Inställda flygresor


Om ditt flyg blir inställt gör vi alltid vårt bästa för att informera dig om dina alternativ så fort som möjligt via sms och genom vår app.

Så hjälper vi dig

Om ditt flyg har blivit inställt kan du välja ett av följande två alternativ:

  1. Boka om ditt flyg
   Vid inställt flyg kommer vi att göra allt vi kan för att boka om dig till din slutdestination. Du kan även ändra din bokning online kostnadsfritt. Förutsatt att det finns lediga platser, kan du även omboka till ett senare datum till samma destination (inklusive vidare- och returflyg med oss).

   Boka om ditt flyg online

  2. Få pengarna tillbaka för din outnyttjade biljett
   Om du inte längre vill resa kan du avboka din bokning och begära full återbetalning av din oanvända biljett. Detta gäller även eventuella vidare- och returflyg med oss.

   Ansök om återbetalning för din outnyttjade biljett online

Om ditt flyg blir inställt och du väljer att resa med ett senare flyg med oss kan du ha rätt till mat och dryck samt telefonsamtal (eller andra kommunikationsmedel).

Om du köper egen mat och dryck, tänk på att kostnaden måste ligga inom rimliga gränser (ingen alkohol). Kom ihåg att spara alla specificerade originalkvitton.

Vi hjälper dig i enlighet med de regler som gäller för din resa.

Om vi bokar om dig på ett flyg som avgår nästa dag har du rätt till följande:

 • Boende (om du inte har möjlighet att återvända hem)
 • Transport mellan ditt boende och flygplatsen

Om du ordnar boende och transport på egen hand, tänkt på att välja ett boende till rimligt pris och billigast möjliga transportalternativ (dvs. tåg eller buss). Kom ihåg att spara de specificerade originalkvittona – du behöver dessa för din reklamation.

Om du har bokat ett anslutningsflyg med oss (sammanhängande bokning) och du missar anslutningsflyget på grund av att ditt första flyg har blivit inställt eller försenat bokar vi en plats åt dig på vårt nästa tillgängliga flyg till ditt resmål. Du har också vid behov rätt till mat och övernattning.

Har du bokat två flygresor med oss som inte tillhör samma bokning?

Om det är minst 120 minuter mellan din ankomst och avgången för nästa flyg och du missar flyget på grund av omständigheter som vi kan hållas ansvariga för ska vi göra vårt bästa för att boka dig på vårt nästa tillgängliga flyg.

Anslutningar med alternativa flygbolag eller andra transportmedel

Vi är generellt inte ansvariga för anslutningar med andra flygbolag eller andra transportmedel. Undantaget är om vi är ersättningsansvariga om en passagerare missar sitt anslutningsflyg. Detta är i linje med våra allmänna transportvillkor. 

Du kan begära ersättning för utgifter eller ansöka om kompensation online.

Tänk på att bifoga kopior av de specificerade kvittona för alla eventuella utgifter som du vill begära ersättning för och spara originalen.

Vill du inte längre resa? 

Ansök om återbetalning för din outnyttjade biljett online om ditt flyg blev inställt och du inte längre vill resa.

Du har rätt till kompensation endast om ditt flyg blir inställt på grund av omständigheter som är inom vår kontroll.

För alla flyg har du rätt till hjälp enligt EU-förordning 261/2004 – en gemensam uppsättning regler som alla europeiska flygbolag följer.