You're currently using the accessible version on a desktop device. Turn off accessibility mode.

Norwegian Air Shuttle ASA – Fortrinnsrettsemisjon

Under følger en oversikt over de viktigste datoene i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i Norwegian

Tidslinje:
  • Bestillingsperiode: Fra 22. februar 2019 til 8. mars 2019 klokken 16.30 (norsk tid)
  • Handel i tegningsretter: Fra 22. februar 2019 til 6. mars 2019 klokken 16.30 (norsk tid)
  • Informasjon om tildeling: Den eller rundt 11. mars 2019
  • Betalingsdato: Den 13. mars 2019
  • Leveringsdato: Den eller rundt 18. mars 2019
  • Første handelsdag på Oslo Børs: Den eller rundt 18. mars 2019

 

Norwegian Air Shuttle ASA – Rights issue

Below is an overview of key dates in connection to the rights issue in Norwegian

Timeline:
  • Subscription period: From 22 February 2019 until 8 March 2019 at 16:30 hours CET
  • Trading in subscription rights: From 22 February 2019 until 6 March 2019 at 16:30 hours CET
  • Information regarding allocation: On or about 11 March 2019
  • Payment date: 13 March 2019
  • Delivery date: On or about 18 March 2019
 • First day of trading on the Oslo Stock Exchange: On or about 18 March 2019

 

Infomasjonsbrosjyre PDF

Prospectus PDF

Subscription Form PDF

Subscription link

Investor presentation PDF

Husk: Tegningsretter som ikke er solgt innen 6. mars 2019 klokken 16:30 eller benyttet til tegning av aksjer innen 8. mars klokken 16:30, vil bortfalle og bli verdiløse. Dette gjelder også tegningsretter som har blitt kjøpt i markedet.

Remember: Subscription rights that are not sold before 16:30 hours (CET) on 6 March 2019 or used to subscribe for offer shares before 16:30 hours (CET) on 8 March 2019 will have no value and will lapse without compensation to the holder. This also applies to subscription rights acquired in the market.