Towary niebezpieczne


Towary niebezpieczne nie mogą być wprowadzane na pokład w bagażu rejestrowanym lub podręcznym z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej. Towary niebezpieczne dozwolone w bagażu podręcznym można też wnosić na pokład przy sobie, o ile nie postanowiono inaczej.

Napoje alkoholowe znajdujące się w oryginalnym opakowaniu o zawartości alkoholu większej niż 24%, ale mniejszej niż 70% w pojemnikach nieprzekraczających objętości 5 l, o całkowitej pojemności netto nieprzekraczającej 5 l na osobę.
 
 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym
   
Uwaga: Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu 24% lub mniejszej nie podlegają żadnym ograniczeniom.

Amunicja (naboje do broni), bezpiecznie zapakowana (podklasa 1.4S, tylko UN 0012 lub UN 0014) w ilości nieprzekraczającej 5 kg brutto na osobę, dla własnego użytku. Dozwolonej ilości naboi dla więcej niż jednej osoby nie można łączyć w jedną lub więcej paczek.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 •  Niedopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Lawinowy plecak ratowniczy jeden (1) na osobę, zawierający nabój ze sprężonym gazem podklasy 2.2. Plecak może też być wyposażony w pirotechniczny mechanizm zapalający zawierający mniej niż 200 mg netto materiałów wybuchowych podklasy 1.4S.
Plecak musi być zapakowany w sposób uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie. Poduszki powietrzne znajdujące się w plecaku muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 •  Dopuszczalny jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 •  Dopuszczalny jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia
Akumulatory, zapasowe/luzem, w tym akumulatory litowe, akumulatory niecieknące mokre, akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe i akumulatory suche do przenośnych urządzeń elektronicznych należy przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym. Artykuły, których głównym celem jest źródło zasilania, np. powerbanki uznawane są za baterie zapasowe. Baterie te muszą być indywidualnie zabezpieczone, aby zapobiec zwarciom.
Akumulatory litowo-metalowe: zawartość litu metalicznego nie może przekraczać 2 g.
Akumulatory litowo-jonowe: wartość znamionowa nie może przekraczać 100 Wh. Każda osoba może posiadać maksymalnie 20 zapasowych akumulatorów.
*Operator może zatwierdzić przewóz więcej niż 20 akumulatorów.
Akumulatory niecieknące mokre: muszą mieć napięcie 12 V lub mniej i 100 Wh lub mniej. Każda osoba może posiadać maksymalnie 2 zapasowe akumulatory.
 
 • Niedopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Kuchenki turystyczne i pojemniki na paliwo, które zawierały ciekłe paliwo łatwopalne łącznie z pustym zbiornikiem paliwa lub pojemnikiem na paliwo.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 • Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 • Niedopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Zabrania się przewozu przy sobie, w bagażu rejestrowanym oraz bagażu podręcznym, urządzeń obezwładniających, takich jak gaz łzawiący, gaz pieprzowy itp., które zawierają środki drażniące lub substancje obezwładniające.

 •  Zabronione

Suchy lód (dwutlenek węgla, stan stały) — maksymalnie 2,5 kg na osobę, wykorzystany do pakowania szybko psujących się artykułów, które nie podlegają niniejszym regulacjom, w bagażu rejestrowanym lub podręcznym, pod warunkiem, że bagaż (opakowanie) umożliwia uwalnianie się dwutlenku węgla.
Bagaż rejestrowany musi być oznaczony etykietą „dry ice” lub „carbon dioxide, solid” wskazującą wagę netto suchego lodu lub informacją, że jest go 2,5 kg lub mniej.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 • Dopuszczalny jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 • Dopuszczalny jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia

E-papierosy (w tym e-cygara, e-fajki i inne osobiste urządzenia inhalacyjne) wyposażone w baterie muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przypadkową aktywację.

 Nie można korzystać z e-papierosów ani ich ładować na pokładzie

 • Niedopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 • Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym.

Zabroniony jest przewóz broni elektrycznej (np. paralizatory) zawierającej towary niebezpieczne, takie jak materiały wybuchowe, sprężone gazy, akumulatory litowe itp. w bagażu podręcznym, rejestrowanym lub przy sobie.

