Terms and conditions


Norwegian Air Shuttle ASA

1. Om Norwegian

Norwegian Air Shuttle ASA (”Norwegian”) är ett norskt företag registrerat i Brønnøysund Register Centre med organisationsnummer: NO 965 920 358 MVA. Som ett flygbolag erbjuder vi rutter till destinationer i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Utöver flygbokningar kan vi även hjälpa dig att planera dina resor genom att göra det möjligt för dig att boka hotell, hyrbil osv. som tillhandahålls av våra utvalda samarbetspartners på vår webbplats. Du kan registrera en profil hos oss oavsett om du har gjort en bokning, eller inte, och du kan även anmäla dig till vårt kundlojalitetsprogram ”Norwegian Reward” för att kunna ta del av våra produkter och tjänster.

Mer information hittar du under Allmänna villkor för Norwegian genom att klicka här.

När du använder vår webbplats, vår mobilapp eller andra digitala tjänster, samlar vi in, använder och behandlar dina personuppgifter. Skyddet och sekretessen för dessa personuppgifter är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda dem.

I den här sekretesspolicyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som dessa aktiviteter innefattar, syftet och den lagliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter. Vi förklarar även när och varför dina personuppgifter lämnas ut till tredje part.

I sekretesspolicyn informerar vi dig även om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och eventuella överföringar som vi kan komma att göra av dina personuppgifter.

2. Allmän förklaring om tillämplighet av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för vår insamling, användning och behandling av dina personuppgifter. Vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter när du använder vår tjänst i egenskap av kund eller potentiell kund hos oss. Detta inkluderar när du använder våra webbplatser eller mobila applikationer, bokar flighter hos oss eller andra tjänster antingen av dig personligen eller via tredje part (t.ex. resebyråer eller andra flygbolag), eller kommunicerar med oss per telefon, e-post, sociala medier eller liknande.

Observera att när du interagerar och/eller kommunicerar med någon annan tjänsteleverantör så gäller inte denna sekretesspolicy. Du har rätt att kontakta leverantören i fråga för att få information om insamling, användning, behandling och skydd av dina personuppgifter av motsvarande tjänsteleverantör. Dina personuppgifter kopplade till interaktioner med några av dessa tjänsteleverantörer som skickas till eller mottas av oss som en del av vår tjänst regleras emellertid av denna sekretesspolicy.

Norwegian är ”personuppgiftsansvarig” vad gäller behandlingen av dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy. Det betyder att Norwegian ansvarar för att definiera ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter och även för efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Du hittar adressen och våra kontaktuppgifter längst ner i denna sekretesspolicy.

3. Norwegians behandling av dina personuppgifter

3.1 Indledning

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och avslöjar dina personuppgifter när du använder vår tjänst och på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan. Den förklarar våra databehandlingsaktiviteter, deras syfte, vilken kategori av personuppgifter som dessa aktiviteter omfattar och den lagliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter.

3.2 Biljettbokning eller andra tjänster

När du bokar en flight eller andra produkter eller tjänster från Norwegian blir du ombedd att lämna uppgifter såsom ditt namn, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och Reward-medlemsnummer, i förekommande fall, om du har registrerat en profil hos oss. Beroende på dina specifika bokningsuppgifter kan du bli ombedd att lämna ytterligare information, som ditt passnummer, födelsedatum osv. När du begär särskild assistans, till exempel specialkost eller rullstolstjänster, kan du behöva uppge relaterade känsliga uppgifter såsom ditt hälsotillstånd.

När du ändrar i din bokning eller på annat sätt tar hjälp av oss kommer vi att behandla ovannämnda personuppgifter som vi har samlat in från dig. Ditt namn och dina kontaktuppgifter använder vi för att hålla dig uppdaterad om dina bokningar. I detta ingår att skicka påminnelser till dig via SMS eller e-post angående din flight, t.ex. incheckningen har öppnat eller information om ändring av gate-nummer, samt meddelande om eventuella störningar om ditt flyg är försenat eller inställt. När du reser med oss involverar det vanligtvis tjänster som tillhandahålls av tredje part, och vi kommer att lämna ut ditt namn, dina kontaktuppgifter och annan relevant information om nödvändigt till denna tredje part. Syftet med dessa behandlingsaktiviteter är att förse dig med de produkter och tjänster som du har bokat hos oss.

