Opóźniony bagaż


Zrobimy, co w naszej mocy, żeby odnaleźć Twój bagaż w jak najkrótszym czasie.

Niezwłocznie zgłoś zaginięcie już na lotnisku

  • Jak najszybciej poinformuj naszego przedstawiciela na lotnisku, że Twój bagaż nie dotarł na miejsce tym samym lotem.
  • Otrzymasz Raport Niezgodności Własności (Property Irregularity Report (PIR)) wraz z niepowtarzalnym numerem referencyjnym (np. OSLDY12345).  Przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
  • Możesz śledzić swój opóźniony bagaż w Internecie, korzystając z numeru referencyjnego przekazanego wraz z Raportem Niezgodności Własności.
  • Po odnalezieniu bagażu skontaktujemy się z Tobą w sprawie organizacji odbioru.

W ciągu pierwszych 5 dni koordynacją poszukiwań Twojego bagażu zajmują się nasi przedstawiciele na lotnisku. Możesz się z nimi kontaktować w celu uzyskania informacji — dane kontaktowe znajdziesz w Raporcie Niezgodności Własności.

Po upływie 5 dni poszukiwania przejmuje nasz dział ds. bagażu.

Zakupy zastępcze niezbędnych przedmiotów

Jeżeli z powodu zaistniałej sytuacji musisz kupić kosmetyki lub inne niezbędne przedmioty spakowane do bagażu rejestrowanego lub wypożyczyć niezbędny sprzęt, możesz złożyć wniosek o zwrot uzasadnionych kosztów.

  • Pamiętaj, żeby zachować oryginały rachunków i Raportu Niezgodności Własności — będą potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów.
  • Wniosek o zwrot kosztów za niezbędne rzeczy należy złożyć w ciągu 21 dni od momentu odebrania bagażu.

Jeżeli bagaż zaginął w trakcie podróży powrotnej, najprawdopodobniej będziesz mieć dostęp do niezbędnych przedmiotów w domu. W większości takich przypadków koszty związane z ich zakupem nie będą pokryte przez Norwegian ani Twojego ubezpieczyciela.

Jeżeli Twój bagaż nie zostanie odnaleziony w ciągu 21 dni, możesz złożyć reklamację w sprawie zaginionego bagażu.

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów możesz zgłosić reklamację.

Czy posiadasz ubezpieczenie podróżne?

W przypadku opóźnienia lub zagubienia Twojego bagażu może okazać się, że bardziej korzystne jest sprawdzenie oferty Twojego ubezpieczenia podróżnego. Zakres naszej odpowiedzialności, podobnie jak w przypadku innych przewoźników międzynarodowych, ograniczony jest przepisami międzynarodowymi.