Warunki użytkowania


1. Ogólne

Właścicielem tej witryny jest norweska spółka Norwegian Air Shuttle ASA zarejestrowana w Brønnøysund Register Centre pod numerem: NO 965 920 358 MVA. Siedziba spółki Norwegian Air Shuttle ASA znajduje się pod adresem Oksenøyveien 3, NO-1330 Fornebu w Norwegii. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

2. Dozwolone użycie

Materiały, zawartość i usługi dostępne w tej witrynie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Zabronione jest używanie jakiegokolwiek automatycznego systemu lub oprogramowania w celu wyodrębniania danych z tej witryny do zastosowań komercyjnych. Zastrzegamy sobie prawo podjęcia wszelkich działań, które uznamy za niezbędne, wobec prób nieautoryzowanego korzystania z tej witryny, bez dodatkowego powiadamiania. Takie działania mogą między innymi obejmować anulowanie rezerwacji, odmowę dostępu do naszej witryny lub wszczęcie postępowania prawnego.

3. Własność intelektualna

Cały materiał, zawartość i dane prezentowane w tej witrynie, w tym między innymi nazwy, znaki logo, artykuły, zdjęcia itp., a także projekt i kod źródłowy witryny są przedmiotem praw autorskich, praw do ochrony znaków towarowych, praw dotyczących baz danych i/lub praw własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, wykorzystywania i reprodukowania zawartości tej witryny bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody spółki Norwegian Air Shuttle ASA.

4. Linki do innych witryn

Ta witryna może zawierać linki lub odnośniki do innych witryn. Spółka Norwegian Air Shuttle ASA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych witryn, za reklamy ani za produkty dostępne w tych witrynach. O ile nie zadeklarowano inaczej, spółka Norwegian Air Shuttle ASA nie promuje produktów ani usług oferowanych w takich witrynach.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Witryna jest udostępniana w stanie „jak widać”. Spółka Norwegian Air Shuttle ASA podejmuje wszelkie uzasadnione starania, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji prezentowanych w witrynie, a także zapewnić szybką i niezawodną obsługę. Spółka Norwegian Air Shuttle ASA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać na skutek korzystania z tej witryny lub dowolnej witryny, do której linki znajdują się w tej witrynie. Spółka Norwegian Air Shuttle ASA nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać na skutek użycia informacji przedstawionych w tej witrynie lub w dowolnej witrynie, do której linki znajdują się w tej witrynie.

6. Zmiany w tej witrynie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń lub zmian dotyczących informacji, usług, produktów i innej zawartości znajdującej się w tej witrynie, w dowolnym czasie i bez dodatkowego powiadamiania.

7. Zmiany Warunków użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, adaptacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i bez dodatkowego powiadamiania. Dalsze korzystanie z witryny jest równoznaczne z akceptacją tych zmian Warunków użytkowania.