Polityka prywatności


Norwegian Air Shuttle ASA

1. Informacje o Norwegian

Norwegian Air Shuttle ASA („Norwegian”) to norweska firma zarejestrowana w Centrum Rejestrowym w Brønnøysund pod numerem przedsiębiorstwa: NO 965 920 358 MVA. Jako linie lotnicze oferujemy trasy do destynacji w Europie, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie. Oprócz rezerwowania lotów pomagamy również zaplanować podróż, umożliwiając rezerwowanie hoteli, wypożyczanie samochodów i zapewniając podobne usługi świadczone przez naszych wybranych partnerów w naszej witrynie internetowej. Niezależnie od tego, czy dokonali Państwo rezerwacji, mogą Państwo zarejestrować u nas profil, a także zarejestrować się jako członek naszego programu lojalnościowego dla klientów „Norwegian Reward”, aby móc korzystać z naszych produktów i usług.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Regulaminie Norwegian, klikając tutaj.

Kiedy korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, naszej aplikacji mobilnej lub innych naszych usług cyfrowych, gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ochrona i poufność takich danych osobowych jest dla nas ważna. Jesteśmy zdeterminowani, by je chronić.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jaką kategorię danych osobowych obejmują takie działania, a także cel i podstawę prawną takiego przetwarzania. Wyjaśniamy również, dlaczego i kiedy ujawniamy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym.

W niniejszej Polityce prywatności informujemy także o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz z wszelkimi przypadkami przekazywania przez nas Państwa danych osobowych.

2. Ogólne oświadczenie na temat zastosowania niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do gromadzenia przez nas, wykorzystywania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych. Gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z naszych usług jako nasi klienci czy potencjalni klienci. Dotyczy to również sytuacji, w których korzystają Państwo z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych, rezerwują nasze loty lub inne usługi, samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych (np. biur podróży lub innych linii lotniczych), czy też komunikują się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych czy w podobny sposób.

Należy pamiętać, że w trakcie interakcji lub komunikacji z dowolnym innym usługodawcą niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania. Mają Państwo prawo skontaktować się ze stosownym usługodawcą, aby otrzymać informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i chronienia Państwa danych osobowych przez danego usługodawcę. Jednakże Państwa dane osobowe związane z interakcjami z dowolnym z takich usługodawców i wysyłane do nas lub otrzymywane przez nas w ramach naszych usług podlegają niniejszej Polityce prywatności.

Norwegian jest „administratorem” zajmującym się przetwarzaniem Państwa danych osobowych na mocy niniejszej Polityki prywatności. Oznacza to, że Norwegian odpowiada za określenie celów przetwarzania Państwa danych osobowych, a także za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Nasz adres i dane kontaktowe znaleźć można na dole niniejszej Polityki prywatności.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Norwegian

3.1 Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z naszych usług i nawiązują z nami inne interakcje w sposób opisany poniżej. Wyjaśniamy także nasze działania w zakresie przetwarzania danych, ich cel, to, jaką kategorię danych osobowych obejmują takie działania, a także podstawę prawną takiego przetwarzania.

3.2 Rezerwacja biletu lub innych usług

W trakcie rezerwacji lotu lub innych produktów bądź usług Norwegian poprosimy Państwa o podanie danych, takich jak Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane płatnicze oraz numer członkostwa w programie Reward (w stosownych przypadkach, jeśli zarejestrowali Państwo u nas profil). W zależności od szczegółów danej rezerwacji konieczne mogą być dodatkowe informacje, takie jak numer Państwa paszportu, data urodzenia itp. Ponadto, jeśli poproszą Państwo o szczególną usługę, taką jak specjalna dieta czy udogodnienia dla osób na wózkach inwalidzkich, konieczne może być podanie stosownych danych wrażliwych, takich jak stan zdrowia.

