Obecnie korzystasz z wersji o ułatwionej dostępności na pulpicie. Wyłącz tryb ułatwionej dostępności.

Unijnego rozporządzenia 261/2004


Jeżeli podróż nie układa się według planu, udzielimy Ci pomocy zgodnie z postanowieniami unijnego rozporządzenia 261/2004 - zbioru wspólnych przepisów przestrzeganych przez wszystkie europejskie linie lotnicze.

Opóźniony lot

Przysługują Ci prawa wyszczególnione w zakładce 'Prawo do opieki' w przypadku opóźnienia:

 • O co najmniej 2 godziny w przypadku lotów do 1500 km; lub
 • O co najmniej 3 godziny w przypadku lotów w Europie o długości ponad 1500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 i 3500 km;  lub
 • O co najmniej 4 godziny w przypadku lotów o długości 3500 km lub dłuższych. 

Zależnie od długości opóźnienia obejmują Cię prawa wyszczególnione w zakładkach 'Prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów' i 'Prawo do odszkodowania'

Lot odwołany

W przypadku odwołania lotu przysługują Ci prawa wyszczególnione w zakładce 'Do czego masz prawo'. Nie przysługuje Ci odszkodowanie, jeśli:

 • poinformowaliśmy Cię o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu; lub
 • Poinformowaliśmy Cię o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowaliśmy Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do Twojego miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowym czasie przylotu; lub
 • Poinformowaliśmy Cię o odwołaniu lotu do 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowaliśmy Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do Twojego miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowym czasie przylotu.

Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli dobrowolnie zrezygnujesz ze swojego miejsca w  samolocie, w którym liczba pasażerów przekracza liczbę miejsc, przysługują Ci prawa wyszczególnione w zakładce 'Prawo do zmiany rezerwacji i zwrotu kosztów', jak również odszkodowanie, uzgodnione pomiędzy Tobą a liniami lotniczymi Norwegian.

W przypadku niezgłoszenia się pasażerów gotowych dobrowolnie zrezygnować ze swojego miejsca będziemy zmuszeni odmówić przyjęcia Cię na pokład. W tej sytuacji  przysługują Ci prawa wyszczególnione w zakładce 'Do czego masz prawo'.

Do czego masz prawo

Prawo do opieki

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, czy też odwołania lub znacznego opóźnienia Twojego lotu (jak wspomniano wyżej), masz prawo do:

 • bonów na posiłki i napoje w wysokości proporcjonalnej do czasu oczekiwania, pod warunkiem, że nie stwarza to ryzyka zwiększenia opóźnienia lotu,
 • dwóch rozmów telefonicznych, wiadomości telex lub fax lub e-maili,
 • zakwaterowania i transportu pomiędzy lotniskiem i miejscem zakwaterowania (jeżeli zaproponujemy Ci lot następnego dnia).

Prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin, skorzystamy z wszystkich dostępnych nam środków aby zaproponować Ci inny lot do Twojego miejsca docelowego bez żadnych dodatkowych kosztów. Możesz również zmienić datę podróży do swojego miejsca docelowego na późniejszą, jeżeli dostępne są wolne miejsca.

Jeżeli chcesz zrezygnować z podróży, masz prawo do całkowitego zwrotu kosztów niewykorzystanego biletu, dotyczy to też wszystkich lotów przesiadkowych i lotu powrotnego.

Prawo do odszkodowania

Odszkodowanie nie będzie przyznane, jeżeli Twój lot został odwołany lub opóźniony  z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, bez względu na fakt podjęcia przez nas wszelkich racjonalnych środków. Zaliczają się do nich (ale nie są do nich ograniczone): warunki pogodowe mające wpływ zarówno na planowy lot jak i loty wcześniejsze, strajki i innego rodzaju konflikty w pracy, kontrola ruchu lotniczego, nieoczekiwana choroba załogi samolotu i inne niezależne od nas nieprzewidziane okoliczności, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W wypadku przymusowego odmówienia Ci przyjęcia na pokład, odwołania lub znacznego opóźnienia Twojego lotu z przyczyn zależnych od nas, przysługuje Ci następujące odszkodowanie:

 • 250 EUR w przypadku lotów do 1500 km; lub
 • 400 EUR w przypadku lotów w Europie ponad 1500 km i wszystkich innych lotów pomiędzy 1500 i 3500 km; lub
 • 600 EUR w przypadku lotów ponad 3500km.

Powyższe odszkodowanie zostanie zmniejszone o 50%, jeżeli zaoferowaliśmy Ci zmianę rezerwacji na inny lot, a planowy czas przylotu w nowym planie podróży nie przekracza planowego czasu przylotu z oryginalnej rezerwacji o:

 • 2 godziny w przypadku lotów do 1500 km;  lub
 • 3 godziny w przypadku lotów europejskich ponad 1500 km i wszystkich innych lotów pomiędzy 1500 i 3500 km; lub
 • 4 godziny w przypadku lotów ponad 3500km.

Składanie wniosku

Jeżeli poniesiesz jakiekolwiek z wyżej wymienionych kosztów, uprzejmie prosimy o zachowanie oryginałów potwierdzających je rachunków. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów w granicach rozsądku i odszkodowanie na naszej stronie - www.norwegian.com. 

Dane kontaktowe do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w swoim kraju znajdziesz na stronie www.apr.europa.eu.

Strona wymaga włączenia obsługi plików cookie w przeglądarce.

Obecnie korzystasz z wersji o ułatwionej dostępności na pulpicie.

Obecnie korzystasz z wersji na pulpit na urządzeniu przenośnym.