Rejser med en servicehund


Servicehunde er altid meget velkomne om bord på vores fly.

Book plads til en servicehund

Servicehunde og hunde under optræning til at blive servicehunde kan rejse med på de fleste af vores fly i kabinen uden ekstra omkostninger.

Det er nemt at booke plads til din servicehund online eller gennem vores kontaktcenter eller tilføje bestilling til en eksisterende booking. Bemærk, at hvis du rejser med et emotionelt støttehund, kræver vi, at du giver os besked senest 48 timer før afrejse.

Forskellige betingelser vil være gældende afhængigt af den type service, dyret yder, og hvor du rejser.

En servicehund er specielt trænet til at hjælpe en person med et handicap. 

Servicehunde kan omfatte førerhunde, hørehunde og servicehunde, som er trænet til at hjælpe mennesker, der bruger kørestol, har autisme, har brug for hjælp til at holde balancen eller lider af forskellige andre sygdomme som anfald, lavt blodsukker eller et mentalt handicap. 

 • Servicehunde er tilladt i kabinen på alle afgange med undtagelse af videre forbindelser via UK 
 • Servicehunde er tilladt i lastrummet på direkte afgange inden for Schengen og til/fra Svalbard
 • Bookinger kan foretages online på alle direkte afgange med undtagelse af afgange til/fra UK, USA, Canada, Argentina, Brasilien, Thailand og Svalbard.
 • Bookinger på afgange til/fra UK, USA, Canada, Argentina, Brasilien, Thailand, Svalbard og videre forbindelser skal foretages via vores kontaktcenter.

Politi- og redningshunde er specielt trænede til at hjælpe myndighederne eller andre organisationer, der er ansvarlige for redningsaktiviteter.

 • Politi- og redningshunde er tilladt i kabinen på alle afgange inden for Schengen
 • Politi- og redningshunde er kun tilladt i lastrummet på direkte afgange inden for Schengen og til/fra Svalbard.
 • Bookinger kan foretages online på alle direkte afgange med undtagelse af afgange til/fra Svalbard.
 • Bookinger på afgange til/fra Svalbard og videre forbindelser skal foretages via vores kontaktcenter.

En omsorgshund giver støtte til en person med et mentalt eller følelsesmæssigt handicap. Omsorgshunde kræver ikke speciel træning, men personen, der rejser med hunden, skal medbringe dokumentation for, at denne støtte er nødvendig.

Som udenlandsk flyselskab, der flyver til/fra USA, er vi i de tilfælde, hvor loven kræver det, kun pålagt at acceptere hunde som omsorgshunde.

 • Omsorgshunde er kun tilladt i kabinen på direkte afgange til og fra USA (ekskl. afgange til UK). For at kunne accepteres på afgange til UK skal hunden være specialtrænet og certificeret af en godkendt og verdensomspændende instans for hjælpehunde.
 • Bookinger skal foretages via vores kontaktcenter senest 48 timer før afrejse.
 • En omsorgshund skal ledsage en passager, der har behov for denne assistance, og gyldig dokumentation (som ikke må være mere end et år ældre end datoen for passagerens start på rejsen) med bekræftelse af behovet for denne assistance, skal fremvises ved indcheckning og ledsage dyret under rejsen. 
 • Dokumentationen skal være udstedt af en autoriseret person inden for mentale sygdomme (f.eks. psykiater, psykolog, autoriseret klinisk sagsbehandler inklusive praktiserende læge, der specifikt behandler passagerens mentale eller følelsesmæssige handicap) og skal indeholde følgende:
 1. Passageren lider af et mentalt eller følelsesmæssigt handicap anerkendt i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders — fjerde udgave (DSM IV).
 2. Passageren har behov for omsorgshunden eller den psykiatriske servicehund som en hjælp på flyrejsen og/eller til aktivitet på passagerens destination.
 3. Den person, der leverer vurderingen, er en autoriseret person inden for mentale sygdomme, og passageren er underlagt hans eller hendes professionelle pleje.
 4. Datoen for og typen af udstederens autorisation til behandling af mentale sygdomme og den stat eller anden retskreds, hvori den er udstedt.


Regler på rejsen

Din hund skal have den nødvendige dokumentation for at flyve – herunder vaccinationsattester. Du er selv ansvarlig for evt. bøder, tillæg eller andre udgifter, du pådrager dig som følge af utilstrækkelig dokumentation.

Er din servicehund brachycephalisk (fladnæset)?

Brachysephaliske hunde som bulldogs, boxere eller pekingesere kan have svært ved at akklimatisere sig ved visse temperaturer og kan få problemer med vejrtrækningen. Tal med dyrlægen inden du tager din hund med på rejse, hvis den er af typen "fladnæset".

Genkendelse af servicehund

Det skal være nemt at se, at din hund er en servicehund, enten med id-kort, anden skriftlig dokumentation, sele eller mærker eller troværdig mundtlig forsikring fra en kvalificeret person med særligt behov for at rejse med et dyr Bemærk, at dokumentation kun kræves, hvis passagerens mundtlige forsikring ikke er troværdig.

Rejser til/fra Svalbard

Du skal ansøge om en tilladelse til at rejse med din servicehund til/fra Svalbard

Rejser til Storbritannien

På grund af lokale bestemmelser accepterer vi kun godkendte servicehunde på rejser til UK. For at din servicehund kan blive betragtet som godkendt servicehund skal den være specialtrænet og certificeret af en organisation, der er medlem af Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), de anerkendte sammenslutninger af servicehundeorganisationer i hele verden.

Du skal også kontakte de relevante myndigheder for at sikre, at al dokumentation inkl. vaccinationsdetaljer er korrekt for at få et brev med forhåndsgodkendelse. Hvis du ikke kan fremvise et brev med forhåndsgodkendelse ved indcheckning, kan din hund ikke komme om bord på flyet.

Der gælder forskellige regler afhængig af, om du rejser ind i Storbritannien fra et EU-land, et listet ikke-EU land eller et ikke-listet land. Du skal sikre dig, at du følger de regler, der gælder for din rejse.

Rejser til Irland

Du skal sikre dig, at du følger krav for indrejse i Irland med en servicehund.

I lufthavnen og om bord

Vi holder dig opdateret med oplysninger og gør alt, hvad vi kan, for at få din rejse til at forløbe gnidningsfrit. Fortæl vores repræsentant i lufthavnen og kabinebesætningen, hvis der er noget bestemt, vi kan hjælpe med.

 • Check ind med din servicehund ved vores skranke mindst én time før afrejse, så vi kan sikre os, at vi kan hjælpe dig med alt, hvad du har behov for.
 • Du vil få tildelt et passende sæde, og din servicehund skal ligge eller sidde på gulvet foran dig.
 • Din hund skal være i tjeneste og let kunne identificeres som servicehund (f.eks. bære vest).
 • Ankom til gaten mindst 30 minutter før afgang, så du har masser af tid til at komme om bord og på plads.