Dzieci podróżujące bez opiekuna


Podróż samolotem bez opiekuna nie musi przerażać – zadbamy, aby Wasz mały odkrywca czuł się swobodnie i bezpiecznie.

Podróż osoby niepełnoletniej bez opiekuna

Spokojnie – w ramach usługi asysty dla osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna (Unaccompanied Minor Service) otoczymy Wasze dziecko szczególną troską.

 • Pomożemy dziecku wsiąść na pokład samolotu i zająć miejsce.
 • Dziecko pozna członków załogi, którzy będą się nim opiekować podczas lotu (to bardzo mili ludzie!).
 • Po przylocie przekażemy dziecko pod opiekę właściwej osoby.

Kto może podróżować bez opiekuna

 • Bez opiekuna mogą podróżować dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
 • Dzieci, które nie ukończyły 5 lat, nie mogą niestety podróżować bez opiekuna.
 • Dzieci powyżej 15 lat podróżują jako osoby dorosłe.

5 do 11 lat – obowiązkowo

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat muszą podróżować jako osoba niepełnoletnia bez opiekuna, jeśli podróżują same lub bez osoby dorosłej (która ukończyła 16 lat).

12 do 15 lat – opcjonalnie

Dzieci w wieku od 12 do 15 lat, które podróżują same, można opcjonalnie zgłosić jako osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna. Jeśli takie zgłoszenie nie zostanie dokonane, dziecko będzie podróżować samodzielnie. Zalecamy, by dzieci posiadały dokumenty z informacją o osobie odbierającej je z lotniska docelowego i miejscu zakwaterowania w czasie pobytu jak również dane kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych.

Wymagane dokumenty

Niektóre państwa mają szczególne wymogi odnośnie dzieci poniżej 18 lat podróżujących do, z lub przez ich kraj. Przed dokonaniem rezerwacji i rozpoczęciem podróży zasięgnij informacji na stronie internetowej ambasady lub u władz danego państwa, ponieważ wymogi te mogą się różnić w zależności od kraju i mogą się często zmieniać.

Dokąd mogą latać osoby niepełnoletnie bez opiekuna

Osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna mogą latać do większości miejsc.

Wyjątki

Usługa asysty dla osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna (Unaccompanied Minor Service) nie jest dostępna w przypadku lotów z lub do Izraela, Kosowa, Bośni, Serbii, Bułgarii, Rumunii, Macedonii Północnej, Turcji do Maroka.

Inne warunki

 • Jeśli istnieją przesłanki, aby przypuszczać, że lot może zostać przekierowany na inne lotnisko z powodu złych warunków pogodowych lub innych nadzwyczajnych okoliczności, osoba niepełnoletnia podróżująca bez opiekuna nie będzie mogła wsiąść na pokład samolotu.
 • Osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna nie mogą podróżować z przesiadką.
 • Osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna nie mogą podróżować ze zwierzętami (przewożonymi w kabinie ani w luku bagażowym).
 • Jeżeli u dziecka występuje stan chorobowy, wymagający stosowania lekarstw podczas lotu, dziecko musi być w stanie samodzielnie podać sobie leki. Nasz personel pokładowy nie może podawać leków ani też przechowywać ich w chłodnym miejscu. Dowiedz się więcej o podróżowaniu w stanie chorobowym.

Zadzwoń, aby dokonać rezerwacji.

Rezerwacji dla osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna należy dokonać, dzwoniąc do biura obsługi klienta.

Za usługę asysty dla osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna (Unaccompanied Minor Service) pobierana jest niewielka opłata na pokrycie kosztów opieki przez całą podróż.

 • Asysta dla osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna

   50 EUR za dziecko, w jedną stronę

Aby dowiedzieć się, co należy zrobić, zadzwoń do biura obsługi klienta i dokonaj rezerwacji.

Przygotowanie do podróży

Opracowaliśmy surowe zasady zapewniające dziecku bezpieczeństwo na każdym etapie podróży.

 • W momencie rezerwowania usługi asysty dla osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna należy podać nazwisko „Osoby odprowadzającej” (która pomoże dziecku w odprawie) i „Osoby odbierającej” (która odbierze dziecko).
 • Osoba odprowadzająca i Osoba odbierająca muszą okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, którego dane są zgodne z informacjami podanymi w momencie dokonywania rezerwacji.
 • Osoba odprowadzająca musi pozostać na lotnisku do momentu wejścia dziecka na pokład samolotu i odlotu samolotu. Osoba odbierająca musi być obecna na miejscu w odpowiednim czasie przed planowaną godziną przylotu.

Odpraw się przynajmniej na 1 godzinę przed odlotem

Odprawy dziecka (przy stanowisku odprawy) należy dokonać przynajmniej na 1 godzinę przed odlotem, co zapewni odpowiednią ilość czasu na wejście na pokład i zajęcie miejsca.