Käytät tällä hetkellä helppokäyttöversiota pöytäkoneella. Sammuta helppokäyttötila.

Yritysvastuu


Norwegian on sitoutunut toimimaan vastuullisten, eettisten, ympäristöystävällisten ja terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti sekä kunnioittamaan ihmisiä ja ympäristöä.

Coltsfoot and Norwegian airplane

Eettisissä ohjeissamme määritellään hyvän työympäristön säännöt ja korostetaan yrityksen ohjeita ihmisoikeuksista, korruption estämisestä, työntekijöiden oikeuksista sekä asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuudesta. Norwegian on sitoutunut yhteistyöhön UNICEFin kanssa, koska organisaatio on sitoutunut edistämään lasten oikeuksia.

 • Ympäristö

  Norwegian on sitoutunut kestävien ympäristökäytäntöjen aktiiviseen toteuttamiseen ja tukemiseen. Pyrimme myös vähentämään lentoliikenteestä aiheutuvia päästöjä.

 • Ihmisarvo

  Kaikilla Norwegianin työntekijöillä on vastuu hyvän työilmapiirin luomisesta ja terveen yrityskulttuurin kehittämisestä avoimuuden ja suvaitsevaisuuden pohjalta. 

 • Local development and humanitarian engagement

  Creating economic and social value at our bases and destinations are important objectives that underlines Norwegian’s ambition to be a good corporate citizen.

 • Yhteistyö UNICEFin kanssa

  ”Lapsissa on tulevaisuus, ja meidän tulisikin pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin tekemään maailmasta parempi paikka heille, jotka sitä eniten tarvitsevat”, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos. Siksi Norwegian tekee yhteistyötä YK:n lastenjärjestö UNICEFin kanssa. 

Tämä sivusto vaatii, että verkkoselaimen evästeet ovat käytössä!

Käytät tällä hetkellä helppokäyttöversiota pöytäkoneella.

Käytät tällä hetkellä pöytäkoneversiota mobiililaitteella.