Yleiset kuljetusehdot


Kun varaat lennon Norwegianilta, hyväksyt matkustajia ja matkatavaroita koskevat yleiset kuljetusehtomme

22. toukokuu 2018

Artikla 1: Määritelmät

Sovitut pysähdyspaikat

Lipussasi tai aikatauluissamme määritetyt matkasuunnitelmasi pysähtymispaikat lukuun ottamatta lähtöpaikkaa ja lopullista määränpäätä.

Lentoyhtiötunnus

Kaksi tai kolme merkkiä tai kirjainta, joiden avulla tunnistetaan lentoyhtiö ja lento. Esimerkiksi Norwegian Air Shuttle AOC AS:n lentoyhtiötunnus on DY ja Norwegian Air Sweden AOC AB:n D8.

Valtuutettu edustaja

Myyntiedustaja, jonka olemme valtuuttaneet myymään palveluitamme.

Matkatavarat

Henkilökohtaiset tavarat ja apuvälineet, jotka matkustaja tuo mukaansa matkalle. Ellei erikseen muuta mainita, sisältää sekä kirjattavat matkatavarat että käsimatkatavarat.

Matkatavaratosite

Matkatavaratunnisteen osa, joka sinulle annetaan tositteeksi kirjattavista matkatavaroista.

Matkatavaratunniste

Kuljettajan myöntämä asiakirja, jonka avulla tunnistetaan kirjattavat matkatavarat.

Varaus

Varauspyyntö, jonka teet tai joka tehdään puolestasi, ja jonka hyväksymme lennoillamme matkustamista varten.

Lentoyhtiön määräämät lisämaksut

Lentoyhtiön määräämät lisämaksut, kuten polttoainelisämaksu.

Varauksen viite

Antamamme ainutkertainen, kuudesta merkistä (kirjaimia ja numeroita) koostuva koodi, jonka avulla vahvistamasi varaus tunnistetaan.

Kirjattavat matkatavarat

Kaikki matkatavarat, joista olemme ottaneet vastuun, ja joille olemme myöntäneet siinä yhteydessä matkatavaratositteen.

Jatkolento

Kaksi tai useampia lennon osioita, joista koostuu yksisuuntainen, yhtenä varauksena myymämme matka.

Asiakaspalvelu

Varaus- ja asiakaspalvelukeskuksemme. Asiakaspalvelun puhelinnumerot löytyvät verkkosivuiltamme.

Sopimukset

Noudatamme kaikkia voimassa olevia lakeja, päätöksiä, sopimuksia ja asetuksia.

Vaurio

Sisältää kuoleman, henkilövahingon, menetyksen, osittaisen menetyksen, varkauden ja muut vauriot, joita aiheutuu lentokuljetuksesta tai sen yhteydessä.

Päivät

Kalenteripäivät. Sisältää kaikki seitsemän (7) viikonpäivää. Muutos- tai ilmoitustarkoituksia varten ei lasketa päivää, jolloin muutos tai ilmoitus on vastaanotettu/lähetetty. Päätettäessä lipun voimassaoloa ei lasketa päivää, jolloin lippu on myönnetty tai lento on alkanut.

Elektroninen kuponki

Tietokannassamme oleva elektroninen lentokuponki elektronisesta lipusta. Kupongissa näkyvät lähtö- ja kohdepaikat, joiden välillä sinulla on matkustusoikeus.

Elektroninen lippu

Elektronisista kupongeista koostuva elektronisesti myönnetty lippu.

Lipun hinta

Varaukselle määrittämämme käytössä oleva hinta.

Matkan säännöt

Lisäehdot, joissa mainitaan varaukseen liittyvän kuljetuksen joustavuus ja palvelut.

Force Majeure

Epätavallinen ja odottamaton tapahtuma, joka ei ole meidän hallinnassamme ja jonka seurauksia ei olisi voitu välttää kaikista kohtuullisista varotoimenpiteistä huolimatta.

Yleiset kuljetusehdot

Nämä yleiset kuljetusehdot.

Käsimatkatavarat

Kaikki matkatavarat, henkilökohtaiset esineet tai muut tavarat (jotka eivät sisälly kirjattaviin matkatavaroihin), jotka otat mukaan lennolle.

Matkasuunnitelma

Meidän tai valtuutetun edustajamme sinulle myöntämä asiakirja tai asiakirjat, joissa on yksityiskohtaisia tietoja lennostasi meillä.

Lisäpalvelut

Muut palvelut, kuten kirjattavat matkatavarat, jotka eivät kuulu lipun hintaan varauksessa mainittujen matkan sääntöjen mukaisesti.

Säännöt

Näitä yleisiä kuljetusehtoja lukuun ottamatta kaikki säännöt ja ilmoitukset, jotka olemme säätäneet ja jotka ovat voimassa varauksen vahvistuspäivänä sinun ja matkatavaroidesi kuljetukselle. Tähän kuuluvat kyseisenä päivänä voimassa olevat lipun hinnat.

SDR

Kansainvälisen valuuttarahaston määrittämä erityisnosto-oikeus.

Hinnasto

Kuljettajan julkaistut lippujen hinnat ja/tai kuljetusehdot, kun kuljettaja on arkistoinut kyseisen hinnaston tarvittaessa asianmukaisten viranomaisten kanssa.

Lippu

Voimassa oleva asiakirja, joka oikeuttaa sinut matkustamaan lennoillamme. Tämä voi olla joko elektroninen lippu tai muu meidän myöntämämme tai meidän puolestamme myönnetty asiakirja. Myönnetään, kun varaus on vahvistettu ja ennen koneeseen nousua, sisältää matkatavaratositteen.

Vapaaehtoiset lentokoneesta poistumiset

Pyytämäsi ja etukäteen hyväksymämme lentokoneesta poistuminen matkan aikana. Poistuminen voi tapahtua pysähdyspaikassa lähtöpaikan ja lopullisen määränpään välillä.

sinä, sinun, matkustaja, asiakas

Henkilö ja kanssasi matkustava sylilapsi, jota kuljetetaan tai aiotaan kuljettaa lentokoneessa lipun mukaisesti. Tähän eivät kuulu henkilökunnan jäsenet.

me, meitä, meidän, lentoyhtiö, Norwegian

Lentoyhtiö, jonka kanssa matkustaja on tehnyt sopimuksen kuljettamisesta lipussa/matkustusasiakirjassa esitetyllä tavalla, ja josta käytetään näissä kuljetusehdoissa lentoyhtiö- tai lennosta vastaava lentoyhtiö -nimitystä.

Lennosta vastaava tai varsinainen lentoyhtiö

Lennosta vastaava lentoyhtiö. Jos lennosta vastaava tai varsinainen lentoyhtiö on jostain syystä toinen lentoyhtiö kuin lentoyhtiö tai lennosta vastaava lentoyhtiö, ilmoitamme asiasta mahdollisimman pian. Tällaiseen kuljetukseen sovelletaan edelleen näitä kuljetusehtoja.

Lentoyhtiö tai lennosta vastaava lentoyhtiö

Lentoyhtiö, jonka kanssa matkustaja on tehnyt sopimuksen kuljettamisesta, jonka tunnuksena on lipussa tai matkustusasiakirjassa lennon numeron yhteydessä näkyvä lentoyhtiötunnus ja/tai joka on yksilöity lentoyhtiöksi lipussa tai matkustusasiakirjassa:
  • (a) Norwegian Air Shuttle AOC AS, lentoyhtiötunnus DY
    (b) Norwegian Air Sweden AB, lentoyhtiötunnus D8
    (c) Norwegian Air Norway AS, lentoyhtiötunnus DH

Lentoyhtiöiden nimet ja osoitteet voidaan lyhentää matkustusasiakirjoissamme tai sivustossa käyttämällä lentoyhtiötunnusta tai muutoin.

Lentoyhtiöiden rekisteröidyt toimipaikat:

(a) Norwegian Air Shuttle AOC AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY

(b) Norwegian Air Norway AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(c) Norwegian Air Sweden AOC AB
Box 242
19047 Stockholm – Arlanda, SWEDEN

Verkkosivu

www.norwegian.com, www.norwegian.no, www.norwegian.com/se, www.norwegian.com/dk, www.norwegian.es, www.norwegian.com/uk, www.norwegian.fi, www.norwegian.com/fr, www.norwegian.com/it, www.norwegian.com/nl, www.norwegian.com/de, www.norwegian.com/pl, www.norwegian.com/en, www.norwegian.com/us.

Artikla 2: Soveltamisala

2.1 Yleistä

2.1.1 Nämä yleiset kuljetusehdot ovat ehtomme kuljetuksille, joihin viitataan lipuissamme, elektronisessa varauksessa tai verkkosivuillamme. Ellei lausekkeissa 2.3 ja 2.4 muuta mainita, ehtoja sovelletaan kaikkiin suorittamiimme henkilö- ja matkatavarakuljetuksiin sekä muihin tarjoamiimme palveluihin, olivatpa ne maksettuja tai muita palveluita. Yleiset kuljetusehdot täydentävät lipussa, elektronisissa varausasiakirjoissa tai verkkosivuillamme mainittuja ehtoja.

2.1.2 Yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan myös täydentäviin tai alennushintaisiin kuljetuksiin, ellei näissä ehdoissa, kuljetuksen varauksessa, lipussa tai elektronisissa varausasiakirjoissa muuta mainita.