Gdy będą Państwo zmieniać rezerwację lub prosić nas o innego rodzaju wsparcie, będziemy przetwarzać uzyskane od Państwa wyżej wymienione dane osobowe. Wykorzystamy Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, by informować Państwa o szczegółach rezerwacji. Dotyczy to wysyłania Państwu SMS-em lub pocztą elektroniczną przypomnień dotyczących Państwa lotu, np. informacji o rozpoczęciu odprawy czy zmianie bramki, jak również powiadomień o wszelkich zakłóceniach związanych z opóźnieniem bądź anulowaniem lotu. Państwa podróż z nami wiąże się zwykle z korzystaniem z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli będzie to konieczne, ujawnimy takim podmiotom zewnętrznym Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne stosowne informacje. Celem przetwarzania jest zapewnienie Państwu zarezerwowanych u nas produktów i usług.

Muszą Państwo również podać swoje dane płatnicze (np. numer karty i jej datę ważności) oraz inne dane osobowe, by zrealizować płatność. Dane te, w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz adres IP, zostaną ujawnione naszym dostawcom usług płatniczych na potrzeby pobrania Państwa płatności i realizacji rezerwacji. Jeśli wniosą Państwo o zwrot płatności, takie dane również będą przetwarzane.

Aby wypełnić nasze obowiązki prawne, możemy ujawnić Państwa dane np. wydawcy Państwa karty, ochronie lotniska lub policji. W tym celu przetwarzane przez nas dane mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, dane płatnicze oraz dane z paszportu.

Informacje przekazane na potrzeby rezerwacji i zarządzania rezerwacją będą przechowywane przez okres do 10 lat do momentu, gdy nie będą nam już potrzebne do chronienia firmy Norwegian.

Rozmowy telefoniczne z Działem Obsługi Klienta mogą być nagrywane w celach szkoleniowych i jakościowych i są przechowywane przez 3 miesiące, osoba dzwoniąca zawsze ma możliwość rezygnacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych opisaną w niniejszej sekcji jest zaakceptowanie przez Państwa Regulaminu, na mocy którego dokonują Państwo u nas rezerwacji, a także nasze uzasadnione interesy związane z prowadzeniem działalności, czy też konieczność wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

3.3 Rejestrowanie profilu i zarządzanie kontem

Mogą Państwo zarejestrować swój profil w witrynie Norwegian. Usprawni to i uprości proces rezerwacji, a także umożliwi nam przekazywanie bardziej dopasowanych wiadomości na stronie internetowej oraz z wykorzystaniem innych kanałów, jak również umożliwi Państwu wybranie preferowanego sposobu komunikacji. Pozwoli nam to również przekazywać Państwu bardziej dopasowane wiadomości na stronie internetowej oraz z wykorzystaniem innych kanałów. W tych celach będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak adres e-mail, adres, płeć lub numer telefonu komórkowego oraz inne informacje, które mogą nam Państwo zechcieć podać. Następnie założymy Państwu w naszej witrynie internetowej lub aplikacjach mobilnych spersonalizowane konto użytkownika, do którego mogą Państwo uzyskać dostęp na komputerze lub urządzeniach. W dowolnym momencie mogą Państwo zarządzać swoim kontem osobistym, logując się z wykorzystaniem adresu e-mail i hasła.

Na żądanie usuniemy Państwa dane profilowe. Żądanie usunięcia danych można przesłać ze strony swojego konta, dostępnej po zalogowaniu się. Więcej informacji na temat swoich praw znajdą Państwo w sekcji 6.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych opisaną w niniejszej sekcji jest zaakceptowanie regulaminu, na mocy którego dokonują Państwo u nas rezerwacji, a także zaakceptowanie warunków rejestracji swojego profilu, jak również nasze uzasadnione interesy związane z prowadzeniem działalności i zarządzaniem nią.

3.4 Personalizacja konta

Norwegian stara się, by nasze usługi i komunikacja były bardziej zindywidualizowane i przyjazne dla użytkownika. Chcemy, by Państwa doświadczenia z naszą firmą odpowiadały Państwa osobistym preferencjom i potrzebom. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy dane na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z usług cyfrowych (internet, poczta elektroniczna, aplikacje itp.) oraz łączymy je z innymi danymi na Państwa temat, które posiadamy, aby ustalić, jakie informacje najprawdopodobniej chcieliby Państwo otrzymywać, w jaki sposób chcieliby Państwo otrzymywać od nas informacje – jakimi kanałami, jak często itp.

