Speciella behov

Information till passagerare med särskilda behov som reser till och från USA (endast på engelska)

För att vara säkra på att vi kan ge dig den assistans du behöver på din resa ber vi om att biljetten och assistans beställs samtidigt, senast 48 timmar innan avgång. Beställer du senare än detta så kommer vi göra vårt bästa för att bistå dig. På denna sida finner du information om de olika tjänsterna vi erbjuder passagerare med speciella behov. Vänligen läs våra regler och villkor noggrant.

OBS! Bokning av resor med speciella önskemål/behov kan inte göras via e-post. Vi vill göra dig uppmärksam på att det inte är möjligt att använda CashPoints som betalning på biljetter som beställs via vår kundtjänst. Passagerare med speciella behov måste checka in minst en timme innan avgång.

Kan jag resa utan ledsagare?
Passagerare med begränsad rörlighet kan i de flesta fall resa utan ledsagare med Norwegian. För att trygga säkerheten för alla passagerare, inklusive passagerare med begränsad rörlighet, och för att undvika att en eventuell evakuering försvåras, är det emellertid en del resande som måste ha med sig en egen ledsagare på resan. Detta för att möta säkerhetskraven enligt (EG) 1899/2006 (EU-OPS) och är i enlighet med undantagsbestämmelsen som beskrivs i (EG)1107/2006 punkt 4.2.

Av säkerhetsskäl har kabinpersonalen inte tillstånd att lyfta passagerare mellan sittplats och rullstol samt assistera vid toalettbesök.

För att resa utan ledsagare måste varje passagerare, själv, kunna:

  • Stänga/öppna säkerhetsbältet
  • Ta på sig en räddningsväst
  • På egen hand lämna sitt säte vid en eventuell evakuering och ta sig till nödutgången utan hjälp 
  • Ta på sig en syrgasmask
  • Förstå säkerhetsinstruktionerna som ges av kabinpersonalen (antingen muntligt eller visuellt)

Kan jag resa utan ledsagare?

Ledsagare
Om en passagerare inte kan uppfylla ovanstående punkter, är det nödvändigt att ha med sig en egen ledsagare som kan hjälpa till med detta. Ledsagaren måste ha fyllt 16 år. Norwegian säkerställer att ledsagaren får en sittplats bredvid passageraren. En ledsagare kan inte ledsaga mer än en passagerare och måste betala gällande biljettpris som finns tillgängligt vid beställning.

OBS! Vår kabinpersonal får av säkerhetsskäl inte hjälpa till att lyfta passagerare mellan säte och rullstol, assistera vid toalettbesök eller vid medicinering. De har möjlighet att hjälpa till vid enkla förberedelser av en måltid, men kan utöver det inte hjälpa till med matning. 

Våra ovanstående punkter är i enlighet med internationell praxis och europeiska rättningslinjer som utarbetats i samråd med funktionshindrades organisationer och i enlighet med säkerhetsrekommendationer som European Aviation Safety Agency (EASA) har publicerat.

Beställning online
Passagerare med speciella behov kan nu boka vissa tjänster online. Vårt online bokningssystem visar om vi har möjlighet att erbjuda tjänsten/assistansen du önskar på den specifika avgången. Du har också möjlighet att undersöka detta efter att biljetten är bokad. För att lägga till tjänst/assistans till en befintlig reservation, klicka här.

Speciella behov
Beställning online

Speciella krav och information om tjänsten som erbjuds

WCHC – Rullstol (seat)

Passageraren behöver rullstol genom terminalen och till/från flygstol ombord. Det kan vara nödvändigt med ledsagare. Passagerare som reser med elektrisk rullstol måste beställa sin resa via vårt kontaktcenter – se nedan information.

WCHS – Rullstol (steps)

Passageraren kan inte gå upp/ner trappor, men kan själv förflytta sig från flygdörren till flygstolen ombord. Rullstol/assistans är nödvändig genom terminalen, till/från flygdörren och upp/ner trappor.

WCHR – Rullstol (ramp)

Passageraren kan gå upp/ner trappor och kan själv förflytta sig till/från flygstolen, men kan ha svårigheter att gå längre sträckor. Rullstol/assistans är nödvändig genom terminalen och till/från flyget.

Syn/hörselskadade

För att säkerställa att vi kan erbjuda rätt hjälp, vänligen informera oss 48 timmar innan avgång om du har en syn- eller hörselskada. Passagerare som är både blinda och döva måste resa med ledsagare.

Tjänstehund i kabin/lastrum

Tjänstehundar, eller tjänstehundar under upplärning, för passagerare med speciella behov accepteras utan kostnad. För mer information, klicka här.

Allergisk mot djur

Resande som är allergisk mot djur kan försäkra sig om att det inte kommer att vara djur ombord på deras flygning. Om det redan är bokat in djur på flygningen får man inte upp alternativet om att registrera sig som allergiker.

Passagerare med andra speciella behov och medicinska tillstånd
Följande tjänster måste beställas via vårt kontaktcenter. På grund av begränsad kapacitet måste man boka biljetten och assistansen via kontaktcentret senast 48 timmar innan avresa.

Speciella behov

Speciella krav och information om tjänsten som erbjuds

Elektrisk rullstol

På grund av begränsad kapacitet måste passagerare som önskar resa med elektrisk rullstol boka sin biljett och assistans via kontaktcentret. Var uppmärksam på gällande regler och villkor för transport av elektrisk rullstol, klicka här.