2.2 Charter

Jos kuljetus tarjotaan charter-yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen seurauksena, näitä yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan vain siinä tapauksessa, jos ne eivät ole ristiriidassa charter-yrityksen sopimuksessa määriteltyjen ehtojen kanssa.

2.3 Pakolliset lainmääräykset

Kuljettaessamme asiakkaitamme meitä koskevat kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja asetukset. Yleiset kuljetusehtomme ovat voimassa, jos ne eivät ole ristiriidassa sovellettavien hinnastojen tai sopimusten kanssa. Mikäli yleisten kuljetusehtojemme ja sovellettavien hinnastojen ja sopimusten välillä on ristiriita, hinnastot ja/tai sopimukset ovat aina etusijalla yleisiin kuljetusehtoihimme nähden.

2.4 Sovellettava laki

Ellei sovellettavissa kansainvälisissä sopimuksissa tai pakollisissa kansainvälisissä tai kansallisissa laeissa ja säädöksissä toisin määrätä, kuljetussopimuksesi, Yleiset kuljetusehtomme, hinnastomme ja sääntömme ovat Norjan lakien alaisia.

Artikla 3: Liput

3.1 Yleistä

Lippu on todiste sopimuksesta meidän ja lipussa nimeltä mainitun asiakkaan välillä. Jos lippua ei ole myönnetty, varaus ja siihen liittyvä maksu ovat todiste sopimuksesta. Jos lippua ei ole kirjoitettu, varaus ja siihen sekä lentoyhtiön tai sen valtuutetun edustajan laatimaan asiakirjaan perustuva maksu ovat todiste sopimuksesta. Tähän tilanteeseen sovelletaan yleisiä kuljetusehtoja. Tähän tilanteeseen sovelletaan yleisiä kuljetusehtoja.

3.2 Oikeutesi kuljetukseen

3.2.1 Sinut hyväksytään kuljetettavaksi lennoillemme vain, jos sinulle on myönnetty lippu tai varauksesi on hyväksytty artiklassa 6 mainittujen ehtojen mukaisesti.

3.2.2 Tarjoamme kuljetusta vain henkilölle, jonka nimi lukee lipussa. Sinun on pyynnöstä esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus, jossa on sama nimi kuin lipussa artiklassa 15 mainittujen sääntöjen mukaisesti. Jos et pysty pyydettäessä esittämään voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta tai tarvittavia matkustusasiakirjoja, kuten passia tai viisumia, pidätämme oikeuden kieltäytyä kuljettamasta sinua. 

3.3 Siirtäminen

3.3.1 Et voi siirtää varausta, ellei sinulla ole oikeutta tehdä niin voimassa olevien matkan sääntöjen perusteella. Matkustajan nimeä, reittiä ja määränpäätä voi muuttaa lipussa maksamalla voimassa oleva maksu. Myös lipun hinta voi muuttua.

3.3.2 Jos lipun esittäjä on muu henkilö kuin lipussa tai varauksessa nimeltä mainittu henkilö ja kuljetamme tietämättämme kyseistä henkilöä, emme ole tästä vastuussa matkustajalle, jonka nimi mainitaan lipussa tai varauksessa.

3.4 Lipun myöntämättä jättäminen

Jos päätämme olla myöntämättä lippua, yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan varauksessa nimeltä mainittuun henkilöön.

3.5 Voimassaolo 

3.5.1 Lippu tai varaus on voimassa vain, jos se vastaa myönnettyä vahvistusta lausekkeessa 6.1 kuvatulla tavalla.

3.5.2 Lippu tai varaus on voimassa lipussa tai varauksessa määritettynä matkustuspäivänä. Voimassaoloa ei voi jatkaa, ellei varausta muuteta voimassa olevien matkan sääntöjen mukaisesti.

3.6 Nimemme ja osoitteemme

Nimemme voi lyhentää lipussa lentoyhtiötunnukseen. Pääkonttorimme osoite on  PO Box 115, 1330 Fornebu, Norja. Lue lisää yhteydenotosta verkkosivuiltamme.

Artikla 4: Vapaaehtoiset lentokoneesta poistumiset

4.1 Yleistä

Voimme antaa sinulle luvan poistua lentokoneesta sovituissa pysähdyspaikoissa, jos paikalliset viranomaiset ja yleiset kuljetusehtomme sallivat sen.

Artikla 5: Lippujen hinnat, verot ja maksut

5.1 Lippujen hinnat 

5.1.1 Lipun hinta on voimassa vain kuljetukselle lähtöpaikasta lopulliseen määränpäähän, ellei erikseen ole sovittu muuta. Lippujen hinnat eivät sisällä maakuljetuksia lentoasemien välillä tai lentoasemien ja maaterminaalien välillä. Lippujen hinnat lasketaan saatavilla olevien lippujen hintojen perusteella varauksen vahvistuspäivänä tiettynä päivänä tapahtuvaa matkaa varten ja tietyn matkasuunnitelman mukaisesti. Matkasuunnitelman tai matkustuspäivien muutokset voivat aiheuttaa muutoksia lippujen hintoihin.

5.1.2 Kaikki lisäpalveluita koskevat lisämaksut määritellään erillisissä tapahtumissa.

5.2 Voimassa olevat lippujen hinnat

Voimassa olevat lippujen hinnat ovat hintoja, jotka ovat voimassa varausta tehtäessä. Lippujen hinnat voivat vaihdella vapaiden istumapaikkojen määrän perustella missä tahansa lippuluokassa. Emme myöskään takaa, että lippujen hinnat ovat saatavilla kaikissa luokissa. Kaikkia lippujen hintoja on saatavilla rajoitetusti.

5.3 Verot ja maksut

Sinä maksat kaikki hallitusten viranomaisten tai lentoasemaviranomaisten määräämät verot ja maksut.

5.4 Valuutta

Lippujen hinnat ja verot on maksettava valuutassa, jonka määritämme varausta tehtäessä.

5.5 Arvonlisävero (ALV)

Kaikki lippujen hinnat ja lisäpalveluita koskevat maksut kotimaan lennoille sisältävät paikallisen ALV:n mukaisen summan.

5.6 Palvelumaksu ja luottokorttimaksu

5.6.1 Palvelumaksu lisätään kaikkiin varauksiin, jotka on tehty asiakaspalvelumme kautta tai lentoasemalla. Voimme luopua palvelumaksusta tilanteissa, joissa emme salli sinun tekevän kyselyitä verkkosivujemme kautta.

5.6.2 Luottokortilla maksetuista varauksista voidaan veloittaa lisämaksu, Luottokortilla maksetuista varauksista voidaan veloittaa lisämaksu, jos tämä on sallittu laissa. Se määritetään varauksen yhteydessä. Maksu kattaa luottokorttimaksuihin liittyvät ylimääräiset kustannukset. Tietyissä tilanteissa kortin myöntäjä voi veloittaa sinulta lisämaksuja. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä kortin myöntäjään.

Artikla 6: Varaukset ja matkan säännöt

6.1 Varausvahvistus

Varaukset vahvistetaan ja niitä pidetään vahvistettuina, kun varausvahvistus on toimitettu. Matkasuunnitelma ja varauksen viite toimitetaan varauksen suorittamisen jälkeen.

6.2 Henkilökohtaiset tiedot

6.2.1 Varauksen yhteydessä on annettava sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Tietojen on oltava oikeita, koska kyseessä ovat ainoat keinomme ottaa yhteyttä sinuun.

6.2.2 Hyväksyt, että saamiamme henkilötietoja käytetään varauksen tekemiseen, lipun ostamiseen, lisäpalveluiden, kuten hotellivarausten tai auton vuokrauksen, tekemiseen, erityisjärjestelyjen tekemiseen liikuntavammaisille matkustajille ja muille matkustajille, joilla on erityistoiveita/-vaatimuksia, erityisaterioiden tilaamiseen, rutiinien yksinkertaistamiseen passintarkastuksen ja saapumisen yhteydessä sekä näiden tietojen toimittamiseen hallituksen viranomaisille lennon yhteydessä. Hyväksyt, että voimme säilyttää ja käyttää tietoja näihin tarkoituksiin, ja että voimme siirtää tietoja omille toimistoillemme, valtuutetuille edustajillemme, hallitusten viranomaisille, muille kuljettajille ja muille kyseisiä palveluita tarjoaville tahoille. Henkilökohtaisia tietojasi ei käytetä markkinointitarkoituksiin, ellet ole antanut tähän suostumustasi etukäteen.

6.3 Matkan säännöt

6.3.1 Matkan säännöissä määritellään joustavuus ja lipun hintaan kuuluvat lisäpalvelut. Matkan säännöt ovat kiinteät, ja ne on määritelty varauksen yhteydessä. Ne ovat saatavissa verkkosivuillamme, meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme.

6.3.2 Varauksia voi muuttaa aktiivisen varauksen matkan sääntöjen mukaisesti. Muutoksesta aiheutuvat maksut on maksettava muutoksentekohetkellä. Muutokset ja uuden varauksen voimassa olevat matkan säännöt hyväksytään suorittamalla maksu. Maksua ei palauteta, vaikka uusi lipun hinta olisi alhaisempi kuin alkuperäinen lipun hinta.

6.3.3 Varaukset on peruutettava voimassa olevien matkan sääntöjen mukaisesti. Matkan säännöissä määritellään, palautetaanko lipun hinta vai ei.  Palautukset suoritetaan artiklan 12 mukaisesti.

