Obecnie korzystasz z wersji o ułatwionej dostępności na pulpicie. Wyłącz tryb ułatwionej dostępności.

Paszport, wiza i dowód tożsamości


Aby uniknąć problemów i zaoszczędzić czas, przed podróżą sprawdź wymagania dotyczące dokumentów tożsamości i zasady wjazdu obowiązujące w miejscu docelowym. Kto by chciał spedzić wakacje na lotnisku?

Przygotuj się przed odlotem

Na długo przed dniem odlotu sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne dokumenty podróży.

 • Na żądanie nasi pasażerowie zobowiązani są okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Imię i nazwisko na bilecie musi być zgodne z imieniem i nazwiskiem podanym w dokumencie tożsamości. Bilety i rezerwacje lotów w naszych liniach są wystawione na danego pasażera i nie można ich przekazywać innym osobom.
 • Pasażerowie zobowiązani są sprawdzić, czy mają wszystkie niezbędne dokumenty podróży, w tym paszport oraz wizy. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wpuszczenia na pokład pasażera, który nie może okazać ważnego dokumentu tożsamości i niezbędnych dokumentów podróży. Bilety i rezerwacje lotów w naszych liniach są wystawiane na daną osobę i nie można ich przekazywać innym pasażerom.
 • Pasażerowie zobowiązani są przestrzegać wszystkich przepisów, rozporządzeń i innych zasad dotyczących podróży, określonych przez władze publiczne w kraju wylotu, przylotu lub kraju tranzytowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z nieuzyskania niezbędnych dokumentów lub nieprzestrzegania takich przepisów, rozporządzeń bądź nakazów.

Poznaj wymagania obowiązujące w miejscu docelowym

 Obowiązujące zasady wjazdu mogą być różne w zależności od miejsca docelowego i narodowości pasażera.

Kraje należące do strefy Schengen

 • Stanowczo zalecamy, aby w przypadku podróży do lub z kraju strefy Schengen zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty (jeśli dotyczy), ponieważ na żądanie pasażer zobowiązany jest okazać dowód potwierdzający obywatelstwo. Choć pomiędzy krajami strefy Schengen nie ma obecnie kontroli granicznej, może ona zostać przywrócona w każdej chwili.
 • Dowód osobisty wystawiany jest tylko przez niektóre kraje i stanowi potwierdzenie narodowości jego posiadacza. Ważny paszport jest jedynym międzynarodowo uznanym dokumentem potwierdzającym obywatelstwo norweskie i duńskie.
 • W przypadku obywateli niektórych krajów obowiązywać mogą specjalne zasady wjazdu/wymagania wizowe. Informacje o niezbędnych dokumentach można uzyskać, kontaktując się z władzami krajowymi (np. z ambasadą/konsulatem).
 • Takie warunki obowiązują również w przypadku lotów pomiędzy krajami nordyckimi. Svalbard nie należy do strefy Schengen, w związku z czym obowiązują wymagania dotyczące dokumentów tożsamości takie same jak w przypadku krajów nienależących do strefy Schengen.

Kraje nienależące do strefy Schengen

 • Należy okazać ważny paszport jako dowód tożsamości. Dzieci muszą okazać własny paszport.
 • Należy wiedzieć, że w niektórych miejscach obowiązują specjalne warunki i zasady wizowe dotyczące pozostałego okresu ważności paszportu. Niektóre kraje zamiast paszportu akceptują również ważny dowód osobisty (wydawany tylko w niektórych krajach i stanowiący dowód tożsamości posiadacza).
 • Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z odpowiednimi władzami (np. z ambasadą/konsulatem).

Dokument tożsamości dla dzieci poniżej 18 lat

Niektóre państwa wymagają dodatkowych dokumentów i mają szczególne wymogi odnośnie dzieci poniżej 18 lat podróżujących do, z lub przez ich kraj. Przed dokonaniem rezerwacji i rozpoczęciem podróży zasięgnij informacji na stronie internetowej ambasady lub u władz danego państwa, ponieważ wymogi te mogą się różnić w zależności od kraju i mogą się często zmieniać.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości dotyczących wieku dziecka prosimy o posiadanie podczas podróży przy sobie dowodu potwierdzającego wiek dziecka (np. aktu urodzenia lub paszportu).

Dane pasażera przekazywane z wyprzedzeniem (APIS)

Władze niektórych państw wymagają od wszystkich linii lotniczych dostarczenia przed wylotem szczegółowych informacji o wszystkich pasażerach.

Dane pasażera przekazywane z wyprzedzeniem można zarejestrować w części Moje podróże

Wymagane będzie przekazanie wszystkich lub części poniższych informacji:

 • Wszystkie nazwiska (imię, drugie imię i nazwisko), dokładnie tak jak widnieją w paszporcie
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Numer i kraj wydania paszportu
 • Data ważności paszportu
 • Narodowość

Jeżeli pochodzisz z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii i podróżujesz do Wielkiej Brytanii, możesz skorzystać z krajowego dokumentu tożsamości zamiast z paszportu.

