Farligt gods


Farligt gods får inte medföras som incheckat bagage eller handbagage om inte annat anges nedan. Farligt gods som får transporteras i handbagaget är också tillåtet att bära på sig om inte annat anges.

Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på minst 24 och högst 70 volymprocent ska förvaras i obrutna förpackningar i behållare som rymmer högst 5 liter, med en sammanlagd nettomängd på högst 5 liter per person.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage

Ammunition (patroner till vapen) ska vara förpackad på ett säkert sätt (endast div. 1.4S, UN 0012 eller UN 0014), med en bruttovikt på högst 5 kg per person för eget bruk. Ransoner för mer än en person får inte kombineras i en eller flera förpackningar.

Kräver godkännande — kontakta oss

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 •  Ej tillåtet i eller som handbagage

En (1) lavinräddningsryggsäck per person innehållande en cylinder med komprimerad gas i division 2.2. Ryggsäcken får också vara utrustad med en pyroteknisk utlösningsmekanism på högst 200 mg netto i division 1.4S.
Ryggsäcken måste packas så att den inte kan aktiveras oavsiktligt. Luftkuddarna i ryggsäcken måste vara försedda med utsläppsventiler.

Kräver godkännande — kontakta oss

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 •  Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande

Reservbatterier, inklusive litiummetallceller, litiumjonceller, litiummetallbatterier eller litiumjonbatterier, och batterier för bärbar elektronisk utrustning får endast medföras i handbagaget. 
För litiummetallbatterier får litiummetallhalten inte överskrida 2 g och för litiumjonbatterier får kapaciteten inte överskrida 100 Wh. 
Apparater vars huvudsakliga syfte är att generera ström för en annan anordning räknas som reservbatterier. Varje enskilt batteri måste förpackas separat för att förhindra kortslutning. 
Varje person får medföra högst 20 reservbatterier.

 • Ej tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage

Campingkök och bränslebehållare som har varit fyllda med antändningsbart flytande bränsle, med tom bränsletank eller bränslebehållare.

Kräver godkännande — kontakta oss

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 • Ej tillåtet i eller som handbagage

Funktionsnedsättande utrustning som till exempel tårgas, pepparsprej etc. som innehåller irriterande eller oskadliggörande substanser är förbjudet att bära på sig eller transportera i incheckat bagage eller handbagage.

 •  Förbjudet

Max 2,5 kg torris (fast koldioxid) får medföras per person i incheckat bagage eller handbagage om den används för att packa färskvaror som inte omfattas av dessa villkor, under förutsättning att bagaget (förpackningen) är konstruerat för att kunna släppa ut koldioxidgas.
Incheckat bagage måste märkas med “dry ice” eller “carbon dioxide, solid” samt torrisens nettovikt eller en anvisning om att mängden torris är högst 2,5 kg.

Kräver godkännande — kontakta oss

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 • Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande

E-cigaretter (inklusive e-cigarrer, e-pipor och liknande apparater avsedda för personligt bruk) som innehåller batterier måste förpackas separat för att förhindra oavsiktlig aktivering.

 E-cigaretter får inte användas eller laddas ombord

 • Ej tillåtet i eller som incheckat bagage.
 • Tillåtet i eller som handbagage.

Elchockvapen som innehåller farligt gods som till exempel sprängämnen, komprimerade gaser, litiumbatterier etc. är förbjudet att bära på sig eller transportera i handbagage eller incheckat bagage.

 •  Förbjudet

Bränsleceller och lösa bränslepatroner till bärbar elektronisk utrustning (som till exempel kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och videokameror). Särskilda villkor gäller – kontakta oss för mer information.

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage

Små, icke brandfarliga gaspatroner innehållande koldioxid eller annan gas i division 2.2. Upp till två (2) små gaspatroner får medföras i en självuppblåsbar säkerhetsutrustning som till exempel en räddningsväst. Max en (1) säkerhetsutrustning per passagerare och upp till två (2) små extrapatroner per passagerare. Max fyra (4) patroner med en vattenvolym på högst 50 ml till annan utrustning.

Kräver godkännande — kontakta oss

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 • Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande

Gaspatroner med obrännbara, giftfria gaser som används för att aktivera mekaniska proteser. Även reservpatroner i samma storlek får medföras om dessa behövs för att säkerställa protesens funktion under resan.

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage
 • Tillåtet i eller som handbagage

Utrustning för hårstyling innehållande kolvätegas får medföras per passagerare eller besättningsmedlem, förutsatt att värmeelementet är täckt av ett skyddsfodral. Dessa locktänger får ej användas ombord. Det är inte heller tillåtet att medföra reservpatroner till locktänger i incheckat bagage eller handbagage.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage

Isolerade förpackningar innehållande flytande kväve (dry shipper) som är helt absorberat av ett poröst material som inte innehåller något farligt gods.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage

Förbränningsmotorer eller bränslecellsmotorer.