6.4 Istumapaikkavaraus

6.4.1 Kun varaat lennon, voit varata myös haluamasi istumapaikan. Riippuen voimassa olevista matkan säännöistä istumapaikkavarausta voidaan pitää lisäpalveluna ja siitä voidaan veloittaa lisämaksu. Istumapaikkavarauksien voimassa olevat säännöt ja maksut saat meiltä, verkkosivuiltamme tai valtuutetuilta edustajiltamme. Nämä säännöt ja maksut voivat muuttua.

6.4.2 Maksettujen istumapaikkavarausten toteutumista ei voida taata. Niihin voidaan tehdä muutoksia toiminnallisista tai turvallisuussyistä (myös lentokoneeseen nousemisen jälkeen). Istumapaikkavarausmaksu hyvitetään vain jos soveltuvaa vaihtoehtoista istumapaikkaa ei voida järjestää. Jos et tee istumapaikkavarausta, määritämme sinulle istumapaikan lähtöpäivänä. Emme voi taata tiettyä istumapaikkaa lennon aikana. Sinun on hyväksyttävä istumapaikka, joka osoitetaan sinulle varaamassasi matkustusluokassa ja johon oikeuttavan maksun olet maksanut.

Artikla 7: Erityisalennukset asukkaille ja suurperheille

7.1 Alennukset asukkaille

7.1.1 Oikeus saada alennusta aikataulun mukaisista lentokuljetuksista koskee Espanjan kansalaisia, minkä tahansa muun Euroopan unionin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisia sekä heidän perheenjäseniään, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, joilla on pysyvä asumisoikeus, sekä kolmansien maiden kansalaisia, joilla on pitkäaikainen asumisoikeus, ja jotka voivat todistaa asuinpaikkansa olevan Kanariansaarilla, Baleaareilla tai Ceutan tai Melillan kaupungissa.

7.1.2 Ceutassa tai Melillassa, Baleaareilla tai Kanariansaarilla asuvilla matkustajilla on oikeus saada 75% alennusta lipun hinnoista kumpaankin suuntaan suorilla yhdensuuntaisilla tai meno-paluu-lennoilla mainittujen sijaintien ja Espanjan mantereen välillä tai saarten välisillä lennoilla. Suora yhdensuuntainen lento on lento, joka lähtee saarilla, Ceutassa tai Melillassa olevasta kohteesta lopulliseen määränpäähän Espanjan mantereella, tai päinvastoin. Yli 12 tunnin välilaskut eivät ole sallittuja lukuun ottamatta välilaskuja, jotka aiheutuvat teknisistä syistä tai force majeure -esteestä. Ceutassa asuvat matkustajat saavat saman alennuksen lennoille Malagan, Jerezin tai Sevillan lentoasemille tai kyseisiltä lentoasemilta.

7.1.3 Alennus ei koske muita veloitettavia kohteita kuin lippua ja yhtä kirjattavaa, enintään 20 kg:n painoista matkalaukkua. Alennus ei koske esimerkiksi luottokorttimaksamisesta, ylimääräisistä matkatavaroista, istumapaikkavarauksesta tai muista lisäpalveluista aiheutuvia maksuja.

7.1.4 Varauksen yhteydessä matkustajan on ilmoitettava asuinpaikkansa tai kuuluvuutensa perheeseen, jolla on oikeus saada kyseinen alennus. Espanjan kehitysministeriö vahvistaa ilmoituksen verkossa lipun myöntämisen yhteydessä. Jos matkustajan asuinpaikkaa ei voi vahvistaa verkossa, hänen on esitettävä seuraavat asiakirjat lähtöselvitystiskillä saadakseen asiakasalennuksen:

a) Espanjan kansalaiset: voimassa oleva asuinpaikkatodistus ja voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

b) Alle 14-vuotiaat Espanjan kansalaiset: voimassa oleva asuinpaikkatodistus.

c) EU-/ETA-/Sveitsin kansalaiset: voimassa oleva asuinpaikkatodistus ja voimassa oleva kansallinen henkilöllisyystodistus tai passi.

d) EU-kansalaisten perheenjäsenet: Voimassa oleva asuinpaikkatodistus sekä oleskelulupakortti, josta käy ilmi henkilön asema EU-kansalaisen perheenjäsenenä.

e) EU:n ulkopuoliset kansalaiset, joilla on pitkäaikainen oleskelulupa: voimassa oleva asuinpaikkatodistus ja voimassa oleva oleskelulupa, josta käy ilmi pitkäaikainen asuinpaikka.

7.1.5 Mikäli matkustaja ei pysty esittämään kyseisiä asiakirjoja, koneeseen nousu voidaan estää tai matkustajan on ostettava uusi lippu voimassa olevaan hintaan ilman alennusta eikä hänelle palauteta alennetun lipun hintaa.

7.1.6 Matkustajien, jotka haluavat vaihtaa lippunsa – edellyttäen, että valittu hintatyyppi mahdollistaa muutoksen – on huomioitava seuraavaa: muutokset sallitaan vain samalla ALV-alueella, eikä muutoksia normaalihintaisista lennoista alennushintaisiin lentoihin ja päinvastoin hyväksytä.

7.1.7 Jos varauksessa on käytetty asukkaan alennusta, varausta voi muuttaa vain ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Muutoksesta voidaan veloittaa lisämaksu.

7.1.8 Nimien muuttaminen ei ole mahdollista.

7.1.9 Pidätämme oikeuden estää koneeseen nousun, mikäli toimitetuissa asiakirjoissa tai matkustajan henkilötiedoissa on puutteita.

7.1.10 Asukkaan alennus on voimassa vain, kun sitä on pyydetty varauksen yhteydessä. Sitä ei myönnetä taannehtivasti.

7.2 Alennukset suurperheille

7.2.1 Suurperheiden jäsenet, joiden suurperhestatus on virallisesti vahvistettu, saavat viiden prosentin alennuksen aikataulun mukaisten kotimaan lentojen lippujen hinnoista, jos perhe kuuluu yleiseen luokkaan, tai kymmenen prosentin alennuksen, jos perhe kuuluu erityisluokkaan. Tämä vastaa 28.11. päivätyn määräyksen Order FOM 3837/2006, ehtoja, joissa toteutetaan 18.11. päivätyn lain 40/2003 määräyksiä suurperheiden suojelusta, sekä täydentävää lainsäädäntöä.

7.2.2 Matkustajien, jotka haluavat saada tämän alennuksen kotimaan lennoilla, on mainittava asiasta tehdessään varausta. Heidän on myös esitettävä kansallinen henkilöllisyysasiakirja ja suurperheasiakirja lähtöselvitystiskillä suurperhestatuksen vahvistamiseksi. Matkustajien on esitettävä itsehallinnollisen kunnan tai kaupungin myöntämä voimassa oleva asiakirja. Mikäli matkustaja ei pysty esittämään kyseisiä asiakirjoja, koneeseen nousu voidaan estää tai matkustajan on ostettava uusi lippu voimassa olevaan hintaan ilman alennusta eikä hänelle palauteta alennetun lipun hintaa.

7.2.3 Suurperhealennus on voimassa vain, kun sitä on pyydetty varauksen yhteydessä. Sitä ei myönnetä taannehtivasti.

7.2.4 Jos varauksessa on käytetty suurperheen alennusta, varausta voi muuttaa vain ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Muutoksesta voidaan veloittaa lisämaksu.

7.2.5 Nimien muuttaminen ei ole mahdollista.

7.2.6 Suurperheiden jäsenten, jotka haluavat hyödyntää myös asukkaan alennusta, on mainittava asiasta varausta tehdessään edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Artikla 8: Lähtöselvitys ja koneeseen nousu

8.1 Lähtöselvityksen määräajat

Pidätämme oikeuden peruuttaa varauksesi, jos et noudata mainittuja lähtöselvityksen määräaikoja ja vaatimuksia, jotka perustuvat artiklaan 15 ja muihin sovellettaviin säädöksiin.  . Lähtöselvityksen määräajat löytyvät verkkosivuiltamme, ja niitä voi pyytää meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme. Emme vastaa vahingoista, joita sinulle aiheutuu jättäessäsi noudattamatta tämän lausekkeen määräyksiä.

8.2 Koneeseen nousun määräajat

Jos et saavu lähtöportille mainittuihin määräaikoihin mennessä, varauksesi peruutetaan. Lentoa ei missään tapauksessa pidätellä. Vastaat itse koneeseen nousun estämisestä aiheutuvista kustannuksista. Koneeseen nousun määräajat ovat verkkosivuillamme, ja niitä voi kysyä meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme. Emme vastaa vahingoista, joita sinulle aiheutuu jättäessäsi noudattamatta tämän lausekkeen määräyksiä.

8.3 Myöhästyminen lähtöselvityksestä ja saapuminen lähtöportille myöhässä

Jos myöhästyt lähtöselvityksestä tai saavut lähtöportille myöhässä ja/tai et täytä muita artiklaan 15 perustuvia määräyksiä, emme vastaa aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista. Liput, joista ei makseta hyvitystä, mitätöityvät. Saatat olla oikeutettu saamaan hyvityksen veroista/lentokenttämaksuista kohdan 12.5 mukaisesti. 

