Du bruger i øjeblikket den tilgængelige version på en desktopenhed. Sluk for tilgængelighedstilstand.

EU-forordning 261/2004


Når tingene ikke går som planlagt, hjælper vi dig i overensstemmelse med EU-forordning 261/2004 – en række fælles regler, som alle europæiske flyselskaber følger.

Forsinkede fly

Du er berettiget til de rettigheder, der er anført under ‘Ret til forplejning’, hvis du er forsinket med:

 • 2 timer eller mere for rejser på 1.500 km eller mindre, eller
 • 3 timer eller mere for rejser i Europa på over 1.500 km og alle andre rejser mellem 1.500 og 3.500 km, eller
 • 4 timer eller mere for rejser på 3.500 km eller mere. 

Afhængigt af forsinkelsens længde kan du være berettiget til de rettigheder, der er anført under 'Ret til ændring af billet eller refundering' og 'Ret til kompensation'

Annulleret rejse

Hvis din afgang er aflyst, er du berettiget til de rettigheder, der er anført under 'Det er du berettiget til'. Du er ikke berettiget til erstatning, hvis:

 • du får besked om aflysningen mindst 2 uger før det planlagte afgangstidspunkt; eller
 • du får besked om aflysningen mellem 2 uger og 7 dage før det planlagte afrejsetidspunkt, og du bliver tilbudt at ændre din billet, så du kan rejse højst to timer før det planlagte afrejsetidspunkt og nå din destination senest 4 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.
 • du får besked om aflysningen mindre end 7 dage før det planlagte afrejsetidspunkt, og du bliver tilbudt at ændre din billet, så du kan rejse senest en time før det planlagte afrejsetidspunkt og nå din destination senest 2 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.

Nægtet ombordstigning

Hvis du frivilligt afgiver din plads, når et fly er overbooket, er du berettiget til de rettigheder, der er anført under 'Ret til at ændre billet og refundering' i tillæg til den kompensation, der er aftalt mellem dig og Norwegian.

Hvis vi ikke har tilstrækkeligt antal frivillige, og du bliver nægtet ombordstigning mod din vilje, vil du være berettiget til de rettigheder, der er anført under 'Det er du berettiget til'.

Det er du berettiget til

Ret til forplejning

Hvis du bliver nægtet ombordstigning mod din vilje, eller dit fly bliver aflyst eller er forsinket i længere tid (som beskrevet ovenfor), vil du være berettiget til:

 • spisebilletter i rimeligt forhold til ventetiden, forudsat det ikke yderligere vil forsinke flyets afgang,
 • to telefonsamtaler, telex- eller faxmeddelelser eller e-mails,
 • hotelophold og transport mellem lufthavnen og indkvarteringsstedet (hvis du bliver tilbud en flyafgang dagen efter).

Ret til ændring af billet eller refundering

Hvis du bliver nægtet ombordstigning eller hvis dit fly er aflyst eller forsinket i 5 timer eller mere, gør vi alt, hvad vi på nogen måde kan for at tilbyde dig en alternativ afgang til din endelige destination uden ekstra omkostninger for dig. Du har også tilladelse til at ændre din rejse til destinationen til en senere dato, forudsat der er pladser til rådighed.

Hvis du ikke længere ønsker at rejse, er du berettiget til fuld refundering af den ubrugte billet og evt. vidererejse med Norwegian inklusive din returbillet.

Ret til kompensation

Der vil ikke blive udbetalt kompensation, hvis årsagen til forsinkelsen eller aflysningen skyldes ekstraordinære forhold, som ikke kunne være undgået, selvom alle forholdsregler var taget. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, vejrforhold, der påvirker både den planlagte og tidligere afgange, strejke og andre arbejdskonflikter, flyvekontrol, pludselig opstået sygdom blandt besætningen og andre uforudsete forhold, som udgør en sikkerhedsrisiko, der ligger uden for vores kontrol.

Hvis du bliver nægtet ombordstigning mod din vilje, eller dit fly bliver aflyst eller er forsinket i længere tid af årsager, der ligger inden for vores kontrol, vil du være berettiget til følgende kompensation:

 • 250 euro for rejser på 1.500 km eller mindre eller
 • 400 euro for rejser inden for Europa på over 1.500 km og alle andre rejser mellem 1.500 og 3.500 km eller
 • 600 euro for rejser på 3.500 km eller mere.

Ovennævnte kompensation vil blive reduceret med 50 %, hvis vi er i stand til at ændre din billet til en alternativ flyvning og ankomsttidspunktet for denne flyvning ikke overskrider det forventede ankomsttidspunkt for den planlagte rejse:

 • med 2 timer for rejser på 1.500 km eller mindre eller
 • 3 timer for rejser i Europa på over 1.500 km og alle andre rejser mellem 1.500 og 3.500 km eller
 • 4 timer for rejser på 3.500 km eller mere.

Sådan foretager du et erstatningskrav

Hvis du pådrager dig eventuelle omkostninger som beskrevet ovenfor, bedes du opbevare dine originale, specificerede kvitteringer. Du kan få refunderet rimelige udgifter og kompensation via vores website — www.norwegian.com. 

For kontaktoplysninger vedrørende din National Enforcement Body (NEB) bedes du gå til www.apr.europa.eu.

Denne webside kræver, at browsercookies er aktiveret!

Du bruger i øjeblikket den tilgængelige version på en desktopenhed.

Du bruger i øjeblikket desktopversionen på en mobil enhed.