Gdy rozpoczynają Państwo nową rezerwację, możemy – w zależności od poprzednich rezerwacji – wypełnić aktualny formularz zamówienia, wykorzystując informacje uzyskane od Państwa w poprzednim procesie rezerwacji. Informacje takie obejmują na przykład lotnisko wylotu, które Państwo wyszukiwali lub z którego Państwo startowali, Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Celem takiego przetwarzania jest uproszczenie procesu rezerwacji w celu oszczędzenia czasu i wysiłku.

Z personalizacji można zrezygnować na stronie swojego konta, wyłączając opcję „Automatyczne wykorzystanie danych”. Spowoduje to wstrzymanie naszego profilowania/personalizacji Państwa danych oraz usunięcie danych potrzebnych wyłącznie do celów takiego przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych opisaną w niniejszej sekcji jest zaakceptowanie warunków, na mocy których dokonują Państwo u nas rezerwacji, a także zaakceptowanie warunków rejestracji swojego profilu, jak również nasze uzasadnione interesy związane z prowadzeniem działalności i zarządzaniem nią.

3.5 Wsparcie klienta

Norwegian oferuje różne formy wsparcia klienta, by zapewnić Państwu pomoc. Abyśmy mogli zapewniać Państwu wsparcie, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, by móc Państwa zidentyfikować i oferować jak najlepszą pomoc. W naszej witrynie internetowej będą Państwo mogli rozpocząć rozmowę LiveChat na żywo lub przesłać formularz kwestionariusza; można się z nami również skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kiedy skontaktują się Państwo z nami, korzystając z któregoś z tych sposobów, pomożemy Państwu z żądaniami, pytaniami lub informacjami zwrotnymi dotyczącymi naszych usług. W zależności od żądania, pytania czy informacji zwrotnych możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych danych osobowych, takich jak numer karty kredytowej czy numer członkostwa w programie Reward.

Po tym, jak skontaktują się Państwo z Działem Wsparcia Klienta, przeanalizujemy treść naszej komunikacji z Państwem, na przykład nagranie rozmowy, podczas której rozpatrywaliśmy Państwa reklamację. Ma to służyć kontrolowaniu jakości świadczonych usług. Możemy w tym celu przetwarzać Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz numer członkostwa w programie Reward.

Aby utrzymać poziom naszych usług, możemy testować dane dotyczące naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych w przypadku błędów lub wprowadzenia zmian w naszym systemie; wiąże się to z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Umożliwia nam to znajdywanie błędów (w celu usuwania błędów technicznych) w naszych systemach, właściwe wyświetlanie wszelkich istotnych dla Państwa zmian wprowadzonych przez Państwa lub przez nas, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania takich witryn internetowych i aplikacji mobilnych.

Sporządzamy też sprawozdania i statystyki, analizując przekazane nam przez Państwa dane, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz numer członkostwa w programie Reward. Celem jest poprawienie naszych usług w celu zapewniania Państwu lepszej obsługi, gdy kolejny raz skorzystają Państwo z naszych usług.

Jeśli wykryjemy nietypową działalność na Państwa koncie, podejmiemy konieczne kroki. Mogą one obejmować przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Informacje przekazane na potrzeby rezerwacji i zarządzania rezerwacją będą przechowywane przez 10 lat do momentu, gdy nie będą nam już potrzebne do chronienia firmy Norwegian.

Rozmowy telefoniczne z Działem Obsługi Klienta mogą być nagrywane w celach szkoleniowych i jakościowych i są przechowywane przez 3 miesiące, osoba dzwoniąca zawsze ma możliwość rezygnacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych opisaną w niniejszej sekcji jest zaakceptowanie przez Państwa Regulaminu, na mocy którego korzystają Państwo z naszych usług, a także nasze uzasadnione interesy związane z prowadzeniem działalności.

3.6 Marketing

Chcąc, by mogli Państwo w maksymalnym zakresie skorzystać z naszych ofert, wyślemy Państwu pocztą elektroniczną (lub przekażemy w inny sposób) informacje na temat różnych działań i ofert; informacje takie mogą obejmować newsletter, e-shoty, wyjątkowe oferty wybrane na podstawie Państwa preferencji lub też informacje o innych ofertach specjalnych lub sezonowych. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail, historię rezerwacji oraz informacje na temat udziału we wcześniejszych w kampaniach.