Artikla 9: Kieltäytyminen ja kuljetuksen rajoittaminen

9.1 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta

9.1.1 Voimme oman harkintamme mukaan kieltäytyä kuljettamasta sinua ja matkatavaroitasi edellyttäen, että olemme ilmoittaneet sinulle kirjallisesti kieltäyvämme kyseisen ilmoituksen jälkeen kuljettamasta sinua lennoillamme. Lennolle pääsyn epäämisestä maksettavasta korvauksesta säädetään sovellettavassa lainsäädännössä. Tämä osa ei muodosta mitään täydentäviä sopimukseen perustuvia oikeuksia.

9.1.2 Voimme myös kieltäytyä kuljettamasta sinua tai matkatavaroitasi, jos jokin seuraavista tilanteista on tapahtunut tai meillä on syytä uskoa sen tapahtuvan:

a) Kyseiset toimenpiteet ovat välttämättömiä lakien, määräyksien tai muiden hallituksen viranomaisten määräämien asetuksien noudattamiseksi.

b) Sinun tai matkatavaroidesi kuljettaminen voi vaarantaa muiden matkustajien ja/tai henkilöstön turvallisuuden ja terveyden.

c) Olet alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

d) Olet häirinnyt lentokoneen henkilökuntaa tai matkustamohenkilökuntaa heidän tehtäviensä suorittamisessa edellisillä lennoilla ja meillä on syytä uskoa, että tällainen tuomittava käytös voi toistua.

e) Käyttäydyt häiritsevästi muita matkustajia tai henkilöstöä kohtaan.

f) Olet kieltäytynyt turvatarkastuksesta.

g) Et ole maksanut voimassa olevaa lipun hintaa, veroja tai muita maksuja.

h) Selviää, että sinulta puuttuu voimassa olevia matkustusasiakirjoja tai aiot tuhota ne lennon aikana tai kieltäydyt esittämästä matkustusasiakirjoja pyydettäessä henkilökunnalle.

i) Esität lipun tai varauksen, joka on hankittu laittomasti tai joka on ostettu muualta kuin meiltä tai valtuutetulta edustajaltamme tai joka on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, on väärennös tai matkustaja ei voi todistaa olevansa lipussa tai varauksessa mainittu henkilö.

j) Kieltäydyt noudattamasta turvallisuusohjeitamme.

k) Olet aiemmin suorittanut jonkin yllä mainituista toimenpiteistä tai laiminlyönneistä.

9.1.3 Jos sinulta evätään kuljetus yhden tai useamman lausekkeissa 9.1.2 (a)–(k) mainitun syyn vuoksi, kirjallista varoitusta ei vaadita. Peruutamme varauksen, eikä meillä ole velvollisuutta palauttaa lipun hintaa tai muita kuluja.

9.2 Yksin matkustavat lapset, raskaana olevat matkustajat ja matkustajat, joilla on erityistarpeita

9.2.1 Yksin matkustavien lasten, raskaana olevien matkustajien tai erityistarpeita omaavien matkustajien kuljetus voidaan hyväksyä sillä ehdolla, että olemme antaneet kuljetukselle suostumuksemme. Kyseisiä matkustajia kuljetetaan varauksen yhteydessä määriteltyjen voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Kyseiset säännöt ovat verkkosivuillamme, ja niitä voi kysyä meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme.

9.2.2 Voimme kieltäytyä kuljettamasta yksin matkustavia lapsia, jos emme pysty varmistamaan lähtöhetkellä, että lapsi pääsee määränpäähän vaaditussa ajassa.

Artikla 10: Matkatavarat

10.1 Esineet, joita ei hyväksytä matkatavaroiksi

10.1.1 Matkatavaroissa ei saa olla seuraavia esineitä:

a) Esineet, jotka eivät ole matkatavaroita artiklassa 1 määritellyllä tavalla.

b) Esineet, jotka voivat vaarantaa lentokoneen, siellä olevat henkilöt tai tavarat ja/tai aiheuttaa niille vahinkoja. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) luettelemat vaaralliset esineet.

c) Esineet, joiden kuljettaminen ei ole sallittua minkään sellaisen valtion lain, määräyksien tai asetuksien mukaisesti, joihin tai joiden kautta lento kulkee.

d) Esineet, jotka mielestämme eivät sovellu kuljetettaviksi, koska ne aiheuttavat turvallisuusriskin, tai jotka eivät sovellu kuljetettavaksi painon, koon, muodon tai muiden ominaisuuksien perusteella tai jotka ovat herkkiä tai pilaantuvia.

e) Elävät eläimet lukuun ottamatta lausekkeessa 10.8 mainittuja poikkeuksia.

10.1.2 Aseita ja ammuksia, mukaan lukien urheilu- ja metsästysaseita, ei saa kuljettaa matkustamossa. Yleensä kirjattaviin matkatavaroihin ei hyväksytä aseita ja ammuksia lukuun ottamatta urheilu- ja metsästysaseita lausekkeessa 10.4 kuvatulla tavalla. Aseiden on aina oltava lataamattomia ja suojattuja sekä asianmukaisesti pakattuja. Iskuri/tukki on kuljetettava erillään muusta aseesta. Ammusten kuljettamista koskevat ICAO:n ja IATA:n määräykset vaarallisten esineiden kuljettamisesta.

10.1.3 Lennoilla, joiden lähtöpaikka tai määränpää ei ole Yhdysvalloissa, et saa asettaa rikkoutuvia esineitä, pilaantuvia tai arvokkaita esineitä, kuten kannettavia tietokoneita, koruja ja arvokkaita kiviä, rahaa, turvallisuusasiakirjoja, salkkuja ja hälyttäviä attaseasalkkuja, lääkkeitä, lääketieteellisiä todistuksia tai henkilöasiakirjoja kirjattaviin matkatavaroihin.

10.1.4 Lennoilla, joiden lähtöpaikka tai määränpää on Yhdysvalloissa, suosittelemme, että et aseta rikkoutuvia esineitä, pilaantuvia tai arvokkaita esineitä, kuten kannettavia tietokoneita, koruja ja arvokkaita kiviä, rahaa, turvallisuusasiakirjoja, salkkuja ja hälyttäviä attaseasalkkuja, lääkkeitä, lääketieteellisiä todistuksia tai henkilöasiakirjoja kirjattaviin matkatavaroihin, koska vastuumme matkatavaroiden menetyksistä, vaurioista ja viivästymisistä on rajoitettu artiklassa 16.2.2 mainittuihin seikkoihin. Jotta vältät kuljetuksen epäämisen lausekkeen 10.2(c) mukaisesti, kaikki matkatavarat on pakattava sopiviin pakkauksiin sääntöjemme mukaisesti.

10.1.5 Aseiden jäljitelmien, tikareiden, (kääntö)veitsien ja muiden aseita muistuttavien esineiden kuljettaminen käsimatkatavaroissa on kiellettyä. Ne voidaan kuitenkin hyväksyä kirjattaviin matkatavaroihin.

10.1.6 Jos matkatavaroissasi on kiellosta huolimatta artiklassa 10.1 mainittuja esineitä lennoilla, joiden lähtöpaikka tai määränpää ei ole Yhdysvalloissa, emme ole vastuussa kyseisten esineiden katoamisesta tai niille aiheutuvista vaurioista.

10.2 Oikeus kieltäytyä matkatavaroiden kuljetuksesta

Pidätämme oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkatavaroitasi tai matkatavaroiden jatkokuljetuksesta (lähtöselvityksen jälkeen), jos havaitsemme seuraavia ongelmia:

a) Matkatavaroistasi löytyy lausekkeessa 10.1 mainittuja esineitä.

b) Matkatavaroiden koko, muoto, paino, sisältö tai muut ominaisuudet ovat sellaisia, että tavarat eivät sovellu kuljetettavaksi lentokoneessa.

c) Matkatavaroita ei ole pakattu asianmukaisesti sopivaan pakkaukseen, jossa voimme taata matkatavaroiden saapumisen perille vahingoittumattomana normaalitilanteessa.

10.3 Tarkastusoikeus 

10.3.1 Turvallisuussyistä voimme pyytää lupaa tarkastaa matkatavarasi tai pyytää lentokenttäviranomaisia tekemään ruumiintarkastuksen.

10.3.2 Jos et voi olla läsnä matkatavaroidesi tarkastuksen aikana, voimme turvallisuussyistä tarkastaa matkatavarat itse, jotta voimme varmistaa, ettei matkatavaroissasi ole lausekkeessa 10.1 mainittuja esineitä, joita emme ole hyväksyneet lausekkeen 10.1 mukaisesti. Jos kieltäydyt noudattamasta tällaista pyyntöä, voimme kieltäytyä kuljettamasta sinua ja matkatavaroitasi.

10.4 Kirjattavat matkatavarat 

10.4.1 Kun matkatavarat on tuotu meille lähtöselvitystä varten, otamme vastuun matkatavaroista ja myönnämme jokaisesta matkatavarasta matkatavaratunnisteen.

10.4.2 Kun tuot matkatavaroita lähtöselvitykseen, velvollisuutesi ovat seuraavat:

a) Sinun on kiinnitettävä matkatavaroihin tunniste, jossa on vähintään nimesi ja osoitteesi.

b) Sinun on pakattava kaikki matkatavarat sopiviin pakkauksiin verkkosivuillamme julkaistujen sääntöjen mukaisesti, jotta vältät kuljetuksen epäämisen lausekkeen 10.2(c) perusteella.

10.4.3 Lähtöselvitykseen hyväksyttyjä matkatavaroita kuljetetaan samassa lentokoneessa kuin sinua.

Poikkeus: Jos osaa kirjattavista matkatavaroistasi ei voida hyväksyä lentokoneen ruuman kapasiteetin perusteella tai toiminnallisista tai meteorologisista syistä, voimme kuljettaa matkatavarat jälkikäteen toisella lennollamme tai toisen kuljettajan lennolla.

