Placering ombord


Även om du är en van resenär är det bra att veta vad du kan förvänta dig ombord på våra flygningar.

Platstilldelning

Det är inte nödvändigt att reservera en sittplats när du gör din bokning om du beställer särskild assistans. Vi ger dig en lämplig sittplats utan extra kostnad utifrån den typ av assistans du behöver.

  • Du får nära till toaletterna.
  • Du får en stol med flyttbara armstöd.
  • Om du reser med en ledsagare får ni sitta tillsammans.

Om du har specifika behov som kan vara bra för oss att känna till när vi tilldelar dig din plats, ring eller kontakta vårt kontaktcenter. Om du vill ha en annan plats än den du blivit tilldelad, utan att det är kopplat till din funktionsnedsättning, kan du bli ombedd att betala för en platsreservation.

Våra platser med extra benutrymme är ofta belägna i en rad vid nödutgångarna. Om du har nedsatt rörlighet eller en funktionsnedsättning kan vi av säkerhetsskäl inte placera dig här.

Specialsäte och sele

Alla passagerare över två år måste sitta upprätt i sitt eget säte, men ibland kan lite extra stöd vara till god hjälp.

Om du behöver använda ett specialsäte eller en sele måste du ta med egna, och din ledsagare måste veta hur de används. Vi godkänner följande specialsäten ombord:

  • Godkända barnstolar (AIC-35/09) kan placeras i det vanliga sätet, så att ditt barn kan sitta bakåtlutat när planet lyfter och landar. Detta gäller endast för barn över två år som får plats i barnstolen.
  • En kroppsskena som ger stöd (speciellt för huvudet) i sittande ställning får användas ombord.
  • En sele som godkänts av flygsäkerhetsmyndigheten i Norge (AIC-N).

Bår

Det är inte tillåtet med bår ombord på våra flygningar.

Sittplatser när du reser tillsammans med personer med funktionsnedsättning

 

Passagerare som reser med individer med nedsatt funktionsförmåga kommer att tillåtas sitta tillsammans under flygresan, vilket säkerställer en bekväm resa för alla. Denna tjänst är kostnadsfri. I de flesta fall kommer vi att se till att ni placeras bredvid varandra, men om detta inte är möjligt kommer vi att se till att ni placeras i samma rad eller högst en rad ifrån varandra.