 3 500 km.

Beroende på hur lång förseningen är kan du ha rätt till hjälp i enlighet med punkterna under ”Rätt till ombokning eller återbetalning” och ”Rätt till kompensation” nedan.

Inställd flygresa

Om din flygresa ställs in har du rätt till hjälp enlighet med punkterna under ”Detta har du rätt till” nedan. Du har inte rätt till kompensation om

 • du informeras om den inställda flygresan minst 2 veckor före ordinarie avgångstid, eller
 • du informeras om den inställda flygresan mellan 2 veckor och 7 dagar före ordinarie avgångstid och erbjuds möjlighet att boka om resan på ett sätt som innebär att du kan resa högst 2 timmar före ordinarie avgångstid och nå din slutliga destination högst 4 timmar efter ordinarie ankomsttid, eller
 • du informeras om den inställda flygresan mindre än 7 dagar före ordinarie avgångstid och erbjuds möjlighet att boka om resan på ett sätt som innebär att du kan resa högst 1 timme före ordinarie avgångstid och nå din slutliga destination högst 2 timmar efter ordinarie ankomsttid.

Nekad ombordstigning

Om du frivilligt avstår din plats på ett överbokat flyg har du rätt till hjälp i enlighet med punkterna under ”Rätt till ombokning och återbetalning”, utöver den kompensation som du och Norwegian kommer överens om.

Om vi inte får tillräckligt många frivilliga och du ofrivilligt nekas ombordstigning har du rätt till hjälp i enlighet med punkterna under ”Detta har du rätt till”.

Detta har du rätt till

Rätt till assistans

Om du ofrivilligt nekas ombordstigning eller om flygresan ställs in eller drabbas av en betydande försening (enligt definitionen ovan) har du rätt till

 • vouchers till mat och dryck i rimlig mängd i förhållande till väntetiden, förutsatt att det inte orsakar ytterligare försening av flygresan
 • två telefonsamtal, fax eller e-postmeddelanden
 • övernattning och transport mellan flygplats och övernattningsstället (om du erbjuds en flygresa nästa dag).

Rätt till ombokning eller återbetalning

Om du nekas ombordstigning, din flygresa ställs in eller försenas med minst 5 timmar, erbjuder vi dig utan extra kostnad erbjuda dig ett annat flyg till din slutliga destination. Du har också rätt att byta flygdatum för resa till din slutliga destination till ett senare datum, i mån av plats.

Om du inte längre vill resa har du rätt till fullständig återbetalning av din oanvända biljett och eventuella anslutningar med Norwegian, inklusive din returbiljett.

Rätt till kompensation

Kompensation betalas inte ut om orsaken till förseningen eller det inställda flyget är extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, väderförhållanden som påverkar såväl den inbokade flygningen som tidigare avgångar, strejker eller andra arbetsrättsliga konflikter, flygtrafikkontroller, hastig sjukdom hos flygbolagets personal och andra oförutsebara omständigheter som utgör en säkerhetsrisk utanför vår kontroll.

Om du ofrivilligt nekas ombordstigning eller om din flygresa ställs in eller drabbas av en betydande försening som står under vår kontroll har du rätt till följande kompensation:

 • 250 euro för flyg upp till  1 500 km, eller
 • 400 euro för flyg inom Europa som är längre än 1 500 km och alla andra flygresor mellan 1 500 och 3 500 km, eller
 • 600 euro för flyg på minst 3 500 km.

Kompensationen som beskrivs ovan reduceras med 50 procent om vi lyckas erbjuda dig en ombokning till ett annat flyg och den ordinarie ankomsttiden för detta nya flyg inte är

 • mer än 2 timmar senare för flyg upp till 1 500 km, eller
 • mer än 3 timmar senare för flyg inom Europa som är längre än 1 500 km och alla andra flygresor mellan 1 500 och 3 500 km, eller
 • mer än 4 timmar senare för flyg på minst 3 500 km.

Ansöka om kompensation

Om du åsamkas utgifter till följd av något av ovanstående scenarier ber vi dig att spara dina originalkvitton med varje utlägg specificerat. Du kan begära kompensation och ersättning för rimliga omkostnader via vår webbplats – www.norwegian.com. 

För kontaktuppgifter till nationellt ansvariga myndigheter, se www.apr.europa.eu.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.