10.4.4 Kirjattavien matkatavaroiden kiintiö riippuu sovellettavista matkan säännöistä ja kirjattavien matkatavaroiden tyypistä seuraavasti:

a) Jos kirjattavat matkatavarat eivät sisälly lipun hintaan voimassa olevien matkan sääntöjen mukaisesti, kirjattavia matkatavaroita voi ottaa mukaan maksamalla niistä voimassa olevan maksun. Urheiluvälineitä ja musiikki-instrumentteja pidetään lisäpalveluina, ja niitä voi ottaa mukaan maksamalla voimassa olevan maksun. Voit pyytää nykyisiä sääntöjä kirjattavien matkatavaroiden, kuten urheiluvälineiden ja musiikki-instrumenttien koosta, painosta, kappalemääristä ja maksuista meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme.  Ne ovat myös verkkosivuillamme.  Nämä säännöt ja maksut voivat muuttua.

b) Lasten/sylilasten varusteita (esim. rattaat, turvaistuin jne.) voidaan hyväksyä kirjattavien matkatavaroiden vakiomäärät ylittäviä määriä sääntöjemme mukaisesti. Voit pyytää nykyisiä sääntöjä kyseisten varusteiden hyväksymisestä meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme. Ne ovat myös verkkosivuillamme.

c) Kirjattavien matkatavaroiden rajat ja maksut eivät koske matkustajien liikkumisen apuvälineitä tai lääkinnällisiä laitteita. Voit pyytää nykyisiä sääntöjä liikkumisen apuvälineiden ja lääkinnällisten laitteiden kuljetuksesta meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme. Ne ovat myös verkkosivuillamme.

10.5 Painavat matkatavarat

Jos kirjattava matkatavara ylittää sallitun painorajan tai jos matkustajalla on sallittua enemmän matkatavaroita, veloitetaan maksu ylimääräisistä matkatavaroista. Voit pyytää painorajoituksia ja painavien matkatavaroiden hinnastoa meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme. Ne ovat myös verkkosivuillamme.  Nämä säännöt ja maksut voivat muuttua.

10.6 Käsimatkatavarat

10.6.1 Matkustamossa kuljetettavien käsimatkatavaroiden on oltava kooltaan ja/tai painoltaan sellaisia, että ne mahtuvat matkustamon suljettuun matkatavaralokeroon tai edessäsi olevan istuimen alle. Matkatavara ei saa ylittää matkan säännöissä ja matkasuunnitelmassa mainittua kokoa ja painoa eikä matkatavaroita saa olla sallittua enempää. Voit pyytää sääntöjä meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme. Ne ovat myös verkkosivuillamme.   Esineet, jotka ylittävät sallitut rajat, tai jotka eivät mielestämme mahdu matkustamoon, on kuljetettava kirjattavina matkatavaroina. Ennen tätä sinulle annetaan mahdollisuus poistaa lausekkeen 10.1 kolmannessa kappaleessa kuvatut esineet. Saatat joutua maksamaan voimassa olevan matkatavaramaksun, jos esine ylittää sallitut rajat.

10.6.2 Esineet, joita ei voida kuljettaa lentokoneen ruumassa, voidaan hyväksyä kuljetettaviksi matkustamossa sovellettavien lakien ja omien sääntöjemme puitteissa.

10.6.3 Liikkumisen apuvälineitä voidaan pakata matkustamoon kohtuullisessa määrin ja sovellettavien lakien puitteissa. Jos liikkumisen apuvälineitä ei voida pakata matkustamoon, ne voidaan pakata ruumaan. Kummassakin tapauksessa liikkumisen apuvälineille annetaan ensisijainen tila joko lentokoneen matkustamossa tai ruumassa.

10.7 Matkatavaroiden noutaminen 

10.7.1 Sinun on noudettava kirjattavat matkatavarasi heti, kun ne ovat saatavissa lopullisessa määränpäässä tai pysähtymispaikassa. Jos et nouda matkatavaroitasi kohtuullisessa ajassa, voimme määrätä varastointimaksun. Jos et ole noutanut matkatavaroitasi kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden saapumisesta, matkatavarat poistetaan, emmekä vastaa tästä aiheutuvista menetyksistä.

10.7.2 Kun matkustat jatkolennolla, sinua voidaan vaatia noutamaan kirjattavat matkatavarasi välilaskupaikassa ja tuomaan ne uudelleen lähtöselvitykseen seuraavalle lennolle paikallisten tulliselvitysehtojen mukaisesti, vaikka matkatavaratositteessa mainittaisiin, että kirjattavat matkatavarat kuljetetaan lopulliseen määränpäähän. Vastaat välilaskumaan tulliselvitysehtojen noudattamisesta.

10.7.3 Vain henkilöllä, joka pystyy esittämään matkatavaratositteen ja matkatavaratunnisteen, on oikeus noutaa kirjattavat matkatavarat.

10.7.4 Jos matkatavaroita noutava henkilö ei pysty esittämään matkatavaratositetta tai matkatavaratunnistetta, voimme kieltäytyä luovuttamasta matkatavaroita kyseiselle henkilölle, ellei hän voi tyydyttävästi todistaa omistavansa matkatavaroita.

10.7.5 Sinun on otettava kaikki käsimatkatavarat mukaasi lentokoneesta poistuttaessa. Emme vastaa menetyksistä, joita sinulle aiheutuu, jos et ole ottanut kaikkia käsimatkatavaroita mukaasi lentokoneesta poistuttaessa.

10.8 Eläimet 

10.8.1 Hyväksymme eläviä eläimiä (koiria ja kissoja) kuljetettavaksi matkustamossa ja ruumassa tiettyihin kohteisiin ja tietyistä kohteista voimassa olevien varaus-, lähtöselvitys- ja kuljetussääntöjen mukaisesti, kun niistä maksetaan voimassa oleva maksu. Eläimiä on kuljetettava kopeissa sääntöjemme mukaisesti. Niillä on oltava mukanaan voimassa olevat terveys- ja rokotustodistukset, tuontiluvat ja muut määränpää- tai välilaskumaan edellyttämät asiakirjat. Saat lisätietoja eläinten kuljettamista koskevista säännöistä ja maksuista meiltä, valtuutetuilta edustajiltamme tai verkkosivuiltamme. Nämä säännöt ja maksut voivat muuttua. Opaskoirat hyväksytään kuljetettaviksi maksutta lausekkeen 10.8.2 mukaisesti.

10.8.2 Jos matkustajalla on erityistarpeita, häntä auttava opaskoira hyväksytään matkustamoon sovellettavan lain puitteissa. Olet kuitenkin itse vastuussa kaikkien sertifikaattien, tuontilupien ja muiden määränpäämaan edellyttämien asiakirjojen hankkimisesta. Saat lisätietoja opaskoiran, tukikoiran sekä poliisi- tai pelastuskoiran kanssa matkustamisesta meiltä, valtuutetuilta edustajiltamme tai verkkosivuiltamme.

10.8.3 Emme vastaa sen vahvistamisesta, että eläimellä on tarvittavat asiakirjat, kuten rokotustodistukset, ennen matkaa mihinkään maahan, mistään maasta tai minkään maan kautta. Emme vastaa sakoista, kuluista tai menetyksistä, joita aiheutuu eläimen saapumiskiellosta tiettyyn maahan.

Artikla 11: Aikataulut ja lentojen epäsäännöllisyydet

11.1. Aikataulut 

11.1.1 Pyrimme parhaamme mukaan noudattamaan kuljetuspäivälle julkaistua aikataulua. Aikatauluissa tai muualla mainittuja aikoja ei voida taata, ja ne saattavat muuttua aikataulun julkaisun ja matkustuspäivän välisenä aikana. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia aikatauluihin.

11.1.2 Ennen kuin hyväksymme varauksesi, me tai valtuutettu edustajamme ilmoitamme sinulle lentosi aikataulun mukaisesta lähtöajasta. Se näkyy myös lipussasi tai matkasuunnitelmassasi. Pidätämme oikeuden muuttaa lentosi lähtöaikaa varauksen tekemisen jälkeen. Jos annat meille tai valtuutetulle edustajallemme yhteystietosi, pyrimme parhaamme mukaan ilmoittamaan sinulle tällaisista muutoksista. Jos olet ostanut lentolipun kolmannelta osapuolelta, varmista että he välittävät sinun yhteystietosi meille. Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloista lähtevien lentojen yhteydessä ilmoitamme sinulle asiasta asiakaspalvelusuunnitelmamme mukaisesti.

11.1.3 Jos muutamme lentosi lähtöaikaa varauksen tekemisen jälkeen merkittävästi, eikä aika sovi sinulle emmekä pysty tarjoamaan istumapaikkaa sinulle sopivalta vaihtoehtoiselta lennolta, palautamme maksamasi summan artiklan 12 mukaisesti.

11.2 Peruutukset ja viivästykset 

11.2.1 Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin kuljettamaan sinut ja matkatavarasi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Toiminnallisista syistä voimme tilata lennon toiselta kuljetusyritykseltä tai järjestää kuljetuksen muilla keinoilla.

11.2.2 Jos peruutamme lentosi, reititämme sen uudelleen tai siirrämme lentoasi varauksen tekemisen jälkeen, tarjoamme apua sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä tavalla. Tämä osa ei muodosta mitään täydentäviä sopimukseen perustuvia oikeuksia.

