Arbetsförhållanden

Alla har ett gemmensamt ansvar för att skapa en trygg och fungerande arbetsmiljö som grundar sig i öppenhet och tolerans. Norwegian stöttar FN:s internationella människorättskonvention och dess innebörd är något vi värderar högt.

Vi värdesätter våra medarbetares mänskliga rättigheter som beskrivs av den internationella arbetsorganisationen ILO.

Män och kvinnor ska behandlas lika när det gäller anställningsavtal, arbetsförhållanden och karriärmöjligheter.