Levande djur

Norwegian accepterar levande djur (endast hund och katt) för transport i lastrummet under speciella villkor. Olika priser är gällande beroende på om transporten sker i lastrummet eller i kabinen. Resande med djur måste checka in minst en timme före avgång.

Norwegian tar inte ansvar för att resande djur innehar alla nödvändiga in- och utresetillstånd, veterinärintyg eller andra nödvändiga dokument i samband med in- eller genomresa i respektive land, stat eller territorium. Den person som tar med/skickar djuret är skyldig att ersätta Norwegian för samtliga kostnader, såsom böter och förluster som blir påfört Norwegian i samband med detta.

OBS! Plattnosade djur såsom bulldog, boxer, pekineser eller perserkatt kan drabbas av andningssvårigheter i stressituationer. Vi rekommenderar resande med hund/katt att genom veterinär få bekräftat att hunden/katten är tillräckligt frisk för att klara en flygresa. Norwegian har inte veterinär närvarande på flygplatsen eller under resan.

 
 
Transport av djur i lastrummet
(flygningar inom Schengen och till/från Svalbard)
 

Norwegian accepterar endast transport av djur(hund/katt) inom Schengenområdet och till/från Svalbard OBS! Katter accepteras inte för transport till och från Svalbard.

Transport av djur i lastrummet är begränsat till fyra (4) djur per flygavgång. Två djur kan resa i samma bur under villkor att djuren är väl bekanta. Max vikt är 14 kg per djur om de fraktas i samma bur. Om så inte är fallet skall djuren transporteras i separat korg/låda. Djur som reser med Norwegian i lastrummet måste vara minimum 8 veckor gamla.

Djurägaren måste vara medveten om omständigheterna kring flygningen, särskilt i förhållande till temperaturen under perioder med extrem värme eller kyla, och även avgöra om deras djur har möjlighet att genomföra resan under sådana förhållanden. Normalt upplevs allmänt en hög ljudnivå på flygplatsen som kan stressa djuret. Vid stark kyla kan det i perioder bli aktuellt att införa restriktioner på djurtransporter.

OBS! Djuret ska uppbevara sig i buren från incheckningen till avhämtning på ankomstflygplatsen.

Bur - djur i lastrummet: Ni är själv ansvarig för att ha en IATA-godkänd bur (hårt emballage). Stålburar är inte tillåtna. Buren måste vara tillverkad i solit material och dessutom vara vattentät och ren. Buren måste vara så stor att djuret kan stå upprätt, vända sig runt och ligga i en naturlig position. Buren skall vara i gott skick och luckan bör förseglas med s.k. buntband. Skadad bur avvisas vid incheckningen.

Max dimension på buren får inte vara mer än 120x81x84 cm (LxBxH). Max vikt 32 kg är inte gällande för transport av djur i lastrummet. OBS! Buren skall vara märkt med ägarens mobilnummer.

INGA HJUL. Om buren har hjul, bör de tas bort eller tejpas säkert så att buren inte kan rulla.

Genomgående resa - djur i lastrummet:
Norwegian accepterar djur i lastrum på genomgående resor (endast inrikes) inom Norge via Oslo Gardermoen, Bergen Flesland och Trondheim Værnes (undantag till/från Svalbard). Transittiden bör vara minst en timme och maximum två timmar.

Svalbard: Passagerare måste ansöka om tillstånd för transport av hund till/från Svalbard. Villkor hittas på: Norwegian Food Safety Authority.

Bokning av djur i lastrummet: Bokningar av djur kan göras online eller via vår kundtjänst. För resa till/från Svalbard måste bokningen göras via vår kundtjänst.

För att lägga till hund/katt i en existerande bokning, logga in på «Mina resor» och följ instruktionerna. På grund av begränsad kapacitet av djur i lastutrymme rekommenderar vi att du bokar din resa och din hund/katt samtidigt, dock senast 48 timmar innan avresa.

OBS! Bokning av djur kan inte göras via e-post.

 
Tillbaka till start
 
 
Transport av djur i kabinen
(Inrikesflygningar inom Norge, Sverige, Danmark och Finland - undantag Svalbard)
 

Mindre husdjur (hund/katt) kan transporteras i kabinen dock endast under inrikesflygningar inom Norge, Sverige, Danmark och Finland (undantag Svalbard). Max ett fullvuxet djur per passagerare och max 2 vuxna djur per flygavgång i separata burar. Max tre små valpar eller kattungar kan också bokas som ett djur i samma bur i kabinen.

Bur - djur i kabinen: Djuret måste transporteras i en IATA-godkänd katt- eller hundväska. Maximum vikt för bag och djur är totalt 8 kg och dimensionerna på buren får inte överstiga 43x31x20 cm. Dessa mått avser s.k. hårda burar. Vi rekommenderar våra resenärer att använda en s.k. “Sherpa Bag”, vilka kan köpas I de flesta djuraffärer. ”Sherpa Bags” är tillverkade av flexibelt materiel. Sådana väskor godkänns om de kan tryckas samman till maximum mått (43x31x20cm) samtidigt som djuret är komfortabelt i väskan under flygningen.

Bokning av djur i kabin: Bokning av djur kan göras online eller via vår kundtjänst. För att lägga till ditt djur i en existerande bokning, logga in på «Mina resor» och följ instruktionerna. På grund av begränsad kapacitet rekommenderar vi att du bokar din resa och din hund/katt samtidigt, dock senast 48 timmar innan avresa.

OBS! Bokning av djur kan inte göras via e-post.