Hittegods


Om du har glömt kvar något på ett av våra flyg, kontakta hittegodsavdelningen på ankomstflygplatsen.

Oslo Gardermoen

Du kan söka efter kvarglömda föremål online eller kontakta hittegodsavdelningen på flygplatsen.

Stockholm Arlanda

Du kan söka efter kvarglömda föremål online eller kontakta Bagport efter 24 timmar.

Köpenhamn Kastrup

Föremål som glömts kvar ombord överlämnas till polisen + 45 38 74 88 22.
För föremål som tappas bort på flygplatsen kan du kontakta hittegodsavdelningen.

London Gatwick

Du kan kontakta hittegodsavdelningen på flygplatsen.

Andra flygplatser

Upphittade föremål förvaras på hittegodsavdelningen i åtminstone 7 dagar. Kontaktinformation till de olika flygplatserna hittar du på deras respektive webbplatser.

OBS! Pass och andra statligt utfärdade handlingar överlämnas till den lokala polismyndigheten, medan tullfria varor tas om hand av tullmyndigheten.