Kontaktuppgifter vid eventuell nödsituation


Du kan uppge namn och kontaktuppgifter för den person som du vill att vi ska kontakta om du mot förmodan skulle råka ut för en olycka.

Du har rätt att uppge namn- och adressuppgifter för en kontaktperson som vi informerar i händelse av en olycka eller incident som rör din flygning. Detta är i enlighet med EU:s lagstiftning (artikel 20 paragraf 3 förordning (EU) nr 996/2010).

Om du vill lägga till kontaktuppgifter till en befintlig bokning, ring vårt kontaktcenter eller den resebyrå som bokade din resa.

Vi använder denna information för att se till att dina närmaste blir informerade så snart som möjligt vid en eventuell incident. Informationen kommer inte att föras vidare till tredje part eller användas i kommersiella syften.