Du måste även uppge dina betalningsuppgifter (t.ex. kortnummer och utgångsdatum) utöver andra personuppgifter för att slutföra betalningen. Dessa uppgifter, i synnerhet ditt namn, din adress, e-postadress och IP-adress, kommer att lämnas ut till våra betaltjänstleverantörer, i syfte att ta emot din betalning och slutföra din bokning. Om du begär återbetalning av din betalning, kommer dessa uppgifter också att behandlas.

För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter kan vi lämna ut dina uppgifter till exempelvis din kortutgivare, flygplatssäkerheten, eller polisen. För detta ändamål kan de uppgifter som vi behandlar omfatta ditt namn, din adress, e-postadress, IP-adress, betalningsinformation och passuppgifter.

Informationen som du har uppgett för boknings- och bokningshantering kommer att lagras i upp till tio år till dess att det inte längre är nödvändigt för oss att skydda och försvara Norwegian.

Norwegian sparar alla samtal till vår kundtjänst för att kvalitetssäkra att informationen delas korrekt. Vi kommer också att använda samtalen för att utbilda våra medarbetare. Vi sparar dessa inspelningar i 90 dagar. Du kommer alltid kunna göra en reservation mot att samtalet sparas innan du blir anslutten till kundsupport.

Den lagliga grunden för att behandla dina uppgifter som beskriven i det här avsnittet är ditt godkännande av de allmänna villkor och bestämmelser under vilka du bokar hos oss samt våra legitima intressen att driva vår verksamhet eller annat som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

3.3 Registrera din profil och hantera ditt konto

Du är välkommen att registrera din profil hos Norwegian. Detta kommer att förbättra och förenkla din bokningsupplevelse och göra det möjligt för oss att ge dig mer relevant kommunikation på webbsidan och i andra kanaler, samt göra det möjligt för dig att ställa in hur du vill att vi ska kommunicera med dig. Detta gör det också möjligt för oss att förse dig med mer relevant kommunikation på webbsidan och i andra kanaler. För dessa ändamål kommer vi att samla in dina personuppgifter, som din e-postadress, adress, kön, eller mobilnummer och annan information som vi ber dig om, men som du själv avgör om du vill ge oss. Du kommer då att få med ett personligt användarkonto på vår webbplats eller i våra mobila applikationer som du kan komma åt via din dator eller dina enheter. Du kan när som helst hantera ditt personliga konto genom att logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

Dina profildata kommer att tas bort om du begär det. Denna begäran om dataradering kan göras från din kontosida, som du kommer åt efter att du har loggat in. Se mer information om dina rättigheter i avsnitt 6.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt är ditt godkännande av de villkor och bestämmelser under vilka du bokar från oss, förutom att du accepterar villkoren för att registrera din profil, och våra legitima intressen att driva och förvalta vår verksamhet.

3.4 Anpassa ditt konto

Norwegian strävar efter att göra vår service och kommunikation mer individualiserad och användarvänlig. Vi vill att dina erfarenheter med oss ska vara relevanta för dina personliga preferenser och behov. För att göra detta använder vi data om hur du använder våra digitala tjänster (webb, e-post. app, osv.) och slå ihop dessa med andra data som vi har om dig för att räkna ut vilken information du troligtvis skulle vilja få, hur du vill att vi kommunicerar med dig, genom vilka kanaler och hur ofta, osv.

När du startar en ny bokning kan vi, baserat på dina tidigare bokningar, fylla i dina uppgifter i ditt nuvarande bokningsformulär, som hämtats från din tidigare bokningsprocess. Detta inkluderar till exempel avgångsflygplatsen du har sökt efter eller rest från, ditt namn och dina kontaktuppgifter. Syftet med denna behandling är att förenkla din bokningsprocess så att du kan spara tid och att bokningen går smidigare.

Du kan välja bort personalisering via din kontosida och genom att ändra inställningen ”Automatisk användning av data” till Av. Detta kommer att avbryta profileringen/personaliseringen av dina uppgifter och radera de data som endast behövs för denna behandling.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt är ditt godkännande av de villkor och bestämmelser under vilka du bokar från oss, förutom att du accepterar villkoren för att registrera din profil, och våra legitima intressen att driva och förvalta vår verksamhet.

