Käytät tällä hetkellä helppokäyttöversiota pöytäkoneella. Sammuta helppokäyttötila.

Norwegianilla on kuusi lentotoimilupaa (Air Operator's Certificate, AOC). Toiminnassamme turvallisuus on kaikkein tärkein tekijä. Turvalliset ja varmat toiminnot läpi koko organisaation on korkein prioriteettimme. Konsernissa ei ole koskaan rekisteröity lentotoimintaan liittyvää matkustajia tai miehistöä koskevaa vakavaa onnettomuutta tai vaaratilannetta. Yhtiön turvallisuusosasto työskentelee ennakoivasti turvallisuuden edistämiseksi koko organisaatiossa. Siviili-ilmailuviranomainen hyväksyy kaikki ohjelmat, tutkimukset ja pätevyysvaatimukset.

Turvallisuus

Yhtiö analysoi jatkuvasti tietoja, joita tallentuu yhtiön koneisiin asennettuihin lentotietojen tallentimiin. Analyysien avulla varmistetaan, että lentokoneita ohjataan ja lennetään voimassa olevien säännösten ja rajoitusten mukaisesti. Miehistön jäsenten, huoltohenkilöstön ja huolinnan edellytetään käyttävän verkkopohjaista raportointijärjestelmää, johon merkitään poikkeamat. Nämä raportit ovat arvokas työkalu tilastoanalyysiä ja trendien valvontaa varten. Lentokoneisiin sovelletaan tiukkaa kunnossapito-ohjelmaa. Kunnossapito suoritetaan valmistajan vaatimusten sekä tiukkojen kansainvälisten viranomaismääräysten (EASA) mukaisesti. Norwegian tekee laatutarkastuksia sekä alussa että suorittaa jatkuvaa valvontaa kaikille, jotka tarjoavat kunnossapitoa yhtiölle.

Kuusi lentotoimilupaa (AOC)

Norwegianilla on tällä hetkellä viisi lentotoimilupaa (Air Operator’s Certificate, AOC), jotka takaavat yhtiölle liikenneoikeudet ja kasvun myös Euroopan ulkopuolella. AOC on toiminnallinen ja tekninen hyväksyntä, jolla kunkin maan siviili-ilmailuviranomainen myöntää luvanhaltijalle oikeuden kaupallisiin lentoihin. Norjan siviili-ilmailuviranomainen on myöntänyt Norwegianille kaksi AOC:tä. Toinen on myönnetty Norwegian Air Norwaylle (NAN) ja toinen Norwegian Air Shuttlelle (NAS). Norwegianin Dublinissa toimivalle tytäryhtiölle, Norwegian Air International Limited (NAI), on myönnetty irlantilainen AOC ja ruotsalaiselle tytäryhtiölle Norwegian Air Swedenille (NSE) ruotsalainen AOC. Myös yrityksen Lontoossa sijaitsevalla Ison-Britannian tytäryhtiöllä, Norwegian UK:lla on AOC Isossa-Britanniassa. 

Tämä sivusto vaatii, että verkkoselaimen evästeet ovat käytössä!

Käytät tällä hetkellä helppokäyttöversiota pöytäkoneella.

Käytät tällä hetkellä pöytäkoneversiota mobiililaitteella.