Synpunkter och reklamationer angående hjälpmedel


Vi vill gärna höra dina synpunkter och hjälpa till om någonting inte gått enligt planerna.

Dela med dig av dina synpunkter

Vi lyssnar på alla synpunkter, och vill gärna höra vad du tycker att vi gör bra eller dåligt.

Vi har också en vanlig e-postadress (norwegian.mailhq@norwegian.com). Skriv "Customer feedback – passengers with special needs" i ämnesfältet.

Reklamationer angående hjälpmedel

Meddela omedelbart våra representanter på flygplatsen om ditt hjälpmedel eller annan utrustning som rör din funktionsnedsättning skadas under flygningen. De skriver då en rapport, som du behöver om du vill göra en reklamation.

Vi följer de gränser som fastställts i Montrealkonventionen för all slags skadad eller försvunnen utrustning, men det är alltid bra att också ta reda på om din reseförsäkring täcker utrustningen.

Passagerare som reser till/från USA

USA:s transportdepartements (US DOT) slutliga utslag om icke-diskriminering gällande funktionsnedsättning inom flygresebranschen innefattar alla våra flygningar till och från USA. Vi följer alla regler som ingår i US DOT 14 CFR Part 382.

Följande information kan vara nyttig om du har klagomål eller funderingar angående diskriminering, platstilldelning eller andra tjänster som rör dina rättigheter som passagerare med funktionsnedsättning.

Be att få tala med en Complaint Resolution Official (CRO)

Om du har några problem när du reser med oss är du välkommen att fråga vår besättning eller markpersonal efter en Complaint Resolution Official (CRO).

Våra CROs är tränade i att vara uppmärksamma och lyhörda, samtidigt som de behärskar alla applicerbara regler och lagar, och svarar gärna på dina frågor.

Slutligt utslag om icke-diskriminering gällande funktionsnedsättning inom flygresebranschen

Den nya ändringen av 14 CFR Part 382, som introducerades genom US DOT:s slutliga utslag om icke-diskriminering gällande funktionsnedsättning inom flygresebranschen, är tillämplig för utländska transportörer som flyger till och från USA.

Kopior av U.S DOT 14 CFR Part 382 kan erhållas på följande sätt:

Fråga på flygplatsen

En fullständig kopia av utslaget finns tillgänglig vid förfrågan på våra flygplatser med trafik till USA.

Via telefon

För telefonsamtal gjorda från USA via den tullfria telefonjouren för flygresenärer med funktionsnedsättning på nr:

  • (+1) 1-800-778-4838 (röst)
  • (+1) 1-800-455-9880 (texttelefon)

Texttelefon

Via telefon till Aviation Consumer Protection Division på nr (+1) 202-366-2220 (röst) eller (+1) 202-366-0511 (texttelefon).

Via post

Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave, SE, West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590.