Medlemsbetingelser

1. Medlemskab 

1.1 Medlemskab af Norwegian Reward etableres mellem Norwegian LoyaltyCo AS, selskabsnummer 992 197 552, Postboks 115, NO-1330 Fornebu, Norge (herefter benævnt "Norwegian Reward") og det enkelte medlem  ("medlemmet"). Medlemskab af loyalitetsprogrammet, Norwegian Reward, etableres ved at registrere en profil og acceptere disse vilkår og betingelser for (i) flyselskabet Norwegian (ii) på Norwegian Rewards websted eller (iii) ved at indgå en aftale med en Reward Partner. Medlemsskabet er personligt, og det indebærer, at kun det registrerede medlem er berettiget til at gøre brug af det. For personer under 16 år kræves forældrenes eller værgens samtykke. 

1.2 Medlemskab af Norwegian Reward tildeles kun til en person pr. medlemsnummer, og kun fysiske personer kan blive medlemmer. En person må ikke have mere end en medlemsprofil. Medlemskabet registreres i medlemmets fulde navn med en e-mailadresse, som medlemmet opgiver. Brug af medlemskabet til kommercielle formål er forbudt. 

Norwegian Reward kan tillade medlemmer at oprette en "Familiekonto" og overføre alle de inviterede medlemmers optjente CashPoints til en enkelt konto administreret af Familieoverhovedet, der kontrollerer den pågældende konto, og som også kan bruge CashPoints. CashPoints, der overføres til en Familiekonto, kan ikke overføres yderligere eller tilbage til det enkelte medlems konto. For yderligere oplysninger om Familiekonti henvises til afsnit 5. 

1.3 Overtrædelse af disse vilkår og betingelser for medlemskab eller misbrug af medlemskabet kan bevirke, at medlemskabet bringes til ophør med det samme. I tilfælde af ophør vil alle CashPoints og fordele blive slettet. Mistanke om strafferetlig overtrædelse af vilkårene og betingelserne for dette medlemskab eller andre begåede strafbare handlinger i henhold til medlemskabet af Norwegian Reward-programmet kan blive indberettet til myndighederne. 

1.4 Der er intet gebyr for deltagelse i Norwegian Reward, men kvalificerende køb er nødvendige for at kunne optjene CashPoints og fordele Se afsnit 3.1 for kvalificerende køb. . 

1.5 Norwegian Reward forbeholder sig ret til når som helst og egenhændigt at godkende, afvise eller ophæve medlemskab af en hvilken som helst årsag eller helt uden grund. 

1.6 Ved medlemskab af Norwegian Reward er det nødvendigt for Norwegian Reward at indhente og bruge personoplysninger om medlemmerne. Norwegian LoyaltyCo AS er ansvarlig for behandling af medlemmernes persondata. Norwegian Reward Politik for beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan Norwegian Reward indhenter, bruger og videregiver persondata, når medlemmerne bruger Norwegian Reward-tjenesten og på anden vis interagerer med programmet. Som medlem kan du til enhver tid vælge at stoppe dit medlemskab ved at slette din profil. I vores fortrolighedspolitik finder du flere oplysninger om håndtering af personoplysninger.    

2. Loyalitetsprogrammet 

2.1 Norwegian Reward er et gratis loyalitetsprogram, hvor medlemmerne har mulighed for at optjene CashPoints og andre fordele ("fordele"), når de køber varer og tjenester fra flyselskabet Norwegian og fra andre udbydere af varer og tjenester, som er tilknyttet Norwegian Reward ("Reward Partnere").  

2.2 Norwegian Reward vil løbende forsøge at udvide omfanget af varer og tjenester, som udløser CashPoints og fordele, ved at føje nye Reward Partnere til loyalitetsprogrammet. Medlemmerne vil jævnligt modtage information fra Norwegian Reward om deres nuværende medlemsstatus, programnyheder, optjeningsmuligheder og tilbud fra flyselskabet Norwegian og fra Reward Partnere. En oversigt over optjeningsmuligheder og tilbud kan også findes på norwegianreward.com.  