 •  Zabronione

Ogniwa paliwowe i zapasowe kasety z ogniwami paliwowym zasilające przenośne urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i kamery cyfrowe). Zastosowanie mają szczególne wymogi, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 • Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Naboje z gazem, małe, niepalne zawierające dwutlenek węgla lub inny odpowiedni gaz podklasy 2.2. Do dwóch (2) niewielkich pojemników zamontowanych w automatycznie nadmuchiwanych środkach bezpieczeństwa, takich jak kamizelki ratunkowe. Maksymalnie jedno (1) urządzenie na pasażera i do dwóch (2) zapasowych niewielkich pojemników na pasażera, nie więcej niż cztery (4) pojemniki o pojemności (wody) do 50 ml dla innych urządzeń.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 • Dopuszczalny jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 • Dopuszczalny jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia

Butle z niepalnym, nietoksycznym gazem wykorzystywane do pracy kończyn mechanicznych. Także zapasowe butle podobne rozmiarem, jeżeli deklarowana liczba jest wymagana w trakcie podróży.

 • Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 • Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Sprzęt do stylizacji włosów zawierające gaz węglowodorowy, jedna (1) sztuka na pasażera lub członka załogi, pod warunkiem, że pokrywa zamykająca jest bezpiecznie założona na element grzejny. Używanie lokówek na pokładzie samolotu jest zabronione. Wkłady gazowe do lokówek nie są dozwolone ani w bagażu podręcznym, ani w bagażu rejestrowanym.

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Szczelne opakowania zawierające schłodzony ciekły azot, w pełni zaabsorbowany w porowatym materiale i wykorzystywany do transportu w niskich temperaturach wyłącznie bezpiecznych towarów.

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Silniki spalinowe lub układy zasilania z ogniwem paliwowym.

Zastosowanie mają szczególne wymogi — skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Niedopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Zapałki bezpieczne (jedno małe opakowanie) lub mała zapalniczka, które nie zawierają niewchłoniętego gazu płynnego, innego niż skroplony gaz, o przeznaczeniu do osobistego użytku, przewożone przy sobie.
Niedozwolony jest przewóz paliwa i wkładów do zapalniczek przy sobie, w bagażu rejestrowanym i podręcznym.

Zapałki sztormowe, zapalniczki butanowe lub zapalniczki do cygar oraz zapalniczki zasilane baterią litową bez osłony zabezpieczającej lub środków zabezpieczających przed niezamierzonym uruchomieniem są zabronione.

 •  Przewóz dopuszczalny wyłącznie przy sobie

Akumulatory litowe: Przenośne urządzenia elektroniczne (PED) zawierające ogniwa lub akumulatory litowo-metalowe lub litowo-jonowe, w tym urządzenia medyczne, takie jak przenośne koncentratory tlenu (POC) oraz elektronika użytkowa, np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i tablety, przewożone do indywidualnego użytku. 
W przypadku akumulatorów litowo-metalowych zawartość litu metalicznego nie może przekraczać 2 g.
W przypadku akumulatorów litowo-jonowych wartość znamionowa nie może przekraczać 100 Wh. Urządzenia przewożone w bagażu rejestrowanym muszą być całkowicie wyłączone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Każda osoba może przewieźć maksymalnie 15 przenośnych urządzeń elektronicznych.

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym


Akumulatory litowe, zapasowe/luźne:
 W przypadku akumulatorów litowo-metalowych zawartość litu metalicznego nie może przekraczać 2 g. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych wartość znamionowa nie może przekraczać 100 Wh. Przedmioty, które służą przede wszystkim jako źródło energii, np. banki energii, uznaje się za akumulatory zapasowe. Akumulatory te muszą być zabezpieczone przed zwarciem. Każda osoba może przewozić maksymalnie 20 zapasowych akumulatorów. 

