Säkerhet

Flygsäkerhet är av högsta prioritet för företaget. Norwegians drift regleras av norsk lagstiftning från 11:e Juni 1993 nr 101, som avser regler och bestämmelser om civil luftfart och regler för civil luftfart (BSL) i överrensstämmelse med CAA. Norwegian innehar ett driftstillstånd (AOC), och företagets drift är godkänt enligt EU OPS 1, EASA del M and EASA del 145.

Koncernen har inte haft några allvarliga olyckor eller incidenter, vare sig för passagerare eller besättning sedan koncernen grundandes 1993.

Företagets avdelning för flygsäkerhet är en oberoende avdelning som rapporterar direkt till ansvarig chef. Avdelningens huvudsakliga uppgifter är att proaktivt arbeta för att främja flygsäkerheten i hela organisationen. Den flygande besättningen utbildas kontinuerligt i flygsäkerhet samt andra säkerhetsrelaterade frågor. Norska myndigheten ”Luftfartstilsynet” godkänner alla utbildningar, examina och kvalifikationskrav.

Bolaget analyserar kontinuerligt information från färdskrivarna som finns i flygplanen. Analysen säkerställer att flygplanen hanteras och flygs enligt gällande regler och begränsningar.

Besättningsmedlemmar, underhållspersonal och speditörer måste använda ett nätbaserat rapporteringssystem för att registrera avvikelser. Dessa rapporter är ett värdefullt verktyg för statistisk analys och trendövervakning.

Flygplanen har ett strikt underhållsprogram. Underhåll utförs i enlighet med tillverkarens bestämmelser samt enligt internationella myndigheters regler (EASA). Norwegian utför både preliminära kvalitetsrevisioner samt kontinuerlig övervakning av alla underhållsleverantörer.