Farligt gods må ikke medbringes som indchecket bagage eller håndbagage, medmindre andet fremgår af nedenstående. Farligt gods tilladt som håndbagage er også tilladt "båret på en person", medmindre andet er specificeret.

Alkoholiske drikkevarer i detailemballage, der indeholder mellem 24 % og 70 % alkohol i beholdere, som ikke overstiger 5 liter, med en samlet nettomængde på 5 liter pr. person.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage

Ammunition (patroner til våben), sikkert pakket (kun i Div. 1.4S, UN 0012 eller UN 0014) i mængder der ikke overstiger 5 kg bruttovægt pr. person til personens egen brug. Kvoter til mere end én person må ikke kombineres i én eller flere pakker.

Kræver tilladelse — kontakt os

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 •  Ikke tilladt i eller som håndbagage

Lavineredningsrygsæk, en (1) pr. person, der indeholder en patron med komprimeret luft i Div. 2.2. Kan også være udstyret med en pyroteknisk udløsningsmekanisme, som indeholder under 200 mg netto af Div. 1.4S.
Rygsækken skal være pakket således, at den ikke kan aktiveres utilsigtet. Rygsækkens airbags skal være udstyret med trykudløsningsventiler.

Kræver tilladelse — kontakt os

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 • Tilladt i eller som håndbagage, når det er godkendt

Batterier, ekstra/reserve herunder litium metalbatterier eller litium-ionbatterier til bærbar elektronik må kun medbringes i håndbagage.
Metalindholdet i litium-metalbatterier må ikke overstige 2 g, og i litium-ion batterier må Watt-timer ikke overstige 100.
Artikler, hvis primære formål er at levere strøm, f.eks. power banks, betragtes som ekstra batterier. Disse batterier skal beskyttes individuelt for at forhindre kortslutning.
For hver person gælder et maksimum på 20 ekstra batterier.

 • Ikke tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage

Campingblus og brændstofbeholdere, som har indeholdt en brændbar væske, må medbringes, forudsat at brændstofbeholderen er tømt.

Kræver tilladelse — kontakt os

 • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 • Ikke tilladt i eller som håndbagage

Apparater til at immobilisere som mace og peberspray osv., der indeholder et irritationsmiddel eller forårsager ukampdygtighed, er forbudt på personer, i indchecket bagage og som håndbagage.

 •  Forbudt

Tøris (kuldioxid i fast form) i mængder på under 2,5 kg pr. person, når det anvendes til at pakke fordærvelige varer, som ikke er underlagt disse bestemmelser i indchecket bagage eller håndbagage, forudsat at bagagen (pakken) tillader frigivelse af kuldioxidgas.
Indchecket bagage skal være mærket "tøris" eller "kuldioxid i fast form" og med angivelse af nettovægten af tøris eller en angivelse af, at der er 2,5 kg tøris eller derunder.

Kræver tilladelse — kontakt os

 • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 • Tilladt i eller som håndbagage, når det er godkendt

E-cigaretter, (inkl. e-cigarer, e-piber og lignende), der indeholder batterier, skal beskyttes individuelt for at undgå utilsigtet aktivering.

 E-cigaretter må ikke anvendes eller oplades ombord

 • Ikke tilladt i eller som indchecket bagage
 • Tilladt i eller som håndbagage

Elektrochokvåben (f.eks. taser), der indeholder farligt gods som eksplosiver, komprimeret luft, litiumbatterier osv., er forbudt i håndbagage eller indchecket bagage eller på personen.

 •  Forbudt

Brændstofceller og ekstra brændstofpatroner til bærbare elektroniske apparater (f.eks. kameraer, mobiltelefoner, bærbare pc'er og videokameraer). Der gælder særlige krav, kontakt os for flere oplysninger.

 • Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage

Gaspatroner, små, ikke-brændbare, som indeholder kuldioxid eller anden passende gas i division 2.2. Op til to (2) små patroner i selvudløseligt sikkerhedsudstyr om f.eks. en redningsvest. Ikke mere end en (1) pr. passager og op til to (2) ekstra små patroner pr. person, ikke over fire (4) patroner med en kapacitet på op til 50 ml til andre enheder.

Kræver tilladelse — kontakt os

 • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 • Tilladt i eller som håndbagage, når det er godkendt

Gascylindre, ikke-brændbare, ikke-toksisketil drift af mekaniske lemmer. Også reservecylindere i lignende størrelse, hvis de er nødvendige for at sikre tilstrækkelig forsyning under rejsens varighed.