Särskilda villkor gäller – kontakta oss för mer information

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Ej tillåtet i eller som handbagage

Tändstickor (ett litet paket) eller en liten cigarettändare för personligt bruk som inte innehåller oabsorberat flytande bränsle, förutom gas i vätskeform, måste bäras i fickan eller nära kroppen.
Det är inte heller tillåtet att bära på sig refiller till tändare eller transportera dessa i incheckat bagage eller handbagage.

Tändstickan “strike anywhere”, tändare med blå låga och cigarrtändare är förbjudna

 •  Endast tillåtet att bära på sig

Litiumbatterier: Bärbar elektronisk utrustning (PED) innehållande litiummetallceller, litiumjonceller, litiummetallbatterier eller litiumjonbatterier, inklusive medicinsk utrustning som till exempel bärbara oxygenkoncentratorer (POC) och konsumentelektronik som kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor för personligt bruk.
För litiiummetallbatterier får litiummetallhalten inte överskrida 2 g och för litiumjonbatterier får kapaciteten inte överskrida 100 Wh.
Enheter i incheckat bagage måste vara helt avstängda och skyddas från skada. Varje person får medföra högst 15 PED.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage


Litiumbatterier, extra/lösa:
 För litiummetallbatterier får litiummetallhalten inte överskrida 2 g och för litiumjonbatterier får effekten inte överskrida 100 Wh. Anordningar (t.ex. strömbanker) som huvudsakligen används för laddning av annan utrustning räknas som extra batterier. Dessa batterier måste förpackas separat för att förhindra kortslutning. Varje person får medföra högst 20 extra batterier.  

Extra/lösa litiumbatterier med en effekt på mellan 100 och 160 Wh avsedda för konsumentelektronik och bärbar medicinsk elektronisk utrustning, eller batterier som innehåller mellan 2 och 8 gram litium (endast för bärbar medicinsk elektronisk utrustning). Max två extra batterier, endast i handbagaget. Dessa batterier måste förpackas separat för att förhindra kortslutning.

Kräver godkännande — kontakta oss eller våra representanter på flygplatsen. Ej tillåtet i eller som incheckat bagage

 • Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande


Elektronisk utrustning som drivs med litiumbatterier:
 Litiumjonbatterier till bärbar (inklusive medicinsk) elektronisk utrustning med en kapacitet på mellan 100 och 160 Wh. Litiummetallbatterier innehållande mellan 2 och 8 gram litium endast avsedda för bärbar medicinsk elektronisk utrustning. Enheter i incheckat bagage måste vara helt avstängda och skyddas från skada.

Kräver godkännande — kontakta oss

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 • Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande

Bagage med installerade litiumbatterier: ej uttagbara batterier. Batterierna får inte innehålla mer än 0,3 g litiummetall och litiumjonbatterier får inte överskrida 2,7 Wh:    

 Endast tillåtet som handbagage.

Uttagbara batterier: Om bagaget ska checkas in måste batterierna tas ur och förvaras i kabinen.

 Endast tillåtet som handbagage.

Bagage med ett litiumbatteri som innehåller mer än 0,3 g litiummetall eller har en effekt på mer än 2,7 Wh: om bagaget ska checkas in måste du ta ut litiumbatteriet ur bagaget och ta med dig litiumbatteriet in i kabinen, eller ta med dig bagaget in i kabinen.
Bagage med litiumbatterier som överskrider tillåtna nivåer (0,3 g eller 2,7 Wh) och inte går att ta ur är förbjudna att transportera.

 Godkända som incheckat bagage eller handbagage

Batteridrivna hjälpmedel: Batteridrivna rullstolar eller liknande hjälpmedel med läckagesäkert vätskebatteri. Särskilda transportbestämmelser gäller:

 • Batteriterminalerna måste vara skyddade mot kortslutning, t.ex. genom att inneslutas i en batterilåda
 • Batteriet måste vara ordentligt fastsatt i rullstolen eller rörelsehjälpmedlet och strömkretsarna måste vara isolerade enligt tillverkarens instruktioner
 • Om batteriet är utformat för att kunna lossas från rullstolen/rörelsehjälpmedlet måste det förvaras i en kraftig, hård förpackning i lastutrymmet
 • Du får ha med dig max ett extra batteri i en kraftig, hård förpackning i lastutrymmet

Kräver godkännande — kontakta oss

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 • Ej tillåtet i eller som handbagage


Batteridrivna hjälpmedel:
Batteridrivna rullstolar eller liknande hjälpmedel med läckagesäkra batterier eller litiumbatterier. Särskilda transportbestämmelser gäller:

