{{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceText' | translate}} {{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceButton' | translate}}

Polityka prywatności


Zawsze szanujemy i chronimy Twoje dane osobowe i Twoją prywatność.

Jako odpowiedzialna firma, Norwegian Air Shuttle ASA („Norwegian”) rozumie, że przetwarzanie danych osobowych należy prowadzić w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami i ochronie danych.

Adres spółki podano w stopce niniejszego dokumentu. Niniejsze wytyczne dotyczące osobistego bezpieczeństwa odnoszą się do strony internetowej norwegian.com, naszej aplikacji mobilnej i innych kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez Norwegian.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy jedynie dane osobowe przekazane przez klienta, które są niezbędne do realizacji naszych zobowiązań umownych wobec klienta, zgodnie z wymogami prawnymi. Niewypełnione pola odnoszące się do informacji, które są niezbędne, oznaczone zostaną słowem „wymagane”. Nieprzekazanie niezbędnych danych osobowych może uniemożliwić Norwegian zapewnienie klientowi żądanych produktów lub usług.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych klienta obejmują między innymi: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer paszportu, dane kontaktowe (takie jak adres, numer telefonu lub adres e-mail) oraz dane płatnicze (takie jak dane karty kredytowej lub debetowej). Cele, do których gromadzone są dane osobowe, obejmują między innymi umożliwienie klientowi dokonania rezerwacji, zapewnienie usług linii lotniczych, obsługi lotniskowej i obsługi bagażu oraz komunikacji związanej z oferowanymi produktami i usługami.

Norwegian gromadzi określone informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez klienta. Informacje te wykorzystywane są do naszej działalności, zachowania jakości obsługi oraz zapewnienia ogólnych danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny Norwegian.com.

Norwegian gromadzi również informacje o konkretnych stronach witryny Norwegian.com odwiedzonych przez klienta. Dane dotyczące wizyt na stronie można zidentyfikować jedynie na podstawie indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Nie są one powiązane z innymi danymi klienta, chyba że wyrazi on na to zgodę.

Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe będą wykorzystywane do innych celów lub przekazywane podmiotom zewnętrznym jedynie za zgodą klienta lub jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań wobec klienta. Na przykład, możemy zlecić usługodawcy realizację usług technicznych, administracyjnych, marketingowych lub innych w naszym imieniu i przekazać takiemu usługodawcy dane osobowe klienta.

Siedziba Norwegian znajduje się w Norwegii. Tam też zlokalizowane jest nasze centrum danych i przechowywane są dane klientów. Możemy przekazać dane klienta biurom przedstawicieli Norwegian, powiązanym firmom lub pośrednikom w Norwegii oraz za granicą w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Norwegian a klientem.

W niektórych z tych krajów mogą nie obowiązywać takie same lub podobnie istotne przepisy o ochronie prywatności co w kraju klienta. W takiej sytuacji Norwegian zadba, aby odbiorcy w tych krajach zapewnili standard ochrony, który będzie przynajmniej porównywalny do ochrony zapewnianej w kraju klienta.

Dane osobowe klienta mogą zostać ujawnione, gdy wymaga tego prawo lub gdy jest to niezbędne do ochrony praw bądź bezpieczeństwa Norwegian jako firmy, jej pracowników, klientów lub ogółu społeczeństwa. Na przykład, możemy ujawnić dane osobowe klienta organom ścigania lub władzom państwowym do celów związanych z bezpieczeństwem, sprawami celnymi lub imigracyjnymi, zgodnie z wymogami prawa. W takim przypadku podmiot zewnętrzny będzie mieć dostęp jedynie do konkretnych wymaganych informacji. Ponadto możemy w razie potrzeby ujawnić dane osobowe w celu zbadania podejrzeń dotyczących działań niezgodnych z prawem, w tym oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej lub prywatności. 

Dane klienta mogą również zostać ujawnione w ramach nabycia, przeniesienia lub sprzedaży usług bądź aktywów (np. w przypadku nabycia wszystkich naszych aktywów przez inny podmiot dane klientów mogą być jednym z przekazanych aktywów).

Norwegian gromadzi określone informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez klienta. Informacje te wykorzystywane są do naszej działalności, zachowania jakości obsługi oraz zapewnienia ogólnych danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny Norwegian.com.