Możemy również wysyłać Państwu pocztą elektroniczną oferty związane ze zbliżającymi się lotami; w tym celu będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail i historię rezerwacji. Ponadto przypomnimy Państwu również pocztą elektroniczną o niedokończonej rezerwacji i zapewnimy swobodny dostęp do niedokończonego procesu rezerwacji; w tym celu będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail oraz dane dotyczące odwiedzania witryn internetowych związane z niedokończoną rezerwacją.

Norwegian stara się przekazywać każdemu klientowi możliwie najlepiej dopasowane informacje, korzystając z różnych kanałów cyfrowych. Jeśli odwiedzili Państwo naszą witrynę internetową, możemy Państwu przedstawić interesujące oferty również w innych mediach cyfrowych, na podstawie odwiedzonych stron. W tym celu będziemy przetwarzać zanonimizowane IP w plikach cookie. Gdy odwiedzą Państwo naszą witrynę internetową, nie logując się na swoje konto użytkownika, wykorzystamy dane na temat Państwa zachowania w internecie, aby zaprezentować Państwu dopasowane oferty w naszych portalach internetowych, w kampaniach mailingowych oraz za pośrednictwem innych mediów cyfrowych. Kiedy logują się Państwo na swoje konto użytkownika, wykorzystujemy zarejestrowane przez Państwa dane, w tym historię rezerwacji i informacje na temat udziału we wcześniejszych kampaniach, dane na temat zachowania w internecie oraz inne dane, by komunikować się z Państwem w jak najlepiej dopasowany sposób.

Na potrzeby usprawnienia naszej komunikacji z Państwem przeprowadzamy też badania rynkowe, w ramach których możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do łączenia różnych zestawów danych. Dane osobowe w zestawach danych do analizy będą zawsze usuwane po jej przeprowadzeniu.

Mogą Państwo usunąć swoje dane osobowe wykorzystywane na potrzeby marketingu, usuwając swój profil na stronie konta. Jeśli chodzi o anonimowe pliki cookie użytkowników, nie umożliwiają one identyfikacji określonej osoby, jednak mimo to zostaną usunięte zgodnie z praktyką branżową; Państwo również mogą je usunąć – więcej informacji podano w rozdziale 5 niniejszej polityki prywatności.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi Państwa zgoda oraz nasze uzasadnione interesy związane z prowadzeniem i ulepszaniem naszej działalności. Będą Państwo w stanie zarządzać swoimi zgodami na takie przetwarzanie przy rejestrowaniu u nas profilu lub w dowolnym późniejszym czasie, wybierając ustawienia na swoim koncie użytkownika. Należy pamiętać, że wycofanie dowolnej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które już się odbyło na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem.

3.7 Korzystanie z portalu WiFi na pokładzie podczas lotu

Podczas lotów liniami Norwegian udostępniamy pasażerom sieć WiFi, dzięki której mogą oni połączyć się z internetem za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia. Aby skorzystać z tej usługi, wystarczy połączyć się z otwartą siecią na pokładzie samolotu. Możemy również oferować Państwu rozrywkę za pośrednictwem pokładowej usługi WiFi, np. w postaci filmów do wyboru. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby rozpoznać Państwa tożsamość oraz zidentyfikować Państwa urządzenie. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup dostępu do rozrywki pokładowej dostarczanej za pośrednictwem usługi WiFi, poprosimy Państwa podanie danych karty kredytowej.

Dane dotyczące zakupów będą przechowywane przez maksymalnie 10 lat, natomiast inne dane będą usuwane na Państwa żądanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związanego z użytkowaniem naszej usługi WiFi jest wyrażenie przez Państwa zgody.