2.3 Norwegian Reward påtager sig intet ansvar for og fraskriver sig ethvert ansvar som følge af produkter og tjenester tilbudt af andre deltagende virksomheder og/eller Reward Partnere, der samarbejder med Norwegian Reward.    

3. Optjening af CashPoints og fordele

3.1 CashPoints og fordele optjenes af medlemmerne, når de køber varer og tjenester fra flyselskabet Norwegian og Reward Partnere i henhold til de til enhver tid gældende optjeningssatser og betingelser, der er oplyst af flyselskabet Norwegian og Reward Partnere.  

CashPoints er Norwegians digitale valuta, med en værdi svarende til værdien af en norsk krone.  

Medlemmerne kan også optjene fordele gemmem deres aktivitet, fx det antal flyrejser, der er købt og brugt. Tilgængelige fordele kan variere, og der kan også tilbydes kampagnefordele. Medlemmerne kan desuden optjene fordele, der udelukkende er baseret på flyrejser købt og brugt af medlemmet, og ikke for flyrejser, der er købt til andre. Fordele kan kun bruges af det medlem, der optjener dem, og kan ikke deles med andre. Der kan optjenes flere forskellige fordele, som kan kombineres og bruges af medlemmet.  

3.2 Køb af varer og tjenester gør det muligt for medlemmet at optjene CashPoints og/eller fordele, når betalingstransaktionen for det pågældende køb er endeligt afsluttet. I tilfælde af at en betaling for en vare eller tjeneste (herunder rejse) refunderes, annulleres eller tilbageføres, vil de optjente CashPoints og/eller fordele også blive tilbageført. Fordele bliver tilgængelige på medlemmets konto, når den ønskede rejse er afsluttet.  

3.3 Køb af varer og tjenester gør det kun muligt for medlemmet at optjene CashPoints og fordele, når betalingen foretages elektronisk. For at optjene kvalificerede CashPoints skal der bruges en af følgende betalingsmåder: kreditkort, debetkort, telefon eller en anden godkendt betalingsmåde, der er tilknyttet et medlems Norwegian Reward-konto, og som er registreret hos den aktuelle Reward Partner. Medlemmer kan ikke optjene CashPoints på den del af et køb, som er betalt med CashPoints. Medlemmerne har ansvaret for at sikre, at deres Reward-nummer bliver registreret ved betaling i henhold til gældende regler for den specifikke partner.  

3.4 Det kan være muligt at registrere CashPoints, efter at køb af varer og tjenester fra Norwegian og/eller en Reward Partner er gennemført, også kendt som efterkrav. Et medlems mulighed for at registrere CashPoints, efter at et køb fra en Reward Partner er afsluttet, afhænger af Reward Partneren. Norwegian kan tillade, at medlemmer tilføjer deres Reward-nummer i op til tredive (30) dage efter deres flyafrejse ved efterkrav af CashPoints. Medlemmet skal ansøge Norwegian eller den aktuelle Reward Partner om registrering af CashPoints, efter at et køb er foretaget. Norwegian og Reward Partnere kan frit fastsætte og ændre reglerne for registrering af CashPoints efter et køb og kan afslå en sådan ansøgning uden at skulle begrunde afslaget. Besøg Hjælp og kontakt-siden for yderligere oplysninger om, hvilke Reward Partnere der tillader registrering efter et køb.  

3.5 Optjente CashPoints kan bruges, i det øjeblik transaktionsdataene eller oplysningerne om de optjente CashPoints er overført fra Reward Partneren til Norwegian Reward. Det kan variere meget, hvornår transaktionsdata bliver overført. Oplysninger om de normale dataoverførselstider for de enkelte Reward Partnere er tilgængelige på norwegianreward.com. Det tager normalt 14 arbejdsdage, efter at transaktionsdataene er modtaget af Norwegian Reward, før CashPoints bliver tilgængelige for og kan bruges af medlemmet. Hvis registrering af transaktionsdataene ikke sker, uanset årsagen, skal alle anmodninger eller krav om manglende CashPoints sendes direkte til den respektive Reward Partner, hvor købet blev foretaget. Norwegian Reward fraskriver sig ethvert ansvar for registrering af manglende CashPoints hos Reward Partnere.  

