Käytät tällä hetkellä helppokäyttöversiota pöytäkoneella. Sammuta helppokäyttötila.

 

Norwegian pyrkii olemaan hyvä yrityskansalainen kaikilla toiminta-alueilla. Norwegian on sitoutunut toimimaan vastuullisten, eettisten, kestävien ja terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti sekä kunnioittamaan ihmisiä, ympäristöä ja yhteiskuntaa. 

Norwegianin kansainvälinen liiketoiminta, jota ohjaa visio ”edulliset hinnat kaikille”, tuo yhteen ihmiset, kulttuurit ja kansantaloudet. Maailmanlaajuinen laajentuminen ja uudet reitit edistävät paikallista matkailua, luovat uusia työpaikkoja sekä edistävät talouskasvua ja sosiaalista kehitystä.

Kasvava väestö yhä globaalimmassa maailmassa lisää liikkumista ja tarvetta lentomatkustamiseen. Merkittävänä toimijana markkinoilla Norwegian tunnistaa vastuunsa ja toimii vähentääkseen matkustajakohtaisia päästöjä, jotta ilmailusta tulisi ympäristöystävällisempää. Yhtiöllä on yksi maailman uusimmista ja nykyaikaisimmista lentolaivastoista. Maailmanlaajuisena halpalentoyhtiönä Norwegian työllistää 11 000 henkilöä Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Monimuotoisuus tekee organisaatiosta rikkaamman ja paremman. Sijainnista riippumatta työntekijöiden oikeudet, tasa-arvo, syrjimättömyys, liiketoiminnan etiikka ja korruption vastaisuus ovat avainprioriteetteja.

Vuodesta 2002 lähtien Norwegian on kuljettanut turvallisesti yli 255 miljoonaa matkustajaa. Turvallisuus on tärkein prioriteettimme ja se on toimintojemme keskiössä. Se on olennaista asiakkaille ja henkilöstölle sekä välttämätöntä kestävälle lentomatkustamiselle. Kaikkia konsernin toimintoja ohjaavat laajat turvallisuuskontrollit ja sertifiointi. Ne täyttävät toimialan tiukimmat standardit ja korkeimmat säännökset (The European Aviation Safety Agency, EASA). Norwegianin toimintaa turvallisuudessa – sekä järjestelmien että kulttuurin osalta – on käytetty esimerkkinä terveydenhuoltoalalla.

Ympäristö

Norwegian on sitoutunut aktiivisesti toteuttamaan ja tukemaan kestävää ympäristöpolitiikkaa ja lentoliikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämistä.

Paikallinen kehitys

Taloudellisen ja sosiaalisen arvon luominen tukikohdissamme ja kohteissamme on tärkeä tavoite, joka korostaa Norwegianin päämäärää olla hyvä yrityskansalainen.

Vastuullisten ihmisten kulttuuri

Jokaisella Norwegianissa on yhteinen vastuu luoda hyvä työympäristö ja kehittää vakaata yrityskulttuuria, jolle tunnusomaista ovat avoimuus ja suvaitsevaisuus.


Yhteistyömme UNICEFin kanssa

"Lapset ovat tulevaisuus ja meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta maailma olisi parempi paikka niille, jotka tarvitsevat sitä eniten”, sanoo Norwegianin perustaja Bjørn Kjos. Tästä syystä Norwegian tekee yhteistyötä YK:n lastenjärjestö UNICEFin kanssa.

Vieraile UNICEF-sivuillamme.

Tämä sivusto vaatii, että verkkoselaimen evästeet ovat käytössä!

Käytät tällä hetkellä helppokäyttöversiota pöytäkoneella.

Käytät tällä hetkellä pöytäkoneversiota mobiililaitteella.