Organisation


Norwegiankoncernen består av moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA och de hel- och delägda dotterbolagen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland och Singapore. Under 2014 genomförde bolaget en omstrukturering för att säkerställa internationell tillväxt och nödvändiga trafikrättigheter. En viktig faktor har varit att bygga en struktur som är anpassningsbar och flexibel med tanke på Norwegians tillväxt och inträde i nya marknader utanför Skandinavien och andra delar av världen. Koncernens verksamhet är indelad i ett kommersiellt flygbolag med erforderliga driftstillstånd, en tillgångsgrupp, en resursgrupp samt andra affärsområden som varumärke och marknadsföring. 


Norwegian Air Shuttle (Norge)
 
Norwegian Air Shuttle ASA är moderbolaget. Huvudkontoret finns i Fornebu utanför Oslo, Norge. I slutet av 2013 bestod gruppen av 25 hel- och delägda dotterbolag. Norwegian Air Shuttle ASA äger dessutom 20 procent av Norwegian Finans Holding ASA (Bank Norwegian AS).


Flygbolaget

Koncernens kommersiella flygbolag är organiserat i moderbolaget Norwegian Air Shuttle ASA, de helägda dotterbolagen Norwegian Long Haul AS och Norwegian Air Norge AS (baserat på Fornebu utanför Oslo, Norge) samt Norwegian Air International Ltd och Norwegian Asset Ltd (baserat i Dublin, Irland). Bolagets flygplansflotta, som är en av Europas yngsta, består idag av Boeing 737-300 och Boeing 737-800-fly som utför Norwegians flygningar i Europa samt Nord-Afrika och Mellanöstern. På långdistanslinjerna används Boeing 787 Dreamliner. Läs mer om flottan här.


Tillgångsgrupp

Koncernens tillgångsgrupp är indelad i flera dotterbolag baserade i Dublin, Irland med Arctic Aviation Asset Ltd (tidigare kallat September Aviation Assets Ltd) som moderbolag.


Resurs-gruppen

Enligt rättsutvecklingen i Europa håller helägda landsspecifika resursbolag på att etableras i syfte att erbjuda fast anställning till inhyrda piloter. I slutet av 2013 bestod dessa bolag av Norwegian Air Resources Holding Ltd (Dublin, Irland), Norwegian Air Resources International Ltd (Dublin, Irland), Norwegian Air Resources Sweden AB (Stockholm, Sverige), Norwegian Air Resources Danmark AB, och Norwegian Air Resources Finland AB (Helsingfors, Finland) samt Norwegian Air Shuttle Sweden AB (Stockholm, Sverige) och Norwegian Long Haul Singapore Ltd (Singapore).


Övriga verksamhetsområden
:

Norwegian Brand Ltd (Dublin, Irland) etablerades 2013 i syfte att upprätthålla koncernens varumärke och marknadsföring.


Norwegian Cargo AS (Fornebu, Norge) etablerades i april 2013 och tillhandahåller koncernens kommersiella cargoverksamhet. Norwegian Air Shuttle ASA äger 65 procent..

Norwegian Holidays AS (Fornebu, Norge) etablerades 2013. Norwegian Holidays erbjuder paketresor till utvalda destinationer.

Norwegian Air Shuttle Polska Sp.zo.o (Polen) är baserat i Warszawa, Polen. Bolaget är under avveckling per 31 december 2013.

Call Norwegian AS (Norge)
Det var ingen aktivitet i bolaget per 31 december 2013

Norwegian Finans Holding ASA (Norge)
Norwegian Air Shuttle ASA äger 20 procent av aktierna i internetbanken Bank Norwegian AS genom det tillhörande bolaget Norwegian Finans Holding ASA. Flygbolagets lojalitetsprogram Norwegian Reward drivs i samarbete med banken.