Baterie litowe zapasowe/luzem o wartości znamionowej przekraczającej 100 Wh, ale nieprzekraczającej 160 Wh dla konsumenckich urządzeń elektronicznych oraz do zastosowań medycznych. Tylko w przypadku przenośnych urządzeń elektronicznych do zastosowań medycznych zawartość litu może przekroczyć 2 g, ale nie może przekroczyć 8 g. Maksymalnie dwa akumulatory zapasowe jedynie w bagażu podręcznym. Akumulatory te muszą być zabezpieczone przed zwarciem.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami lub naszymi pośrednikami na lotnisku

 • Niedopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 • Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia


Urządzenia elektroniczne zasilane akumulatorami litowymi:
 Akumulatory litowo-jonowe do przenośnych urządzeń elektronicznych (w tym medycznych) o wartości znamionowej przekraczającej 100 Wh, ale nieprzekraczającej 160 Wh. Tylko w przypadku przenośnych urządzeń elektronicznych do zastosowań medycznych zawartość litu może przekroczyć 2 g, ale nie może przekroczyć 8 g.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 • Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 • Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia

Bagaż z zainstalowaną baterią litową: z nieusuwalnymi bateriami.  Baterie nie mogą zawierać więcej niż 0,3 g litu metalicznego. W przypadku baterii litowo-jonowych wartość znamionowa nie może przekraczać 2,7 Wh.

 Dozwolone tylko w bagażu podręcznym

Z usuwalnymi bateriami: Baterie muszą zostać usunięte z bagażu rejestrowanego.  Usunięte baterie mogą zostać wniesione do kabiny samolotu w bagażu podręcznym.

 Dozwolone tylko w bagażu podręcznym

Bagaże wyposażone w baterię litową z zawartością litu metalicznego przekraczającą 0,3 g lub baterię litowo-jonową z wartością znamionową przekraczającą 2,7 Wh: Z bagażu rejestrowanego musi zostać usunięta bateria litowa. Bateria litowa może zostać wniesiona do kabiny samolotu lub bagaż musi zostać przewieziony w kabinie.
Bagaż, w którym bateria litowa przekracza dozwolone limity (0,3 g luv 2,7 Wh) i nie może zostać usunięta jest zabroniony.

 Dozwolony jako bagaż rejestrowany lub bagaż podręczny

Sprzęt ułatwiający poruszanie: Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie lub inny, podobny sprzęt ułatwiający poruszanie wyposażone w bezobsługowe akumulatory żelowe. Zastosowanie mają szczególne wymogi w zakresie transportu:

   • Końcówki baterii muszą być zabezpieczone przed zwarciem, np. muszą być umiejscowione w odpowiedniej odległości od pojemnika baterii.
   • Bateria musi być bezpiecznie podłączona do wózka inwalidzkiego lub sprzętu ułatwiającego poruszanie się. Obwody elektryczne powinny być zaizolowane zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu.
   • W przypadku możliwości odłączenia baterii od wózka inwalidzkiego/sprzętu ułatwiającego poruszanie się bateria powinna zostać wniesiona na pokład samolotu w twardym, sztywnym opakowaniu do komory ładunkowej.
   • Dozwolone jest przewożenie jednej zapasowej baterii w twardym, sztywnym opakowaniu w kabinie ładunkowej.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

   • Dopuszczalny jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
   • Niedopuszczalny jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym


Sprzęt ułatwiający poruszanie:
Zasilane akumulatorowo wózki inwalidzkie lub inny, podobny sprzęt ułatwiający poruszanie wyposażone w akumulatory z ciekłym elektrolitem lub w akumulatory litowe. Zastosowanie mają szczególne wymogi w zakresie transportu:

    • Końcówki baterii muszą być zabezpieczone przed zwarciem, np. muszą być umiejscowione w odpowiedniej odległości od pojemnika baterii.
    • Bateria musi być bezpiecznie podłączona do wózka inwalidzkiego lub sprzętu ułatwiającego poruszanie się. Obwody elektryczne muszą być zaizolowane zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu.
    • lub baterie muszą zostać usunięte przez użytkownika przed lotem, zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu, jeśli został on tak zaprojektowany.
    • Usunięta bateria nie może przekraczać 300 kilowatów lub jeśli sprzęt posiada kilka baterii, każda z nich nie może przekraczać 160 kilowatów.
    • Dozwolona jest jedna zapasowa bateria nieprzekraczająca 300 Wh lub dwie zapasowe baterie nie przekraczające 160 Wh każda
    • Baterie usunięte ze sprzętu ułatwiające poruszanie się oraz baterie zapasowe muszą zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem (np. każda bateria powinna zostać umieszczona w ochronnej torebce) i przetransportowane w kabinie samolotu

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

    • Dopuszczalny jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
    • Niedopuszczalny jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym


Sprzęt ułatwiający poruszanie:
Zasilany akumulatorowo sprzęt ułatwiający poruszanie wyposażony w akumulatory litowo-jonowe, Akumulator litowo-jonowy musi zostać wyjęty z urządzenia i przewożony w kabinie. Zastosowanie mają szczególne wymogi w zakresie transportu.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

   • Niedopuszczalny jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
   • Dopuszczalny jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia

Artykuły medyczne lub toaletowe nieradioaktywne (w tym aerozole), takie jak lakier do włosów, perfumy, wody kolońskie i produkty lecznicze zawierające alkohol.

