Norwegian har idag två drifttillstånd (Air Operator´s Certificates, AOC). Inom Norwegian har säker drift högsta prioritet. Koncernen har aldrig varit inblandade i allvarliga incidenter som drabbat besättning eller passagerare. Företagets flygsäkerhetsavdelning arbetar proaktivt med sina säkerhetsfrågor, i hela organisationen, för att främja säkerheten. Luftfartsverket har godkänt alla program, examinationer och kvalifikationer.

Säkerhet

Företaget analyserar kontinuerligt information från färdskrivarna, Flight Data Recorders, som är installerade i företagets flygplan. Analysen görs för att säkerställa att flygplanen hanteras och flygs enligt befintliga regler och begränsningar. Besättningsmedlemmar, underhållspersonal och handläggare måste också använda ett webbaserat rapporteringssystem där oegentligheter loggas. Dessa rapporter är ett värdefullt verktyg för statistisk analys och trendövervakning.
Underhåll av flygplanen genomförs enligt ett strängt underhållsprogram - i enlighet med tillverkarnas krav och strikta internationella myndighetsföreskrifter (EASA). Norwegian utför både initiala kvalitetsrevisioner och kontinuerlig övervakning av alla underhållsleverantörer.

Två operativa Air Operator´s

Norwegian har för närvarande två operativa Air Operator’s Certificates (AOC) för att säkra företagets trafikrättigheter och framtida expansion. Norwegian Air Shuttle (NAS), baserat i Norge, och Norwegian Air Sweden. Ett AOC är ett operativt och tekniskt godkännande utfärdat av ett lands civila luftfartsmyndighet, som ger innehavaren rätt att genomföra kommersiella flygningar.

Tilbaka