Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Norwegian har sex drifttillstånd (AOC). Trygg och säker drift har högsta prioritet inom hela organisationen. Bolaget har inte haft några allvarliga olyckor eller incidenter för vare sig passagerare eller besättning i samband med flygdriften. Norwegians säkerhetsavdelning arbetar förebyggande för att främja flygsäkerheten inom hela organisationen. Alla program, examina och kvalifikationskrav godkänns av flygsäkerhetsmyndigheten.

Säkerhet

Norwegian analyserar kontinuerligt informationen från färdskrivarna som är installerade i bolagets flygplan. Analyserna görs för att säkerställa att flygplanen hanteras och flygs i enlighet med gällande villkor och restriktioner. Besättning samt underhålls- och markpersonal använder sig även av ett webbaserat rapporteringssystem där eventuella avvikelser registreras. Dessa rapporter är ett värdefullt verktyg för statistiska analyser och trendanalyser. Flygplanen underhålls i enlighet med ett detaljerat och strikt reglerat underhållsprogram. Underhållet följer tillverkarens föreskrifter och strikta internationella regler från luftfartsmyndigheter (EASA). Norwegian utför såväl inledande kvalitetsrevisioner som kontinuerliga kontroller av alla underhållsleverantörer.

Sex drifttillstånd (AOC)

Norwegian har idag sex drifttillstånd (AOC). Ett drifttillstånd (AOC) är ett driftmässigt och tekniskt godkännande som beviljas av ett lands flygsäkerhetsmyndighet och ger innehavaren rätten att bedriva kommersiell flygdrift. Norwegian har beviljats två drifttillstånd av flygsäkerhetsmyndigheten i Norge. Det ena gäller Norwegian Air Norway (NAN), som flyger från bolagets skandinaviska baser, och det andra gäller Norwegian Air Shuttle (NAS), som trafikerar rutter utanför Skandinavien. Norwegian har även ett svenskt drifttillstånd för dotterbolaget Norwegian Air Sweden (NSE) med bas i Stockholm, ett irländskt drifttillstånd för dotterbolaget Norwegian Air International Limited (NAI) med bas i Dublin samt ett brittiskt drifttillstånd för bolagets brittiska dotterbolag, Norwegian UK (NUK), med bas i London.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.