11.2.3 Jos lentosi peruutetaan, reititetään uudelleen tai viivästyy vähintään neljä tuntia (sekä lennot Brasiliasta) tai viisi tuntia (kaikki muut lennot), käytettävissäsi ovat seuraavat korvausmahdollisuudet:

a) Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuljettaaksemme sinut lopulliseen määränpäähäsi mahdollisimman pian käyttämällä vastaavia kuljetusmuotoja.

b) Järjestämme uudelleenreitityksen lopulliseen määränpäähäsi myöhemmin käyttämällä vastaavia kuljetusmuotoja paikkojen saatavuuden mukaan.

c) Mikäli lento reititetään uudelleen muulle kuin matkasuunnitelmassasi mainitulle lentoasemalle, varmistamme omalla kustannuksellamme, että sinut kuljetetaan sovittuun määränpäähän.

d) Jos et hyväksy tarjottuja vaihtoehtoja, palautamme maksamasi summan artiklan 12 mukaisesti.

11.2.4 Mikäli jokin kohdissa 11.2.3 a), b), c) ja d) mainituista tilanteista tapahtuu, artiklassa 10 mainitut korvauskeinot ovat ainoat käytettävissäsi olevat korvauskeinot lukuun ottamatta sovellettavassa laissa mainittuja keinoja, eikä meillä ole muita velvollisuuksia sinua kohtaan. Vastuu on rajoitettu lausekkeen 16.4 mukaisesti.

11.3 Ylivaraus

11.3.1 Tarjoamme hyvityksen vastentahtoisesti evätystä koneeseen pääsystä koneeseen pääsyn epäämistä sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä tavalla. Tämä osa ei muodosta mitään täydentäviä sopimukseen perustuvia oikeuksia.

11.3.2 Hyvitys vapaaehtoisesti evätystä koneeseen pääsystä maksetaan kyseisen matkustajan ja kuljetusyhtiön välisten ehtojen perusteella sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä tavalla. Saat tietoja oikeuksistasi ylivarauksen yhteydessä tai artiklassa 11 määritellyissä olosuhteissa verkkosivuiltamme tai meiltä pyydettäessä. Tämä osa ei muodosta mitään täydentäviä sopimukseen perustuvia oikeuksia.

11.4 Jatkolennot

Emme ole vastuussa jatkolennoista, ellet ole ostanut jatkolentoa reitiltämme tai ellemme ole vastuussa peruutuksesta tai viivästymisestä. Mikäli olemme vastuussa myöhästyneestä jatkolennosta, tarjoamme apua lausekkeen 11.2 mukaisesti.

Artikla 12: Hyvitykset

12.1 Yleistä 

12.1.1 Mikäli emme onnistu kuljettamaan sinua, hyvitämme lipun tämän artiklan mukaisesti.

12.1.2 Kaikki hyvitysvaatimukset on lähetettävä verkkosivuillamme olevalla hyvityslomakkeella tai postitse pääkonttoriimme.

12.1.3 Lippu, mukaan lukien Lentoyhtiön määräämät lisämaksut, voidaan hyvittää vain, jos se vastaa vahvistettua varausta, josta olemme saaneet maksun, ja sinulla on lippu, joka on hyvitettävissä matkan sääntöjen mukaisesti.

12.2 Hyvityksen vastaanottaja 

12.2.1 Ellei voimassa olevat ehdot tai asiaankuuluva lainsäädäntö määrää toisin, lippuhyvitykset suoritetaan samalle maksutavalle, jota käytettiin varauksen yhteydessä. Käteismaksut hyvitetään ilmoitetulle pankkitilille.

12.2.2 Jos lipun on maksanut joku muu kuin lipussa nimeltä mainittu henkilö, hyvitämme summan vain lipun maksaneelle henkilölle tai kyseisen henkilön valtuutuksella.

12.2.3 Hyvitys, joka on tehty henkilölle, joka pystyy esittämään käyttämättömän lipun tai jolla on käyttämätön varaus, tai joka esittelee itsensä henkilöksi, jolla on oikeus saada hyvitys lausekkeiden 12.2.1 ja 12.2.2 mukaisesti, on täydellinen hyvitys, eikä meillä ole vastuita muiden hyvitysvaatimuksien osalta.

12.3 Peruutuksista aiheutuvat hyvitykset

Jos peruutamme lennon, hyvitettävä summa on seuraava:

a) Jos mitään lipun osaa ei ole käytetty, palautetaan koko lipun hintaa vastaava summa, mukaan lukien erityismaksut lisäpalveluista, kuten matkatavaroista ja istumapaikkavarauksesta, joista olet maksanut lipun hinnan lisäksi.

b) Jos osa lipusta on käytetty, palautetaan matkan käyttämätöntä osaa vastaava summa.

12.4 Hyvitykset

Jos sinulla on oikeus saada hyvitys muusta kuin lausekkeessa 12.3 mainituista syistä, hyvitettävä summa on seuraava:

a) Jos mitään lipun osaa ei ole käytetty, hyvitetään koko lipun hintaa vastaava summa, josta vähennetään voimassa olevat palvelu- ja peruutusmaksut.

b) Jos osa lipusta on käytetty, hyvitetään summa, joka vastaa lipun hinnan ja niiden lentoasemien välisen matkan lipun hinta, joissa lippua on käytetty. Summasta vähennetään voimassa olevat palvelu- ja peruutusmaksut.

12.5 Verojen/maksujen hyvitykset

Jos varauksesi ei ole hyvitettävä matkan sääntöjen perusteella, eivät myöskään Lentoyhtiön määräämät lisämaksut ole hyvitettävissä. Voit kuitenkin hakea käyttämättömistä varauksista viranomaismaksujen ja verojen hyvitystä.

12.6 Oikeus kieltäytyä hyvityksestä

Jos lippu on vanhentunut, voimme kieltäytyä hyvittämästä lippua. Poikkeuksena ovat verot ja maksut, jotka hyvitetään.

12.7 Valuutta

Pidätämme oikeuden hyvittää summat samassa valuutassa, jota on käytetty lipun ostamiseen.

12.8 Hyvityksen valtuuttaminen

Vain meillä ja valtuutetuilla edustajillamme on oikeus myöntää hyvityksiä.

Artikla 13: Käyttäytyminen lentokoneessa

13.1 Yleistä

Jos käyttäydyt lentokoneessa tavalla, joka vaarantaa muiden koneessa olevien henkilöiden turvallisuuden tai häiritsee muita matkustajia tai miehistön jäseniä, jonka epäillään aiheuttavan vahinkoa lentokoneelle tai sen osille, estää lentokoneen miehistöä suorittamasta tehtäviään tai kieltäydyt noudattamasta lentokoneen miehistön antamia ohjeita, esimerkiksi tupakointiin ja alkoholin ja huumausaineiden käyttämiseen liittyvät ohjeet, tai häiritset lentokoneen miehistöä tai matkustamohenkilökuntaa heidän tehtäviensä suorittamisessa, voimme suorittaa välttämättöminä pitämämme toimenpiteet kyseisen käytöksen estämiseksi. Tähän kuuluu myös voimankäyttö. Sinut voidaan poistaa lentokoneesta, sinulta voidaan estää jatkokuljetus miltä tahansa lentoasemalta ja sinua voidaan syyttää koneessa suoritetuista rikollisista toimista.

13.2 Elektronisten laitteiden käyttäminen

13.2.1 Lähettimen tai vastaanottimen sisältävien elektronisten laitteiden käyttäminen lentokoneessa on kielletty. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi matkapuhelimet, kannettavat kasettisoittimet, transistoriradiot, CD-soittimet, elektroniikkapelit ja radio-ohjattavat lelut. Poikkeuksena ovat elektroniset laitteet, joissa on lentotila. Lentotila on aktivoitava ennen lähtöä.

13.2.2 Elektronisten laitteiden, jotka eivät sisällä lähetintä tai vastaanotinta, käyttäminen on kielletty Kiinnitä turvavyö -merkin ollessa valaistuna. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet, kasettisoittimet ja videokamerat. Kuulolaitteiden, sydämentahdistimien ja muiden vastaavien lääketieteellisten laitteiden käyttäminen on sallittua koko lennon ajan.

13.3 Olet vastuussa kaikista kustannuksista, vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat osallistumisestasi missä tahansa kohdassa 9.1.2 tai 13 kuvattuihin olosuhteisiin missä tahansa matkasi vaiheessa kanssamme. Pidätämme oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimiin sinua vastaan vaatiaksemme tai hakeaksemme hyvitystä edellä mainituista kuluista, vahingoista tai kuluista.

Artikla 14: Sopimukset muista palveluista

14.1 Yleistä

Jos teemme järjestelyjä kolmannen osapuolen kanssa tarjotaksemme sinulle muita palveluita kuin lentokuljetusta tai jos myönnämme lipun tai kupongin kolmannen osapuolen suorittamista palveluista (muut kuin lentokuljetus), kuten hotellivarauksista tai auton vuokrauksesta, toimimme ainoastaan edustajana kyseisille palveluille. Palveluihin sovelletaan kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ehtoja. Emme vastaa kyseisistä palveluista lukuun ottamatta huolimattomuutta meidän osaltamme järjestelyjä tehtäessä.

