För en mer klimatvänlig luftfart med CHOOOSE och Norwegian

Inom Norwegian arbetar vi kontinuerligt för att göra flyget mer hållbart. För att minska vår klimatpåverkan har vi initierat ett antal åtgärder som vi arbetar med att optimera och införa nya. Samarbetet med klimatföretaget CHOOOSE kommer att göra det enkelt för våra passagerare att kompensera för sitt personliga koldioxidavtryck när de flyger med oss.

Genom att göra ett enkelt val när du bokar din resa kan du hjälpa till att stödja koldioxidreducerande projekt som godkänts av FN, Verra och Gold Standard. Om du väljer att kompensera ditt koldioxidavtryck kan du vara säker på att ditt bidrag kommer att användas för att finansiera godkända projekt som minskar de globala koldioxidutsläppen.

I samarbete med CHOOOSE har vi identifierat projekt som fokuserar på förnybar och ren energi med långsiktig och mätbar effekt. Norwegian kommer att fortsätta utöka projektportföljen som blir tillgänglig för våra passagerare i takt med att samarbetet med CHOOOSE växer. Nedan kan du läsa mer om de projekt du stödjer:

Skydd och bevarande av regnskogar i Peru

I utkanten av den peruanska regnskogen i Amazonas lever tre inhemska samhällen och över trettio arter med högt bevarandevärde som hotas av illegal gruvdrift, avverkning, ”slash and burn”-lantbruk och utveckling av infrastruktur.

Detta projekt bidrar till att hitta de lokala, ekonomiska drivkrafterna bakom avskogning genom att stödja utvecklingen av ett socialt inkluderande jordbruk, kapacitetsuppbyggnad för markanvändning, förbättrat skogsskydd och övervakning av naturresurser. Genom bevaring, beskydd av regnskogens ekosystem och uppskalning av hållbar skogsförvaltning i samhället, minskar projektet de globala utsläppen avsevärt.

Den mätbara effekten av detta projekt är certifierad av Verra.

Wind Power Project in Thailand

Located in the Thepharak District in Thailand, this wind farm delivers clean wind electricity to the national power grid.

By supplying around 230,000 MWh of renewable wind energy per year via 30 wind turbines, this project mitigates carbon emissions through replacing fossil-fuel based energy. It also created new jobs for the local community and it actively supports local development through investment in community activities.

The measurable greenhouse gas impact of this project is certified to the VCS by Verra.

Peatland project in Indonesia

This project will restore more than 22,922 hectares of peatland rainforest in the Merang biodiversity zone in Indonesia, one of the largest and deepest peat swamp areas in South Sumatra.

Funds are used to rehabilitate and protect this critical ecosystem, preventing the release of significant volumes of emissions, in addition to creating a conservation area for hundreds of unique and endangered species such as the Sumatran Tiger. This project focuses on working with surrounding villages through a community development fund, which supports community-selected projects in addition to new livelihood opportunities that help reduce the drivers of deforestation and wildlife poaching.

The measurable greenhouse gas impact of this project is certified to the VCS and CCB by Verra.

Clean Cooking Solutions in Nepal

Nearly 75% of households in Nepal still use solid biomass like fuel wood and animal dung for cooking and heating homes. Most of them do not use clean cookstoves, which leads to household air pollution. A lack of affordable energy sources has contributed towards unsustainable fuel wood removal, which has been identified as a key driver of forest degradation in Nepal.

This project is part of the Nepalese Government’s Clean Cooking Solution to All Initiative. The project started on 1st November 2016 and by the time the first consultation meeting with local communities was organized, there were already 25,000 stoves installed by the project.

The project leads to climate change mitigation by reducing firewood consumption and thus emission of greenhouse gasses significantly, as well as the protection and enhancement of biodiversity, and safeguarding of watersheds and forests.

The measurable greenhouse gas impact of this project is certified by the Gold Standard.Vad är CHOOOSE?

CHOOOSE™ är ett klimatfokuserat teknikföretag baserat i Oslo. CHOOOSE tillhandahåller en teknikplattform som bland annat ger individer, företag och organisationer tillgång till de bästa CO2-minskande projekten runt om i världen. CHOOOSE mål är att skynda på övergången till en hållbar framtid – allt från naturbaserade lösningar och förnybar energi till koldioxidupptag och hållbara flygbränslen. Läs mer om CHOOOSE här: https://chooose.today/

 

Om du i din resebeställning väljer att kompensera koldioxidavtrycket för din flygning kommer medlen att användas för att stödja en minskning av koldioxid som är lika med eller större än ditt uppskattade koldioxidavtryck. Med andra ord hjälper du till att balansera dina egna koldioxidutsläpp från flygningen. På grund av minimibeloppet uppgår ersättningen vanligtvis till mer än det beräknade koldioxidavtrycket.

De medel du bidrar med när du väljer att klimatkompensera ditt koldioxidavtryck används för att stödja projekt som arbetar för att minska eller fånga in koldioxidutsläpp över hela världen. Mängden du bidrar med motsvarar ditt uppskattade koldioxidavtryck. En liten del av summan kommer att användas för att stödja de administrativa kostnader som krävs för att leverera denna produkt. Klimatkompensation sker genom inköp och radering av CER-enheter (Tredjeparts Certified Emission Reductions), där varje CER-enhet motsvarar 1000 kg CO2. En CER-enhet är certifierad enligt minst en av tre standarder. Verifierade kolenheter (VCU), certifierade av Verra; Verifierade enheter för utsläppsminskningar (VER), liksom mekanismen för ren utveckling enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar, och Gold-standard - en ledande standard som fastställts av icke-statliga organisationer. CER-enheterna raderas därefter från de aktuella utsläppsregistrena för att säkerställa att varje enhet endast används en gång.

För projekt som certifierats av FN, Verra och Gold Standard bestäms koldioxidprissättningen av olika kriterier på projektnivå, såsom projektplacering, projekstorlek, involverad teknik och finansieringsvillkor. CHOOOSE ger alltid ett fast pris för alla aktiva projekt i portföljen.