4. Dlaczego Norwegian udostępnia innym dane osobowe?

Nie sprzedajemy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych. Możemy udostępniać dane osobowe jedynie na poniższych zasadach:

  • jeśli rezerwacja obejmuje usługę świadczoną przez podmiot zewnętrzny, możemy udostępnić mu dane osobowe;
  • możemy udostępniać dane osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności usługodawcom zewnętrznym, którzy prowadzą działania lub pracują w naszym imieniu lub zgodnie z naszymi instrukcjami w roli podmiotów przetwarzających dane;
  • aby chronić firmę Norwegian (łącznie z egzekwowaniem przestrzegania wszelkich właściwych regulaminów) lub
  • możemy udostępniać dane osobowe organom władzy państwowej lub rządowym, gdy jest to konieczne z uwagi na przepisy prawa, regulacje, procedurę prawną lub egzekwowalne żądanie organów rządowych.

Ponadto możemy udostępniać dane agregowane naszym partnerom biznesowym oraz grupom firm w różnych celach, takich jak ulepszanie naszej usługi, zarządzanie systemem, prowadzenie statystyk, badań i analiz.

Odmowa przekazania nam danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy w stanie świadczyć Państwu żądanej usługi ani informować Państwa o innych oferowanych przez nas produktach i usługach.

5. Pliki cookie i podobne technologie

Odwiedzając naszą witrynę internetową lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, automatycznie gromadzimy określone informacje przy użyciu plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu podczas odwiedzin witryny internetowej. W trakcie pierwszej wizyty w witrynie internetowej na urządzenie jest przesyłany plik cookie identyfikujący Państwa przeglądarkę.

Zezwalając na stosowanie plików cookie, pomagają Państwo firmie Norwegian ulepszać funkcjonalność witryny internetowej. Pliki te wpływają na ograniczanie czasu pobierania danych i poprawiają komfort użytkowania witryny. Pliki cookie służą do gromadzenia przydatnych informacji dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z danej witryny internetowej, dzięki którym możemy usprawniać obsługę klienta i nasze usługi.

Ponadto wykorzystujemy pliki cookie na potrzeby uwierzytelniania, aby nie musieli Państwo podawać danych uwierzytelniających podczas każdej wizyty w naszej witrynie internetowej. Te pliki cookie są ściśle niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania usługi. Zmieniając ustawienia techniczne w przeglądarce, można uniemożliwić przechowywanie plików cookie na urządzeniu i zablokować do nich dostęp. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie korzystanie z usług dostępnych w naszej witrynie internetowej lub aplikacjach mobilnych może okazać się niemożliwe.

Pliki cookie stosujemy również w celach marketingowych. Te pliki cookie umieszczają w naszej witrynie internetowej partnerzy marketingowi firmy Norwegian, którzy pełnią rolę pośredników między nami a reklamodawcami. Wykorzystujemy te pliki cookie do przedstawiania bardziej dopasowanych informacji i indywidualnych ofert za pośrednictwem reklam, kontrolowania skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz ograniczania częstotliwości wyświetlania poszczególnych reklam.

Jeśli ustawienia Państwa urządzenia mobilnego zezwalają na gromadzenie przez nasze aplikacje mobilne informacji o lokalizacji, będziemy je gromadzić automatycznie. W niniejszej Polityce prywatności określono, w jaki sposób możemy wykorzystywać te informacje po powiązaniu ich z Państwa danymi osobowymi.

Należy pamiętać, że mogą Państwo decydować o tym, w jaki sposób urządzenie udostępnia nam informacje o lokalizacji, jak również w jaki sposób przeglądarka postępuje z plikami cookie i powiązanymi technologiami, dostosowując odpowiednio ustawienia urządzenia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się, jak zmieniać te ustawienia, należy zapoznać się z instrukcjami udostępnionymi przez dostawcę przeglądarki lub producenta urządzenia.

Oprócz możliwości zmiany ustawień przeglądarki istnieje również opcja blokady wielu naszych wyświetlanych reklam. Jeśli zobaczą Państwo takie reklamy w naszej witrynie internetowej, mogą je Państwo zablokować, klikając symbol X znajdujący się przy niebieskim przycisku AdChoices w prawym górnym rogu reklamy, dzięki czemu przestanie być ona wyświetlana.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działania reklam behawioralnych, należy zapoznać się z wyczerpującymi informacjami dotyczącymi plików cookie oraz ochrony prywatności w internecie dostępnymi w witrynie Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/.