Osoby lecące do lub ze Stanów Zjednoczonych muszą również podać:

 • adres, pod którym będą przebywać podczas pierwszej nocy pobytu w Stanach Zjednoczonych (nie dotyczy obywateli USA ani osób przebywających na stałe w tym kraju);
 • numer interwencji/odwołania (jeśli dotyczy). Numer interwencji/odwołania jest to numer referencyjny wydany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) dla pasażerów, którzy w przeszłości napotkali trudności z uzyskaniem wstępu do Stanów Zjednoczonych.

W celu wjazdu do Stanów Zjednoczonych wymagana może być też wiza. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące ESTA i programu zniesienia wiz (Visa Waiver Program).

Polityka ochrony prywatności

Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga, zgodnie z przepisami ustawy 49 U.S.C. punkt 114, amerykańskiej ustawy o reformie wywiadu i przeciwdziałaniu terroryzmowi (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) z 2004 roku i 49 C.F.R. część 1540 i 1560, aby wszyscy pasażerowie podali pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz płeć w celu przeprowadzenia weryfikacji względem list osób zabronionych. Można również podać numer interwencji/odwołania, jeśli się go posiada. Niepodanie pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci może skutkować odmową przewozu lub prawa dostępu do części lotniska, z której wchodzi się na pokład samolotu.

TSA może przekazywać podane informacje organom ścigania i agencjom wywiadu lub innym podmiotom, zgodnie z opublikowanym systemem wymiany informacji. Więcej informacji na temat polityki ochrony prywatności przyjętej przez TSA lub systemu wymiany informacji i oceny wpływu na prywatność można znaleźć na stronie TSA pod adresem www.tsa.gov.

Loty do USA (ESTA)

Program zniesienia wiz (Visa Waiver Program, VWP) pozwala obywatelom krajów członkowskich VWP na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych bez konieczności składania wniosku wizowego. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych wymaga jednak, aby wszyscy pasażerowie zwolnieni z wymogu uzyskania wizy na podstawie programu VWP złożyli wniosek o zezwolenie na wjazdy w elektronicznym systemie ESTA.

Wniosek w systemie ESTA musi zostać złożony przez Internet i zatwierdzony przed odlotem. Większość wniosków zatwierdzana jest natychmiast, ale władze Stanów Zjednoczonych zalecają, aby pasażerowie złożyli wniosek na co najmniej 72 godziny przed odlotem.

Aktualne informacje na temat programu zniesienia wiz i wymagań paszportowych wobec obywateli można uzyskać na stronie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych.

Wymagania VWP:

 • Należy posiadać e-Paszport, zwany także paszportem biometrycznym (przepis obowiązuje od 1 kwietnia 2016)
 • Podróż w celach służbowych lub rekreacyjnych bądź tranzytowych
 • Pobyt w Stanach Zjednoczonych przez mniej niż 90 dni
 • Posiadanie potwierdzonego biletu powrotnego lub na dalszą podróż
 • Uzyskanie zezwolenia w systemie ESTA (zaleca się złożenie wniosku na 72 godziny przed odlotem)

Obywatele krajów nienależących do VWP lub osoby niespełniajace wymogów VWP proszone są o kontakt z ambasadą Stanów Zjednoczonych.

Loty do Kanady (eTA)

Elektroniczna Autoryzacja Podróży (eTA) jest wymagana od obywateli państw zwolnionych z obowiązku wizowego, podróżujących do Kanady drogą powietrzną. Elektroniczna Autoryzacja Podróży (eTA) jest elektronicznie połączona z paszportem pasażera. Jest ważna przez okres do 5 lat od daty jej wystawienia lub do daty upłynięcia ważności paszportu, zależnie od tego, która data przypadnie pierwsza.  W przypadku wyrobienia nowego paszportu należy wystąpić o nową Elektroniczną Autoryzację Podróży (eTA).

Ważna Elektroniczna Autoryzacja Podróży (eTA) umożliwia Ci odbywanie podróży do Kanady tak często jak chcesz w celu krótkich pobytów (normalnie oznacza to każdorazowy pobyt nieprzekraczający 6 miesięcy). Elektroniczna Autoryzacja Podróży nie jest wymagana w przypadku lotów krajowych na terenie Kanady.

Elektroniczna Autoryzacja Podróży nie gwarantuje wstępu do Kanady. Po przylocie funkcjonariusz kontroli granicznej poprosi Cię o okazanie paszportu i innych dokumentów - na przykład amerykańskiej  zielonej karty Green Card. Musisz przekonać funkcjonariusza kontroli granicznej, że masz prawo wstępu do Kanady.