3.5 Kundsupport

Norwegian erbjuder olika typer av kundsupport för att hjälpa dig. För att vi ska kunna ge dig kundsupport kommer vi att behandla dina personuppgifter för att identifiera dig och hjälpa dig på bästa sätt. På vår webbplats kan du starta en LiveChat eller fylla i och skicka in ett frågeformulär, eller så kan du kontakta oss per telefon, via e-post eller brev, eller via sociala medier; och när du kommunicerar med oss på något av dessa sätt hjälper vi dig med förfrågningar, frågor eller feedback angående våra tjänster. Beroende på din förfrågan, fråga eller feedback kan du bli ombedd att uppge ytterligare personuppgifter, såsom ditt kreditkortsnummer eller ditt Reward-medlemsnummer.

När du har kontaktat kundsupport kommer vi att undersöka innehållet i vår kommunikation med dig, till exempel inspelningen av vår kommunikation med dig när vi hanterar ditt klagomål. Detta görs för att kontrollera kvaliteten på tjänsten som vi har tillhandahållit dig. För detta ändamål kan personuppgifter som ditt namn, dina kontaktuppgifter och Reward-medlemsnummer komma att behandlas.

För att upprätthålla vår servicenivå kan vi utföra datatestning av våra webbplatser och mobila applikationer när det uppstår ett fel eller om det har gjorts några ändringar i vårt system, och i detta ingår att vi behandlar dina personuppgifter. Detta gör att vi kan felsöka (för att eliminera tekniska fel) våra system, för att korrekt visa eventuella ändringar som du eller vi har gjort som är relevanta för dig, samt för att säkerställa att dessa webbplatser och mobila applikationer fungerar korrekt.

Vi producerar även rapporter och statistik genom att analysera de uppgifter som du har lämnat till oss, som ditt namn, kontaktuppgifter och Reward-medlemsnummer. Syftet är att förbättra vår service och ge dig en bättre användarupplevelse nästa gång du använder våra tjänster.

Om vi upptäcker ovanliga aktiviteter på ditt konto, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder. Dessa kan omfatta behandling av dina personuppgifter.

Informationen som du har uppgett för boknings- och bokningshantering kommer att lagras i tio år till dess att det inte längre är nödvändigt för oss att skydda och försvara Norwegian.

Norwegian sparar alla samtal till vår kundtjänst för att kvalitetssäkra att informationen delas korrekt. Vi kommer också att använda samtalen för att utbilda våra medarbetare. Vi sparar dessa inspelningar i 90 dagar. Du kommer alltid kunna göra en reservation mot att samtalet sparas innan du blir anslutten till kundsupport.

Den lagliga grunden för att behandla dina uppgifter som beskriven i det här avsnittet är ditt godkännande av de allmänna villkor och bestämmelser under vilka du använder våra tjänster samt våra legitima intressen att driva vår verksamhet.

3.6 Marknadsföring

För att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av våra erbjudanden kommer vi att skicka till dig via mejl eller på annat sätt uppmärksamma på diverse aktiviteter och erbjudanden, som kan innefatta nyhetsbrev, e-shots, unika erbjudanden baserade på dina preferenser, eller information om andra special- eller säsongserbjudanden. För detta ändamål kommer vi att behandla din e-postadress, bokningshistorik och historik över deltagande i kampanjer.

Vi kan också skicka erbjudanden relaterade till dina kommande flygningar via e-post; för detta ändamål kommer vi att behandla din e-postadress och bokningshistorik. Dessutom kommer vi också att påminna dig via e-post om eventuella ofullständiga bokningar och ge dig enkel tillgång till den ofullständiga bokningsprocessen; för detta ändamål kommer din e-postadress och data om ditt webbeteende för din ofullständiga bokning att behandlas.

Norwegian strävar efter att vara så relevant som möjligt för varje kund i olika digitala kanaler. Om du har besökt vår webbplats kan vi presentera relevanta erbjudanden för dig i andra digitala medier baserat på dina webbklick. Anonymiserade IP-platser i cookies kommer att behandlas för detta ändamål. När du besöker vår webbplats utan att logga in på ditt användarkonto kommer vi att använda ditt online-beteende för att presentera relevanta erbjudanden via våra internet-portaler, e-postkampanjer och i andra digitala medier. När du har loggat in på ditt användarkonto använder vi de uppgifter so du har registrerat hos oss, inklusive historik för bokning och kampanjdeltagande, online-beteende och andra data för att försöka kommunicera så relevant som möjligt med dig.

För att förbättra vår kommunikation med dig gör vi även marknadsundersökningar, som kan genomföras med hjälp av dina personuppgifter för att koppla ihop diverse datamängder. Personuppgifter i analytiska datamängder raderas alltid efter analysen.

