Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet. Stäng av tillgänglighetsfunktionen.

Att minska utsläppen från luftfarten är extremt viktigt och på Norwegian vidtar vi en rad åtgärder för att bidra till en mer hållbar luftfart. Norwegian har som ambition att fortsätta minska utsläppen per passagerare och göra luftfarten koldioxidneutral innan 2050. En av de absolut mest effektiva åtgärderna som flygbolag kan göra redan idag för att bidra till minskad klimatpåverkan i väntan på nya, alternativa och kommersiellt hållbara bränslen - är att investera i nya flygplan. 

Mängden utsläpp är direkt relaterad till mängden bränsle som går åt och ju nyare flygplan, desto lägre bränsleförbrukning. Genomsnittsåldern för Norwegians flygplansflotta är 3,8 år vilket gör den till en av de yngsta, grönaste och mest bränsleeffektiva flygplansflottorna i världen. Tack vare investering i nya flygplan har Norwegian minskat utsläppen med 30 procent per passagerare sedan 2008.  

Genom att flyga med de mest moderna och bränsleeffektiva flygplanen som finns på marknaden minskar vi utsläppen redan idag. Norwegian vidtar vidare en rad andra åtgärder för att bidra till ett mer hållbart flyg som t e x med avancerad värderdata i samabete med AVTECH AB för att minska bränsleförbrukningen ytterligare, vi inför kontinuerligt mer hållbara produkter ombord, minskar användningen av plast och genomför regelbundna motortvättar etc. 

Under 2018 fick Norwegian leverans av 11 Boeing 787-9 Dreamliner, 12 Boeing 737 MAX 8 och två Boeing 737-800. Förnyelsen av flygplansflottan under 2018 har bidragit till ytterligare utsläppsminskning per passagerare.

På interkontinentala linjer flyger Norwegian med de moderna flygplanen Boeing 787 Dreamliner och Boeing 737 MAX 8. Dreamlinerplanen förbrukar mindre än 80 procent bränsle jämfört med motsvarande modeller och 737 MAX förbrukar 14 procent mindre bränsle än föregångaren 737-800. Med en beställning på fler nya Dreamlinerplan och 737-plan som levereras de kommande åren så kommer Norwegian att forsätta vara ett av de mest miljöanpassade flygbolagen i världen.

I september 2018 utsåg det internationella miljöinstitutet The International Council on Clean Transportation (ICCT) för andra gången Norwegian till världens mest bränsleeffektiva flygbolag på transatlantiska linjer:

September 2018: ICCT listar de mest bränsleeffektiva flygbolagen som flyger över Atlanten. ICCT har analyserat bränsleförbrukningen på de 20 största flygbolagen som flyger mellan Europa och USA. Resultaten visar att Norwegian har en bränsleförbrukning på 44 passagerarkilometer per liter, vilket är 33 procent mer bränsleeffektivt än branschgenomsnittet.

ICCT har gjort samma analys två gånger, under 2014 och nu för 2017. Båda gångerna utsågs Norwegian till världens mest bränsleeffektiva flygbolag på transatlantiska linjer.

– Under de senaste åren har flera lågprisbolag med moderna flottor lanserat transatlantiska linjer men Norwegian är fortfarande det mest bränsleeffektiva flygbolaget, säger Brandon Graver, ansvarig för ICCT-rapporten.

Om ICCT: ICCT är en miljöorganisation som bedriver vetenskapliga analyser och undersökningar av miljöpåverkan i olika branscher. Det var ICCT som låg bakom rapporten som avslöjade Volkswagens utsläppskandal 2015.

Hela rapporten kan laddas ned här.


För att minska utsläppen ytterligare arbetar  Norwegian med en rad åtgärder för att bidra till ett hållbart flyg. 

Andra viktiga åtgärder för ett mer hållbart flyg:

  • Norwegian erbjuder fler direktlinjer än många andra mer traditionella flygbolag och undviker därmed de stora knutpunkterna. Med färre bränsleintensiva landingar och avgångar leder det till betydande utsläppsreducering. «Gröna» inflygningar (Continuous Descent Approaches (CDAs) minskar utsläppen under flygningens sista fas.

  • Norwegian har ingått samarbete med AVTECH Sweden som ger Norwegianpiloter avancerad väderdata om rutten de ska flyga. När data överförs till planets system kan rutten justeras och optimeras vilket reducerar utsläppen ytterligare.

  • Vår nya flygplansflotta reducerar bullernivån vilket förbättrar förhållanden för de som bor i närheten av flygplatser.

  • Moderna och lätta material minskar vikten och därmed även utsläppen.

  • Användande av winglets, en förlängning av vingspetsen på våra Boeing 737-800, minskar luftmotståndet. Winglets kräver mindre motorkraft och minskar därmed bränsleförbrukningen.

  • Norwegian använder en speciell motor- och flygplanstvätt som minskar koldioxidutsläppen med cirka 16 000 ton per år.

Den här sidan kräver att du tillåter cookies i din webbläsare!

Du använder för närvarande tillgänglighetsfunktionen på en datorenhet.

Du använder för närvarande datorversionen på en mobil enhet.