Artikla 15: Hallinnolliset muodollisuudet

15.1 Yleistä

Olet itse vastuussa kaikkien tarvittavien matkustusasiakirjojen, kuten viisumien, hankkimisesta ja matkustamiseen liittyvien lakien, määräyksien ja muiden hallituksen asetusten noudattamisesta maissa, joista tai joihin lennät tai joiden kautta kuljet. Emme ole vastuussa mistään seuraamuksista, jotka johtuvat siitä, ettei sinulla ole ollut tarvittavia asiakirjoja tai jos matkustaja ei ole noudattanut kyseisen maan lakeja, sääntöjä, vaatimuksia ja määräyksiä.

15.2 Matkustusasiakirjat

Ennen kuljetuksen alkamista sinun on pystyttävä näyttämään kaikki poistumis-, saapumis- ja muut asiakirjat, joita vaaditaan matkaasi osallistuvien maiden laeissa, määräyksissä ja hallituksen viranomaisten säännöissä. Sinun on myös annettava meille oikeus ottaa ja säilyttää kopiot kyseisistä asiakirjoista. Pidätämme oikeuden kieltäytyä kuljetuksesta, jos et ole noudattanut soveltuvaa lainsäädäntöä tai jos matkustusasiakirjasi eivät ole asianmukaisia.

15.3 Maahantulon epääminen

Jos sinulta evätään maahantulo tiettyyn maahan, vastaat itse kaikista sakoista tai maksuista, joita viranomaiset määräävät meille. Vastaat myös kuljetuksen maksamisesta pois kyseisestä maasta. Emme hyvitä lipun hintaa matkasta kohteeseen, johon pääsy evättiin.

15.4 Vastuusi sakoista ja maksuista

Jos meidän on maksettava sakko tai meille aiheutuu kuluja siitä, että et ole noudattanut matkaasi liittyvien maiden lakeja, määräyksiä ja sääntöjä, tai jos sinulla ei ole tarvittavia asiakirjoja, sinun on pyydettäessä korvattava meille maksamamme summat tai aiheutuneet kulut.

15.5 Tullitarkastus

Sinun on vaadittaessa oltava läsnä tullivirkailijan tai muun hallituksen virkamiehen suorittamassa matkatavaratarkastuksessa. Emme vastaa vahingoista, joita aiheutuu tällaisesta tarkastuksesta tai läsnäolon laiminlyönnistä.

15.6 Turvatarkastus

Sinun on annettava meidän, hallitusten viranomaisten, lentokenttäviranomaisten tai muiden kuljettajien suorittaa turvatarkastus sinulle ja matkatavaroillesi.

Artikla 16: Vahinkovastuu

16.1 Yleistä 

16.1.1 Vastaamme vain vahingoista, joita aiheutuu itse liikennöimillämme lennoilla. Mikäli nimemme on lipussa charter-yrityksenä, mutta toinen kuljettaja suorittaa varsinaisen lennon, voit valita vastuullisen kuljettajan.

16.1.2 Vastuumme voi sovellettavien sopimusten mukaisesti vähentyä tai raueta, mikäli vahingon on aiheuttanut tai siihen on vaikuttanut sinun huolimattomuutesi.

16.1.3 Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettet ole noudattanut soveltuvia lakeja tai hallituksen sääntöjä ja sopimuksia.

16.1.4 Vastuumme rajoittuu dokumentoituihin taloudellisiin menetyksiin, emmekä missään tapauksessa ole vastuussa välillisistä menetyksistä ellei sitä vaadita sovellettavissa laeissa tai sopimuksissa.

16.1.5 Emme ole vastuussa odottamattomista lääketieteellisistä hätätilanteista, joita lentokoneessa tapahtuu. Jos meille aiheutuu kuluja pysähdyksestä tarvitsemasi sairaalakuljetuksen vuoksi, pidätämme oikeuden vaatia sinulta korvausta kaikista kuluista ja kustannuksista, joita meille aiheutuu tässä yhteydessä.

16.1.6 Vastuurajoituksia sovelletaan virkamiehiimme, edustajiimme ja työntekijöihimme samassa laajuudessa kuin meihinkin. Meiltä, virkamiehiltämme, edustajiltamme ja työntekijöiltämme vaadittava yhteenlaskettu summa ei voi ylittää kokonaisvastuuta, jos meillä on tällainen vastuu.

16.1.7 Pidätämme kaikki oikeudet mahdollisiin välittömiin tai välillisiin menetyksiin tai vaurioihin, joita voi aiheutua verkkosivuillamme julkaistujen virheellisten tietojen perusteella.

16.1.8 Ellei erikseen toisin ilmoiteta, mikään näissä yleisissä kuljetusehdoissa mainitun seikan ei voi tulkita tarkoittavan, että luovumme vastuumme poikkeuksista tai rajoituksista sovellettavien lakien tai sopimusten mukaisesti.

16.2 Vastuu matkatavaravahingoista

16.2.1 Emme ole vastuussa käsimatkatavaroille aiheutuneista vahingoista, elleivät ne johdu virkamiestemme tai edustajiemme toiminnasta.

16.2.2 Vastuumme matkatavaroille aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista noudattaa senhetkisten kansallisten tai kansainvälisten sopimusten ja sääntöjen rajoituksia.Vastuumme tällaisista vahingoista tai menetyksistä on enintään 1 288 SDR matkustajaa kohden. Niitä koskeva korvausvastuu määräytyy paikallisen ilmailulainsäädännön mukaisesti.

16.2.3 Kaikilla lennoilla ottamatta voit saada korkeamman vastuurajan tekemällä erityisen etuilmoituksen ja maksamalla lisämaksun (800 NOK). Ilmoitus ja pyyntö on tehtävä viimeistään lähtöselvityksessä. Tässä tapauksessa kasvatamme enimmäisvastuutamme 2 576 SDR:iin matkustajaa kohden. Esine on pakattava verkkosivuillamme mainittujen sääntöjen mukaisesti. Pidätämme oikeuden:

a) tarkistaa kirjattavat matkatavarat, jotta voimme varmistaa, että arvokkaaksi ilmoitetut tavarat ovat läsnä mainituissa määrissä ja olosuhteissa,

b) rajoittaa tehtävän ilmoituksen tasoa ja

c) rajoittaa esineitä, joista ilmoituksen voi tehdä.

16.2.4 Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta, jos voidaan todistaa, että vahinko on aiheutunut tahallisesta tai piittaamattomasta käytöksestämme tai virkamiestemme tai edustajiemme käytöksestä ja tiedossa oli, että se olisi todennäköisesti aiheuttanut vahinkoa. Edellytyksenä tälle on, että virkamiehen tai edustajan kyseisen toiminnan tai laiminlyönnin yhteydessä todistetaan myös, että kyseinen virkamies tai edustaja toimi työnantajansa toimesta. 

16.2.5 Huolimatta edellä mainitusta, Yhdysvaltain sisäisillä lennoilla vastuumme kadonneista, vaurioituneista tai tuhoutuneista liikkumisen apuvälineistä, kuten pyörätuoleista, rajoittuu kyseisen liikkumisen apuvälineen alkuperäiseen ostohintaan.

16.2.6 Emme vastaa vahingoista, joita matkatavarasi voivat aiheuttaa meille. Olet henkilökohtaisesti vastuussa vahingoista, joita meille aiheutuu sinun tai matkatavaroidesi vuoksi, ja sinun on maksettava kaikki menetykset, jotka meille syntyvät sen tuloksena.

16.2.7 Lennoilla, joiden lähtöpiste tai määränpää ei ole Yhdysvalloissa, emme vastaa sellaisten esineiden aiheuttamista vahingoista, joiden kuljettaminen kirjattavissa matkatavaroissa on kielletty (katso lauseke 10.1). Tähän kuuluvat herkästi rikkoutuvat ja pilaantuvat esineet, arvokkaat esineet (kuten kannettavat tietokoneet, korut ja arvokkaat kivet, raha, turvallisuusasiakirjat, salkut ja hälytyksellä varustetut attaseasalkut, lääkkeet, lääketieteelliset todistukset tai henkilöllisyystodistukset) riippumatta siitä, olivatko matkatavarat kirjattavia tai käsimatkatavaroita.

16.2.8 Emme missään tapauksessa vastaa matkatavaroiden kuljetuksen aikana kärsimistä kosmeettisista ja/tai pintavahingoista, jotka johtuvat normaalisesta kulumisesta ja olosuhteista.

16.3 Vastuu henkilövahingoista ja kuolemasta

16.3.1 Olemme vastuussa henkilövahingoista ja kuolemasta voimassa olevien sopimusten mukaisesti edellyttäen, että henkilövahinko tai kuolema tapahtuu meidän lennollamme.