Du kan välja att radera dina personuppgifter som används i marknadsföringssyfte genom att ta bort din profil på kontosidan. När det gäller anonyma användarcookies går det inte att använda dessa för att identifiera en person, men de kommer ändå att raderas enligt branschpraxis, eller av dig själv – se kapitel 5 i denna sekretesspolicy.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke och våra legitima intressen att driva och förbättra vår verksamhet. Du kommer att kunna hantera dina medgivanden till denna behandling när du registrerar din profil hos oss eller när som helst senare genom att klicka på inställningar i ditt användarkonto. Observera att återkallande av samtycke inte påverkar den behandling som har ägt rum på grundval av ett samtycke som ges före återkallandet.

3.7 När du öppnar vår WiFi-portal ombord på våra flygningar

Ombord på ett Norwegian-flyg har vi möjlighet att erbjuda dig tillgång till WiFi så att du som passagerare kan ansluta din dator eller enhet till internet. Du kommer att kunna göra det genom att logga in på det öppna nätverket i flygplanet. Vi kan också, genom vår in-flight WiFi-tjänst erbjuda dig underhållning, t.ex. i form av filmer som du väljer. För dessa ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna identifiera dig och din enhet. Om du väljer att köpa underhållning ombord via vår WiFi-tjänst kommer vi att be om dina kreditkortsuppgifter.

Köp lagras i högst tio år, andra uppgifter kommer att raderas på din begäran.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter kopplat till din användning av våra WIFI-tjänster är ditt samtycke.

4. Därför lämnar Norwegian ut personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte. Vi får endast dela dina personuppgifter på följande sätt:

  • När en del av din bokning involverar tjänst som tillhandahålls av tredje part får vi dela dina personuppgifter med dessa tredjeparter.
  • Med våra tredjepartsleverantörer, som utför verksamhet eller arbetar för vår räkning och enligt våra instruktioner som personuppgiftsbiträde, för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
  • För att skydda och försvara Norwegian (inklusive genomdriva eventuella villkor); eller
  • Till offentliga myndigheter eller regeringar när detta krävs enligt lag, förordning, juridisk process eller verkställbar begäran från en myndighet.

Vi kan också dela aggregerade data med våra affärspartners och företag i gruppen för diverse ändamål, till exempel för att förbättra vår service, för systemadministration, statistik, forskning och analys.

Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter till oss, kanske vi inte kan tillhandahålla den tjänst du begär, eller informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder.

5. Cookies och liknande tekniker

När du besöker vår webbplats eller använder våra mobila applikationer samlar vi in viss information automatiskt med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. När du besöker en webbplats för första gången skickas en cookie till din enhet som identifierar din webbläsare.

Genom att använda cookies hjälper du Norwegian att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. De är viktiga för att minska nedladdningstiden och förbättra din användarupplevelse. Cookien samlar in information om hur besökarna använder våra webbplatser och ger oss följaktligen användbar information om hur vi kan tillhandahålla en bättre kundupplevelse och förbättra våra tjänster.

Vi använder oss även av cookies i verifieringssyfte, så att du inte behöver skriva in dina uppgifter varje gång du besöker vår webbplats. Dessa cookies är absolut nödvändiga för att tjänsten ska fungera korrekt. Genom att anpassa de tekniska inställningarna i din webbläsare kan du förhindra lagring och åtkomst till cookies på din enhet. Observera dock att om du inaktiverar cookies kanske du inte kan använda tjänsterna på vår webbplats eller våra mobila applikationer.

Slutligen använder vi cookies i marknadsföringssyfte. Dessa cookies placeras på vår webbplats av marknadsföringspartners till Norwegian, som fungerar som mellanhänder mellan oss och annonsörer. Vi använder dessa cookies för att kunna ge mer relevant information och personliga erbjudanden genom annonsering, mäta effektiviteten i våra annonskampanjer samt begränsa hur ofta vi visar varje annons.

Om inställningarna på dina mobila enheter tillåter att våra mobila applikationer samlar in lokal information, kommer vi att samla in den informationen automatiskt. Sekretesspolicyn reglerar hur vi använder denna information när vi kopplar den till dina personuppgifter.

Observera att du kan hantera hur din mobila enhet kan dela platsinformation med oss, liksom hur din webbläsare hanterar cookies och relaterad teknik genom att anpassa enhetens sekretess- och säkerhetsinställningar. Se instruktionerna som tillhandahålls av din webbläsarleverantör eller tillverkaren av din enhet för att lära dig hur du anpassar dina inställningar.

