Uwagi i reklamacje dotyczące urządzeń wspomagających


Pragniemy poznać Twoją opinię i jesteśmy zawsze gotowi pomóc, jeżeli coś nie poszło zgodnie z planem.

Podziel się swoimi uwagami

Najlepiej skontaktować się z nami za pośrednictwem formularzu na naszej witrynie internetowej dotyczącej reklamacji i uwag. W ten sposób najszybciej skontaktujesz się z właściwą osobą.

Posiadamy również standardowy adres e-mail (norwegian.mailhq@norwegian.com). Proszę się upewnić, że ten e-mail zatytułowany jest: "Customer feedback – passengers with special needs"

Reklamacje w sprawie urządzeń wspomagających

Jeżeli Twój sprzęt ułatwiający poruszanie się lub jakikolwiek inny sprzęt, z którego korzystasz w związku z niepełnosprawnością uległ uszkodzeniu podczas lotu, skontaktuj się niezwłocznie z naszym przedstawicielem na lotnisku. Sporządzi on raport, który będzie niezbędny do złożenia reklamacji.

Stosujemy zapisy konwencji montrealskiej dotyczące zakresu odpowiedzialności za uszkodzony lub zaginiony sprzęt, jednak zalecamy też upewnić się, czy Twój sprzęt objęty jest ubezpieczeniem podróżnym.

Pasażerowie podróżujący do lub z USA

Prawomocne orzeczenie Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki (US DOT) o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych w transporcie lotniczym dotyczy wszystkich lotów do i z USA. Przestrzegamy wszystkich przepisów części 382 tytułu 14 CFR US DOT.

Poniższe informacje mogą okazać się pomocne w przypadku, gdy chcesz złożyć reklamację lub masz uwagi związane z dyskryminacją, miejscem siedzącym lub usługami w kontekście Twoich praw jako niepełnosprawnego pasażera.

Spytaj o urzędnika ds. rozstrzygania reklamacji (CRO)

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z podróżą poproś członka naszej załogi lub personel naziemny o kontakt z urzędnikiem ds. rozstrzygania reklamacji (CRO).

Nasi urzędnicy CRO są przeszkoleni pod kątem odpowiedniej oceny sytuacji oraz wrażliwości na potrzeby klientów oraz dysponują wiedzą z zakresu wszystkich odnośnych przepisów i prawodawstwa i chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Prawomocne orzeczenie o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych w transporcie lotniczym

Niedawne zmiany w części 382 tytułu 14 CFR wprowadzone na mocy prawomocnego orzeczenia o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych w transporcie lotniczym US DOT mają zastosowanie w przypadku zagranicznych przewoźników obsługujących loty do i z USA.

Egzemplarz części 382 tytułu 14 CFR US DOT można pozyskać w następujący sposób:

Spytaj o niego na lotnisku

Pełna wersja orzeczenia dostępna jest na żądanie na naszych lotniskach obsługujących loty do i z USA.

Telefonicznie

W przypadku rozmów z terytorium USA skorzystaj z bezpłatnej infolinii dla osób niepełnosprawnych podróżujących samolotem:

  • (+1) 1-800-778-4838 (połączenie głosowe)
  • (+1) 1-800-455-9880 (połączenie w systemie TTY)

System TTY

Połączenie telefoniczne z Działem Ochrony Klienta Lotniczego pod numerem (+1) 202-366-2220 (połączenie głosowe) lub (+1) 202-366-0511 (połączenie w systemie TTY).

Pocztą

Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave, SE, West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590, USA