Norwegian gromadzi również informacje o konkretnych stronach witryny Norwegian.com odwiedzonych przez klienta. Dane dotyczące wizyt na stronie można zidentyfikować jedynie na podstawie indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Nie są one powiązane z innymi danymi klienta, chyba że wyrazi on na to zgodę.

Zgoda

Zgoda na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas danych osobowych będzie, w związku z charakterem zadania lub transakcji, do której celów klient przekazał te dane osobowe, w pewnych okolicznościach dorozumiana. W przypadku gdy wymaga tego prawo, przyjęliśmy zasadę „dobrowolnej zgody” dotyczącej marketingu bezpośredniego i biuletynów.

W przypadku dokonywania rezerwacji w imieniu innej osoby klient zobowiązuje się uzyskać zgodę tej osoby na przekazanie nam jej danych osobowych.

Norwegian nie może stwierdzić wieku osób, które mają dostęp do naszej witryny internetowej i z niej korzystają. Jeśli osoba niepełnoletnia przekaże nam swoje dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z nami (za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych poniżej) i zażądać usunięcia danych osoby niepełnoletniej oraz unieważnienia jej subskrypcji.

Aby zrezygnować z subskrypcji bezpośrednich wiadomości marketingowych od Norwegian bądź aby uniemożliwić Norwegian przekazywanie danych osobowych klienta innym podmiotom, należy postąpić zgodnie ze wskazówkami podanymi w otrzymywanych od nas wiadomościach. Dołożymy racjonalnych starań, aby spełnić żądanie klienta możliwie jak najszybciej po jego otrzymaniu. Uwaga: wycofanie jakiegokolwiek upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne może uniemożliwić nam zapewnienie produktów lub usług, których żąda klient.

Profil klienta

Norwegian potrzebuje pomocy klientów w zapewnieniu, że ich dane osobowe są aktualne, pełne i dokładne. Klienci, którzy dobrowolnie założą osobisty profil w witrynie norwegian.com i subskrybują biuletyn, będą mogli przeglądać, edytować i usuwać swoje dane osobowe zapisane w „profilu klienta”. Przed dostępem do tych informacji klient zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Należy aktualizować swoje dane osobowe w „profilu klienta”, gdy jest to wymagane, ponieważ niektóre z tych danych mogą być potrzebne do dokonania rezerwacji. Możemy ujawnić te informacje władzom celnym i imigracyjnym, zgodnie z wymogami prawa. Jeśli klient wyśle do nas wiadomość e-mail lub subskrybuje nasz biuletyn bądź poprosi o informacje, zachowamy jego adres e-mail i użyjemy go do udzielenia odpowiedzi. Możemy również używać adresu e-mail klienta do informowania o zbliżających się wydarzeniach i dostępnych pakietach oraz do przekazywania innych informacji dotyczących Norwegian.

Dostęp

W zależności od obowiązujących przepisów klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nas informacje na swój temat. Wniosek o uzyskanie wglądu w te dane można złożyć, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Dostęp do danych osobowych przechowywanych w „profilu klienta” można uzyskać w sposób opisany powyżej.

Przechowywanie

Norwegian będzie przechowywać dane osobowe klienta tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji celów, do których dane zostały zgromadzone, z wyjątkiem przypadków, w których Norwegian ma prawny obowiązek zachowania tych danych. Norwegian usunie również niepotrzebne dane osobowe z własnej inicjatywy, gdy nie będą już niezbędne.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Norwegian wykorzystuje szereg technologii zabezpieczających dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem lub nieuprawnioną transmisją. Dane osobowe, które nam udostępniasz zachowujemy na przykład na serwerze o ograniczonym dostępie, znajdującym się w monitorowanej lokalizacji. Transfer danych wrażliwych (np. numerów kart kredytowych) przez Internet zabezpieczamy, korzystając z szyfrowania danych, w tym z protokółu SSL (Secure Socket Layer).  

Aby zagwarantować, że inne podmioty nie uzyskają dostępu do Twoich danych osobowych, każda osoba zwracająca się do Norwegian z pytaniem dotyczącym zarezerwowanych przelotów lub podobnych informacji musi podać kod referencyjny oraz dane karty kredytowej, której użyto do rezerwacji.