Förutom att använda dina webbläsarinställningar kan du även välja bort många av våra displayannonser. Om du ser sådana annonser på vår webbplats, kan du välja bort detta genom att klicka på krysset intill den blå adchoice-knappen i det övre högra hörnet av annonsen. Annonsen kommer inte att visas igen efter det.

Om du vill lära dig mer om hur beteendeannonsering fungerar, se fördjupningsinformationen om cookies och stegen som du kan vidta för att skydda din integritet på internet under Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse, begränsning och radering av dina personuppgifter som innehas av oss och att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Om du har en registrerad profil kan du när som helst uppdatera, korrigera eller radera den information som du har lämnat till oss. Förfrågningar om behandlingen av personuppgifter och begäran om åtkomst ska göras med hjälp av detta formulär.

Du har även rätt att göra invändningar mot viss bearbetning och, där vi har bett om ditt medgivande för att behandla dina uppgifter, återkalla detta medgivande. Där vi behandlar dina data för att vi har ett legitimt intresse av att göra detta (förklarat ovan) har du också rätt att göra invändningar mot detta. Dessa rättigheter kan begränsas i vissa situationer – till exempel där vi kan visa att vi har ett juridisk skyldighet att behandla dina uppgifter.

Om vi kräver att personuppgifter ska uppfylla vissa rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter, är det obligatoriskt att tillhandahålla sådana uppgifter. Om sådana uppgifter inte tillhandahålls, kommer vi inte att kunna fullgöra vår del av avtalet eller uppfylla de skyldigheter som vi har. I andra fall är tillhandahållandet av de begärda personuppgifterna frivilligt.

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med bestämmelserna i de olika underavsnitten till avsnitt 3. Du kan när som helst radera ditt användarkonto på vår webbplats.

7. Överföring av personuppgifter till andra länder

Överföring av personuppgifter till tredjeland utanför EES som inte tillhandahåller ett tillräckligt skydd görs endast om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom bindande företagsbestämmelser, införande av EU:s standardavtalsklausuler eller om den mottagande parten är certifierad enligt EU – US Data Privacy Framework. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta oss på den kontaktpunkt som anges nedan.

Vi kan överföra aggregerade data till tredje part (inhemska och/eller utländska) i syfte att i) förbättra eller utveckla vår webbplats och mobila applikation eller annan utrustning i samband med specifika tjänster och ii) för att vår webbplats, mobila applikation och utrustning ska fungera korrekt.

8. Sekretesspolicyer för tredje part

Sekretesspolicyn avser endast insamling, användning och utlämnande av personuppgifter av Norwegian. Andra parter som vi samarbetar med och andra webbplatser som kan nås via denna webbplats har sina egna sekretesspolicyer och praxis. Vi vill uppmana dig att bekanta dig med de sekretesspolicyer som tillhandahålls av alla tredje parter innan du förser dem med information eller utnyttjar ett erbjudanden eller en kampanj. Även om vi försöker att samarbeta endast med tredje parter som tillämpar samma höga standarder som vi och respekterar privatlivet, är vi inte på något sätt ansvariga för innehållet eller den sekretesspraxis som tillämpas av andra tredje parter.

9. Ändringar och tillägg till denna policy

Från tid till annan kan vi uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy för att spegla nya eller andra sekretessrutiner utan att meddela dig. Vi inbjuder dig att läsa den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Vi kommer att lägga upp ett meddelande på den här webbplatsen och/eller på annat sätt kommunicera till dig när vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner något av de ändrade villkoren, måste du sluta använda vår tjänst och radera ditt konto i förekommande fall.

10. Jurisdiktion och tillämplig lag

Denna sekretesspolicy ska, med undantag för tvingande lokal lagstiftning, styras av och tolkas i enlighet med norsk lag och vara underkastad den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Norge.

11. Så kontaktar du oss

Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om våra sekretessrutiner, denna sekretesspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter.
Du kan nå oss online

Du kan nå oss via brev adresserat till:

Data Protection Officer Norwegian Air Shuttle ASA
Postboks 115
1330 Fornebu

Om du har olösta problem har du även rätt att klaga hos dataskyddsmyndigheter. Relevant dataskyddsmyndighet är Datatilsynet i Norge.

Giltighetsdatum: 8. mai, 2018 / Senast uppdaterad: 7. december, 2022