 • Tilladt i eller som indchecket bagage
 • Tilladt i eller som håndbagage

Udstyr til hårstyling med kulbrintegas op til ét (1) pr. passager eller besætningsmedlem, forudsat at sikkerhedsdækket sidder godt fast på varmeelementet. Udstyr til hårstyling må ikke anvendes ombord på flyet på noget tidspunkt. Gasrefiller til disse er IKKE tilladt i indchecket bagage eller håndbagage.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage

Isoleret emballage, der indeholder nedkølet, flydende nitrogen (kølebeholdere), helt absorberet i et porøst materiale, der kun indeholder ikke-farligt gods.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage

Motorer med intern forbrænding eller brændstofceller

Der gælder særlige krav — kontakt os for flere oplysninger

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Ikke tilladt i eller som håndbagage

Sikkerhedstændstikker (en lille pakke) eller en lille cigaretlighter, der ikke indeholder andet ikke-absorberet flydende brændstof end flydende gas, beregnet til personligt brug, når båret på en person. Lightergas og lighterrefiller må ikke bæres på en person eller i indchecket bagage eller håndbagage.

"Tænd over alt"-tændstikker, "Blue-flame" eller "Cigar"-lightere er forbudt.

 •  Skal bæres på personen

Litiumbatterier: Bærbare elektroniske enheder (PED) indeholdende litium-metal- eller litium-ionceller eller -batterier, inklusive medicinske enheder som f.eks. iltbeholdere (POC) og forbrugerelektronik som f.eks. kameraer, mobiltelefoner, bærbare pc'er og tablets, når medbragt til eget brug.
Metalindholdet i litium-metalbatterier må ikke overstige 2 g, og i litium-ion batterier må Watt-timer ikke overstige 100.
Enheder i indchecket bagage skal være slukket og beskyttet mod skader. For hver person gælder et maksimum på 15 PED.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage


Litiumbatterier, ekstra/reserve.
Metalindholdet i litium-metalbatterier må ikke overstige 2 g, og i litium-ionbatterier må Watt-timer ikke overstige 100. Artikler, hvis primære formål er at levere strøm, f.eks. power banks, betragtes som ekstrabatterier. Disse batterier skal beskyttes individuelt for at forhindre kortslutning. For hver person gælder et maksimum på 20 ekstra batterier.

Litiumbatterier, ekstra/reserve i en kategori på over 100 Watt-timer, men ikke over 160 Watt-timer til elektroniske enheder og PMED eller med et litiumindhold på over 2 g, men ikke over 8 g. Maksimalt to ekstra batterier, kun i håndbagage. Disse batterier skal beskyttes individuelt for at forhindre kortslutning.

Kræver tilladelse — kontakt os eller vores repræsentanter i lufthavnen

 • Ikke tilladt i eller som indchecket bagage
 • Tilladt i eller som håndbagage, når det er godkendt


Litiumbatteridrevne elektroniske enheder
Litium-ionbatterier til bærbare (inklusive medicinske) elektroniske enheder i en Watt-timekategori på over 100 Wh, men ikke over 160 Wh. Kun til bærbare medicinske elektroniske enheder: litium-metalbatterier med et litiumindhold på over 2 g, men ikke over 8 g.

Kræver tilladelse — kontakt os

 • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 • Tilladt i eller som håndbagage, når det er godkendt

Bagage med monterede litiumbatterier: batterier, som ikke kan fjernes. Metalindholdet i litium-metalbatterier må ikke overstige 0,3 g og i litium-ionbatterier må Watt-timer ikke overstige 2,7;  

  Kun godkendt som håndbagage

Batterier, der kan fjernes: Batterier skal fjernes i indchecket bagage. Fjernede batterier skal medtages i kabinen.

  Kun godkendt som håndbagage

Baggage med et litiumbatteri, hvor litiummetalindholdet overstiger 0,3 g litiummetal eller Watt-timer, der overstiger 2,7: Hvis bagagen skal checkes ind, skal litiumbatteriet fjernes fra bagagen og medbringes i kabinen, eller bagagen skal medtages som håndbagage i kabinen.
Bagage, hvor litiumbatteriet overstiger grænserne (0,3 g eller 2,7Wh) og ikke kan fjernes, er forbudt at medtage.

 Godkendt som indchecket eller håndbagage

Mobilitetshjælpemidler:  Batteridrevne kørestole eller andre lignende mobilitetshjælpemidler med ikke-spildbart vådbatteri. Der gælder særlige krav til transport.

   • Batteriterminalerne skal beskyttes mod kortslutning, f.eks. ved opbevaring i en batteribeholder
   • Batteriet skal være sikkert monteret på kørestolen eller mobilitetshjælpemidlet, og de elektriske kredsløb isoleret i henhold til producentens instruktioner
   • Batteriet skal, hvis det er beregnet til at blive fjernet fra kørestolen/mobilitetshjælpemidlet, transporteres i en stærk og ubøjelig pakke i fragtrummet
   • Du kan højst medbringe et ekstra batteri i en stærk, ubøjelig pakke i fragtrummet

Kræver tilladelse — kontakt os

   • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
   • Ikke tilladt i eller som håndbagage


Mobilitetshjælpemidler:
Batteridrevne kørestole eller andre lignende mobilitetshjælpemidler med spildbart batteri eller med litiumbatteri. Der gælder særlige krav til transport:

      • Batteriterminalerne skal beskyttes mod kortslutning, f.eks. ved opbevaring i en batteribeholder
      • Batteriet skal være sikkert monteret på kørestolen eller mobilitetshjælpemidlet, og de elektriske kredsløb isoleret i henhold til producentens instruktioner, eller
      • Batteriet skal fjernes af brugeren før transport i henhold til producentens instruktioner, hvis mobilitetshjælpemidlet er specifikt designet til det.
      • Det fjernede batteri må ikke overstige 300 Wh, eller hvis to batterier er monteret, må hvert batteri ikke overstige 160 Wh.
      • Du kan medbringe et reservebatteri på højst 300 Wh eller to reservebatterier på højst 160 Wh hver.
      • Batteri fjernet fra mobilitetshjælpemidlet og reservebatterier skal beskyttes mod beskadigelse (f.eks. ved at anbringe hvert batteri i en beskyttende pose), og transport skal ske i  kabinen.

Kræver tilladelse — kontakt os

       • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
       • Ikke tilladt i eller som håndbagage


Mobilitetshjælpemidler:
Batteridrevne mobilitetshjælpemidler med litium-ionbatterier (kollapsende), litium-ionbatteri skal fjernes og medbringes i kabinen. Der gælder særlige krav til transport.

Kræver tilladelse — kontakt os

    • Ikke tilladt i eller som indchecket bagage
    • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt

Ikke-radioaktive medicinske eller toiletartikler (inklusive spraydåser) som f.eks. hårspray, parfume, cologne og medicin indeholdende alkohol.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage


Ikke-brændbare, ikke toksiske spraydåser,
uden subsidiær risiko til sports- eller hjemmebrug.

 • Tilladt i eller som indchecket bagage
 • Ikke tilladt i eller som håndbagage


Den samlede nettomængde af ovennævnte artikler må ikke overstige 2 kg eller 2 l, og nettomængden for hver enkelt artikel må ikke overstige 0,5 kg eller 0,5 l.
Udløserventiler på spraydåser skal være beskyttet af en hætte eller andet egnet middel til at forhindre utilsigtet frigivelse af indholdet.

Ilt eller luft, små luftcylindre nødvendige til medicinsk brug Cylinderen må ikke veje mere end 5 kg brutto.

Kræver tilladelse — kontakt os
Flydende iltsystemer er forbudt til transport

 • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 • Tilladt i eller som håndbagage, når det er godkendt

Bærbare elektroniske enheder med ikke-spildbare batterier. Batterierne skal være 12 V eller derunder og 100 Wh eller derunder. Der må maksimalt medbringes 2 ekstra batterier.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage

Enheder med litiummetal- eller litium-ionceller eller -batterier, hvis primære formål er at levere strøm til et andet apparat f.eks. power banks – se litiumbatterier.

Radioisotopiske hjertepacemakere eller andre enheder, inklusive enheder drevet af litiumbatterier, implanteret i en person, eller radiofarmaceutiske midler i kroppen på en person efter medicinsk behandling.

 • Tilladt på personen

Attachémapper med sikkerhedstape, pengekasser, pengeposer osv., som har farligt gods indbygget som f.eks. litiumbatterier og/eller pyroteknisk materiale, bortset fra hvis særlige krav er opfyldt.

Kræver tilladelse — kontakt os

 • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt
 • Ikke tilladt i eller som håndbagage

Selvbalancerende scootere, boards, og gliders af enhver type, der bruger litium eller litium ion batterier.

 •  Forbudt

Selvoppustelige sikkerhedsanordninger (såsom redningsvest eller vest): Ikke mere end to personlige sikkerhedsanordninger pr. person, og de personlige sikkerhedsanordninger skal være pakket på en sådan måde, at den ikke kan aktiveres ved et uheld.
Der kan maksimalt monteres to kuldioxid (eller anden passende gas) patroner i sikkerhedsanordningen og skal være til oppustningsformål.
Ikke mere end to ekstra patroner tilladt.

For andre enheder:
er ikke mere end fire små patroner med kuldioxid eller anden passende gas tilladt pr. person, og den maksimale vandkapacitet pr. patron må ikke overstige 50 ml (svarende til 28 g pr. patron for kuldioxid).

Kræver tilladelse — kontakt os

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 • Tilladt i eller som håndbagage
 •  

Prøveeksemplarer, ikke-smittefarlige, som prøveeksemplarer af pattedyr, fugle, amfibier, reptiler, fisk, insekter og andre hvirvelløse dyr pakket med små mængder brændbar væske. Der gælder særlige krav for transport, kontakt os for flere oplysninger.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage

Termometer, medicinsk eller klinisk, som indeholder kviksølv: ét (1) pr. passager til eget brug, når det er i dets beskyttelseshylster.

 •  Tilladt i eller som indchecket bagage
 •  Tilladt i eller som håndbagage


Termometer eller barometer med kviksølv
medbragt af en repræsentant for et statsligt vejrinstitut eller lignende offentligt agentur. Der gælder særlige krav til transport

Kræver tilladelse — kontakt os

 • Ikke tilladt i eller som indchecket bagage
 • Tilladt i eller som indchecket bagage, når det er godkendt