EU-forordning 261/2004


Når tingene ikke går som planlagt, hjælper vi dig i overensstemmelse med EU-forordning 261/2004 – en række fælles regler, som alle europæiske flyselskaber følger.

Forsinkede fly

Du er berettiget til de rettigheder, der er anført under "Ret til forplejning", hvis du er forsinket med:

  1. 2 timer eller mere for rejser på 1.500 km eller mindre, eller
  2. 3 timer eller mere for rejser i Europa på over 1.500 km og alle andre rejser mellem 1.500 og 3.500 km, eller
  3. 4 timer eller mere for rejser, der ikke er anført under (a) eller (b) ovenfor.

Afhængigt af forsinkelsens varighed kan du være berettiget til de rettigheder, der er anført under "Ret til ændring af billet eller refundering". Afhængigt at varigheden og årsagen til din forsinkelse, kan du også være berettiget til kompensation, der er anført under "Ret til kompensation" og "Ret til ændring af billet eller refundering".

Annulleret rejse

Hvis din afgang er aflyst, er du berettiget til de rettigheder, der er anført i punkt 1, 2 og 3 under afsnittet "Det er du berettiget til". Du er ikke berettiget til kompensation, hvis aflysningen skyldes ekstraordinære omstændigheder som anført under "Ret til kompensation", eller hvis:

• du får besked om aflysningen mindst 2 uger før det planlagte afgangstidspunkt; eller
• du får besked om aflysningen mellem 2 uger og 7 dage før det planlagte afrejsetidspunkt, og du bliver tilbudt at ændre din billet, så du kan rejse højst to timer før det planlagte afrejsetidspunkt og nå din destination senest 4 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.
• du får besked om aflysningen mindre end 7 dage før det planlagte afrejsetidspunkt, og du bliver tilbudt at ændre din billet, så du kan rejse senest en time før det planlagte afrejsetidspunkt og nå din destination senest 2 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.

Nægtet ombordstigning

Hvis du frivilligt afgiver din plads, når et fly er overbooket, er du berettiget til de rettigheder, der er anført under 'Ret til at ændre billet og refundering' i tillæg til den kompensation, der er aftalt mellem dig og Norwegian.

Hvis vi ikke har et tilstrækkeligt antal frivillige, og du bliver nægtet ombordstigning mod din vilje, vil du være berettiget til de rettigheder, der er anført af afsnit 1, 2 og 3 under afsnittet 'Det er du berettiget til'.

Du er ikke berettiget til disse rettigheder, hvis der er rimelig grund til at nægte dig ombordstigning såsom helbred, sikkerhed eller mangelfulde rejsedokumenter.

Opgradering og nedgradering

Hvis du bliver anvist plads på en lavere klasse, end din billet er købt til, modtager du kompensation inden for 7 dage i forhold til følgende:

• 30 % af billetprisen for alle rejser på 1.500 km eller mindre;
• 50 % af billetprisen for alle rejser inden for EU på over 1.500 km med undtagelse af rejser mellem medlemsstaternes europæiske territorium, og rejser mellem 1.500 og 3.500 km;
• 75 % af billetprisen for alle rejser, der ikke falder ind under ovennævnte omstændigheder, inklusive rejser mellem EU-medlemsstaternes europæiske territorium og Frankrigs oversøiske territorium.

Det er du berettiget til

1. Ret til forplejning

Hvis du bliver nægtet ombordstigning mod din vilje, eller dit fly bliver aflyst eller er forsinket i en vis periode (som beskrevet ovenfor), vil du være berettiget til:

• spisebilletter i rimeligt forhold til ventetiden, forudsat det ikke yderligere vil forsinke flyets afgang,
• to telefonsamtaler, telex- eller faxmeddelelser eller e-mails,
• indkvartering i tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at blive en eller flere nætter,
• transport mellem lufthavnen og indkvarteringsstedet.

2. Ret til ændring af billet eller refundering

Hvis du bliver nægtet ombordstigning, eller hvis dit fly er aflyst eller forsinket i 5 timer eller mere, tilbyder vi dig en alternativ afgang til din endelige destination uden ekstra omkostninger for dig. Du har også tilladelse til at ændre din rejse til destinationen til en senere dato, forudsat der er pladser til rådighed.

Hvis du ikke længere ønsker at rejse, vil du være berettiget til refundering inden for 7 dage af din ubrugte billet og for den del eller dele af rejsen, der ikke er gennemført, og for den del eller dele af rejsen, der allerede er gennemført, hvis rejsen ikke længere har noget formål i forhold til dine oprindelige rejseplaner.

3. Ret til kompensation

Der vil ikke blive udbetalt kompensation, hvis årsagen til forsinkelsen eller aflysningen skyldes ekstraordinære forhold, som ikke kunne være undgået, selvom alle forholdsregler var taget. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, vejrforhold, strejke og andre arbejdskonflikter, restriktioner for flyvekontrol, sikkerhedsrisici og andre uforudsete forhold, som udgør en sikkerhedsrisiko, der ligger uden for vores kontrol.

Hvis du bliver nægtet ombordstigning mod din vilje, eller dit fly bliver aflyst eller er forsinket i 3 timer eller mere af årsager, der ligger inden for vores kontrol, vil du være berettiget til følgende kompensation:

a) 250 euro for rejser på 1.500 km eller mindre eller
b) 400 euro for rejser inden for EU/EEA på over 1.500 km og alle andre rejser mellem 1.500 og 3.500 km eller
c) 600 euro for rejser, der ikke er anført under (a) eller (b) ovenfor.

Ovennævnte kompensation vil blive reduceret med 50 %, hvis vi er i stand til at ændre din billet til en alternativ flyvning og ankomsttidspunktet for denne flyvning ikke overskrider det forventede ankomsttidspunkt for den planlagte rejse:

a) med 2 timer for rejser på 1.500 km eller mindre eller
b) 3 timer for rejser i Europa på over 1.500 km og alle andre rejser mellem 1.500 og 3.500 km eller
c) 4 timer for rejser, der ikke er anført under (a) eller (b) ovenfor.

Sådan foretager du et erstatningskrav

Hvis du pådrager dig eventuelle omkostninger som beskrevet ovenfor, bedes du opbevare dine originale, specificerede kvitteringer. Du kan få refunderet rimelige udgifter og kompensation via vores website — www.norwegian.com.. 

For kontaktoplysninger vedrørende din National Enforcement Body (NEB) bedes du gå til europa.eu.

Ved indgivelse af klager bedes du gå til Online Dispute Resolution Platform