    • Batteriterminalerna måste vara skyddade mot kortslutning, t.ex. genom att inneslutas i en batterilåda
    • Batteriet måste vara ordentligt fastsatt i rullstolen eller rörelsehjälpmedlet och strömkretsarna måste vara isolerade enligt tillverkarens instruktioner, eller
    • Användaren måste ta loss batteriet innan transport enligt tillverkarens instruktioner om rörelsehjälpmedlet är särskilt utformat för detta.
    • Batteriet som har tagits loss från rörelsehjälpmedlet får inte överskrida 300 Wh, eller 160 Wh per batteri om rörelsehjälpmedlet är utrustat med två batterier.
    • Du får ha med dig max ett extra batteri med en effekt på 300 Wh, eller två extra batterier med en effekt på max 160 Wh per batteri
    • Batterier som har tagits loss från rörelsehjälpmedlet och extra batterier måste skyddas mot skador (t.ex. genom att placera batteriet i en skyddspåse) och transporteras i kabinen

Kräver godkännande — kontakta oss

Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
Ej tillåtet i eller som handbagage

 

Batteridrivna hjälpmedel: På batteridrivna rullstolar med löstagbara litiumjonbatterier) måste batteriet tas loss och medföras i kabinen. Särskilda transportbestämmelser gäller.

Kräver godkännande — kontakta oss

Ej tillåtet i eller som incheckat bagage
Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande

 

Icke radioaktiva medicinska artiklar och toalettartiklar (inklusive aerosoler) som till exempel hårsprej, parfymer och mediciner innehållande alkohol.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage


Obrännbara, giftfria aerosoler
som inte medför sekundära risker, avsedda för idrotts- och hemmabruk.

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage
 • Ej tillåtet i eller som handbagage


Den totala nettomängden för ovannämnda artiklar får inte överskrida 2 kg eller 2 liter och nettomängden för varje artikel får inte överskrida 0,5 kg eller 0,5 liter. Aerosolventiler måste förses med skyddshölje eller skyddas på annat lämpligt sätt för att inte innehållet ska läcka ut oavsiktligt.

Flaskor för medicinskt bruk innehållande syre eller luft i gasform. Flaskan får ha en bruttovikt på högst 5 kg.

Kräver godkännande — kontakta oss
Det är förbjudet att transportera anordningar som innehåller flytande syre

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 • Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande

Läckagesäkra batterier i bärbar elektronisk utrustning får ha en spänning på max 12 V och en kapacitet på max 100 Wh. Högst 2 reservbatterier får medföras.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage

Apparater innehållande litiummetallceller, litiumjonceller, litiummetallbatterier eller litiumjonbatterier vars huvudsakliga syfte är att generera ström till en annan anordning – se litiumbatterier.

Radioisotopa pacemakers eller andra medicinska anordningar, inklusive litiumbatteridrivna anordningar, som är inplanterade i kroppen eller fästa på kroppen, eller radioaktiva läkemedel som finns i kroppen på grund av medicinsk behandling.

 • Tillåtet att bära på sig

Säkerhetsutrustade attachéväskor och kassaskrin etc. som innehåller farligt gods som till exempel litiumbatterier och/eller pyrotekniskt material, är helt förbjudna, förutom då speciella villkor är uppfyllda.

Kräver godkännande — kontakta oss

 • Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 • Ej tillåtet i eller som handbagage

Alla typer av självbalanserande fordon som använder sig av litium- eller litiumjonbatterier.

 •  Förbjudet

Självuppblåsande säkerhetsanordningar (som flytväst eller väst): Högst två personliga säkerhetsanordningar per person, och de personliga säkerhetsanordningar måste vara förpackad på ett sådant sätt att den inte kan aktiveras av misstag.
Högst två koldioxid (eller annan lämplig gas) patroner kan monteras i säkerhetsanordningen och måste vara för uppblåsningsändamål.
Högst två reservpatroner tillåtna.

För andra enheter: tillåts inte fler än fyra små patroner med koldioxid eller annan lämplig gas per person, och den maximala vattenkapaciteten per patron får inte överstiga 50 ml (motsvarande 28g per patron för koldioxid).

Kräver godkännande — kontakta oss

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage efter godkännande
 •  Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande

Ej smittförande prover, som till exempel prover från däggdjur, fåglar, groddjur, fisk, insekter och andra ryggradslösa djur, förpackade i små mängder brännbar vätska. Särskilda transportbestämmelser gäller – kontakta oss för mer information.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage

En Medicinsk eller klinisk termometer innehållande kvicksilver får medföras för personligt bruk, förutsatt att den är kvar i sitt skyddsfodral.

 •  Tillåtet i eller som incheckat bagage
 •  Tillåtet i eller som handbagage


Kvicksilverfyllda termometrar eller barometrar
som medförs av en representant för en statlig vädermyndighet eller ett liknande officiellt organ. Särskilda transportbestämmelser gäller.

Kräver godkännande — kontakta oss

 • Ej tillåtet i eller som incheckat bagage
 • Tillåtet i eller som handbagage efter godkännande