3.6 Ubrugte CashPoints udløber og slettes hver 24 måneder efter udgangen af det kalenderår, hvori de blev optjent. CashPoints skal bruges i det år, de er optjent eller i løbet af de efterfølgende to år, med mindre en anden gyldighedsperiode specifikt blev oplyst ved optjening eller anden erhvervelse af CashPoints. Fordele udløber 12 måneder efter den måned, hvori et medlem ikke længere har nok kvalificerende flyrejser til, at den pågældende fordel fortsat er tilgængelig for ham eller hende. For CashPoints, der modtages i form af et gavekort, gælder der andre regler for udløb. Læs mere på vores gavekort sider.   

3.7 Norwegian Reward kan ændre betingelserne for den aktivitet eller det køb, der kræves for optjening af fordele. De gældende betingelser for at få adgang til fordele finder du på norwegianreward.com. Fordele optjenes i henhold til de oplysninger, der er offentliggjort på norwegianreward.com til enhver tid.  

3.8 Fordele har varierende gyldighed og regler for kvalifikation. Betingelser for hver enkelt fordel er tilgængelige på norwegianreward.com 

4. Indløsning af CashPoints og fordele

4.1 Det registrerede antal CashPoints, der er tilgængelige på en konto, kan bruges som betaling for vare- eller tjenestekøb gjort hos flyselskabet Norwegian, inklusive flyrejser (nationale eller internationale), ekstra bagage, flysædereservationer osv. Norwegian Reward forbeholder sig retten til enhver tid at bestemme mængden af CashPoints, der kan bruges som hel eller delvis betaling. Eksempler på dette er en øvre grænse for indløsning af CashPoints eller et minimumsbeløb betalt på anden måde end med CashPoints. 

CashPoints kan kun bruges sammen med elektroniske transaktioner med flyselskabet Norwegian, eller eventuelt med en Reward Partner. CashPoints kan ikke bruges ved booking hos et rejsebureau eller andre lignende salgskontorer. Optjente CashPoints kan ikke ombyttes til kontanter. 

Når du indløser CashPoints, bruges de ældste CashPoints først.  

Aktiverede fordele kan kun bruges sammen med elektroniske transaktioner, når du er logget på en brugerprofil hos flyselskabet Norwegian eller hos en Reward Partner. Fordele kan kun bruges af det medlem, der har optjent den pågældende fordel. Fordele kan ikke sælges eller udbetales kontant.  

4.2 Der er ingen særlige betingelser eller begrænsninger i forbindelse med rejser, varer eller tjenester, der er betalt med CashPoints, eller hvor fordele bruges til køb. De generelle regler, der gælder for køb (herunder billettype), gælder tilsvarende for rejser, der er betalt fuldt eller delvist med CashPoints.  

4.3 Medlemmerne har selv ansvaret for de skatter og afgifter, der skal betales af eller i forbindelse med brugen af Norwegian Reward og CashPoints, fx hvor CashPoints optjenes i forbindelse med forretningsrejse betalt af en arbejdsgiver. Norwegian Reward fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til skatter og skattemæssige forpligtelser, som medlemmet pålægges i forbindelse med akkumulering eller tilbagetrækning af CashPoints og/eller fordele.  

4.4 Medlemmer og partnere må ikke købe, sælge eller bytte Norwegian Rewards CashPoints ud over de muligheder, som Norwegian Reward giver. 

5. Familiekonto 

5.1 Generelle betingelser for Familiekonto 

Familiekonto er en funktion, der leveres til medlemmer, som ønsker at samle de CashPoints, som familiemedlemmer har optjent, på en konto. Dette gør det nemmere at bruge familiens optjente CashPoints, når der bookes billetter på Norwegian.com. Læs nedenstående omhyggeligt igennem, inden du opretter en Familiekonto. 

