EU:n asetuksen 261/2004


Kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan, autamme sinua EU:n asetuksen 261/2004 mukaisesti. Kaikki eurooppalaiset lentoyhtiöt noudattavat näitä yleisiä sääntöjä.

Viivästynyt lento

Voit hyödyntää Oikeus huolenpitoon -kohdassa mainittuja oikeuksia

  1. jos lento myöhästyy vähintään kaksi tuntia enintään 1 500 km:n pituisilla lennoilla tai
  2. jos lento myöhästyy vähintään kolme tuntia yli 1 500 km pitkillä Euroopan lennoilla ja kaikilla muilla 1 500–3 500 km:n pituisilla lennoilla tai
  3. jos lento myöhästyy vähintään neljä tuntia, eikä ole kyse kohdissa a tai b kuvatuista tilanteista.

Riippuen viivästyksen pituudesta sinulla voi olla oikeus käyttää Oikeus lennon muuttamiseen tai hyvitykseen -kohdassa mainittuja oikeuksia. Riippuen viivästyksen pituudesta ja sen syystä sinulla voi olla oikeus käyttää Oikeus lennon muuttamiseen tai hyvitykseen- ja Oikeus hyvitykseen -kohdissa mainittuja oikeuksia.

Peruuntunut lento

Jos lentosi peruuntuu, voit käyttää Oikeutesi-osan kohdissa 1, 2 tai 3 mainittuja oikeuksia. Et ole oikeutettu hyvitykseen, jos peruuntumisen syy aiheutuu poikkeuksellisista olosuhteista, jotka on lueteltu Oikeus hyvitykseen -kohdassa tai jos

• sinulle ilmoitetaan peruuntumisesta viimeistään 2 viikkoa ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa tai
• sinulle ilmoitetaan peruuntumisesta kaksi viikkoa – seitsemän päivää ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa ja sinulle tarjotaan varauksen muuttamista, jonka myötä voit lähteä enintään kaksi tuntia ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa ja pääset määränpäähäsi alle neljän tunnin päästä aikataulunmukaisesta saapumisajasta tai
• sinulle ilmoitetaan peruuntumisesta enintään seitsemän päivää ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa ja sinulle tarjotaan varauksen muuttamista, jonka myötä voit lähteä enintään tuntia ennen aikataulunmukaista lähtöaikaa ja pääset määränpäähäsi alle kahden tunnin päästä aikataulunmukaisesta saapumisajasta.

Lennolle pääsyn epääminen

Jos tarjoudut luovuttamaan istumapaikkasi lennon ollessa ylivarattu, voit käyttää Oikeus lennon muuttamiseen ja hyvitykseen -kohdassa mainittuja oikeuksia. Lisäksi sinä ja Norwegian voitte sopia hyvityksestä.

Jos vapaaehtoisia ei ole tarpeeksi ja koneeseen noususi evätään, voit käyttää Oikeutesi-osa kohdissa 1, 2 ja 3 mainittuja oikeuksia.

Et ole oikeutettu käyttämään näitä oikeuksia, jos lennolle pääsyn epääminen aiheutuu terveyteen, turvallisuuteen tai puutteellisiin matkustusasiakirjoihin liittyvistä syistä.

Siirtäminen parempaan tai matalampaan matkustusluokkaan

Jos sinut siirretään matalampaan matkustusluokkaan kuin lippusi oikeuttaa, saat hyvityksen 7 päivän kuluessa seuraavasti:

• 30 % lipun hinnasta, jos lennon pituus on enintään 1 500 kilometriä
• 50 % lipun hinnasta EU:n sisäisillä, yli 1 500 kilometriä pitkillä lennoilla, pois lukien 1 500–3 500 kilometrin pituiset EU:n sisäiset lennot
• 75 % lipun hinnasta kaikilla kahteen edelliseen ryhmään kuulumattomilla lennoilla, mukaan lukien EU-maiden ja Ranskan merentakaisten alueiden väliset lennot.

Oikeutesi

1. Oikeus huolenpitoon

Jos koneeseen noususi evätään vasten tahtoasi tai lentosi peruuntuu tai myöhästyy merkittävästi (edellä kuvatulla tavalla), sinulla on seuraavat oikeudet:

• Ateria- ja juomakupongit kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, jos niiden tarjoaminen ei viivästytä lennon lähtemistä lisää,
• Kaksi puhelua, teleksi- tai faksiviestiä tai sähköpostiviestiä
• Majoitus vähintään yhdeksi yöksi, jos se on välttämätöntä
• Majoituspaikan ja lentokentän väliset kuljetukset

2. Oikeus lennon muuttamiseen tai hyvitykseen

Jos koneeseen pääsysi evätään, lento peruuntuu tai viivästyy vähintään viisi tuntia, pyrimme tarjoamaan sinulle vaihtoehtoisen lennon määränpäähäsi ilman lisäkustannuksia. Sinulla on myös oikeus vaihtaa matkustuspäivä määränpäähäsi myöhempään päivään, mikäli kyseisellä lennolla on istumapaikkoja.

Jos et enää halua matkustaa, sinulla on oikeus saada täysi hyvitys käyttämättömän lipun hinnasta seitsemän päivän kuluessa tekemättä jääneen matkan osalta ja jo tehdyiltä osilta, jos lennosta ei ole hyötyä alkuperäisen matkasuunnitelmasi kannalta.

3. Oikeus hyvitykseen

Hyvitystä ei makseta, jos viivästyksen tai peruuntumisen syy aiheutuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää millään kohtuullisilla toimenpiteillä. Poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi sääolosuhteet, lakot ja muut työtaistelutoimet, lennonjohdon rajoitukset, turvallisuusriskit sekä muut aavistamattomat olosuhteet, jotka aiheuttavat turvallisuusriskin, johon me emme voi vaikuttaa.

Jos koneeseen noususi evätään vasten tahtoasi tai lentosi peruuntuu tai viivästyy vähintään kolme tuntia syistä, joihin me emme voi vaikuttaa, sinulla on oikeus saada seuraava hyvitys:

a) 250 euroa enintään 1 500 km:n pituisilta lennoilta tai
b) 400 euroa yli 1 500 km:n pituisille EU/EEA lennoilta ja muilta 1 500–3 500 km:n pituisilta lennoilta tai
c) 600 euroa, jos lento myöhästyy vähintään neljä tuntia, eikä ole kyse kohdissa a tai b kuvatuista tilanteista.

Yllä mainitusta hyvityksestä vähennetään 50 %, jos tarjoamme sinulle vaihtoehtoisen lennon varaamista eikä kyseisen lennon saapumisaika ylitä varatun lennon aikataulunmukaista saapumisaikaa enempää kuin

a) kaksi tuntia enintään 1 500 km:n pituisilla lennoilla tai
b) kolme tuntia yli 1 500 km:n pituisilla Euroopan lennoilla ja muilla 1 500–3 500 km:n pituisilla lennoilla tai
c) neljä tuntia, eikä ole kyse kohdissa a tai b kuvatuista tilanteista.

Vaatimuksen esittäminen

Jos sinulle aiheutuu yllä mainittuja kustannuksia, säilytä alkuperäiset tositteet. Voit tehdä vaatimuksen kohtuullisista kustannuksista ja hyvityksestä verkkosivustollamme osoitteessa www.norwegian.fi.

Saat National Enforcement Body (NEB) -viranomaisen yhteystiedot osoitteesta europa.eu.

Erimielisyydet voidaan ratkaista verkkovälitteisessä riidanratkaisufoorumissa.