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym


Niepalne i nietoksyczne aerozole
, bez działań ubocznych, do użytku sportowego lub domowego.

 • Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym.
 • Niedopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym.


Ilość netto wszystkich powyżej wymienionych artykułów nie może przekraczać 2 kg lub 2 l, natomiast ilość netto każdego artykułu oddzielnie nie może przekraczać 0,5 kg lub 0,5 l. Zawory aerozoli muszą być chronione przez nasadkę lub w inny skuteczny sposób, aby zapobiec niezamierzonemu uwolnieniu zawartości.

Butle z tlenem lub powietrzem w postaci gazu do celów medycznych. Maksymalna waga brutto butli nie może przekroczyć 5 kg.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami
Zabrania się przewożenia systemów ciekłego tlenu

 • Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 • Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia

Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające akumulatory bezobsługowe: akumulatory mogą mieć nie więcej niż 12 V oraz 100 Wh. Dodatkowo można przewozić dwie zapasowe baterie.

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Przedmioty zawierające ogniwa lub akumulatory litowo-metalowe lub litowo-jonowe, które służą przede wszystkim jako źródło energii dla innych urządzeń, np. banki energii — zob. Akumulatory litowe.

Radioizotopowe stymulatory serca lub inne urządzenia, włączając te, które są zasilane akumulatorami litowymi, znajdujące się na zewnątrz lub wszczepione oraz radiofarmaceutyki znajdujące się w organizmie w wyniku leczenia.

 • Przewóz dozwolony przy/na sobie

Walizki bankowe, kasety, torby do przenoszenia pieniędzy z zabezpieczeniami itp., zawierające towary niebezpieczne, takie jak akumulatory litowe lub materiały pirotechniczne są całkowicie zabronione, z wyjątkiem przypadków spełnienia szczególnych wymogów.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 • Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym po otrzymaniu zatwierdzenia
 • Niedopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Wszelkiego typu deskorolki elektryczne zasilane akumulatorami litowymi lub litowo-jonowymi

 •  Zabronione

Self-inflating safety devices (such as life-jacket or vest): No more than two personal safety devices per person, and the personal safety devices must be packed in such a manner that it cannot be accidentally activated. 
A maximum of two carbon dioxide (or other suitable gas) cartridges can be fitted into the safety device and must be for inflation purposes.
Not more than two spare cartridges allowed.

For other devices: no more than four small cartridges of carbon dioxide or other suitable gas is allowed per person, and the max water capacity per cartridge must not exceed 50 mL (corresponding to 28g per cartridge for carbon dioxide).

Requires approval — contact us

 • Permitted in or as checked baggage when approved
 • Permitted in or as carry-on baggage when approved

Nieinfekcyjne preparaty, np. ssaków, ptaków, płazów, gadów, ryb oraz owadów i innych bezkręgowców zapakowane z małymi ilościami cieczy łatwopalnych. Zastosowanie mają szczególne wymogi w zakresie transportu,  skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym

Medyczne lub kliniczne termometry zawierające rtęć, jeden (1) na osobę dla celów osobistych, pod warunkiem, że jest przewożony w etui ochronnym.

 •  Dopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 •  Dopuszczalne jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym


Barometry i termometry rtęciowe
przewożone przez przedstawiciela rządowej instytucji ds. pogody lub podobnej oficjalnej instytucji. Zastosowanie mają szczególne wymogi w zakresie transportu.

Wymaga zatwierdzenia — skontaktuj się z nami

 • Niedopuszczalne jako bagaż rejestrowany lub w bagażu rejestrowanym
 • Dopuszczalny jako bagaż podręczny lub w bagażu podręcznym po otrzymaniu zatwierdzenia