Du bruger i øjeblikket den tilgængelige version på en desktopenhed. Sluk for tilgængelighedstilstand.

 

Alle, der arbejder i Norwegian, har ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø og udvikle en sund forretningskultur, hvor åbenhed og tolerance er i højsædet.

Norwegian støtter de internationale menneskerettigheder, som de er beskrevet i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Ingen må på nogen måde forårsage eller bidrage til krænkelse eller overtrædelse af menneskerettighederne. Vi mener, det er særdeles vigtigt at værne om vores ansattes grunlæggende menneskerettigheder, som beskrevet i kernekonventionerne til Den Internationale Arbejdsmiljøorganisation (ILO).

Mænd og kvinder skal være ligestillet, når det gælder arbejde, arbejdsforhold, karrieremuligheder og løn.

 

Code of Ethics

Norwegian’s corporate vision, values and operational priorities form the basis for the Group’s ethical guidelines. Norwegian’s Code of ethics provides guidelines and directions for a good working environment and highlights the Group’s guidelines for corporate and individual behavior, sound business principles, rights and duties, as well as safety for all, be it staff, customers or partners.

Norwegian supports the international human rights as outlined by the UN declaration and conventions. No one shall in any way cause or contribute to the violation or circumvention of human rights. Norwegian shall strive to be a professional and positive workplace with a respectful, open and including working environment. All people working for Norwegian shall behave with respect and integrity towards anyone they come into contact with through their work, contributing to create an environment free from any discrimination, be it due to religion, skin color, gender, sexual orientation, age, nationality, race or disability, and free from bullying, harassment or similar.

Everyone working for Norwegian have a joint responsibility to develop and maintain a good working environment and be aware of, updated on and compliant with the ethical guidelines. Any violations of the Codes of Ethics shall be reported to Norwegian’s Ethical Helpline.

Denne webside kræver, at browsercookies er aktiveret!

Du bruger i øjeblikket den tilgængelige version på en desktopenhed.

Du bruger i øjeblikket desktopversionen på en mobil enhed.