Paszport, wiza i dowód tożsamości


Aby uniknąć problemów i zaoszczędzić czas, przed podróżą sprawdź wymagania dotyczące dokumentów tożsamości i zasady wjazdu obowiązujące w miejscu docelowym. Kto by chciał spedzić wakacje na lotnisku?

Przygotuj się przed odlotem

Na długo przed dniem odlotu sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne dokumenty podróży.

 • Na żądanie nasi pasażerowie zobowiązani są okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Imię i nazwisko na bilecie musi być zgodne z imieniem i nazwiskiem podanym w dokumencie tożsamości. Bilety i rezerwacje lotów w naszych liniach są wystawione na danego pasażera i nie można ich przekazywać innym osobom.
 • Pasażerowie zobowiązani są sprawdzić, czy mają wszystkie niezbędne dokumenty podróży, w tym paszport oraz wizy. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wpuszczenia na pokład pasażera, który nie może okazać ważnego dokumentu tożsamości i niezbędnych dokumentów podróży. Bilety i rezerwacje lotów w naszych liniach są wystawiane na daną osobę i nie można ich przekazywać innym pasażerom.
 • Pasażerowie zobowiązani są przestrzegać wszystkich przepisów, rozporządzeń i innych zasad dotyczących podróży, określonych przez władze publiczne w kraju wylotu, przylotu lub kraju tranzytowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z nieuzyskania niezbędnych dokumentów lub nieprzestrzegania takich przepisów, rozporządzeń bądź nakazów.

Poznaj wymagania obowiązujące w miejscu docelowym

 Obowiązujące zasady wjazdu mogą być różne w zależności od miejsca docelowego i narodowości pasażera.

Kraje należące do strefy Schengen

 • Stanowczo zalecamy, aby w przypadku podróży do lub z kraju strefy Schengen zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty (jeśli dotyczy), ponieważ na żądanie pasażer zobowiązany jest okazać dowód potwierdzający obywatelstwo. Choć pomiędzy krajami strefy Schengen nie ma obecnie kontroli granicznej, może ona zostać przywrócona w każdej chwili.
 • Dowód osobisty wystawiany jest tylko przez niektóre kraje i stanowi potwierdzenie narodowości jego posiadacza. Ważny paszport jest jedynym międzynarodowo uznanym dokumentem potwierdzającym obywatelstwo duńskie.
 • W przypadku obywateli niektórych krajów obowiązywać mogą specjalne zasady wjazdu/wymagania wizowe. Informacje o niezbędnych dokumentach można uzyskać, kontaktując się z władzami krajowymi (np. z ambasadą/konsulatem).
 • Takie warunki obowiązują również w przypadku lotów pomiędzy krajami nordyckimi. Svalbard nie należy do strefy Schengen, w związku z czym obowiązują wymagania dotyczące dokumentów tożsamości takie same jak w przypadku krajów nienależących do strefy Schengen.

Kraje nienależące do strefy Schengen

 • Należy okazać ważny paszport jako dowód tożsamości. Dzieci muszą okazać własny paszport.
 • Należy wiedzieć, że w niektórych miejscach obowiązują specjalne warunki i zasady wizowe dotyczące pozostałego okresu ważności paszportu. Niektóre kraje zamiast paszportu akceptują również ważny dowód osobisty (wydawany tylko w niektórych krajach i stanowiący dowód tożsamości posiadacza).
 • Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z odpowiednimi władzami (np. z ambasadą/konsulatem).

Dokument tożsamości dla dzieci poniżej 18 lat

Niektóre państwa wymagają dodatkowych dokumentów i mają szczególne wymogi odnośnie dzieci poniżej 18 lat podróżujących do, z lub przez ich kraj. Przed dokonaniem rezerwacji i rozpoczęciem podróży zasięgnij informacji na stronie internetowej ambasady lub u władz danego państwa, ponieważ wymogi te mogą się różnić w zależności od kraju i mogą się często zmieniać.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości dotyczących wieku dziecka prosimy o posiadanie podczas podróży przy sobie dowodu potwierdzającego wiek dziecka (np. aktu urodzenia lub paszportu).

Dane pasażera przekazywane z wyprzedzeniem (APIS)

Władze niektórych państw wymagają od wszystkich linii lotniczych dostarczenia przed wylotem szczegółowych informacji o wszystkich pasażerach.

Dane pasażera przekazywane z wyprzedzeniem można zarejestrować w części Moje podróże

Wymagane będzie przekazanie wszystkich lub części poniższych informacji:

 • Wszystkie nazwiska (imię, drugie imię i nazwisko), dokładnie tak jak widnieją w paszporcie
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Numer i kraj wydania paszportu
 • Data ważności paszportu
 • Narodowość