16.3.2 Seuraavia tässä lausekkeessa määriteltyjä ehtoja sovelletaan kaikkiin kuljetuksiimme riippumatta siitä, koskevatko kuljetusta kansalliset vai kansainväliset lait:

a) Olemme vastuussa, jos kärsit ruumiillisista vammoista, terveydellisistä vahingoista tai kuolemasta edellyttäen, että vahingon aiheuttanut tapahtuma tapahtui lentokoneessa tai koneeseen saapumisen tai sieltä poistumisen yhteydessä. Vahinkovastuuseen ei sovelleta taloudellisia rajoituksia, olipa ne määritelty laissa tai sopimuksessa.

b) Riippumatta kohdan 16.3.2(a) ehdoista voimme vapautua kokonaan tai osittain vahinkovastuusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti, jos voimme todistaa, että välinpitämättömyytesi on vaikuttanut vahinkoon tai kuolemaan.

c) Onnettomuuden sattuessa maksamme ennakkomaksun välittömästi ja kaikissa tapauksissa viimeistään viidentoista (15) päivän sisällä siitä, kun korvaukseen oikeutetun henkilön henkilöllisyys on todistettu. Maksun suuruus on suhteessa kärsittyyn vahinkoon, ja sen tarkoituksena on kattaa välittömät tarpeet. Kuolemantapauksessa ennakkomaksu on vähintään 16 000 SDR matkustajaa kohden laskettuna euroissa.

d) Kohdan 16.3.2(c) mukaisen ennakkomaksun maksaminen:

i. ei ole vastuun myöntämistä,

ii. voidaan vähentää mistä tahansa summasta, joka myöhemmin maksetaan vastuumme perusteella,

iii. on maksettava takaisin vain kohdassa 16.3.2(b) kuvatuissa tilanteissa, tai jos myöhemmin todistetaan, että ennakkomaksun saanut henkilö aiheutti vahingon tai vaikutti sen syntymiseen välinpitämättömyydellä, tai ettei hän ole korvaukseen oikeutettu henkilö.

e) Vastuuseemme henkilövahingosta tai kuolemasta ei sovelleta taloudellisia rajoituksia. Emme voi riitauttaa enintään 128 821 SDR:n vahinkovastuuta loukkaantumisesta tai kuolemasta. Jos summa on suurempi, voimme riitauttaa vaatimuksen todistamalla, että kärsityt vahingot eivät aiheutuneet meidän tai edustajiemme välinpitämättömyydestä tai muusta väärästä teosta tai laiminlyönnistä, tai että kyseiset vahingot aiheutuivat kokonaan kolmannen osapuolen välinpitämättömyydestä tai muusta väärästä teosta tai laiminlyönnistä.

f) Vahvistamme, että meillä on vastuuvakuutus, joka kattaa vähintään 128 821 SDR matkustajaa kohden ja vähintään sovellettavissa laeissa ja sopimuksissa määritellyn minimisumman.

16.4 Vastuu viivästyksistä 

16.4.1 Vastaamme vahingoista, joita aiheutuu lentokuljetuksen viivästymisestä matkustajille, matkatavaroille tai ruumassa oleville esineille. Emme kuitenkaan ole vastuussa viivästyksestä aiheutuvista vahingoista, jos todistamme, että me ja edustajamme olemme pyrkineet kaikin kohtuullisin keinoin välttämään vahingon tai että meidän tai heidän oli mahdotonta suorittaa kyseisiä toimenpiteitä, vrt. Montrealin sopimuksen 1999 artikla 19.

16.4.2 Mikäli henkilöiden kuljetuksen viivästymisestä aiheutuu menetyksiä, vastuu on rajoitettu 5 346 SDR:iin.

16.4.3 Mikäli kirjattavien matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä aiheutuu menetyksiä, vastuu on rajoitettu 1 288 SDR:iin.

Artikla 17: EU261: Vahingonkorvausvaatimukset

 
17.1 Tätä artiklaa sovelletaan EU:n säädöksen 261/2004 nojalla esitettäviin vaatimuksiin.

17.2 Matkustajien on esitettävä vaatimukset suoraan Norwegianille ja annettava Norwegianille 28 päivää tai sovellettavaan  lainsäädäntöön pohjautuva aika (sen mukaan, kumpi on  lyhyempi) vastata suoraan heille, ennen kuin kolmansia osapuolia valtuutetaan esittämään vaatimus matkustajien puolesta. Vaatimukset voi esittää osoitteessa.

17.3 Norwegian ei käsittele kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia, jos kyseinen matkustaja ei ole esittänyt vaatimusta suoraan Norwegianille ja antanut Norwegianille aikaa vastata artiklassa 17.2 esitetyn ajan kuluessa.

17.4 Artikloita 17.2 ja 17.3 ei sovelleta matkustajiin, jotka eivät pysty esittämään vaatimuksia itse. Jos matkustaja ei pysty esittämään vaatimusta, hänen laillinen holhoojansa voi esittää Norwegianille vaatimuksen hänen puolestaan. Norwegian voi pyytää todisteet siitä, että laillinen holhooja on valtuutettu esittämään vaatimuksen hänen puolestaan.

17.5 Matkustaja voi esittää Norwegianille vaatimuksen toisen, samalla varauksella matkustaneen matkustajan puolesta. Norwegian voi pyytää todisteet siitä, että matkustajalla on toisen, samalla varauksella matkustaneen matkustajan suostumus esittää vaatimus.

17.6 Norwegian ei missään tapauksessa käsittele kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia, ellei niiden mukana ole asianmukaista dokumentaatiota, josta käy ilmi matkustajan kolmannelle osapuolelle antama valtuutus toimia hänen puolestaan. Edelliset artiklat 17.4 ja 17.5 muodostavat poikkeuksen.

17.7 Tämä kohta ei kiellä matkustajia pyytämästä neuvoja lakiasiantuntijalta tai muulta kolmannelta osapuolelta ennen vaatimusten esittämistä suoraan Norwegianille.

17.8 Norwegianin käytännön mukaisesti korvaus tai hyvitys suoritetaan maksukorttitilille, jota käyttämällä varaus maksettiin, tai varaukseen sisältyneen matkustajan pankkitilille. Norwegian voi pyytää todisteet siitä, että kyseinen matkustaja on tilinomistaja.

Artikla 18: Valitukset, vaatimukset ja juridiset toimenpiteet

18.1 Matkatavaravaatimukset

18.1.1 Jos havaitset matkakohteessa, että kirjatut matkatavarat ovat vaurioituneet, ilmoita asiasta heti edustajallemme ja täytä vahingoittuneiden matkatavaroiden lomake.

18.1.2 Jos matkatavaratositteen haltija vastaanottaa kyseiset matkatavarat tekemättä valitusta, tätä pidetään asianmukaisena todisteena siitä, että kirjattavat matkatavarat toimitettiin hyvässä kunnossa ja yleisten kuljetusehtojen mukaisesti. Ristiriitaisten väitteiden todenperäisyys on todistettava. 

18.1.3 - Jos haluat hakea korvausta vahingoittuneesta matkatavarasta, sinun on ilmoitettava asiasta meille mahdollisimman pian vahingon havaitsemisen jälkeen. Vaatimus on tehtävä verkkosivustollamme www.norwegian.com viimeistään seitsemän (7) päivää matkatavaroiden vastaanottamisen jälkeen.

18.1.4 Jos haluat tehdä vaatimuksen viivästyneistä matkatavaroista, sinun on tehtävä vaatimus viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa matkatavaroiden toimittamisesta. Vaatimuksen liitteenä on toimitettava alkuperäinen PIR-raportti (Property Irregularity Report). . Huomaa, että sinun on noudatettava meidän valitus- ja vaatimusprosessejamme, eikä PIR-raportin täyttäminen lentokentällä katsota aloittavan valitusprosessia, eikä täyttävän vaatimuksia, jotka esitetään Montrealin sopimuksen 1999 artiklassa 31.

18.1.5 Matkatavaravaatimukset on toimitettava Norwegianin matkatavaraosastolle verkkosivuillamme mainittujen ohjeiden mukaisesti. Voit saada nämä tiedot myös meiltä. 

 

18.2 Asiakkaan esittämät valitukset ja vaatimukset

Jos haluat tehdä valituksen tai vaatimuksen, voit ottaa meihin yhteyttä verkossa: www.norwegian.com/claims.

18.3 Eteenpäin viedyt valitukset ja vaatimukset

18.3.1 Jos vastaanotettuasi lopullisen vastauksemme, olet edelleen tyytymätön lopputulokseen, voit viedä valituksesi tai vaatia eteenpäin kuluttajasuojaviranomaisille maassa, josta lentosi lähti.

18.3.2 Meillä on velvollisuus ilmoittaa, että Euroopan komissio on perustanut verkkovälitteisen riitojenratkaisufoorumin (ODR-foorumi) foorumi, joka tarjoaa mahdollisuuden vaihtoehtoisiin riidanratkaisuihin (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Emme kuitenkaan ole rekisteröityneenä ODR-foorumissa, eivätkä siellä lähetetyt valitukset tai vaatimukset valitettavasti tule meille.

Artikla 19: Purkaminen

19.1 Yleistä

Jos et noudata yleisiä kuljetusehtojamme tai sääntöjämme, sopimuksesi puretaan välittömästi ilman varoitusta, kirjallista ilmoitusta meiltä tai oikeutta saada hyvitystä.

Artikla 20: Valtuutus

20.1 Yleistä

Kenelläkään Norwegianin edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeutta luopua yleisissä kuljetusehdoissa mainituista vaatimuksista.

Artikla 21: Muut määräykset

21.1 Yleistä

Norwegian voi soveltaa tai antaa määräyksiä ja ehtoja, jotka liittyvät operatiiviseen turvallisuuteen, täsmällisyyteen ja matkustajien mukavuuteen muun muassa sinua ja matkatavaroitasi kuljettaessasi. Nämä määräykset ja ehdot voivat liittyä yksinmatkustavien lasten, raskaana olevien, erityispalveluita tarvitsevien tai matkustajien, joilla on tartuttava tauti, kuljettamiseen.

Norwegian antaa tarvittaessa erityisiä tietoja asianomaisille matkustajille näistä säännöistä ja ehdoista sekä niiden muutoksista.