Wykorzystywanie plików cookie

W naszej witrynie norwegian.com używamy plików cookie. Cookie to mały plik danych wysyłany z naszej witryny i zapisywany na Twoim komputerze.

Typy plików cookie

W naszej witrynie używamy czterech rodzajów plików cookie.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są wymagane do poprawnego działania witryny. Bez tych plików cookie nie gwarantujemy możliwości nawigacji w witrynie, wyszukiwania i rezerwowania przelotów i innych usług, logowania się w swoim profilu ani wprowadzania zmian w rezerwacjach.

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności

Te pliki cookie służą do zapamiętywania wyborów dokonywanych w naszej witrynie w celu usprawnienia jej obsługi.

Pliki cookie dotyczące wydajności

Dzięki tym plikom cookie poznajemy sposób interakcji użytkowników z naszą witryną. Na podstawie tych informacji możemy doskonalić witrynę, podnosząc poziom zadowolenia jej użytkowników. Te pliki cookie nie są powiązane z żadnymi osobistymi informacjami o użytkownikach.

Pliki cookie dotyczące reklam

Te pliki cookie służą do wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach odwiedzanych przez użytkowników. Są one umieszczane w naszej witrynie przez niezależne sieci reklamodawców w naszym imieniu i za naszym pozwoleniem.

Zgoda na używanie przez nas plików cookie

Korzystając z witryny norwegian.com, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Zarządzanie plikami cookie lub wycofanie zgody na używanie plików cookie

W celu zarządzania plikami cookie lub wycofania zgody na ich używanie można użyć ustawień przeglądarki i wyłączyć akceptację wszystkich lub tylko niektórych rodzajów plików cookie. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w pomocy dla przeglądarki lub w witrynie aboutcookies.org. Jeśli postanowisz to zrobić, nie możemy zagwarantować, że nasza witryna będzie działać prawidłowo, ani nie możemy wziąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą wystąpić.

Zawiadomienie o bezpieczeństwie lotów Agencji Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration)

Agencja Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych (Transportation Security Administration — TSA) wymaga podania pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci celem weryfikacji tych danych z listą osób podejrzewanych, na mocy przepisów Tytułu 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych rozdział 114, ustawy z 2004 r. o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi oraz Tytułu 49 Kodeksu Przepisów Federalnych część 1540 i 1560, w przypadku wszystkich komercyjnych podróży lotniczych w granicach, do lub z Stanów Zjednoczonych rezerwowanych począwszy od dnia 15 sierpnia 2009 r.  Możesz też podać swój numer interwencji/odwołania (jeśli go posiadasz).

Jeżeli zarezerwujesz komercyjny lot w granicach, do lub z USA, będziemy wymagali od Ciebie podania wyżej wymienionych informacji w celu przekazania ich do TSA, co nakazuje nam prawo.  Jeżeli nie podasz nam pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia lub płci, możemy odmówić Ci skorzystania z lotu lub właściwe ograny mogą odmówić Ci wstępu do strefy odpraw. TSA może udostępnić podane przez Ciebie informacje organom ścigania lub agencjom wywiadowczym lub innym podmiotom w ramach systemu ujawniania danych z rejestru.  Więcej informacji o polityce ochrony prywatności przez TSA, systemie ujawniania danych z rejestru oraz ocenie wpływu na prywatność, możesz znaleźć na stronie internetowej TSA www.tsa.gov.

Kontakt

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, żeby dowiedzieć się, jakie dane osobowe przechowujemy, poprawić błędne informacje lub poprosić o usunięcie danych, możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail lub list wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość (prawo jazdy/paszport) na podany poniżej adres.

Norwegian Air Shuttle ASA
Postbox 115
NO-1330 Fornebu

Data wejścia w życie i zmiany

Polityka ta obowiązuje od dnia 8 listopada 2012 r. i zastępuje wszystkie poprzednie polityki. Najbardziej aktualne polityki publikujemy na naszych stronach internetowych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian opublikujemy zmienioną wersję polityki wraz z datą jej obowiązywania.

Strona wymaga włączenia obsługi plików cookie w przeglądarce.

{{'FrontPageAccsessabilityVersionOnDesktopDeviceText' | translate}}

{{'FrontPageDesktopVersionOnMobileDeviceText' | translate}}