Vi vill göra det lättare för passagerare att förstå sina utsläpp och att bidra till att minska dem

På Norwegian arbetar vi kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan. Som en del av vårt bredare hållbarhetsarbete gör vi det enkelt för våra passagerare att förstå vilka koldioxidutsläpp som hänger samman med deras flygresor och hur de kan hjälpa till att minska sina koldioxidavtryck genom att stödja olika klimatlösningar. Denna tjänst tillhandahålls av det norska klimatföretaget CHOOOSE.

Genom att välja detta kan passagerarna frivilligt stödja projekt som minskar utsläppen. Projekten har certifierats av FN, Verra och Gold Standard. Norwegian kommer att fortsätta att utöka de projekt som vi gör tillgängliga för våra kunder i takt med att programmet växer.

Nedan kan du läsa mer om de projekt som vi för närvarande stöder.

Skydd och bevarande av regnskogar i Peru

I utkanten av den peruanska regnskogen i Amazonas lever tre inhemska samhällen och över trettio arter med högt bevarandevärde som hotas av illegal gruvdrift, avverkning, ”slash and burn”-lantbruk och utveckling av infrastruktur.

Detta projekt bidrar till att hitta de lokala, ekonomiska drivkrafterna bakom avskogning genom att stödja utvecklingen av ett socialt inkluderande jordbruk, kapacitetsuppbyggnad för markanvändning, förbättrat skogsskydd och övervakning av naturresurser. Genom bevaring, beskydd av regnskogens ekosystem och uppskalning av hållbar skogsförvaltning i samhället, minskar projektet de globala utsläppen avsevärt.

Den mätbara effekten av detta projekt är certifierad av Verra.

Tambopata - Vintage: 2015; Registry page.

Vindkraftsprojekt i Costa Rica

Detta förnybara vindkraftsprojekt genomförs av Alisios Holdings S.A., och levererar ren energi till det costaricanska elnätet. Projektet bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom att ersätta fossilbränslebaserade alternativ.

Projektet omfattar fyra nya kraftverk och skapar därmed nya arbetstillfällen i lokalsamhället och bidrar dessutom till en positiv klimatpåverkan.

Projektets mätbara påverkan på växthusgaserna är certifierad enligt VCS av Verra.

Alisios Costa Rica - Årgång 2019; Registry page.

Peatland project in Indonesia

This project will restore more than 22,922 hectares of peatland rainforest in the Merang biodiversity zone in Indonesia, one of the largest and deepest peat swamp areas in South Sumatra.

Funds are used to rehabilitate and protect this critical ecosystem, preventing the release of significant volumes of emissions, in addition to creating a conservation area for hundreds of unique and endangered species such as the Sumatran Tiger. This project focuses on working with surrounding villages through a community development fund, which supports community-selected projects in addition to new livelihood opportunities that help reduce the drivers of deforestation and wildlife poaching.

The measurable greenhouse gas impact of this project is certified to the VCS and CCB by Verra.

Sumatra Merang - Vintage 2019; Registry page. 

 

Utsläppskompensation är en mekanism som gör det möjligt för individer och organisationer att främja klimatåtgärder genom att stödja certifierade tredjepartsprojekt som bidrar till att minska eller eliminera utsläpp av växthusgaser. Även om utsläppskompensation inte minskar effekterna av dina utsläpp, gör den det möjligt för dig att stödja meningsfulla klimatåtgärder runt om i världen.

När kunder eller organisationer kompenserar för sitt koldioxidavtryck används de inbetalda medlen för att stödja godkända projekt som minskar eller tar bort utsläpp av växthusgaser (GHG). Priset som betalas är den totala kostnaden för att tillhandahålla utsläppskompensationen.

Priset på en utsläppskompensation påverkas av flera faktorer. Den främsta faktorn bakom priset är de direkta kostnaderna för projektet för minskning eller avlägsnande av koldioxid, som beror på projektets typ, omfattning och plats. Dessutom kan sidovinster, köparens preferenser, transaktionskostnader och tillgången på olika projekttyper också påverka priset. Organisationer väljer ofta projekt som ligger i linje med deras mål, deras kundbas eller de samhällen där de verkar, så vissa projekttyper är mer populära, och därmed mer efterfrågade, än andra.
När du utsläppskompenserar genom Norwegians program stödjer du en blandad portfölj av projekt, och du betalar ett fast pris per ton koldioxid för att stödja denna portfölj. Det totala pris du betalar beror alltså på detta pris per ton och sedan den mängd koldioxid du kompenserar för (dvs. det beräknade koldioxidavtrycket för din valda flygning).