6. Państwa prawa

Masz prawo do żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia i usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas oraz do otrzymania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli masz zarejestrowany profil, możesz przez cały czas aktualizować, poprawiać lub usuwać przekazane nam informacje. Zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i prośby o dostęp należy wysyłać za pomocą tego formularza.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec niektórych sposobów przetwarzania informacji oraz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, o ile takiej zgody Państwo udzielili. W sytuacji, gdy przetwarzamy dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (jak wyjaśniono powyżej), również mają Państwo prawo wnieść wobec tego sprzeciw. W niektórych sytuacjach prawa te mogą być ograniczone – np. wtedy, gdy potrafimy wykazać, że mamy prawny wymóg przetwarzania danych.

Jeśli dane osobowe są nam potrzebne do wywiązywania się z obowiązków prawnych lub umownych, udostępnienie tych danych jest obowiązkowe. W przypadku odmowy udostępnienia tych danych nie będziemy w stanie administrować naszą umową ani wywiązywać się z nałożonych na nas obowiązków. W każdym innym wypadku udostępnianie danych osobowych, o które prosimy, jest opcjonalne.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z postanowieniami poszczególnych podsekcji sekcji 3. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć konto użytkownika założone na naszej stronie internetowej.

7. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Przekazywanie danych do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony, będzie możliwe jedynie pod warunkiem wdrożenia stosownych zabezpieczeń, takich jak przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych, opracowanych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych czy uzyskanie przez stronę otrzymującą dane certyfikatu w ramach porozumienia ramy ochrony danych UE-USA. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej kwestii należy skontaktować się z nami pod adresem wskazanym poniżej.

Możemy przekazywać dane agregowane podmiotom zewnętrznym (krajowym lub zagranicznym) na potrzeby i) ulepszania albo rozbudowywania naszej witryny internetowej i aplikacji mobilnej bądź jakiegokolwiek sprzętu powiązanego z określonymi usługami oraz ii) prawidłowego działania naszej witryny internetowej, aplikacji mobilnej i wspomnianego sprzętu.

8. Polityki prywatności podmiotów zewnętrznych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania Państwa danych osobowych przez firmę Norwegian. Inne podmioty, z którymi współpracujemy, oraz inne witryny internetowe dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej obowiązują ich własne polityki prywatności i praktyki. Przed przekazaniem jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu informacji lub skorzystaniem z oferty bądź promocji warto zapoznać się z udostępnioną przez dany podmiot polityką prywatności, do czego Państwa zachęcamy. Choć staramy się współpracować wyłącznie z tymi podmiotami zewnętrznymi, które podobnie jak my stosują wysokie standardy i wykazują się szacunkiem dla prywatności, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści ani praktyki w zakresie prywatności stosowane przez inne podmioty zewnętrzne.

9. Zmiany i poprawki niniejszej polityki

Okresowo i bez powiadamiania Państwa o tym możemy aktualizować lub poprawiać niniejszą Politykę prywatności, aby uwzględnić nowe lub zmienione praktyki w zakresie prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszą wersją tej Polityki prywatności.

Gdy wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatności, umieścimy stosowne powiadomienie w tej witrynie internetowej lub poinformujemy o tym Państwa w inny sposób. Jeśli nie będą się Państwo zgadzać z którymkolwiek ze zmienionych postanowień, będą Państwo musieli zaprzestać korzystania z naszych usług i w stosownych przypadkach usunąć założone konto.

10. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów miejscowego prawa, niniejsza Polityka prywatności podlega przepisom prawa Norwegii i będzie zgodnie z nimi interpretowana oraz podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów Norwegii.

11. Kontakt z nami

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, niniejszej Polityki prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z praw dotyczących danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami online. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty na adres:

Data Protection Officer Norwegian Air Shuttle ASA
Postboks 115
1330 Fornebu

Jeśli mają Państwo problem, który nie został rozwiązany, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organów ochrony danych. Właściwym organem ochrony danych będzie norweski organ ochrony danych.

Data wejścia w życie: 23. sierpień, 2023 / Ostatnia aktualizacja: 23. sierpień, 2023