Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Bid for Upgrade: Regler och villkor


När du lägger ett bud med vår tjänst ”Bid for Upgrade” samtycker du till dessa regler och villkor.

1. Allmänt

Följande regler och villkor gäller när du lägger ett bud hos Norwegian Air Shuttle ASA för att få chansen att uppgradera till Premiumkabin (Premium- eller PremiumFlex-biljett) från Economykabin (LowFare, LowFare+- eller Flex-biljett) med tjänsten ”Bid for Upgrade”.

Dessa regler och villkor måste ses i relation till våra allmänna transportregler.

2. Tillämplighet

Bud på uppgradering till Premium kan endast läggas på våra utvalda internationella långdistansflyg med 787 Dreamliner.

För att lägga ett bud behöver du ha en giltig LowFare-, LowFare+- eller Flex-biljett. Du kan bara lägga ett bud på flyg som du redan har en giltig biljett till. 

Bid for Upgrade är inte tillgängligt om du reser med spädbarn. Bid for Upgrade är i vissa fall inte tillgängligt om du bokar via en resebyrå. 

Om du redan har uppgraderat till Premium till ett fast pris, kan du inte nedgradera till en LowFare-, LowFare+- eller Flex-biljett för att sedan använda tjänsten "Bid for Upgrade" istället.

3. Passagerare

Om bokningen omfattar mer än en passagerare, kommer ett bud på en uppgradering gälla alla passagerare i bokningen. Budet du lägger är per passagerare och den totala summan kommer att motsvara ditt bud multiplicerat med antalet passagerare i bokningen.

Om ett bud på uppgradering accepteras kommer alla passagerare i bokningen följaktligen att uppgraderas till Premiumkabin. 

4. Bid placement

Bid for Upgrade brukar i regel göras i samma valuta som ursprungsbokningen. Om valutan inte är tillgänglig läggs buden i amerikanska dollar (USD).

Budet får vara så högt eller lågt du vill inom prisintervallet som anges i reglaget på budsidan. Hur högt ditt bud måste vara för att du ska vinna en uppgradering beror på en rad olika kriterier, till exempel antal lagda bud på samma flyg, platstillgång i Premiumkabinen o.s.v. Vi förbehåller oss rätten att inte offentliggöra dessa kriterier.

Budbeloppet läggs som en extra kostnad på din biljett.

För att kunna lägga ett bud krävs ett giltigt kreditkort. Du måste ange dina kreditkortsuppgifter när du lägger ditt bud. Ingen debitering kommer dock att göras såvida inte budet blir accepterat.

När ditt bud har accepterats kommer ditt kreditkort att debiteras hela beloppet direkt. Norwegian Air Shuttle ASA kommer att utfärda en uppgradering till Premiumkabin för alla passagerare i bokningen. Det totala debiterade beloppet kommer att inkludera alla skatter och avgifter som ska erläggas i förskott.

Kreditkortet som angavs vid budgivningen måste vara giltigt och ha tillräcklig täckning när uppgraderingen görs.

5. Modify or cancel your bid

När du har lagt ditt bud kan du ändra eller annullera budet fram till 26 timmar före ordinarie avgångstid. Det kan dock hända att budet blir accepterat tidigare. Om ditt bud blir accepterat kan du inte länge annullera eller ändra ditt bud.

6. Accepterande av bud

Norwegian Air Shuttle ASA har ingen skyldighet att acceptera ditt bud. Huruvida bud ska accepteras eller inte bestämmer Norwegian Air Shuttle ASA helt efter eget gottfinnande.

Du samtycker till att ditt bud är öppet fram till 12 timmar före din ordinarie avgångstid. Du kan ändra eller annullera ditt bud fram till 26 timmar före din ordinarie avgångstid såvida ditt bud inte redan har accepterats av Norwegian Air Shuttle ASA dessförinnan.

Norwegian Air Shuttle kan acceptera ditt bud fram till 12 timmar före ordinarie avgångstid. När ditt bud har accepterats är det lagligt bindande och du är skyldig att slutföra din betalning till det pris som du angav i ditt slutbud. Därefter kan du inte ändra eller annullera budet.

Vi kommer att meddela om ditt bud har blivit accepterat eller inte senast 12 timmar före ordinarie avgångstid.

7. Prisvillkor

Om ditt bud accepteras, gäller prisvillkoren för din ursprungliga biljett även för din uppgraderade biljett, inklusive men inte begränsat till, avbokningspolicyer och ändringsavgift.

Särskilda önskemål (särskild assistans/specialmenyer/specialbagage o.s.v.) följer automatiskt den nya uppgraderade bokningen. Förbetalda sittplatser, menyer och bagage som hör ihop med din ursprungliga biljettyp kommer ej att återbetalas.

8. Sittplats

Om ditt bud blir accepterat ska vi göra vårt bästa för att alla passagerare i bokningen ska få sitta tillsammans. Vi kan inte garantera en specifik platstilldelning.

9. CashPoints

Om du är medlem i Norwegian Reward och registrerade ditt medlemsnummer vid bokningen kommer din ursprungliga biljettklass att gälla vid beräkning av CashPoints.

10. Återbetalning


10.1 Uppgradering från LowFare- eller LowFare+-biljetter till Premium-biljetter

När ett bud har accepterats gäller inga återbetalningar eller avbokningar såvida inte

  • Ditt ordinarie flyg har blivit inställt och Norwegian Air Shuttle ASA inte lyckades ge dig en plats i Premiumkabinen på det nya flyget du har blivit ombokad till.
  • Ditt ordinarie flyg har blivit inställt och Norwegian Air Shuttle ASA inte lyckades boka om dig till ett annat flyg.

10.2 Uppgraderingar från Flex-biljetter till PremiumFlex-biljetter

När budet har accepterats är budsumman inte återbetalningsbar såvida inte

  • Ditt ordinarie flyg har blivit inställt och Norwegian Air Shuttle ASA inte lyckades boka om dig till ett annat flyg.

11. Ändringar av dessa regler och villkor

Norwegian Air Shuttle ASA förbehåller sig rätten att ändra, anpassa, lägga till eller ta bort delar av dessa regler och villkor med eller utan föregående meddelande.