Flotta

Norwegian har för närvarande over 100 flygplan. Av disse flygplanen är 90 stycken Boeing 737-800:or, fyra stycken är Boeing 737-300:or och åtte är Boeing 787 Dreamliner. Bolaget är i färd med att byta ut sin flygplansflotta och modernisera den med helt nya Boeing 737-800-flygplan.

På våren 2007 beställde Norwegian 42 nya 737-800 flygplan av Boeing. Ordern har efterhand ökats till totalt 63 stycken som ska levereras mellan 2008 och 2014 . Äldre Boeing 737-300:or fasas ut snabbare än tidigare planerat.

Därefter utökas flottan med nya egenägda samt några leasade 737-800 flygplan .

 

Type of planeBoeing 737-800Boeing 737-300Boeing 787-8 Dreamliner
Number of planes 90 4 8
Passengers 186/189 148 291 (32 in Premium Economy and 259 in Economy)
Crew per flight
Two pilotes, four cabin crew Two pilots, three cabin crew Varies according to route
Engines General Electric/Snecma CFMI XFM56-7B26 General Electric/Snecma CFM-56-3 (Commersial Fan Moteur) Rolls-Royce trent 1000G
Maximum starting weight
78.999 kg 61.915 kg - 63.265 kg 227.930 kg
Length 39.5 metres 33.4 metres 57 metres
Wing span 35.8 metres w/winglet 28.91 metres 60 metres
Engine power 26,4 K = 26.400 Lbs 22 K = 22.000 Lbs 67 K = 67.000 Lbs
Speed 858 km/h 797 km/h 913 km/h

 

 


Boeing 787-8 Dreamliner

Dreamlinern är det mest effektiva och moderna långdistansflygplanet som finns på marknaden i dag. I tillägg till driftsfördelar har Dreamlinern en rad innovationer som kommer passagerarna väl till hand. Det invändiga lufttrycket gör att kabinmiljön blir mer likvärdigt med hur det är på marknivå, något som reducerar typiska ”jet-lag” symptom som huvud- och muskelvärk.

Luftfuktigheten är också högre, något som reducerar torra ögon och torr hud. Flygplanet är konstruerat på ett sådant sätt att turbulens inte känns av lika tydligt i kabinen samt att flygplanet har 65 procent större fönster än dagens andra flygplanstyper.

Flygplanet är utrustat med Dreamliner-interiören ”Sky” som våra passagerare redan har haft glädje av på många av Norwegians nyaste Boeing 737-800. Du kan läsa mer om Dreamlinern här.


Boeing 737-800
Flygplanen Boeing 737-800 används på alla linjer i Norwegians nätverk, men används normalt på de mest trafikerade linjerna samt långdistanslinjerna till Nordafrika, Kanarieöarna och Dubai på grund av flygplanens stora effektivitet till att flyga både längre och fler antal passagerare.

Boeing 737-800 är ett kort- till mellandistansplan med en mittgång som togs i bruk för första gången1998 och fortfarande tillverkas. I maj 2009 fick Norwegian 12 stycken 737-800-plan till flottan. Ytterligare 48 plan kommer att levereras inom de närmsta fyra åren. Flygplanen i den nuvarande flottan har 186 eller 189 säten.

Framtida leveranser av flygplan kommer endast att ha 186 säten, allt för att öka benutrymmet och komforten för passagerarna.. Alla Boeing 737–800 har nyare och modernare motorteknologi samt en vingkonstruktion med uppåtriktade vingspetsar så kallade ”winglets”. De nya vingspetsarna ger bättre lyftkapacitet och den lägre friktionen gör att flygmotorerna inte behöver jobba lika hårt som på äldre flygplan. I tillägg gör det att bullernivån minskar.


Boeing 737–300
Flygplanen Boeing 737–300 trafikerar de flesta linjerna i Norwegians nätverk med undantag av Nordafrika, Kanarieöarna och Dubai.

Boeing 737–300 är ett kort- till medeldistansflygplan med en mittgång. Flygplanstypen har varit i bruk sedan 1984 och slutade tillverkas 1999. De flesta av Norwegians 737 -300 har 148 säten varav fyra flygplan har winglets monterade på vingarna för bättre prestation samt nya Recaro-säten som ger bättre benutrymme åt passagerarna.

Videon nedanför visar hur det går till att bygga ett Norwegian flygplan: