Osoba towarzysząca


Większość naszych pasażerów może z nami podróżować samodzielnie, jednak w określonych przypadkach możemy wymagać obecności osoby towarzyszącej, która pomoże w awaryjnych sytuacjach i umożliwi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Kiedy wymagana jest obecność osoby towarzyszącej?

Jeżeli wymagasz pomocy, aby wykonać następujące czynności, musisz podróżować z osobą towarzyszącą:

  • odpiąć swój pas bezpieczeństwa
  • wyjąć i założyć kamizelkę ratunkową
  • dotrzeć do wyjścia awaryjnego
  • założyć maskę tlenową
  • zrozumieć instrukcje bezpieczeństwa wydawane przez załogę (werbalnie lub wizualnie)

Pomoc osoby towarzyszącej

  • Osoba Ci towarzysząca musi mieć przynajmniej 16 lat i musi być w stanie udzielić Ci pomocy przy wykonaniu powyższych czynności w trakcie lotu.
  • Osoba towarzysząca może zajmować się jedynie jednym pasażerem i musi wykupić normalny bilet dla osoby dorosłej.

Pomoc załogi

  • Załoga nie może pomóc Ci na toalecie, ale podejmowane będą wysiłki, aby pomóc Ci w dotarciu do i z toalety.
  • Członkowie naszej załogi mogą pomóc Ci w podstawowych czynnościach związanych z przygotowaniem posiłku, jednak nie będą w stanie pomóc Ci przy jedzeniu ani przy przyjmowaniu leków.