Försenat bagage


Vi gör allt vi kan för att se till att du får dina väskor så snabbt som möjligt.

Anmäl direkt på ankomstflygplatsen

  • Du måste informera våra flygplatsrepresentanter direkt om ditt bagage inte har anlänt på samma flyg som du.
  • Du kommer att få ett PIR-kvitto (Property Irregularity Report) med en unik ärendereferens (t.ex. OSLDY12345).  Spara detta kvitto på ett säkert ställe.
  • Du kan använda ärendereferensen på PIR-kvittot för att spåra ditt försenade bagage online.
  • När vi har hittat ditt bagage, kontaktar vi dig för att se till att bagaget levereras till dig.

Våra representanter på ankomstflygplatsen koordinerar sökningen efter din väska under de första fem (5) dagarna. Du kan kontakta dem för att få information – kontaktuppgifterna hittar du på ditt kvitto (Property Irregularity Report).

Efter fem (5) dagar tar vår bagageavdelning över ansvaret för sökandet efter din väska.

Ersätta nödvändiga artiklar

Om du måste köpa toalettartiklar eller andra nödvändiga artiklar som du hade packat i ditt incheckade bagage – eller hyra viktig utrustning eftersom din egen är försenad – kan du inom rimliga gränser begära ersättning för dessa utgifter.

  • Se till att du förvarar originalkvittona och PIR-kvittot – du behöver dessa för ditt ersättningsanspråk.
  • Ersättningsanspråk för nödvändiga artiklar måste framställas inom 21 dagar från den tidpunkt då du fick tillgång till ditt bagage.

Om ditt bagage är försenat vid hemresan, utgår vi från att du har tillgång till de saker du behöver och i dessa fall täcks kostnaden för nödvändiga artiklar normalt inte av oss eller av din reseförsäkring.

Om din väska inte har återfunnits inom 21 dagar, kan du begära ersättning för förlorat bagage.

När du har fyllt i erforderliga papper kan du skicka in ditt ersättningsanspråk.

Har du en reseförsäkring?

Om ditt bagage är försenat eller förlorat, kan det löna sig att först kontrollera vad din reseförsäkring erbjuder. Vårt ansvar är, i likhet med alla internationella flygbolags, begränsat i enlighet med internationella bestämmelser.