Alle optjente CashPoints overføres fra medlemmet til Familiekontoen ved oprettelse af en Familiekonto eller accept af en invitation til en Familiekonto. CashPoints optjent af medlemmet, mens vedkommende er med i en Familiekonto, overføres til Familiekontoen. Overførsler af CashPoints fra medlemmets individuelle konto til en Familiekonto kan ikke refunderes og er uigenkaldelige. 

Når et medlem tilmelder sig eller opretter en Familiekonto, accepterer medlemmet at være en del af Familiekontoen i mindst tre (3) måneder. Et medlem kan kun være en del af en (1) Familiekonto.  

Alle medlemmer af en Familiekonto kan indløse CashPoints, men kun Familiekontoadministratoren ("Kaptajnen") kan administrere de deltagende medlemmers adgang til indløsning på norwegianreward.com. 

Medlemmets fordele og registrerede flyrejser påvirkes ikke, når du bliver del af en Familiekonto. Medlemmet beholder de registrerede flyrejser og de optjente fordele som individuelle fordele. 

Du kan også bruge Familiekontoen til personlige formål, og når du rejser i forretningsøjemed, men ikke til kommerciel eller anden brug. Norwegian Reward forbeholder sig ret til at slette Familiekonti, der anvendes til kommercielle formål.  

5.2 Oprettelse af en Familiekonto 

For at åbne en Familiekonto, skal du være fyldt atten (18) år. Når du åbner en Familiekonto, anses du for at være Kaptajnen for Familiekontoen. Kaptajnen for Familiekontoen kan invitere op til seks (6) andre medlemmer til at dele Familiekontoen. Et Norwegian Reward-medlem, der inviteres til at deltage i Familiekontoen, skal acceptere invitationen ved at logge ind på sin egen Norwegian Reward-konto, foretage den elektroniske tilmelding og indtaste alle nødvendige oplysninger. Hvis Kaptajnen for Familiekontoen inviterer et Norwegian Reward-medlem, der er under seksten (16) år, til at deltage i Familiekontoen, skal barnets værge have adgang til barnets Norwegian Reward-konto online for at acceptere på barnets vegne. 

Så snart et (1) Norwegian Reward-medlem accepterer invitationen fra Kaptajnen for Familiekontoen om at deltage i Familiekontoen, er mindsteantallet for Familiekontomedlemmer opfyldt, og Familiekontoen er officielt oprettet. 

Hvis Kaptajnen for Familiekontoen ønsker at forlade Familiekontoen eller opsige sit Norwegian Reward-medlemskab, skal et andet medlem af Familiekontoen udpeges som Kaptajn for Familiekontoen. Når rollen som Kaptajn for Familiekontoen opgives, bliver de eksisterende CashPoints stående på Familiekontoen og føres således ikke tilbage til en personlig konto. For at ændre Kaptajnen for Familiekontoen skal du kontakte os.

Kaptajnen for Familiekontoen: 

  • Kan styre Familiekontoen både med hensyn til at kunne indløse CashPoints på Familiekontoen og give andre medlemmer af Familiekontoen rettigheder til at indløse CashPoints på Familiekontoen, ligesom Kaptajnen også kan inddrage disse rettigheder.  
  • Kan indløse CashPoints på Familiekontoen uden tilladelse fra familiemedlemmerne.  
  • Kan til hver en tid fjerne et medlem fra Familiekontoen, og alle CashPoints bliver stående på Familiekontoen.  
  • Beholder registrerede flyrejser og optjente fordele som personlige fordele.  
  • Har kun adgang til transaktionsoplysningerne om sin egen medlemsprofil og ikke dem fra andre medlemmer af Familiekontoen. 