Syrgas

Norwegian har syrgas ombord som endast får användas vid nödsituationer. Om du i förväg vet att du behöver syrgas under resan måste du ta med dig egen syrgas. Medtagning av egen syrgas måste göras via vår kontaktcenter. Varje tub får väga max 5 kg i totalvikt. Syrgastuber med monterade regulatorer eller ventiler måste vara skyddade så att de inte kan skadas och därmed medföra oavsiktligt utsläpp av syrgas. Du måste upplysa vår incheckningspersonal och besättningen ombord att du har med dig syrgas.

Ledsagning på flygplats

Vi erbjuder ledsagning på flygplatsen för passagerare som har behov för att bli mött och hjälpt på flygplatsen, även om det nödvändigtvis inte innefattar rullstolsassistans (t.ex. äldre människor, passagerare med kryckor och passagerare med andra medicinska tillstånd). OBS. Norwegian erbjuder inte ledsagning till passagerare som reser med barn eller en stor mängd bagage. Ledsagningen erbjuds från in check fram till sittplats ombord och/eller omvänt.

Resa med egen rullstol och/eller medicinsk utrustning
Passagerare med nedsatt rörlighet kan, förutom sin medicinska utrustning relaterat till sitt handikapp, ha med två hjälpmedel utan kostnad.

När du reser med egen rullstol är det inte alltid möjligt att ha med rullstolen fram till gaten. Vid sådana tillfällen finns det möjlighet att låna en rullstol på flygplatsen.

Om du reser med elektrisk rullstol, vänligen klicka här.

Rullstol ombord för personer med nedsatt rörlighet (PRM)
Europeiska flygbolag ska bistå med att hjälpa passagerare (PRM) som behöver hjälp till och från toaletterna ombord i flyget enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EF) 1107/2006.

För att uppfylla detta krav är alla Norwegians flygplan utrustade med en hopfällbar rullstol ombord. Detta för att kunna bistå med att flytta passagerare mellan deras sittplats och toaletten. Passageraren måste kunna flytta sig in och ut ur rullstolen på egen hand eller med hjälp av sitt resesällskap. Kabinpersonalen kan endast ge assistans genom att dra rullstolen till och från toaletten. På grund av skaderisk får kabinpersonalen tyvärr inte lyfta en passagerare. Rullstolen är inte gjord för att användas vid en eventuell evakuering.

OBS! Norwegian har inte möjlighet att erbjuda bårtransport.

Val av sittplats
Norwegian gör alltid sitt bästa för att du som passagerare ska få den sittplats du önskar. Passagerare med begränsad rörlighet kan fritt välja sittplats på samma villkor som övriga passagerare, såvida det inte förhindras av särskilda säkerhetskrav. Enligt säkerhetskraven i EU-OPS kan resande med begränsad rörlighet inte sitta på ett säte som leder direkt till en nödutgång.

Specialsäte/stöttesele
Generellt säger regelverket att alla barn över två år skall sitta upprätt och fastspänt i ett eget säte. I vissa fall accepteras att passageraren har med sig en egen godkänd barnstol (AIC-35/09) som kan monteras på flygsätet så att barnet sitter bakåtlutad under start och landning. Detta gäller endast barn över två år.

Luftfartsmyndigheterna har också godkänt användning av en alternativ sele som hjälper till att hålla/stötta passageraren över bröstkorgen som komplement till det vanliga säkerhetsbältet. Dessa selar måste passagerare själv sörja för att ta med och ha kunskap om hur de skall användas. Mer information finns på www.crelling.com. Utöver dessa alternativ finns även en ”kroppsskena” som vederbörande sitter i och som bland annat stöttar huvudet. Den skall också medföras av passageraren.

Allergier
Om du har någon form av nötallergi ska detta föranmälas till vår kundservice. Vi råder er också att informera vår kabinpersonal om detta vid ombordstigning. Kabinpersonalen ombord kommer då att göra övriga passagerare uppmärksammade på att det finns en allergiker ombord. Om du har behov för allergimedicin måste du själv ta med detta på din resa. Vi har inte allergimediciner ombord och vår kabinpersonal kan inte administrera dessa läkemedel. 

Passagerare som är allergisk mot djur, vänligen läs informationen gett tidigare i texten.

Smittsamma sjukdomar
Passagerare med smittsamma sjukdomar får inte gå ombord på våra flygningar om vi bedömer att  passageraren utgör ett direkt hot mot hälsa och säkerhet för andra passagerare. Exempel på smittsamma sjukdomar är vattkoppor, röda hund, mässling eller liknande. Om det vid avresetidpunkten finns synliga symptom på sjukdom ska passageraren ha med sig ett läkarintyg som bekräftar att sjukdomen inte är smittsam. Norwegian förbehåller sig rätten att avvisa passagerare som inte kan uppvisa nödvändig dokumentation.


Norwegian erbjuder sina tjänster i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1107/2006- Vi förhåller oss till förordningens bestämmelser om funktionshindrade och rörelsehindrades rättigheter i förbindelse med flygtransport. Norwegian förhåller sig också till säkerhetskraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1899/2006 (EU-OPS) samt norsk luftfartslag (Luftfartsloven) och rättningslinjer som ges i TGL-44.