5.3 Medlemmer af Familiekontoen 

Medlemmer, der accepterer en invitation til at deltage i en Familiekonto, betragtes som medlemmer af Familiekontoen. Når medlemmet accepterer en invitation til at deltage i en Familiekonto, accepterer medlemmet også følgende:  

  • Alle CashPoints på medlemmets konto overføres til Familiekontoen. Alle medlemmerne kan optjene CashPoints, herunder spædbørn op til to (2) år, forudsat at nettoprisen for medlemmets billet er over nul (0). 
  • Rettighederne til at indløse CashPoints fra Familiekontoen gives af Kaptajnen for Familiekontoen. Hvis Kaptajnen for Familiekontoen ikke giver denne rettighed, har medlemmet af Familiekontoen ikke rettigheder til at indløse CashPoints. 
  • Hvis medlemmet forlader en Familiekonto eller Kaptajnen for Familiekontoen fjerner medlemmet fra Familiekontoen, bliver det pågældende medlems CashPoints stående på familiekontoen. CashPoints føres ikke tilbage til medlemmets personlige konto.  
  • Medlemmet beholder registrerede flyrejser og optjente fordele som personlige fordele.  
  • Medlemmet vil kun have adgang til sine egne transaktionsoplysninger fra sin egen medlemsprofil, og ikke til oplysninger fra andre medlemmer af Familiekontoen. 

5.4 Andre Norwegian Reward-bonustilbud 

Kvalificering til Norwegian Reward-bonusser og -fordele, eller andre tilbud, er udelukkende baseret på individuelle handlinger. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: rejse, brug af Norwegian Reward Partnere, deltagelse i spil eller andre programrelaterede aktiviteter, som et medlem kan deltage i. CashPoints, der optjenes af andre medlemmer af en Familiekonto, tæller ikke med i forhold til bonusser eller fordele, som gives til medlemmer baseret på individuel aktivitet i Norwegian Reward-programmet. 

6. Børnekonto  

6.1 Børn kan også blive medlemmer af Norwegian Reward og optjene CashPoints og fordele på deres rejse med Norwegian. For børn under 16 år skal en værge oprette og administrere et barns medlemskab ("Børnekonto") på barnets vegne, indtil barnet fylder 16. En værge kan administrere en Børnekonto, indtil barnet fylder 18 år, hvis værgen ønsker at gøre dette.  

6.2 For at kunne opfylde lovkrav indsamler Norwegian Reward oplysninger om et barns fødselsdato. Det sker for at sikre, at alle markedsføringsmeddelelser vedrørende barnet som medlem af Norwegian Reward-programmet opfylder de aktuelle markedsføringsregler for børn. Oplysning om et medlems fødselsdato er også nødvendig for at starte konverteringen af et medlemskab for et barn til et medlemskab for en voksen.  

6.3 En værge, der opretter en Børnekonto, skal være fyldt 18 år. Værgen, der opretter en Børnekonto, har adgang til at bruge barnets CashPoints og til at administrere barnets fordele.  

Når du opretter en Børnekonto, oprettes der samtidigt en Familiekonto, og den værge, der oprettede Børnekontoen, angives som Familiekontoadministratoren eller "Kaptajnen" for Familiekontoen. Hvis værgen allerede er en del af en Familiekonto, skal Kaptajnen for Familiekontoen oprette en Børnekonto for barnet. Alle vilkår og betingelser for anvendelse af Familiekonti gælder, når et barn indgår i en Familiekonto. 

Når et medlem med en Børnekonto fylder 16 år, modtager værgen en e-mail med anmodning om at registrere barnets e-mailadresse. Når værgen har oplyst en e-mailadresse, modtager det pågældende barn en separat e-mail med oplysninger om medlemskab i Norwegian Reward og mulighed for at vælge, om vedkommende fortsat vil være medlem eller ej. Hvis barnet ønsker at forblive medlem af Norwegian Reward, vil han/hun kunne administrere sit medlemskab, herunder samtykke til behandling af profiloplysninger og kommunikation med medlemmet.  

Hvis værgen ikke oplyser barnets e-mailadresse, inden barnet fylder 18 år, slettes barnets medlemskab og profiloplysninger, herunder eventuelt optjente fordele. 

7. Generelle bestemmelser 

7.1 Ændringer eller annullering af program:  

Norwegian Reward forbeholder sig retten til når som helst at ændre, afbryde eller annullere Reward-programmet og/eller Familiekontofunktionen helt eller delvist. Eventuelle ændringer, som Norwegian Reward foretager, træder i kraft med det samme på datoen for meddelelsen, der kan gives enten ved opslag på Norwegian Reward's websted eller ved at sende en meddelelse til medlemmerne via e-mail. Et medlems fortsatte deltagelse i programmet efter datoen for en sådan meddelelse regnes for accept af sådanne ændringer.  

7.2 Ændringer af disse vilkår: Norwegian Reward forbeholder sig retten til hver en tid og med mindst en måneds varsel ret til at ændre de eksisterende betingelser og vilkår, herunder, ændring af regler om optjening og indløsning af CashPoints og fordele. For ændringer til allerede gennemførte transaktioner er medlemmet berettiget til en tre (3) måneders varselsperiode, hvorimod ændringer i fremtidige transaktioner kræver en (1) måneds varsel. I løbet af varselsperioden kan medlemmet optjene og indløse allerede optjente CashPoints og fordele ved at foretage kvalificerede køb i overensstemmelse med de eksisterende vilkår og betingelser. Medlemmet skal informeres om ændringer via e-mail. Oplysninger om ændringer kan også fås ved at besøge norwegianreward.com. Medlemmer forbeholder sig retten til at annullere deres medlemskab af Norwegian Reward til enhver tid.  

Medlemmer bør gennemlæse disse vilkår og betingelser regelmæssigt for at være opdateret om den nyeste version. Medlemmerne kan se, hvornår versionen sidst blev opdateret, ved at kontrollere datoen for "Senest opdateret" i bunden af disse vilkår. 

7.3 Alle spørgsmål eller indsigelser vedrørende programmet, herunder, uden begrænsning, vedrørende kvalificering, deltagelse, svig og misbrug, vil blive løst egenhændigt af Norwegian Reward. 

7.4 Norwegian Reward har ret til at overdrage medlemmets rettigheder og forpligtelser til en anden juridisk enhed (virksomhed), fx i forbindelse med omlægning af programmet eller omstrukturering af virksomheden. 

7.5 Medlemmet accepterer, at al kommunikation til ham/hende vedrørende Norwegian Reward, herunder ændringer af vilkår og betingelser, kan foretages elektronisk. 

7.6 Norwegian Reward fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl i datasystemer tilhørende Reward Partnere eller disses underleverandører, som måtte forhindre eller vanskeliggøre akkumulering, tilbagetrækning eller brug af CashPoints, fordele og andre funktioner i programmet. Dette gælder uanset om fejlen ligger hos Norwegian, Norwegian Reward, Reward Partneren eller hos eventuelle underleverandører. 

7.7 Medlemmet skal behandle logindata (brugernavn og adgangskode) som fortrolige og er ansvarlig for tilbageholdelse af adgang til hans/hendes logindata fra tredjeparter. Alle transaktioner foretaget med et medlems logindata anses for at være godkendt af det pågældende medlem. Norwegian Reward påtager sig intet ansvar i forbindelse med stjålet, misbrugt eller uautoriseret adgang til medlemmers loginoplysninger. I sådanne tilfælde er det medlemmets ansvar at kontakte Norwegian Reward så hurtigt som muligt i et forsøg på at forhindre misbrug af medlemmets konto. 

7.8 Hvis der opstår en situation, som gør det umuligt eller urimeligt byrdefuldt for Norwegian Reward at opfylde sine forpligtelser over for medlemmet grundet omstændigheder uden for Norwegian Rewards kontrol, ophører Norwegian Rewards forpligtelser, så længe situationen fortsætter. 

8. Tvister og gældende lov 

8.1 Norwegian LoyaltyCo AS, en norsk organisation, har selskabsnummer 992 197 552, Postboks 115, NO-1330 Fornebu, Norge, og i tilfælde af en eventuel tvist vedrørende vilkår og betingelser for Norwegian Reward gælder norsk ret. Tvister løses ved de norske domstole. Parterne accepterer distriktsdomstolen i Asker og Bærum (Norge) som eneste værneting for enhver tvist, der måtte opstå under eller som følge af denne aftale. 

Senest opdateret: 22-09-23

Bliv medlem af Norwegian Reward

Loyalitetsprogrammet, der giver dig billigere og endnu bedre flyrejser.
Helt gratis!

Bliv medlem/Log ind